Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 158 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-01-10 11:18:10
dokument Nr 157 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2020-01-10 11:16:52
dokument Nr 156 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-12-24 12:25:27
dokument Nr 155 z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 103/2019 Zarządu Powiaty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci 2019-12-24 12:15:22
dokument Nr 154 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-12-13 08:13:36
dokument Nr 153 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Zespołowi Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2019-12-13 08:10:59
dokument Nr 152 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-12-10 08:38:43
dokument Nr 151 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2019-12-10 08:37:09
dokument Nr 150 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2019-12-10 08:36:09
dokument Nr 149 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-11-29 15:18:23
dokument Nr 148 z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 393/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2019-11-29 15:17:42
dokument Nr 147 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2019-11-29 15:17:09
dokument Nr 146 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2019-11-29 15:16:37
dokument Nr 145 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-11-29 15:16:05
dokument Nr 144 z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 38/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez wyznaczoną jednostkę na dostawy i usługi na rzecz Powiatu Słupskiego i jego jednostek organizacyjnych 2019-11-29 15:15:27
dokument Nr 143 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2019-11-29 15:14:12
dokument Nr 142 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2019-11-29 15:13:13
dokument Nr 141 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-11-29 15:12:37
dokument Nr 140 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-11-29 15:11:51
dokument Nr 139 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-11-29 15:10:55
dokument Nr 138 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-11-29 14:13:25
dokument Nr 137 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2019-11-29 14:11:07
dokument Nr 136 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-11-08 14:43:15
dokument Nr 135 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 111/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich 2019-11-08 14:32:43
dokument Nr 134 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-10-31 10:17:54
dokument Nr 133 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku 2019-10-31 10:05:06
dokument Nr 132 z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 48/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku 2019-10-31 10:04:27
dokument Nr 131 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2019-10-31 10:03:40
dokument Nr 130 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad płatności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Jednostkach Budżetowych Powiatu Słupskiego 2019-10-31 10:02:45
dokument Nr 129 z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2019-10-31 10:02:08
dokument Nr 128 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2019-10-31 10:01:24
dokument Nr 127 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2019-10-31 10:00:33
dokument Nr 126 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem ?Nie daj szansy AIDS ? młodzi bez HIV?, konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS oraz powołania komisji do oceny testu i prac konkursowych 2019-10-31 09:59:30
dokument Nr 125 z 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-10-15 08:56:12
dokument Nr 124 z 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez wyznaczoną jednostkę na dostawy i usługi na rzecz Powiatu Słupskiego i jego jednostek organizacyjnych 2019-10-11 15:34:12
dokument Nr 123 z 3 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-10-04 12:21:51
dokument Nr 122 z 3 października 2019 roku w sprawie wyrażenia woli sprzedaży w drodze bezprzetargowej środków trwałych stanowiących własność Powiatu 2019-10-04 12:20:53
dokument Nr 121 z 3 października 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupskiego 2019-10-04 12:19:11
dokument Nr 120 z 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-09-30 15:56:23
dokument Nr 119 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2019-09-30 15:54:32
dokument Nr 118 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-09-13 15:28:23
dokument Nr 117 z dnia 5 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-09-06 14:26:19
dokument Nr 116 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-09-06 13:59:35
dokument Nr 115 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2019-09-06 13:58:40
dokument Nr 114 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-09-06 13:56:40
dokument Nr 113 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-08-30 15:10:11
dokument Nr 112 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:09:15
dokument Nr 111 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich 2019-08-30 11:10:33
dokument Nr 110 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-08-30 11:09:54
dokument Nr 109 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Ozimek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-08-30 11:08:23
dokument Nr 108 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-08-16 15:17:46
dokument Nr 107 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-08-16 15:15:42
dokument Nr 106 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-08-16 15:12:57
dokument Nr 105 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-08-16 15:12:04
dokument Nr 104 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Słupskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 2019-08-16 15:10:54
dokument Nr 103 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2019-08-09 14:17:32
dokument Nr 102 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-08-09 14:16:23
dokument Nr 101 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2019-08-09 14:15:14
dokument Nr 100 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2019-08-09 14:12:58
dokument Nr 99 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku 2019-08-01 15:00:51
dokument Nr 98 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2019-08-01 14:59:02
dokument Nr 97 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-08-01 14:55:39
dokument Nr 96 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-08-01 14:14:41
dokument Nr 95 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządzowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2019-08-01 14:13:26
dokument Nr 94 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-26 15:20:23
dokument Nr 93 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-07-26 15:19:04
dokument Nr 92 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-26 15:17:34
dokument Nr 91 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ,,Rodzina w Centrum- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-07-26 15:15:27
dokument Nr 90 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2019-07-19 14:22:56
dokument Nr 89 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2019-07-12 11:17:01
dokument Nr 88 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustc 2019-07-12 08:20:07
dokument Nr 87 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-07-12 08:14:40
dokument Nr 86 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-09 13:27:55
dokument Nr 85 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice na lata 2019-2022, perspektywą do 2026 roku" 2019-07-09 13:22:03
dokument Nr 84 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej oraz powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 2019-07-09 13:21:31
