Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia. - dokument stracił ważność 2022-01-10 10:46:03
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1177/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo IV o mocy do 1MW na działce nr 259/8, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2021-12-15 09:43:48
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1175/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo II o mocy do 1MW na działce nr 258 w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-12-15 09:42:59
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1176/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo I o mocy do 1MW na działkach nr: 257 i 258, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-12-15 09:41:09
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB z dnia 3 grudnia 2021 r. oprowadzeniu postępowania administracyjnego, w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.RUZ.4231.17.4.2021.IG z 23.09.2021 r. (uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB z dnia 24.02.2021 r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia), wszczętego na wniosek p. Magdaleny Niśkiewicz (Energa lnvest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6,80-387 Gdańsk), działającej z pełnomocnictwa Energa OZE S.A. (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2021-12-07 13:34:22
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AB.6740.1353.2021.IV z 24.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach. - dokument stracił ważność 2021-11-29 15:51:28
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 24.11.2021 2021-11-29 10:22:33
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr: 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-11-25 09:24:36
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1110/2021 r. z dnia 17 listopada 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę zakładu AJ Fabryka Mebli o halę produkcyjną z częścią socjalną, komunikacją wewnętrzną z miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę: silosu na trociny, filtrów, murku oporowego oraz trafostacji kontenerowej; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 7/40 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-11-18 11:48:47
dokument Obwieszczenie AB.6740.1180.2021.II z dnia 8 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi gminnej nr 120010G Damnica - Karzniczka", inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 116, 102 w obrębie ewidencyjnym Damnica oraz na działkach nr: 20, 59 w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2021-11-15 14:46:53
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT z dn. 28.10.2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wznowienia sprawy zakończonej ostateczną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.402.2018.KT z dnia 8 listopada 2018 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia niniejszej sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a., z uwagi na konieczność podjęcia wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego niezbędnego do załatwienia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i jego rozpatrzenia (wystąpiono do Starosty Słupskiego o dane ewidencyjne działek w zasięgu oddziaływania realizowanych usług wodnych). Przewidywane załatwienie ww. sprawy nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 37 § 1. K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. - dokument stracił ważność 2021-11-09 13:01:34
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.452.2021.BB z dn. 2 listopada 2021 r. o wydaniu z urzędu postanowienia z 2 listopada 2021 r. znak: GD.ZUZ.3.4210.452.2021.BB prostującego, w decyzji z dnia 22.10.2021r. znak: GD.ZUZ.3.4210.452.2021.BB orzekającej o udzieleniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk) pozwolenia wodno prawnego: - na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie polegającą na wykonaniu na nich przegród: ziemnych (45), drewnianych (15) i drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowanie 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nrll 0/1,111, 112/1, 150/1, 151/1,152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 195/1; Izbica (dz. nr 16/1, 17 /1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1) gm. Główczyce), - na szczególne korzystanie z wód obejmujące użytkowanie wód w rowach polegające na ich czasowym zatrzymaniu w związku z zapewnieniem warunków dla funkcjonowania siedlisk torfowych w obszarze Natura 2000 "Bagna Izbickie" PLH 220001, - dokument stracił ważność 2021-11-03 11:21:43
dokument Obwieszczenie AB.6740.914.2021.II z dnia 22 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Dworcowa - Portowa w Ustce", na działkach nr: 1935/7, 1935/3 w gminie Miasto Ustka. - dokument stracił ważność 2021-10-29 10:40:10
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.452.2021.BB z dnia 22 października 2021 r. o wydaniu decyzji z dnia 22.10.2021r. znak: GD.ZUZ.3.4210.452.2021.BB orzekającej o udzieleniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk) pozwolenia wodnoprawnego: - na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie polegającą na wykonaniu na nich przegród: ziemnych (45), drewnianych (15) i drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowanie 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nr 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1, 152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 195/1; Izbica (dz. nr 16/1, 17/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451,454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1) gm. Główczyce), - na szczególne korzystanie z wód obejmujące użytkowanie wód w rowach polegające na ich czasowym zatrzymaniu w związku z zapewnieniem warunków dla funkcjonowania siedlisk torfowych w obszarze Natura 2000 "Bagna Izbickie" PLH 220001. - dokument stracił ważność 2021-10-28 13:23:19
