Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022-01-05 11:44:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2022 rok 2022-01-05 11:43:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-31 12:51:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 121/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji 2021-12-29 12:25:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-22 09:52:41
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2021 - 2025 2021-12-20 14:26:04
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-16 12:28:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-09 10:24:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie użyczenia składników majątkowych 2021-12-09 10:23:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biesowice, do kategorii dróg gminnych 2021-12-09 10:22:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Małgorzacie Duda - Banach - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 2021-12-09 10:21:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 2021-12-09 10:19:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-02 08:53:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji 2021-12-02 08:52:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2021-12-02 08:51:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2021-11-24 12:44:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-24 12:43:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-16 14:49:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2021-11-10 10:32:48
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-11-09 09:01:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-09 09:00:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2021-11-03 10:53:47
dokument Projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-11-03 10:52:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2021-10-27 13:20:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-27 13:16:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2021-10-27 13:14:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej funkcjonowania 2021-10-26 08:50:48
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2021-10-26 08:49:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" 2021-10-19 12:05:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych na ternie gminy Damnica, do kategorii dróg gminnych 2021-10-19 12:04:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-10-19 12:03:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-18 15:10:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-05 15:15:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-28 07:55:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-09-14 12:09:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2021-09-14 12:08:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2021-09-08 11:56:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych 2021-09-08 11:52:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Wolinia do kategorii drogi gminnej 2021-09-06 15:22:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3710Z, Jeżyce - Słowino - Bolszewo 2021-09-06 15:21:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Główczyce do kategorii drogi gminnej 2021-09-06 15:21:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-03 08:20:44
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2021-08-26 15:04:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2021-08-26 15:00:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-26 14:59:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-08-20 10:09:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-11 13:58:53
dokument Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2021 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania komisji konkursowej opiniującej oferty 2021-08-11 09:32:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2021-08-05 15:14:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-27 14:29:09
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia "Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu słupskiego" 2021-07-27 11:24:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-07-27 11:23:29
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Rodzina w Centrum II" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-07-27 11:22:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Urszuli Dąbrowskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-07-27 11:20:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2021-07-27 11:18:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku 2021-07-27 11:17:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-07-22 10:38:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-07-22 08:40:08
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wskazania osób do podpisania umów organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych oraz na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego 2021-07-19 10:27:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Lisowskiemu - Staroście Słupskiemu 2021-07-15 15:16:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-14 14:04:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-07-08 11:48:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr 95/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2021-06-30 10:49:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-06-30 10:47:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego do Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-06-30 10:46:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-06-15 15:12:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-06-15 15:11:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2021-06-09 14:17:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-06-09 14:15:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2021-06-09 14:13:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2021-06-09 14:10:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia ul. Jodłowej w miejscowości Dębina do kategorii drogi gminnej 2021-06-09 14:09:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia ul. Cyprysowej w miejscowości Przewłoka do kategorii drogi gminnej 2021-06-09 14:07:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-05-27 09:15:48
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 2021-05-27 09:14:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-05-27 09:14:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2021-05-21 11:55:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:30:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2021-05-18 13:29:06
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Pani Bożenie Szycko pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2021-05-18 13:28:18
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Bill do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:27:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Królowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:26:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Surowcowi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:25:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Pani Aurelii Anioł pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:23:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Pani Urszuli Dąbrowskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2021-05-18 13:18:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2021-05-12 09:24:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Katarzynie Ozimek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2021-05-12 09:23:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2021-05-12 09:17:28
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Jolancie Kamińskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku przy ulicy Fabrycznej 1 2021-05-12 09:16:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2021-05-12 09:14:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Iwonie Wojtkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2021-05-12 09:13:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Siemianice do kategorii drogi gminnej 2021-05-12 09:11:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Siemianice do kategorii drogi gminnej 2021-05-12 09:10:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2020 rok 2021-05-12 09:09:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk, do kategorii dróg gminnych 2021-05-12 09:08:33
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok 2021-05-12 09:01:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-05-05 13:45:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-28 15:15:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-04-28 13:58:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku 2021-04-28 13:57:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej dotyczących zagospodarowania działki nr 12/1 w Lubuczewie (obręb ewidencyjny Lubuczewo) w formie obiektu kulturalno?rekreacyjnego służącego integracji i edukacji lokalnej społeczności 2021-04-28 13:54:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie użyczenia składników majątkowych Gminie Słupsk 2021-04-21 13:44:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2021-04-16 12:30:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg niepublicznych do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Damnica 2021-04-13 10:19:48
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2021-04-08 14:03:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-04-07 09:39:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-04-01 11:27:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2021-04-01 11:25:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2021-04-01 11:24:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2021 roku 2021-03-25 09:33:05
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-03-24 09:04:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-03-15 14:34:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2021-03-03 08:28:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-02-25 09:46:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2021-02-18 15:05:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-02-16 15:07:35
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-02-10 11:24:05
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-01-28 11:52:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2021-01-27 15:17:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie określenia terminu i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych przez kierowników podległych jednostek 2021-01-27 15:06:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku 2021-01-27 14:57:13
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2021-01-27 14:49:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2021-01-27 14:32:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2021-01-21 14:59:16
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021-2025 2021-01-20 10:19:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do występowania przed Sądem I i II instalacji 2021-01-13 08:56:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2021-01-05 10:32:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021-01-05 10:30:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2021-01-05 10:28:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2021 rok 2021-01-05 10:27:05