Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 2020-01-08 14:38:48
dokument Nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-01-08 14:36:49
dokument Nr XVI/161/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2020-01-08 14:35:10
dokument Nr XVI/160/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2019 rok 2020-01-08 14:33:47
dokument Nr XVI/159/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" 2020-01-08 14:12:44
dokument Nr XVI/158/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/137/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)" 2020-01-08 14:11:10
dokument Nr XVI/157/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-01-08 14:09:20
dokument Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-18 16:19:39
dokument Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-18 16:19:01
dokument Nr XV/154/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-18 16:17:10
dokument Nr XV/153/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-12-18 16:16:18
dokument Nr XV/152/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-12-18 16:14:02
dokument Nr XV/151/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-12-18 16:12:23
dokument Nr XV/150/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-12-18 16:11:04
dokument Nr XV/149/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)" 2019-12-18 16:09:57
dokument Nr XV/148/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Ustka i Gmina Miasto Ustka)" 2019-12-18 16:07:59
dokument Nr XV/147/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XII/95/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)" 2019-12-18 16:06:57
dokument Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)? 2019-12-18 16:05:40
dokument Nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2019-12-18 16:04:34
dokument Nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2019-12-18 16:03:29
dokument Nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ?Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2019-12-18 15:58:40
dokument Nr XV/142/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" 2019-12-18 15:56:10
dokument Nr XV/141/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" 2019-12-18 15:54:56
dokument Nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" 2019-12-18 15:53:32
dokument Nr XV/139/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/75/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gmina Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie ? Pobłocie (Gmina Główczyce)" 2019-12-18 15:52:22
dokument Nr XV/138/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/94/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. 2019-12-18 15:50:27
dokument Nr XV/137/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)" 2019-12-18 15:46:53
dokument Nr XV/136/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica ? Główczyce (Gmina Damnica i Gmina Główczyce)" 2019-12-18 15:45:02
dokument Nr XV/135/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)" 2019-12-18 15:43:47
dokument Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2019-12-18 15:42:49
dokument Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Słupski porozumienia z Powiatem Bytowskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 2019-12-18 15:42:13
dokument Nr XV/132/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2019-12-18 15:41:37
dokument Nr XV/131/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2019-12-18 15:40:40
dokument Nr XV/130/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-12-18 15:39:48
dokument Nr XV/129/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku 2019-12-18 15:38:37
dokument NR XIV/128/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostwo Powiatowe w Słupsku i Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 2019-10-30 15:18:21
dokument NR XIV/127/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Słupskiego 2019-10-30 15:17:06
dokument NR XIV/126/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością 2019-10-30 15:15:59
dokument NR XIV/125/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-10-30 15:14:08
dokument NR XIV/124/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-10-30 15:12:36
dokument NR XIV/123/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-10-30 15:10:34
dokument NR XIV/122/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XII/93/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" 2019-10-30 14:47:20
dokument NR XIV/121/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych-, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-10-30 14:45:40
dokument NR XIV/120/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-10-30 14:44:29
dokument NR XIV/119/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-10-30 14:42:56
dokument NR XIV/118/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski 2019-10-30 14:41:06
dokument NR XIIl/117/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019-10-01 14:41:31
dokument NR XIIl/116/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-10-01 14:39:35
dokument NR XIIl/115/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-10-01 14:36:16
dokument NR XIIl/114/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino? 2019-10-01 14:34:08
dokument NR XIIl/113/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/96/2019 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino? 2019-10-01 14:28:58
dokument NR XIIl/112/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogól-nokszt-alcącego dla Dorosłych w Ustce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustce 2019-10-01 14:27:44
dokument NR XIIl/111/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce 2019-10-01 14:26:21
dokument NR XIIl/110/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Ustce w pięcioletnie Technikum w Ustce 2019-10-01 14:24:53
dokument NR XIIl/109/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Słupsku w pięcioletnie Technikum nr 6 w Słupsku 2019-10-01 14:23:06
dokument NR XIIl/108/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2019-10-01 14:19:19
dokument NR XIIl/107/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski 2019-10-01 14:17:41
dokument NR XIIl/106/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2019-10-01 14:14:55
dokument NR XIIl/105/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski 2019-10-01 14:12:08