dokument Nr 83 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2019-07-09 13:20:55
dokument Nr 82 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-07-09 13:09:14
dokument Nr 81 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia Panu Jackowi Koryczanowi stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-07-09 13:08:53
dokument Nr 80 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-07-09 13:08:25
dokument Nr 79 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-09 13:07:53
dokument Nr 78 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-07-09 13:07:09
dokument Nr 77 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-09 13:06:30
dokument Nr 76 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego, ogłoszonych w 2019 roku 2019-06-28 10:13:18
dokument Nr 75 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2019-06-28 10:12:51
dokument Nr 74 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowanie bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-06-28 10:12:23
dokument Nr 73 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-06-28 10:11:55
dokument Nr 72 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej 2019-06-19 15:25:41
dokument Nr 71 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2018 rok 2019-06-19 15:02:58
dokument Nr 70 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-06-13 14:32:10
dokument Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-06-07 11:00:46
dokument Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-06-07 10:59:02
dokument Nr 67 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego 2019-06-03 14:44:37
dokument Nr 66 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-06-03 13:42:49
dokument Nr 65 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-06-03 13:41:19
dokument Nr 64 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-06-03 13:40:04
dokument Nr 63 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2019-06-03 13:35:31
dokument Nr 62 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-23 15:07:06
dokument Nr 61 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-05-23 15:06:10
dokument Nr 60 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-05-17 12:22:06
dokument Nr 59 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2019-05-17 12:20:57
dokument Nr 58 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży 2019-05-17 12:19:23
dokument Nr 57 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2019-05-17 12:17:43
dokument Nr 56 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-10 09:37:46
dokument Nr 55 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-05-06 11:09:08
dokument Nr 54 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-02 07:42:37
dokument Nr 53 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-26 08:11:05
dokument Nr 52 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pienieżnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2019-04-26 08:09:22
dokument Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-26 08:08:13
dokument Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-26 08:07:26
dokument Nr 49 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w latach 2019-2022 2019-04-19 11:04:41
dokument Nr 48 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku 2019-04-18 14:45:41
dokument Nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-04-18 14:43:46
dokument Nr 46 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-12 12:32:59
dokument Nr 45 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-12 12:32:11
dokument Nr 44 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-04-12 12:31:19
dokument Nr 43 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-12 12:29:17
dokument Nr 42 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2019-04-05 13:04:08
dokument Nr 41 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-05 13:02:59
dokument Nr 40 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-05 12:55:41
dokument Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-05 12:54:33
dokument Nr 38 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez wyznaczona jednostkę na dostawy i usługi na rzecz Powiatu Słupskiego i jego jednostek organizacyjnych 2019-03-29 13:44:05
dokument Nr 37 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-03-29 13:38:46
dokument Nr 36 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-29 13:26:08
dokument Nr 35 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku" 2019-03-22 10:32:28
dokument Nr 34 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-03-19 14:56:15
dokument Nr 33 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-18 14:59:12
dokument Nr 32 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-08 09:26:13
dokument Nr 31 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-03-08 09:24:24
dokument Nr 30 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-05 08:46:39
dokument Nr 29 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XIV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2019-03-01 12:45:29
dokument Nr 28 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Slupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu slupskiego i miasta Slupska (IV)" 2019-03-01 12:44:39
dokument Nr 27 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Słupskiego z tytułu najmu lokalu 2019-03-01 12:43:38
dokument Nr 26 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-01 12:41:14
dokument Nr 25 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania 2019-02-22 15:19:34
dokument Nr 24 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-15 09:14:48
dokument Nr 23 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wytycznych określających zakres oraz formy danych prezentowanych w "Informacji dodatkowej" stanowiących element sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego 2019-02-15 09:14:03
dokument Nr 22 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od przez Powiat Słupski 2019-02-15 09:13:13
dokument Nr 21 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2019-02-15 09:11:22
dokument Nr 20 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-08 14:20:24
dokument Nr 19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-08 14:19:39
dokument Nr 18 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-08 14:19:15
dokument Nr 17 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku 2019-01-31 15:16:00
dokument Nr 16 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-31 15:15:05
dokument Nr 15 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2019-01-31 15:14:17
dokument Nr 14 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2019-01-31 15:13:28
dokument Nr 13 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-24 13:47:37
dokument Nr 12 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2019-01-24 13:45:36
dokument Nr 11 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2019 roku 2019-01-24 13:44:12
dokument Nr 10 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2019-01-17 08:39:41
dokument Nr 9 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskeigo na 2019 rok 2019-01-17 08:38:59
dokument Nr 8 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2019-01-08 13:18:03
dokument Nr 7 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-01-08 13:17:19
dokument Nr 6 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2019-01-08 13:12:46
dokument Nr 5 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-08 13:08:35
dokument Nr 4 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Machowinie 2019-01-08 13:07:17
dokument Nr 3 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-01-08 13:02:11
dokument Nr 2 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2019-01-08 13:00:45
dokument Nr 1 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2019 rok 2019-01-08 12:59:15