Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021. 2021-01-07 08:03:52
dokument Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. 2021-01-07 08:01:21
dokument Nr XXIV/239/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków. 2021-01-07 07:59:26
dokument Nr XXIV/238/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. 2021-01-07 07:57:02
dokument Nr XXIV/237/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok. 2021-01-07 07:54:31
dokument Nr XXIV/236/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk). 2021-01-07 07:52:31
dokument Nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce). 2021-01-07 07:48:36
dokument Nr XXIV/234/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2021-01-07 07:45:23
dokument Nr XXIV/233/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zaleskie. 2021-01-07 07:42:50
dokument Nr XXIV/232/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 2021-01-07 07:40:11
dokument Nr XXIV/231/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku. 2021-01-07 07:36:41
dokument Nr XXIII/230/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2021 rok. 2020-12-07 08:54:58
dokument Nr XXIII/229/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2021 ro. 2020-12-07 08:49:58
dokument Nr XXIII/228/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 2020-12-07 08:47:36
dokument Nr XXIII/227/2020 Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania o wykupu. 2020-12-07 08:45:48
dokument Nr XXIII/226/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-12-07 08:43:52
dokument Nr XXIII/225/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok. 2020-12-07 08:42:23
dokument Nr XXIII/224/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu dogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk. 2020-12-07 08:40:15
dokument Nr XXIII/223/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R- 10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" 2020-12-07 08:36:52
dokument Nr XXIII/222/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R- 10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka" 2020-12-07 08:32:54
dokument Nr XXIII/221/2020 r. Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową na działkach nr 403/1- odcinek ulicy Sikorskiego, nr 288- ul. Niepodległości oraz nr 79/1/- ul. Pomorska 2020-12-07 08:26:01
dokument Nr XXIII/220/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2020-12-07 08:22:08
dokument Nr XXIII/219/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. z w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego" 2020-12-07 08:17:57
dokument Nr XXIII/218/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/70/2019 Rady powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku. 2020-12-07 08:12:02
dokument Nr XXIII/217/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-12-07 08:07:15
dokument Nr XXII/216/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-11-04 08:37:27
dokument Nr XXII/215/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-11-04 08:35:21
dokument Nr XXII/214/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-11-04 08:33:22
dokument Nr XXII/213/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)" 2020-11-04 08:29:59
dokument Nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk 2020-11-04 08:26:20
dokument Nr XXII/211/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Słupskiego 2020-11-04 08:22:59
dokument Nr XXII/210/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)" 2020-11-04 08:19:48
dokument Nr XXII/209/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1152G w Dobrzęcinie 2020-11-04 08:16:41
dokument Nr XXII/208/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Ustka spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą na działkach nr 115/2, 115/9 obr. ewid. Zaleskie PGR i 319/2 obr. ewid. Zaleskie 2020-11-04 08:13:30
dokument Nr XXII/207/2020 Rady powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Miastem Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030" 2020-11-04 08:10:10
dokument Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie obowiązujących w 2021 r. stawek opłat za usunie?cie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2020-11-04 08:06:46
dokument Nr XXI/205/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-10-01 14:42:13
dokument Nr XXI/204/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok. 2020-10-01 14:34:01
dokument Nr XXI/203/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny ( gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-10-01 14:28:17
dokument Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-10-01 14:23:15
dokument Nr XX/201/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-08-27 13:31:25
dokument Nr XX/200/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-08-27 13:30:35
dokument Nr XX/199/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-08-27 13:29:52
dokument Nr XX/198/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. "Bilet" 2020-08-27 13:29:08
dokument Nr XX/197/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację z Województwem Pomorskim regionalnego programu polityki zdrowotnej 2020-08-27 13:28:13
dokument Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (gmina Dębnica Kaszubska)" 2020-08-27 13:27:25
dokument Nr XIX/195/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-07-07 11:33:12
dokument Nr XIX/194/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-07-07 11:32:30
dokument Nr XIX/193/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo" 2020-07-07 11:31:41
dokument Nr XIX/192/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2020-07-07 11:30:38
dokument Nr XIX/191/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-07-07 11:30:00
dokument Nr XIX/190/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 36 i włączenia jej do Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36 2020-07-07 11:29:12
dokument Nr XIX/189/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej 2020-07-07 11:28:29
dokument Nr XIX/188/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2020-07-07 11:27:47
dokument Nr XIX/187/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-07-07 11:26:52
dokument Nr XIX/186/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-07-07 11:26:07
dokument Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2020-07-07 11:25:17
dokument Nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-05-26 14:34:49
dokument Nr XVIII/183/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-05-26 14:34:08
dokument Nr XVIII/182/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-05-26 14:33:22
dokument Nr XVIII/181/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny 2020-05-26 14:32:34
dokument Nr XVIII/180/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-05-26 14:31:56
dokument Nr XVIII/179/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki" 2020-05-26 14:31:15
dokument Nr XVIII/178/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka" 2020-05-26 14:30:27
dokument Nr XVIII/177/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)" 2020-05-26 14:29:29
dokument Nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" 2020-05-26 14:28:27
dokument Nr XVIII/175/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul. Skarszewską oraz ul. Skarszewska do stadionu sportowego" 2020-05-26 14:27:30
dokument Nr XVIII/174/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu do realizacji projektu pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul.Skarszewską oraz ul. Skarszewska do stadionu sportowego" 2020-05-26 14:26:19
dokument Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim 2020-05-26 14:25:14
dokument Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim 2020-05-26 14:24:28
dokument Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-05-26 14:23:47
dokument Nr XVII/170/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2020-03-02 15:11:33
dokument Nr XVII/169/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2020-03-02 15:11:03
dokument Nr XVII/168/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Słupski porozumienia z Miastem Słupsk w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 2020-03-02 15:10:31
dokument Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2020-03-02 15:10:02
dokument Nr XVII/166/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 2020-03-02 15:09:24
dokument Nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Rodzina w Centrum II" w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-02 15:08:46
dokument Nr XVII/164/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Srebrna Sieć II" w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-02 15:07:34