Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr dz. 206/66, obręb Rowy, gmina Ustka - dokument stracił ważność 2020-12-15 15:00:53
dokument Obwieszczenie nr AB.6740.1275.2020.IV-D o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT42432 Redzikowo, na działce nr 35/5 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2020-12-03 12:59:59
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej na budowę Elektrowni Słonecznej "Niemczewo-Goszczyno" o mocy do 1.0 MW ; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 24, w obrębie ewidencyjny Niemczewo-Goszczyno, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-12-01 15:06:24
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2020-11-30 10:35:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Damnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "budowa drogi gminnej nr 120006G Zagórzyczki-Stara Dąbrowa na działkach nr: 291/7, 302/3 w miejscowości Stara Dąbrowa" 2020-11-27 13:46:21
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 910/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi z Redwanek do Wytowno Kolonia" 2020-11-17 07:50:00
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 907/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej" 2020-11-17 07:48:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego . - dokument stracił ważność 2020-11-13 08:52:47
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 883/2020 z dnia 30 października 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce " 2020-11-05 08:25:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej" 2020-10-22 14:05:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budkowa drogi z Redwanek do Wytowna Kolonia" 2020-10-22 13:40:53
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, przejścia infrastruktury przez wody płynące 2020-09-30 13:23:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typu MONOBOT/H - 39 o wysokości całkowitej 39,3 m n.p.t. na działce nr 120/21 w miejscowości Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2020-09-28 08:58:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa sięgacza ulicy Bukowej w miejscowości Kobylnica - gmina Kobylnica". - dokument stracił ważność 2020-09-28 08:50:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego ponowne w związku ze zmianą zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce". - dokument stracił ważność 2020-09-28 08:36:51
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej nr AB.6740.866.2020.IV-A Starosty Słupskiego obejmującej pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Gogolewo na działce numer 119 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2020-09-24 10:52:52
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO nr AB.6740.541.2020.IV-A o wydaniu decyzji nr 379-1/2013/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: "uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - obejmującego część 1 Gminy Słupsk i Fragment Miasta Słupsk oraz 2 Gminy Słupsk (obszar 60ha)? 2020-09-11 13:36:35
dokument Obwieszczenie Wody Polskie, GD.RUZ.4210.116.5.2020.AC z dnia 24 sierpnia 2020 r. 2020-08-25 15:04:50
dokument Obwieszczenie Wody Polskie, nr GD.ZUZ.3.4210.116.2020.MW z dnia 12 sierpnia 2020 r. 2020-08-13 15:14:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r. nr AB.6740.541.2020.1V-A w sprawie wydania zmiany decyzji nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt: "uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Plaszewo-obejmującego część 1 Gminy Słupsk i Fragment Miasta Słupsk oraz cześć 2 Gminy Słupsk ( obszar 60ha)". Zakres zmiany dotyczy zmiany budowy zbiornika chłonno-retencyjnego o pojemności V=162m2 na działce 582/5, w obrębie Płaszewko, w gminie Słupsk, powstałej z podziału działki 582/4 m obrębie Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2020-08-04 10:50:00
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO nr AB.6740.252.2020.IV-A o wydaniu decyzji z dnia 25 czerwca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej w Damnicy", zlokalizowanej na terenie wymienionych niżej działek. - dokument stracił ważność 2020-07-21 08:29:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7 czerwca 2020r. (ponowne) w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typu MONOBOT/H - 48 o wysokości całkowitej 49,3m n.p.t. na działce nr 251/60 w miejscowości Włynkówko, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, gmina Słupsk. - dokument stracił ważność 2020-07-09 08:52:08
dokument Obwieszczenia Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 138-1/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". - dokument stracił ważność 2020-07-09 08:29:00
dokument Obwieszczenie AB.6740.620.2020.IV.D z dnia 24 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typu MONOBOT/H 48 o wysokości całkowitej 49,3m n.p.t. na działce nr 251/60 w miejscowości Włynkówko, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, gmina Słupsk. - dokument stracił ważność 2020-06-26 13:00:06
dokument Obwieszczenie AB.I.C.6740.473.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 maja 2020 r. roku na wniosek Burmistrza Miasta Ustka, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce". 2020-06-23 15:33:01
dokument Obwieszczenie AB.6740.267.2020.IV-C z dnia 16 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji w dniu 15 czerwca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo - gmina Słupsk". - dokument stracił ważność 2020-06-16 12:22:13
dokument Obwieszczenie AB.6740.560.2020.IV-B z dnia 15 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 -wieża kratowa BOT-E3 60m w Damnicy - dokument stracił ważność 2020-06-15 15:17:43
dokument Obwieszczenie Wody Polskie, nr GD.ZUZ.3.4210.116.2020.MW - dokument stracił ważność 2020-06-10 12:24:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 138/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia" - dokument stracił ważność 2020-06-01 15:53:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 383/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej w Siemianicach" - dokument stracił ważność 2020-06-01 15:51:12
dokument Obwieszczenie AB.6740.252.2020.IV-A z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej w Damnicy" - dokument stracił ważność 2020-05-07 14:36:29
dokument Obwieszczenie AB.6740.303.2020.IV-A z dnia 8 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej: budowa stacji budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU3201C - wieża kratowa BOT-E3/54 w wysokości całkowitej 55,95m n.p.t. wraz z wewnętrzna linia zasilania elektrycznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Lubuczewo na działce numer: 4/8 w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2020-04-16 11:03:35