dokument Obwieszczenie ŚR.6222.3.2021.II z dn. 14 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: - do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, - do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu produkcji mączki rybnej i olejów rybnych (działka o numerze ewidencyjnym 250/3 obręb Włynkówko, gm. Słupsk). - dokument stracił ważność 2021-10-14 13:31:03
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4231.17.5.2021.IG z dnia 23 września 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu w dniu 23.09.2021 r. decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone pod znakiem: GD.RUZ.4231.17.4.2021.IG, dotyczące odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Gdańsku z dnia 24.02.2021 r. znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB udzielającej Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne -piętrzenie wód rzeki Łupawy w km 13+600 (wg MPHP 10 OOO) dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt I), na pobór wód powierzchniowych rzeki Łupawy w km 13+600 dla potrzeb Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt li}, korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej na Stopniu Wodnym Smołdzino (pkt Ili) oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławki dla ryb) oraz zachowanie w każdym czasie przepływu nienaruszalnego na rzece Łupawa w km 13+600 dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt IV). W pkt V rzeczonej decyzji, Dyrektor ZZ WP w Gdańsku określił zobowiązania, natomiast w pkt VI wygasił pozwolenia wodnoprawne (decyzja Starosty Słupskiego nr 93/04 z dnia 16.07.2004, znak ROŚ.lll.6223-41/2 oraz wygaszenia pkt IV decyzji Starosty Słupskiego nr 102/2017 z dnia 15.02.2017 r. znak ŚR-ll.6341.164.2016). - dokument stracił ważność 2021-10-05 12:40:20
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 991/2021 z dnia 4 października 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym. - dokument stracił ważność 2021-10-05 09:34:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk), reprezentowanego przez pełnomocnika p.Bartłomieja Szendoła (,,ŚRODOWISKO" Bartłomiej Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: 1. wykonania urządzeń wodnych tj. przebudowy rowów melioracyjnych na terenie rezerwatu "Bagna Izbickie" polegającej na wykonaniu przegród ziemnych (45), drewnianych (15), drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowania 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nr 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1, 152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 195/1; Izbica (dz. nr 16/1, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1), gm. Główczyce), 2. szczególnego korzystania z wód polegającego na zatrzymaniu wody w rowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód". - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:14:53
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 879/2021 r. z dnia 9 września 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę zadaszenia placu składowo - magazynowego na działkach nr: 259/12 i 259/13 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-09-10 10:24:52
dokument Informacja nr SZ.RUZ.421 O .20-5 .2021.BG Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowej S-1, zlokalizowanej na terenie działki nr 240/8 obr. Darnowo, gm. Kępice, - korzystanie z usług wodnych - pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej S-1, na potrzeby funkcjonowania 2 kurników, na terenie działki nr 240/8 obr. Darnowo, gm. Kępice. - dokument stracił ważność 2021-09-07 15:27:18
dokument Obwieszczenie AB.6740.684.2021.V z dnia 02 września 2021 roku o wydaniu decyzji nr 867/2021 z dnia 02 września 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Strzyżyno-Dąbrówka", zlokalizowanej na nieruchomościach: na działce nr: 62 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka , w gminie Damnica, na działkach nr: 32/1,41, 42 w obrębie ewidencyjnym Strzyżyno, w gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2021-09-07 15:23:46
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 833/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1111G wraz z budową oświetlenia w ramach inwestycji pn. "Budowa spójnej sieci tras rowerowych w kompletną sieć dla MOF Słupska. Część II, zadanie 3: Gałęzinowo - Strzelinko", inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 178/1, 178/2, 194/3, 207 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk oraz 65/2, 67/3, 67/5, 154/1, 154/2, 514/31 (przed podziałem nr 514/11) w obrębie ewidencyjnym Strzelinko. - dokument stracił ważność 2021-08-26 08:42:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: 1. wykonania urządzeń wodnych tj. przebudowy rowów melioracyjnych na terenie rezerwatu "Bagna Izbickie" polegającej na wykonaniu przegród ziemnych (45), drewnianych (15), drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowania 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nr 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1,152/1,154, 155/1,157,159/l,183/l,187,188/4,195/1; lzbica(dz.nr16/1, 17/1,23/1,25/1,25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1), gm. Główczyce), 2. szczególnego korzystania z wód polegającego na zatrzymaniu wody w rowach. w związku z planowaną inwestycją pn.: "Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód". - dokument stracił ważność 2021-08-18 13:33:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym. - dokument stracił ważność 2021-08-17 11:19:00
