Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej 2022-01-04 12:16:59
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością 2022-01-04 12:14:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2021-12-17 08:51:10
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-17 08:49:57
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-12-17 08:48:42
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-12-15 12:06:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 2021-12-15 12:05:44
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)" 2021-12-15 12:04:06
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/268/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2021-12-15 11:59:57
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2021-12-15 10:03:02
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/342/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-12-15 09:55:32
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXV/245/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn.,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030" 2021-12-15 09:53:59
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno- Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" 2021-12-15 09:46:48
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" 2021-12-15 09:44:37
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G na terenie miejscowości Słonowice 2021-12-15 09:42:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-12-15 09:40:13
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2021-12-15 09:37:10
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 2021-12-15 09:31:40
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w powiecie słupskim na lata 2021 - 2024 2021-12-15 09:30:13
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-12-13 13:25:35
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-13 13:24:48
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2021-11-29 12:49:44
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-11-29 12:48:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2021-11-26 08:15:31
dokument Projekt uchwały rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-11-26 08:14:17
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-11-26 07:56:59
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-11-24 08:45:27
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-11-24 08:44:21
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2021-11-24 08:43:07
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" 2021-11-24 08:39:41
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2021-11-24 08:37:36
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2021-11-24 08:31:27
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2021-11-24 08:30:01
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-11-24 08:28:44
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-11-24 08:26:43
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 "Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-11-24 08:25:31
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)" 2021-11-24 08:23:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-11-24 08:22:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-11-24 08:18:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub- granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)" 2021-11-24 08:17:30
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)" 2021-11-24 08:15:20
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno- Bydlino - Etap II (gmina Ustka)" 2021-11-24 08:10:05
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2021-11-24 08:06:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-11-24 08:04:11
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2021-11-24 07:58:33
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-11-23 12:25:47
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku 2021-11-23 12:23:43
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-11-23 12:22:22
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2021-10-27 12:34:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-10-19 09:25:54
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-19 09:23:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2021-10-11 14:50:58
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" 2021-10-11 14:48:47
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-10-11 14:47:15
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-09-16 07:52:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-16 07:51:39
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)" 2021-09-10 08:42:33
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)" 2021-09-10 08:41:13
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)" 2021-09-10 08:39:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)" 2021-09-10 08:38:17
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-09-10 08:37:03
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)" 2021-09-10 08:32:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" 2021-09-10 08:31:22
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo- Gminny" 2021-09-09 14:45:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny" 2021-09-09 14:44:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-08-30 15:20:27
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-30 15:19:36
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." 2021-08-30 15:18:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-08-16 12:12:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kępice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej 2021-08-16 12:10:27
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-08-16 12:08:47
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo" 2021-08-16 12:05:05
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" 2021-08-16 12:03:29
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Słupskiego 2021-08-16 12:01:39
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025" 2021-08-09 11:14:14
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2021-08-03 09:12:57
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-07-23 12:13:54
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-23 12:13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" 2021-07-23 12:10:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2021-07-23 12:02:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi Powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino- Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2021-07-23 11:49:40
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2021-07-15 14:53:14
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-06-18 07:50:06
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-06-18 07:48:38
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 2021-06-17 10:27:54
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 2021-06-17 10:22:33
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2021-06-17 10:10:49
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-06-14 09:53:32
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2021-06-14 09:51:33
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1200G, 1201G, 1198G, 1191G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce) 2021-06-14 09:49:25
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130G 2021-06-14 09:42:56
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2021 roku programu polityki zdrowotnej 2021-06-14 09:37:57
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie umorzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" oraz nadania jej statutu 2021-06-14 09:01:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-06-02 09:09:13
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-05-28 14:30:26
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kępice 2021-05-27 09:22:14
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Powiatowej Bursie Młodzieżowe w Ustce 2021-05-27 08:58:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2021-05-14 08:31:55
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-05-14 08:30:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-05-14 08:29:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 2021-05-14 08:28:03
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2021-05-06 13:04:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wykonania w roku bieżącym przebudowy drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki-Dąbrówka 2021-04-21 13:00:44
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-04-09 08:52:09
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II", 2021-04-09 08:50:32
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", 2021-04-09 08:48:04
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2021-04-09 08:46:25
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." 2021-04-09 08:44:51
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany nazwy , siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej" 2021-04-09 08:42:20
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2021-04-01 14:16:10
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2021-04-01 14:14:58
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-04-01 14:12:57
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Powiatowej Bursy Młodzieżowej oraz nadania jej statutu 2021-04-01 14:11:05
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-03-22 08:22:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-03-22 08:21:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/246/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów - Korzybie w ramach zadania pn. ?Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów -Korzybie" 2021-03-22 08:19:53
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)", 2021-03-22 08:18:36
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice) 2021-03-22 08:17:20
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino- Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) 2021-03-22 08:16:02
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2021-03-12 08:51:31
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023, 2021-03-12 08:50:24
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2021 -2025, 2021-03-12 08:48:43
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych. 2021-03-04 08:21:37
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2021-03-04 08:20:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty 2021-02-23 11:11:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupksiego 2021-02-15 08:44:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-02-15 08:42:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno - Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej pn. ,,Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów- Korzybie" 2021-02-15 08:41:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej 2021-02-15 08:18:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021- 2025 2021-02-15 08:07:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2021-01-26 09:46:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021- 2030" 2021-01-26 09:43:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-01-26 09:40:12