Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat słupski - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 08:49:08
dokument Uchwała Nr 067/p122/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2021-04-13 09:37:43
dokument Uchwała Nr 22/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-04-07 08:32:05
dokument Uchwała Nr 12/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 2021-03-10 07:43:58
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2020 roku 2021-03-02 11:27:00
dokument Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, RB-ST, RB-UZ 2021-03-02 11:25:05
dokument Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-12-03 11:04:12
dokument Uchwała Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-30 18:34:35
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2020 roku 2020-10-22 09:13:15
dokument Sprawozdania za III kwartał 2020r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2020-10-22 09:12:45
dokument Uchwała Nr 146/p122/B/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Słupskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku 2020-09-11 10:31:55
dokument Uchwała Nr 99/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-01 09:37:57
dokument Uchwała nr 86/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 lipca 2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 2020-08-04 08:18:27
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2020 roku 2020-07-24 08:25:08
dokument Sprawozdania za II kwartał 2020r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2020-07-24 08:24:04
dokument Uchwała Nr 074/pl22/0/III/20 - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2020 r. o wydaniu opinii o możliwości wykupu obligacji w kwocie 6.900.000 zł, przez Powiat Słupski. 2020-06-08 11:21:54
dokument Uchwała Nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-06-08 11:19:27
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2020 roku 2020-05-11 13:42:15
dokument Sprawozdania za I kwartał 2020r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2020-05-11 13:39:42
dokument Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-05-05 08:56:28
dokument Uchwala Nr 002/p122/D/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Słupskiego na rok 2020, oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Rady Powiatu Słupskiego na lata 2020 -2039 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2020-01-16 09:05:09
dokument UCHWALA NR XVI/163/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 2020-01-16 09:02:07
dokument UCHWALA NR XVI/162/2019 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-01-16 09:01:01
dokument Prezentacja budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-30 15:09:50
dokument Uchwała Nr 204/p122/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2019-12-05 10:19:09
dokument Uchwała Nr 203/p122/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020-2039 2019-12-05 10:18:03
dokument Uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-04 11:43:26
dokument Uchwała Nr 138/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-12-04 11:42:10