dokument Obwieszczenie AB-VI-A.6740.228.2019 z dnia 17 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej pozwolenie na budowę instalacji do odzyskania i zagospodarowania gazu składowiskowego w tym stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodna gazową, instalacją gazową, kondensatu i sprężonego powietrza oraz instalacją elektryczną; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Chlewnica na działkach nr: 39/23, 39/25 w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2020-04-16 11:01:20
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.2.2020.BB - dokument stracił ważność 2020-03-30 10:30:36
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr dz. 5/6, obręb Łebień, gmina Damnica - dokument stracił ważność 2020-03-26 13:41:21
dokument Obwieszczenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem tj. projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2020-03-26 13:37:05
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.226.2019 z dnia 23 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem" - dokument stracił ważność 2020-03-24 10:38:19
dokument Obwieszczenie AB-IV-A.6740.254.2019 z dnia 4 marca 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę punktu skupu złomu oraz metali kolorowych; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działce nr: 225/5 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2020-03-12 13:04:28
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.146.2020 z dnia 11 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi ul. Brzozowej i Miejskiej w Siemianicach wraz z budową odwodnienia" - dokument stracił ważność 2020-03-12 09:37:49
dokument Obwieszczenie AB.6740.146.2020.IV-D z dnia 10 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Siemianicach" - dokument stracił ważność 2020-03-12 09:35:52
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.261.2019 z dnia 27 lutego 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia" 2020-03-02 10:03:25
dokument Obwieszczenie AB-VI-A.6740.222.2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110/V relacji Gałąźnia Mała- Dębnica Kaszubska; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 18/4, 253/6, 253/5, 253/4, 15/14, 15/5, 15/10, 15/9, 15/12 w miejscowości Krzynia, w obrębie ewidencyjnym Krzynia, oraz na działce nr: 291 w miejscowości Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-02-28 10:58:23
dokument Obwieszczenie AB-VI-A.6740.221.2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110/V relacji Gałąźnia Mała- Dębnica Kaszubska; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 628/1, 628/6, 627/8, 628/5, 614/3, 629/2, 632/3, 631, 178/1, 842, 252/2 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, na działkach nr: 348/1, 14/1, 29/5, 28/2, 37, 27/6, 373/1, 377/1, 384 w miejscowości Niemczewo-Goszczyno, w obrębie ewidencyjnym Niemczewo-Goszczyno oraz na działkach nr: 327/4, 326/3, 341/3 w miejscowości Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-02-28 10:54:32
dokument Obwieszczenie AB-VI-A.6740.220.2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110/V relacji Gałąźnia Mała- Dębnica Kaszubska; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 252/2, 652, 654/2, 653, 251/1, 250/1, 273/1, 272/1, 876, 879, 877, 880/2, 1184, 270/1, 896, 890, 912, 897, 898, 844/2, 899, 900 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, na działkach nr: 64/1, 253/9, 65, 18/4, 18/3 w miejscowości Krzynia, w obrębie ewidencyjnym Krzynia oraz na działkach nr: 291, 290/1, 302/1, 301/1, 300/1, 315, 314/1, 315/5, 327/4, 326/3 w miejscowości Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-02-28 10:52:59
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.33.2020.BB - dokument stracił ważność 2020-02-27 15:27:03
dokument Obwieszczenie AB-IV-A.6740.234.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działce 8/68 w miejscowości Domaradz" na działkach nr: 8/68, 10/6 w obręvie ewidencyjnym Domaradz, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2020-02-24 10:46:43
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.53.2016 z dnia 13 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w związku z decyzją zmieniającą nr 394-2/2016/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 2020-02-13 14:41:29
dokument Obwieszczenie AB.6740.59.2020.IV-C z dnia 12 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków na działkach nr: 985, 986/1 w miejscowości Ustka - dokument stracił ważność 2020-02-13 14:37:52
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.264.2019 (ponowne) z dnia 6 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku zakładu produkcyjno - magazynowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym, kanalizacji sanitarnej, linią zasilania elektrycznego, oświetleniem terenu, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową; lokalizacja inwestycji: działki nr 156/46, 156/47, 156/48 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2020-02-10 15:39:32
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.264.2019 z dnia 6 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku zakładu produkcyjno - magazynowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym, kanalizacji sanitarnej, linią zasilania elektrycznego, oświetleniem terenu, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową; lokalizacja inwestycji: działki nr 156/46, 156/47, 156/48 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2020-02-07 12:26:40
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.299.2018.ASK - dokument stracił ważność 2020-02-06 15:18:27
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.299.2018.ASK - dokument stracił ważność 2020-02-06 15:16:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Jamrzynie na działce nr 16 obręb Ochodza gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-01-23 15:36:32
dokument Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie: o wydaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska) decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: GD.ZUZ.3.421.828.2019.BB, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 10/19 obręb 0010 Krzywań. - dokument stracił ważność 2020-01-20 15:41:09
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.261.2019 z dnia 10 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". - dokument stracił ważność 2020-01-17 13:12:14