Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 149/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-12-31 14:01:51
dokument Nr 148/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-31 14:00:20
dokument Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-30 14:44:59
dokument Nr 146/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-12-30 14:44:02
dokument Nr 145/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-23 13:33:02
dokument Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-18 14:38:53
dokument Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Damnica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" 2020-12-18 14:38:03
dokument Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania osób do podpisania umów na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego 2020-12-10 14:15:11
dokument Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-10 14:13:07
dokument Nr 140/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - w związku z otrzymaną dotacją od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie 2020-12-10 14:11:51
dokument Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Słupskiego Panu Marcinowi Kowalczykowi 2020-12-04 13:51:58
dokument Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-04 13:50:55
dokument Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-30 11:21:46
dokument Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-11-30 11:16:45
dokument Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-20 08:55:42
dokument Nr 134/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Kierownika Zamawiającego - Zarządu Powiatu Słupskiego w przygotowaniu postępowania i postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-20 08:54:51
dokument Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kępice 2020-11-20 08:53:45
dokument Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2020-11-20 08:52:33
dokument Nr 131/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-11-13 08:52:36
dokument Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-13 08:51:10
dokument Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2020-11-13 08:39:29
dokument Nr 128/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-11-13 08:30:55
dokument Nr 127/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk 2020-11-13 08:27:09
dokument Nr 126/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk 2020-11-13 08:22:57
dokument Nr 125/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica 2020-11-13 08:07:26
dokument Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury powiatu słupskiego 2020-11-13 07:34:56
dokument Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-06 15:11:49
dokument Nr 122/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Surowcowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 15:08:17
dokument Nr 121/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Królowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 15:05:57
dokument Nr 120/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Bill do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 2020-11-06 15:04:10
dokument Nr 119/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-29 11:50:39
dokument Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku 2020-10-22 15:07:51
dokument Nr 117/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-19 09:31:25
dokument Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2020-10-19 08:32:42
dokument Nr 115/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Rodzina w Centrum II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2020-10-19 08:26:46
dokument Nr 114/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-09 14:18:07
dokument Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-02 10:50:07
dokument Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2020-10-02 10:48:52
dokument Nr 111/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-24 14:54:50
dokument Nr 110/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Słupskiego Panu Marcinowi Kowalczykowi 2020-09-24 14:53:43
dokument Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-18 09:12:37
dokument Nr 108/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-11 15:12:14
dokument Nr 107/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 73/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 2020-09-11 15:11:23
dokument Nr 106/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w najem 2020-09-11 15:10:30
dokument Nr 105/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-10 16:20:13
dokument Nr 104/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka 2020-09-10 16:18:47
dokument Nr 103/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru nadania drodze kategorii drogi gminnej 2020-09-10 16:18:02
dokument Nr 102/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 203 przebiegającego przez miejscowość Zaleskie 2020-09-10 16:17:12
dokument Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-09-10 16:15:07
dokument Nr 100/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Duda-Banach na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-09-10 16:13:55
dokument Nr 99/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-10 16:12:51
dokument Nr 98/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-10 16:11:31
dokument Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2020 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 2020-09-10 16:10:13
dokument Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2020-09-10 16:08:47
dokument Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-10 16:07:59
dokument Nr 94A/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-10 16:05:29
dokument Nr 94/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2020-08-21 10:42:24
dokument Nr 93/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyrażenie opinii w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-21 09:50:21
dokument Nr 92/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-21 09:47:20
dokument Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-08-14 12:07:36
dokument Nr 90/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania 2020-08-14 12:06:17
dokument Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-08-13 12:48:22
dokument Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2020-08-13 12:45:43
dokument Nr 87/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-31 12:13:08
dokument Nr 86/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku 2020-07-31 12:12:19
dokument Nr 85/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-07-24 08:13:04
dokument Nr 84/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-24 08:00:44
dokument Nr 83/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-24 07:54:42
dokument Nr 82/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-07-23 11:42:08
dokument Nr 81/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-23 11:40:57
dokument Nr 80/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej 2020-07-23 11:37:47
dokument Nr 79/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 2020-07-23 11:35:16
dokument Nr 78/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia procesu opracowania "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2020-07-23 11:33:45
dokument Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-17 09:08:05
dokument Nr 76/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2020-07-17 09:06:17