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Gardna Wielka - dokument stracił ważność 2021-08-16 13:06:04
dokument Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw zgodnie z art. 15 5zzzzzn Ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (j.t. Dz. U2020.1842 ze zm.), 2021-08-02 13:48:06
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 650/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-07-06 09:31:01
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.255.2021.BB zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2021 r. orzekającej o udzieleniu Gminie Kobylnica (ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych... - dokument stracił ważność 2021-07-05 11:29:26
dokument Obwieszczenie AB.6740.684.2020.V z dnia 29 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej Stryżyno-Dąbrówka" - dokument stracił ważność 2021-06-30 14:16:49
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. decyzji Nr 334-1/17/2021 stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Nr 334/2017 z dnia 2 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino oraz budowa kanalizacji deszczowej+ w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 101/19, 58/1, 57/2, 65, 57/1, 98/8, 99/1, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Grąsino na działkach nr: 1/3, 22, 82/1, 82/2, 29/3, 29/4, 39/5, 39/3, 86/1, 20, 19/3, 18, 17/2, 83, 102/32, 102/5, 102/30, 102/24, 96/1, 99/1, 99/2, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk wydanej dla Wójta Gminy Słupsk w części dotyczącej punktu II, ust. 2, tiret 2 decyzji dotyczącej przejścia z mocy prawa działki nr 39/3 o pow. 0,0015 ha ( powstałej w wyniku podziału działki nr 39/2 ) na własność Powiatu Słupskiego. - dokument stracił ważność 2021-06-25 09:15:38
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO o wydaniu decyzji nr 572/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z budową oświetlenia w miejscowości Redzikowo; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 1/33, 1/39, 1/49, 1/67, 1/77, 1/76, 1/51 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-06-16 08:52:36
dokument Obwieszczenie (ponowne) o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-06-11 10:13:31
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 883/2020 z dnia 20 października 2020r. wydanej w sprawie budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce - dokument stracił ważność 2021-06-04 07:58:54
dokument Obwieszczenie AB.6740.499.2021.IV o wydaniu w dniu 27.05.2021 r. decyzji pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Strzelino wraz z infrastrukturą techniczną, stacjami kontenerowymi, zbiorczą stacją GPO, wewnętrznymi liniami kablowymi, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Strzelino na działkach nr: 181/2, 186/1, 189/17, 182, 187 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-06-02 10:23:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-06-02 08:55:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek p. Jerzego Sajek (SJ-SYSTEM ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk) działającego z pełnomocnictwa Gminy Kobylnica (ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie na dz. nr 20 obręb Łosino gm. Kobylnica urządzeń wodnych -skrzynek rozsączających oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części ul. Ku Słońcu w Łosinie, do ww. skrzynek; 2. Wykonanie na dz. nr 98/4 obręb Łosino gm. Kobylnica wylotu PVC 0 315 w typowej obudowie betonowej (w skarpie rowu przydrożnego) oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ulic Ku Słońcu oraz Modrzewiowej w Łosinie, do ww. rowu w związku z planowaną inwestycją polegająca na budowie drogi gminnej -ul. Modrzewiowej i Ku Słońcu w Łosinie z siecią kanalizacji deszczowej ww. ulic wraz z przejściem pod drogą krajową ul. Główną i dalej od istniejącego kanału deszczowego otwartego na dz. Nr 98/4. - dokument stracił ważność 2021-05-25 12:36:40
dokument obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 maja 2021r. decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Zagórzyca o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 235/7,w obrębie ewidencyjny Zagórzyca, na działkach nr : 6, 10/1, 11 , w obrębie ewidencyjny Mianowice, w gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2021-05-24 14:35:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17.05.2021 r. nr GD.RUZ.4210.176.8.2020.EL o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego... - dokument stracił ważność 2021-05-21 13:14:15
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej nr AB.6740.226.2021.II z dnia 6 maja 2021 r. Starosty Słupskiego nr 426/2021 obejmującej pozwolenie na budowę zakładu produkcji kebaba: budynku produkcyjnego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz z urządzeniami budowlanymi, w tym zewnętrznej instalacji: elektrycznej i kanalizacji sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz instalacji kanalizacji technologicznej do projektowanego szczelnego zbiornika, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Duninowo, na działce nr 141/3, w obrębie ewidencyjnym Duninowo, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2021-05-11 08:14:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie na dz. nr 20 obręb Łosino gm. Kobylnica urządzeń wodnych - skrzynek rozsączających oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części ul. Ku Słońcu w Łosinie, do ww. skrzynek; 2. Wykonanie na dz. nr 98/4 obręb Łosino gm. Kobylnica wylotu PVC fi 315 w typowej obudowie betonowej (w skarpie rowu przydrożnego) oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ulic Ku Słońcu oraz Modrzewiowej w Łosinie, do ww. rowu. - dokument stracił ważność 2021-05-06 10:50:44