dokument NR XIIl/104/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn."Bilet" 2019-10-01 14:05:12
dokument NR XIIl/103/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku 2019-10-01 14:00:22
dokument NR XIl/102/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością 2019-09-02 15:40:58
dokument NR XII/101/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2019-09-02 15:39:07
dokument NR Xll/100/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-09-02 15:36:54
dokument NR XIl/99/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-09-02 15:32:49
dokument NR XII/98/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Smołdzino pomocy rzeczowej 2019-09-02 15:27:04
dokument NR XII/97/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej 2019-09-02 15:25:58
dokument NR Xll/96/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino" 2019-09-02 15:24:05
dokument NR XII/95/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zawarcia pn. "Przebudowa drogi Ustka)" umowy z Gminą Ustka na realizację zadania powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)" 2019-09-02 15:21:04
dokument NR XII/94/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019r. sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)" 2019-09-02 15:17:56
dokument NR XII/93/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" 2019-09-02 15:16:07
dokument NR XII/92/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębnica Kaszubska (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2019-09-02 15:13:58
dokument NR XII/91/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2019-09-02 15:12:17
dokument Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-08-08 08:29:33
dokument Nr X/89/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-06-28 12:01:09
dokument Nr X/88/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-06-28 12:00:40
dokument Nr X/87/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy rzeczowej 2019-06-28 11:59:48
dokument Nr X/86/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2019-06-28 11:58:50
dokument Nr X/85/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację z Województwem Pomorskim regionalnego programu polityki zdrowotnej 2019-06-28 11:58:11
dokument Nr X/84/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 2019 roku programu polityki zdrowotnej 2019-06-28 11:57:32
dokument Nr X/83/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-06-28 11:56:33
dokument Nr X/82/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-06-28 11:55:40
dokument Nr X/81/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2019-06-28 11:54:59
dokument Nr IX/80/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-06-03 16:12:33
dokument Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-06-03 16:11:16
dokument Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 111/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-06-03 16:07:41
dokument Nr IX/77/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)" 2019-06-03 16:06:31
dokument Nr IX/76/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Wierzchocino (Gmina Smołdzino)" 2019-06-03 16:05:21
dokument Nr IX/75/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Pobłocie (Gmina Główczyce)" 2019-06-03 16:04:14
dokument Nr IX/74/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn.,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (gmina Damnica)" 2019-06-03 16:02:54
dokument Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwalę nr Ill/19/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn.,, Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)" 2019-06-03 16:01:34
dokument Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2019-06-03 16:00:18
dokument Nr IX/71/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ?Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" oraz nadania jej statutu 2019-06-03 15:58:52
dokument Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-03 15:57:28
dokument Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-05-08 08:23:13
dokument Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-08 08:22:24
dokument Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I (Gmina Ustka)" 2019-05-08 08:21:13
dokument Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady wiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" 2019-05-08 08:19:57
dokument Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Kępice dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)" 2019-05-08 08:18:56
dokument Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu słupskiego na lata 2019-2024" 2019-05-08 08:17:45
dokument Nr VII/63/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-04-05 13:06:43
dokument Nr VII/62/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-04-05 13:04:49
dokument Nr VII/61/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w miejscowości Mrówczyno 2019-04-05 12:58:15
dokument Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-05 12:53:12
dokument Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku i wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy 2019-04-05 12:48:20
dokument Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych 2019-04-05 12:45:53
dokument Nr VII/57/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-04-05 12:40:55
dokument Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-03-01 14:16:26
dokument Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-01 14:15:41
dokument Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego 2019-03-01 14:14:18
dokument Nr VI/53/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-03-01 14:13:26
dokument Nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka" 2019-03-01 14:12:31
dokument Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka" 2019-03-01 14:11:24
dokument Nr VI/50/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019 ? 2020 2019-03-01 14:07:46
dokument Nr V/49/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-02-05 09:59:30
dokument Nr V/48/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-05 09:59:03
dokument Nr V/47/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/233/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do współnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" w ramach przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020" 2019-02-05 09:55:04