dokument Nr 75/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-10 08:43:29
dokument Nr 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2020-07-10 08:41:47
dokument Nr 73/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021- 2024 2020-07-10 08:39:08
dokument Nr 72/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-02 15:00:37
dokument Nr 71/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2020-07-02 14:59:05
dokument Nr 70/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Słupsk na odcinku od drogi krajowej nr 6 do granic miasta Słupsk 2020-07-02 14:56:50
dokument Nr 69/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-01 15:31:24
dokument Nr 68/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-06-30 08:04:36
dokument Nr 67/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-06-25 15:09:45
dokument Nr 66/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 58/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie "Procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej" 2020-06-25 15:08:53
dokument Nr 65/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-06-25 15:08:18
dokument Nr 64/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2019 rok 2020-06-19 14:36:03
dokument Nr 63/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-06-19 14:32:10
dokument Nr 62/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-06-12 14:52:48
dokument Nr 61/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2020-06-12 14:52:09
dokument Nr 60/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-06-08 11:23:19
dokument Nr 59/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania osób do podpisania umów na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych oraz agenta płatniczego 2020-06-08 11:22:35
dokument Nr 58/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie "Procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej" 2020-06-08 11:21:57
dokument Nr 57/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Polityki Społecznej do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2020-06-08 11:19:55
dokument Nr 56/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2020-05-29 10:52:44
dokument Nr 55/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-29 10:52:10
dokument Nr 54/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2020-05-29 10:51:40
dokument Nr 53/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-29 10:51:06
dokument Nr 52/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcie i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego 2020-05-29 10:50:27
dokument Nr 51/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2020-05-29 10:49:52
dokument Nr 50/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-14 15:23:53
dokument Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-05-14 15:14:00
dokument Nr 48/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-05-14 15:12:40
dokument Nr 47 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-06 11:47:54
dokument Nr 46 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-05-06 11:37:26
dokument Nr 45 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-06 11:34:19
dokument Nr 44 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2020-05-06 11:33:57
dokument Nr 43/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-30 15:07:07
dokument Nr 42/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-27 12:05:02
dokument Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku 2020-04-27 12:03:47
dokument Nr 40/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2020-04-27 12:02:15
dokument Nr 39/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2020-04-21 10:54:38
dokument Nr 38/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku 2020-04-21 10:53:24
dokument Nr 37/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania szkołom sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji kształcenia zdalnego 2020-04-21 10:50:28
dokument Nr 36/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-10 12:12:55
dokument Nr 35/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-06 12:42:12
dokument Nr 34 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-04-01 14:18:29
dokument Nr 33 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-04-01 14:15:10
dokument Nr 32 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-03-27 08:34:15
dokument Nr 31 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 2020-03-27 08:27:41
dokument Nr 30 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego, ogłoszonych w 2020 roku 2020-03-27 08:23:30
dokument Nr 29 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-03-27 08:19:32
dokument Nr 28 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-03-23 10:52:33
dokument Nr 27 z dnia 12 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 20/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-03-23 10:51:31
dokument Nr 26 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-03-23 10:50:34
dokument Nr 25 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" 2020-03-23 10:18:52
dokument Nr 24 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-28 12:06:37
dokument Nr 23 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2020-02-28 12:04:59
dokument Nr 22 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej dróg gminnych 2020-02-28 12:03:01
dokument Nr 21 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-25 13:35:29
dokument Nr 20 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-02-25 13:34:25
dokument Nr 19 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2020-02-25 13:33:04
dokument Nr 18 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027? 2020-02-25 13:28:59
dokument Nr 17 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-14 09:05:34
dokument Nr 16 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-02-14 09:03:15
dokument Nr 15 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 106/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013- 2020 2020-02-14 09:02:28
dokument Nr 14 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-07 11:51:56
dokument Nr 13 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej dróg powiatowych 2020-02-07 11:50:58
dokument Nr 12 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-01-31 15:06:35
dokument Nr 11 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-01-31 15:05:40
dokument Nr 10 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2020 roku 2020-01-31 15:04:47
dokument Nr 9 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2020-01-31 15:03:26
dokument Nr 8 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-01-31 15:02:29
dokument Nr 7 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2020-01-24 10:34:43
dokument Nr 6 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020-01-10 09:22:56
dokument Nr 5 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2020-01-10 09:22:03
dokument Nr 4 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2020 rok 2020-01-10 09:21:10
dokument Nr 3 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2020-01-10 09:19:17
dokument Nr 2 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Rodzina w Centrum II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IŻ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-01-10 09:17:42
dokument Nr 1 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Srebrna Sieć II? opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IŻ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-01-10 09:14:52