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 883/2020 z dnia 30 października 2020r. wydanej na budowę inwestycji drogowej pod nazwa ""droga gminna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce. - dokument stracił ważność 2021-05-04 14:22:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w dniu 28 kwietnia 2021 r. nr 386/2021 w sprawie pozwolenia na budowę hali magazynowo - logistycznej wraz z: drogami i placami utwardzonymi na potrzeby ruchu samochodów ciężarowych i osobowych, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, chodnikami i opaskami wokół budynku, drogami pożarowymi, 2 szczelnymi zbiornikami na wody opadowe z instalacją kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wewnętrzną instalacją wodociągową d.c. sanitarnych i ppoż., wewnętrzną instalacją elektryczną i murem oporowym; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 156/58 i 156/59 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-05-04 13:46:22
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o realizacji inwestycji drogowej w trybie ZRID obręb Dobrzęcino gmina Kobylnica - dokument stracił ważność 2021-04-28 12:07:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej nr AB.6740.978.2020.II z dnia 26 kwietnia 2021 r. na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,37 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: zespół paneli fotowoltaicznych, konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne, okablowanie stało i zmienno-prądowe, złącza kablowe, inwertery, kontenerową stację transformatorową, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Wolinia, na działkach nr: 53/1, 54/1, w obrębie ewidencyjnym Wolinia, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2021-04-28 11:41:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Słupskiego Nr 334/2017 z dnia 2 maja 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino oraz budowa kanalizacji deszczowej". - dokument stracił ważność 2021-04-27 08:56:34
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. nr AB.6740.60.2021.IV o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " budowa drogi ulicy Kochanowskiego w miejscowości Kępice, w gminie Kępice". - dokument stracił ważność 2021-04-22 16:02:46
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. nr AB.6740.131.2021.IV o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " budowa drogi ulicy Leśnej w miejscowości Kępice, w gminie Kępice". - dokument stracił ważność 2021-04-22 15:57:01
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: - prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - przejście pod dnem rzeki Słupi w km 26+602 linią energetyczną SN 110 kV i linią światłowodową metodą przewiertu sterowanego (dz. nr 166 i 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gm. Słupsk). -wykonanie doziemnej linii energetycznej 110 kV i linii światłowodowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (dz. nr 166, 167/1 i 1 73 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gm. Słupsk). - dokument stracił ważność 2021-04-21 15:21:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 111G wraz z budową oświetlenia w ramach inwestycji pn. "Budowa spójnej sieci tras rowerowych w kompletną sieć dla MOF Słupska. Część II, zadanie 3: Gałęzinowo - Strzelinko", na działkach nr: 178/1, 178/2, 194/3, 207 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk oraz 65/2, 67/3, 67/5, 154/1, 154/2, 514/31 (przed podziałem nr 514/11) w obrębie ewidencyjnym Strzelinko. - dokument stracił ważność 2021-04-21 07:53:40
dokument Obwieszczenie AB.6740.111.2021.VI z dnia 9 kwietnia 2021 roku o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2021 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi ulicy Wesołej w miejscowości Korzybie w gminie Kępice " - dokument stracił ważność 2021-04-09 11:37:40
dokument Obwieszczenie AB.6740.94.2021.IV o wydaniu w dniu 30.03.2021 r. o wydaniu decyzji nr 1074-/2019/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ??Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk? w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90, 74/2,101/4,91/1 92/3, 92/5,96/5, 96/7, 84/1, 514/1, 98/8, 99/3, 86/9, 100/17, 100/19, 101/4, 85/3 w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-04-07 14:27:38
dokument Obwieszczenie AB.6740.118.2021.V o wydaniu w dniu 30.03.2021 r. decyzji nr 268/2021 pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm dla budownictwa mieszkaniowego, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino, na działkach nr: 347/28, 247/41. w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2021-03-31 15:19:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 marca 2021 r. decyzji nr 263/2021 udzielającej pozwolenia na budowę zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego HERBA wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, kanalizacji technologicznej wraz z podziemnym zbiornikiem uśredniającym na ścieki technologiczne, instalacji gazowej i elektrycznej; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 578/5, 115/19, 115/29, 115/30, 115/31, 115/13  w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2021-03-26 14:48:46
