Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków - zaopiniowany 23 grudnia 2019 r. 2019-12-24 10:03:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 20 grudnia 2019 r. 2019-12-24 10:00:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" 2019-12-24 09:59:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XV/137/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)" 2019-12-24 09:58:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - zaopiniowany 10 grudnia 2019 r. 2019-12-12 14:58:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-06 15:14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 12:37:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 12:31:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci drogi powiatowej nr 1130G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 12:29:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 12:27:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-06 12:25:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 11:57:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 11:55:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-06 11:44:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW 213 (Gmina Smołdzino)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 11:20:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 11:16:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 10:56:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XII/95/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 3 grudnia 2019 r. 2019-12-06 10:51:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi - zaopiniowany 4 grudnia 2019 r. 2019-12-04 14:52:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-04 10:15:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-04 10:15:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok - zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. 2019-12-04 10:14:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci - zaopiniowany 28 listopada 2019 r. 2019-11-29 11:28:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)" - zaopiniowany 19 listopada 2019 r. 2019-11-22 12:50:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)" - zaopiniowany 19 listopada 2019 r. 2019-11-22 12:48:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku - zaopiniowany 18 listopada 2019 r. 2019-11-22 12:47:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 - zaopiniowany 15 listopada 2019 r. 2019-11-20 15:23:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 15 listopada 2019 r. 2019-11-20 15:20:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-19 10:33:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:56:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XII/94/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)" - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:48:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 6 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:46:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Słupski porozumienia z Powiatem Bytowskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:42:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/75/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Pobłocie (Gmina Główczyce)" - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:40:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębnica Kaszubska)" - zaopiniowany 12 listopada 2019 r. 2019-11-18 09:34:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostwo Powiatowe w Słupsku i Zarząd Dróg Powiatowych w Stupsku - zaopiniowany 17 października 2019 r. 2019-10-18 13:57:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Słupskiego - zaopiniowany 17 października 2019 r. 2019-10-18 13:55:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością - zaopiniowany 17 października 2019 r. 2019-10-18 13:54:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zaopiniowany 15 października 2019 r. 2019-10-17 15:14:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr XII/93/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" - zaopiniowany 14 października 2019 r. 2019-10-17 15:11:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 11 października 2019 r. 2019-10-17 15:09:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialałności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - zaopiniowany 8 października 2019 r. 2019-10-15 12:54:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zaopiniowany 7 października 2019 r. 2019-10-15 12:52:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 10 października 2019 r. 2019-10-15 12:49:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 października 2019 r. 2019-10-15 12:48:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 26 lipca 2019 r. 2019-10-08 14:21:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - zaopiniowany 13 września 2019 r. 2019-09-17 14:21:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 12 września 2019 r. 2019-09-13 09:18:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 11 września 2019 r. 2019-09-13 09:06:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. "Bilet" - zaopiniowany 10 września 2019 r. 2019-09-13 09:04:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino" - zaopiniowany 10 września 2019 r. 2019-09-13 09:00:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/96/2019 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino" - zaopiniowany 10 września 2019 r. 2019-09-13 08:54:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XVIIl/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 6 września 2019 r. 2019-09-13 08:49:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 5 września 2019 r. 2019-09-13 08:48:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkól i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - zaopiniowany 4 września 2019 r. 2019-09-13 08:46:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - zaopiniowany 20 sierpnia 2019 r. 2019-08-22 08:39:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością - zaopiniowany 20 sierpnia 2019 r. 2019-08-22 08:38:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej - zaopiniowany 20 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 11:38:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Smołdzino pomocy rzeczowej - zaopiniowany 20 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 11:30:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Ustce w pięcioletnie Technikum w Ustce - zaopiniowany 8 sierpnia 2019 r. 2019-08-16 10:06:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Słupsku w pięcioletnie Technikum nr 6 w Słupsku - zaopiniowany 8 sierpnia 2019 r. 2019-08-16 10:05:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce - zaopiniowany 