Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-12-23 14:32:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2020-12-22 08:25:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-12-22 08:19:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) 2020-12-22 08:08:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)" 2020-12-22 08:05:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi przebiegającej przez miejscowość Zaleskie 2020-12-22 08:00:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-12-22 07:56:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 2020-12-22 07:53:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-11-20 15:25:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-20 15:23:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-11-20 15:21:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku 2020-11-20 15:08:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-11-20 15:01:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2020-11-20 14:46:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk 2020-11-20 14:43:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy Rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2020-11-20 13:51:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R- 10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" 2020-11-20 13:48:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021 2020-11-16 08:00:30
dokument Projekt Uchwały Rady powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-11-16 07:57:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku 2020-11-16 07:54:43
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2020-11-16 07:47:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową na działkach nr 403/1 - odcinek ul. Sikorskiego, nr 288 - ul. Niepodległości oraz nr 79/1 - Pomorska 2020-11-16 07:41:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-10-19 14:55:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-10-19 14:52:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-10-19 14:42:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino umowy na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)" 2020-10-19 14:40:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na trenie Gminy Słupsk 2020-10-19 14:38:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Słupskiego 2020-10-19 14:03:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)" 2020-10-19 13:38:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1152G w Dobrzęcinie 2020-10-19 13:35:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Ustka spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą na działkach nr 115/2, 115/9 obr. ewid. Zaleskie PGR i 319/2 obr. ewid. Zaleskie 2020-10-19 13:33:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Miastem Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk na lata 2021- 2030" 2020-10-19 13:29:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej 2020-10-19 13:26:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2021 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2020-10-19 13:04:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Supskiego 2020-09-21 09:29:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-09-21 09:26:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XX1962020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (gmina Dębnica Kaszubska) 2020-09-21 09:20:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (gmina Dębnica Kaszubska) 2020-09-21 09:12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację z Województwem Pomorskim regionalnego programu polityki zdrowotnej 2020-08-24 07:57:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-08-24 07:55:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-08-14 13:59:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. "Bilet" 2020-08-14 13:59:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-08-14 13:56:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-08-14 13:55:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2020-06-23 09:34:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej 2020-06-23 08:46:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2020-06-23 08:45:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 r. 2020-06-23 08:44:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-06-23 08:42:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-06-23 08:34:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-06-23 08:33:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-06-23 08:31:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. 48/2 w miejscowości Bronowo" 2020-06-23 08:23:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 36 i włączenia jej do Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36 2020-06-15 15:09:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2020-06-15 14:55:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny 2020-05-14 15:04:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-05-14 15:03:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka" 2020-05-14 14:59:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki" 2020-05-14 14:58:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-05-14 14:56:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-14 14:55:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-05-14 14:54:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim 2020-05-14 14:53:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim 2020-05-14 14:51:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" 2020-04-27 09:49:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" 2020-04-27 09:48:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-04-20 11:39:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu do realizacji projektu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul.Skarszewską oraz ul. Skarszewska do stadionu sportowego 2020-04-06 13:29:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul. Skarszewską oraz ul. Skarszewska do stadionu sportowego 2020-04-06 13:27:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego 2020-02-18 08:15:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn "Srebrna Sieć II" w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-02-18 08:14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Rodzina w Centrum II" w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-02-18 08:13:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-02-18 08:11:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-02-18 08:11:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Słupski porozumienia z Miastem Słupsk w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 2020-02-18 08:10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2020-02-11 15:08:27