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 24 marca 2021 r. nr GD.ZUZ.3.4210.857.2020.PSz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie. - dokument stracił ważność 2021-03-26 13:16:36
dokument Obwieszczenie nr AB.6740.141.2021.II z dnia 18 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typu BOT E3/60 o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą, inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 11/1, w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2021-03-19 12:58:38
dokument Obwieszczenie nr AB.6740.276.2021.II z dnia 18 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT43324 Grabno, inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 1576/10 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Miasto Ustka. - dokument stracił ważność 2021-03-19 12:55:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino gmina Kobylnica". Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - działki nr: 107/36, 200, 298, 299, 101/52 ( powstała z podziału działki nr 101/47), 106/10 ( powstała z podziału działki nr 106/6), 106/12 ( powstała z podziału działki nr 106/8), 107/43 ( powstała z podziału działki nr 107/5), 107/41 ( powstała z podziału działki nr 107/35), w obrębie ewidencyjny Dobrzęcino, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2021-03-19 12:06:05
dokument Obwieszczenie SZ.RUZ.4210.117-10.2020.ZK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 lutego 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-03-12 13:09:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z budową oświetlenia; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 1/33, 1/39, 1/49, 1/67, 1/77, 1/76, 1/51 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2021-03-11 10:46:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.271.6.2020.BM z dnia 26.02.2021 r. w której udzielono na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin -Słupsk"-Część nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: "Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/" Odcinek 3: "Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ -początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/. - dokument stracił ważność 2021-03-05 10:07:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Potegowo Mashav Sp. z o.o. (ul. Twarda 18 XXIV piętro, 00-105 Warszawa) pozwolenia wodnoprawnego na: - prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych -przejście pod dnem rzeki Słupi w km 26+602 linią energetyczną SN 110 kV i linią światłowodową metodą przewiertu sterowanego (dz. nr 166 i 173 obręb Wtynkowa, dz. nr 501 obręb Swochowo, gm. Słupsk). - wykonanie doziemnej linii energetycznej 110 kV i linii światłowodowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (dz. nr 166, 167 /1 i 173 obręb Wtynkowa, dz. nr 501 obręb Swochowo, gm. Słupsk). - dokument stracił ważność 2021-03-05 09:56:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu Energa OZE S.A. (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) decyzji z dnia 24 lutego 2021 r., znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-25 12:38:43
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AB.6740.131.2021.IV z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "budowa drogi ulicy Leśnej w miejscowości Kępice, w gminie Kępice ". - dokument stracił ważność 2021-02-17 12:56:22
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AB.6740.60.2021.IV z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "budowa drogi ulicy Kochanowskiego w miejscowości Kępice w gminie Kępice". - dokument stracił ważność 2021-02-17 12:52:35
dokument Obwieszczenie nr AB.6740.111.2021.VI z dnia 16 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "budowa drogi ulicy Wesołej w miejscowości Korzybie w gminie Kępice". - dokument stracił ważność 2021-02-16 12:34:55
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego nr SZ.RUZ.4210.117-6.2020.ZK 2021-02-04 12:32:46
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej na rozbiórkę sieci kablowej i linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15kV, na działkach:
- obręb ewidencyjny Izbica gmina Główczyce dz. nr : 160, 172, 8/6, 176/10, 176/3, 618/1, 508, 275, 277, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 520, 517/2, 517/1, 529, 518, 519, 483, 482, 523, 525, 544, 545, 546, 547, 565, 566, 567/2, 628/3, 628/1,
- obręb ewidencyjny Rzuszcze gmina Główczyce dz. nr: 16/1, 28/4, 128/3, 118, 114, 117, 115, 116, 501, 502, 503, 505, 496/2, 496/1, 495, 506, 507, 509, 510, 511/1, 518, 512, 511/2, 526, 523, 524/2, 524/4, 527, 39, 79/5, 79/4, 78/1, 78/2, 77/1, 77/2, 76, 75, 74, 72/1, 71/1, 70, 68, 80/1, 66/2, 66/1, 67, 1 /2,
- obręb ewidencyjny Ciemino gmina Główczyce dz. nr 121/1, 120, 112/2, 111, 229/3 - dokument stracił ważność
2021-02-03 14:34:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.271.3.2020.EL z dnia 28 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2021-02-03 14:27:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS z dnia 21 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-01-28 11:48:08
dokument Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2021 roku o przystąpieniu do opracowania "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" - dokument stracił ważność 2021-01-18 18:24:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Energa Invest S.A. pozwolenia wodnoprawnego o nr GD_ZUZ_3_4210_581_2020_BB. 2021-01-11 12:04:55