Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-30 12:48:14
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-12-30 10:29:30
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2021-12-22 13:38:56
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-14 12:32:28
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-12-08 15:04:45
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2021-12-01 10:07:07
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-11-30 09:58:13
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji 2021-11-29 14:54:33
dokument Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2021-11-26 10:18:29
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-24 09:39:16
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Starosty Słupskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-23 15:04:16
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" 2021-11-22 12:13:56
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-19 13:55:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-18 10:53:24
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-11-17 11:26:46
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych 2021-11-17 11:12:49
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-12 14:19:05
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-11-04 15:15:38
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Starosty Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2021-10-28 10:30:50
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w najem 2021-10-28 10:03:15
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2021 r. 2021-10-21 14:53:48
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-10-21 13:12:45
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-10-19 10:51:45
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-10-07 13:56:56
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich 2021-10-07 13:33:40
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-10-07 13:25:52
dokument zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-10-04 15:05:26
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-09-24 13:47:47
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-09-22 15:36:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I" 2021-09-22 15:29:10
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-09-21 15:15:21
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi o mobbing 2021-09-15 15:08:01
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Słupskiego z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-09-01 14:41:42
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2021-08-16 15:52:08
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Starosty Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-08-11 12:17:21
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2021-08-10 11:39:17
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-08-10 11:34:52
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjmowania płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-30 14:49:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-29 15:10:58
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-22 12:35:08
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2021-07-15 14:05:04
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:50:20
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:36:17
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-15 12:29:24
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-07-15 12:21:05
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-07-06 13:34:37
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora danych osobowych 2021-06-30 15:23:46
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-30 13:52:00
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-29 14:07:15
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2021-06-25 14:20:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-06-25 14:12:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2021-06-25 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2021-06-25 13:56:23
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2021" 2021-06-24 13:28:59
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-06-24 13:15:55
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-06-17 08:39:54
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-06-02 15:23:38
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-06-02 15:09:41
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. organizacyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności nowoutworzonej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zespół Placówek Oświatowych w Ustce" 2021-06-01 10:05:35
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż." 2021-05-31 15:54:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:45:18
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:38:26
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-05-31 15:31:04
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji stażu dla osób bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-05-26 15:23:42
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-05-26 15:19:34
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2021-05-24 14:25:32
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-05-24 14:14:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-05-21 12:18:45
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie powołana komisja do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce 2021-05-18 15:24:30
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Słupskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-05-12 08:53:46
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-05-10 15:36:09
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-04-29 14:29:20
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-04-23 15:14:33
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok 2021-04-06 14:44:15
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-26 08:31:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-22 13:47:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-18 14:07:52
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-03-18 13:14:16
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji projektu ekologicznego pn.: "Nasadzenia dawnych odmian drzew owocowych sposobem na poprawę różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego" 2021-03-16 13:38:01
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-15 15:48:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2021-03-15 15:07:41
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-03-05 13:05:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-05 12:37:08
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2021 roku 2021-03-03 14:03:10
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku 2021-03-02 14:59:19
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2021-02-17 15:32:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2021 2021-02-08 15:21:09
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 lutego w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-02-04 13:02:50
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-02-02 13:34:15
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2021-02-02 13:16:03
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zarządzania projektem "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-01-27 15:53:38
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-27 15:40:32
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2021 r. 2021-01-27 15:30:03
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-01-27 14:51:08
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-01-21 14:23:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" 2021-01-20 15:30:40
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-18 15:07:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Słupskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-12 14:06:45
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2021-01-07 12:32:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 15:28:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 15:06:27
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-05 14:46:47
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:42:24
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:32:50
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-04 15:28:26