8 sierpnia 2019 r. 2019-08-16 10:04:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustce - zaopiniowany 8 sierpnia 2019 r. 2019-08-16 09:59:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:57:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębnica Kaszubska (Gmina Dębnica Kaszubska)" - zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:56:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)" - zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:54:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino" - zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:53:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" - zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:44:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:42:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego- zaopiniowany 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-08 12:39:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego- zaopiniowany 2 sierpnia 2019 r. 2019-08-07 10:23:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zaopiniowany 31 lipca 2019 r. 2019-07-31 15:28:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - zaopiniowany 15 lipca 2019 r. 2019-07-29 10:46:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy rzeczowej - zaopiniowany 24 czerwca 2019 r. 2019-06-24 11:17:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 12 czerwca 2019 r. 2019-06-18 12:41:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok - zaopiniowany 20 maja 2019 r. 2019-06-18 12:37:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 12 czerwca 2019 r. 2019-06-14 11:31:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego- zaopiniowany 11 czerwca 2019 r. 2019-06-14 11:29:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację z Województwem Pomorskim regionalnego programu polityki zdrowotnej- zaopiniowany 11 czerwca 2019 r. 2019-06-14 11:27:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej - zaopiniowany 04 czerwca 2019 r. 2019-06-07 10:57:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskeigo za 2018 rok - zaopiniowany 20 maja 2019 r. 2019-06-06 09:55:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - zaopiniowany 27 maja 2019 r. 2019-06-03 12:33:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-27 11:35:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego- zaopiniowany 13 maja 2019 r. 2019-05-17 14:27:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 14 maja 2019 r. 2019-05-17 14:25:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Pobłocie (Gmina Główczyce)" - zaopiniowany 10 maja 2019 r. 2019-05-17 14:23:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Wierzchocino (Gmina Smołdzino)" - zaopiniowany 10 maja 2019 r. 2019-05-17 14:15:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie Gmina Smołdzino)" - zaopiniowany 10 maja 2019 r. 2019-05-17 14:12:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej - zaopiniowany 14 maja 2019 r. 2019-05-17 14:10:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn.,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (gmina Damnica)" - zaopiniowany 08 maja 2019 r. 2019-05-17 14:01:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr III/19/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn." Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)" - zaopiniowany 23 kwietnia 2019 r. 2019-05-17 13:29:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego oraz nadania jej statutu - zaopiniowany 24 kwietnia 2019 r. 2019-04-26 09:43:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku - zaopiniowany 19 kwietnia 2019 r. 2019-04-26 09:41:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 15 kwietnia 2019 r. 2019-04-19 09:18:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 15 kwietnia 2019 roku 2019-04-19 09:16:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Kępice dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)" - zaopiniowany 8 kwietnia 2019 r. 2019-04-15 10:42:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady wiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" - zaopiniowany 5 kwietnia 2019 roku 2019-04-15 10:38:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr III/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 5 kwietnia 2019 roku 2019-04-15 10:30:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu słupskiego na lata 2019-2024" - zaopiniowany 1 kwietnia 2019 roku 2019-04-15 10:26:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w miejscowości Mrówczyno - zaopiniowany 20 marca 2019 roku 2019-03-20 13:29:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku i wskazania organiu właściwego do rozpatrzenia sprawy - zaopiniowany 20 marca 2019 roku 2019-03-20 13:28:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - zaopiniowany 20 marca 2019 roku 2019-03-20 13:26:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 11 marca 2019 roku 2019-03-18 11:26:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 14 marca 2019 roku 2019-03-15 09:47:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 11 marca 2019 r. 2019-03-15 09:46:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych - zaopiniowany 25 lutego 2019 roku 2019-03-04 12:40:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - zaopiniowany 29 stycznia 2019 roku 2019-03-04 12:39:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce - zaopiniowany 19 lutego 2019 roku 2019-02-20 13:30:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 15 lutego 2019 roku 2019-02-15 12:47:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-02-15 11:19:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 11 lutego 2019 roku 2019-02-15 11:19:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym RIO i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" - zaopiniowany 22 stycznia 2019 roku 2019-02-08 09:59:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym RIO i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" - zaopiniowany 17 stycznia 2019 roku 2019-02-08 09:53:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019-2020 - zaopiniowany 8 stycznia 2019 roku 2019-02-06 15:01:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 16 stycznia 2019 roku 2019-01-18 08:50:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 16 stycznia 2019 roku 2019-01-17 14:30:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019-2020 - zaopiniowany 8 stycznia 2019 roku 2019-01-17 14:29:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXV/233/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do współnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" w ramach przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020" - zaopiniowany 9 stycznia 2019 roku 2019-01-17 13:16:56