Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-12-31 13:59:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-31 13:57:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-30 08:52:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-12-29 10:05:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-22 13:27:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-17 09:25:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Damnica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" 2020-12-16 13:57:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-09 08:03:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - w związku z otrzymaną dotacją od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie 2020-12-09 08:02:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-02 12:10:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Słupskiego Panu Marcinowi Kowalczykowi 2020-12-02 12:08:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-11-25 13:28:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-25 13:26:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Kierownika Zamawiającego - Zarządu Powiatu Słupskiego w przygotowaniu postępowania i postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-18 15:28:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-18 15:27:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kępice 2020-11-17 12:03:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2020-11-17 12:01:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2020-11-13 08:47:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-11-13 08:41:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-12 10:20:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-11-12 10:01:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk 2020-11-12 09:58:58
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk 2020-11-12 09:57:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica 2020-11-12 09:56:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury powiatu słupskiego 2020-11-12 09:54:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-06 15:13:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Królowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 07:59:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Bill do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 07:55:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Surowcowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 07:53:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-29 08:16:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-19 15:59:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2020-10-19 15:57:41
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-14 07:55:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020-10-13 15:27:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Rodzina w Centrum II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2020-10-13 15:26:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-06 08:08:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-30 11:07:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Słupskiego Panu Marcinowi Kowalczykowi 2020-09-23 12:05:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-22 14:54:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-18 09:10:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w najem 2020-09-08 11:22:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia 2020-09-08 11:21:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-08 11:20:28
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka 2020-09-02 10:24:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 203 przebiegającego przez miejscowość Zaleskie 2020-09-02 10:23:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru nadania drodze kategorii drogi gminnej 2020-09-02 10:22:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-02 10:21:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Duda-Banach na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-09-02 10:16:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2020 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 2020-08-26 10:21:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19? 2020-08-25 11:38:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-08-24 13:24:29
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-08-24 13:13:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2020-08-24 07:53:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-20 11:39:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-20 11:37:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2020-08-18 07:50:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-08-13 10:42:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania 2020-08-10 14:49:07
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-10 14:37:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-07-24 08:30:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-23 11:29:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-23 11:28:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 76/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej 2020-07-23 11:26:41
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia procesu opracowania "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2020-07-21 13:14:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-07-20 15:01:05
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-20 14:57:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2020-07-14 15:30:41
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-14 13:36:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-08 15:23:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 2020-07-08 15:14:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021- 2024 2020-07-06 14:01:09
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2020-07-01 14:43:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-01 13:59:18
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Słupsk na odcinku od drogi krajowej nr 6 do granic miasta Słupsk 2020-07-01 12:15:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-06-25 15:25:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 58/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie "Procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej" 2020-06-25 15:23:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-06-25 15:22:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-06-19 14:50:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2019 rok 2020-06-19 14:48:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2020-06-12 14:57:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-06-12 14:55:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Polityki Społecznej do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2020-06-05 12:43:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-06-05 12:35:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wskazania osób do podpisania umów na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego 2020-06-05 12:31:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej" 2020-06-05 12:30:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2020-05-29 10:40:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2020-05-29 10:37:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-29 10:32:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcie i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego 2020-05-29 10:27:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-29 10:26:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2020-05-29 10:25:14
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-25 15:52:38
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-25 15:47:16
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-05-25 15:45:55
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-25 15:42:36
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-05-25 15:41:30
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-25 15:40:03
dokument Projek uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-05-25 15:38:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-30 15:09:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych będących własnością Powiatu Koszalińskiego 2020-04-27 12:25:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-27 12:22:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-04-27 12:20:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2020-04-24 09:07:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku 2020-04-24 09:00:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji kształcenia zdalnego 2020-04-23 15:58:33
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-10 11:52:13
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 13:16:31
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 13:12:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego, ogłoszonych w 2020 roku 2020-04-06 13:10:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. ?Dofinansowanie wkładu własnego? na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 2020-04-06 13:01:31
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-04-06 12:59:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 12:55:07
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 12:54:04
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 12:52:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-04-06 12:50:16
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-03-23 11:05:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 20/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-03-23 11:04:09
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" 2020-03-05 15:27:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-26 12:15:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej dróg gminnych 2020-02-24 14:10:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-02-20 11:11:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-02-19 11:45:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2020-02-19 11:41:13
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2020-02-17 14:03:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr 106/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013 - 2020 2020-02-13 10:46:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-12 13:09:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-02-12 08:08:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-05 11:12:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie opinii dotyczącej dróg powiatowych 2020-02-03 14:37:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2020-02-03 09:49:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-01-29 13:18:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2020 roku 2020-01-28 12:47:05
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-01-28 12:42:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-01-28 12:41:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2020-01-23 12:33:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020-01-09 11:20:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2020-01-09 11:19:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2020 rok 2020-01-09 11:11:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2020-01-09 11:10:31
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Rodzina w Centrum II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IŻ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-01-09 11:09:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Srebrna Sieć II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IŻ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-01-09 11:08:17