Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XXXVI/377/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania skargi zgodnie z właściwością 2022-01-10 09:16:40
dokument Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 2022-01-10 09:15:10
dokument Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-01-10 09:13:26
dokument Nr XXXVI/374/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2022-01-10 09:12:00
dokument Nr XXXVI/373/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-01-10 09:08:54
dokument Nr XXXVI/372/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2022-01-10 09:02:25
dokument Nr XXXVI/371/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej 2022-01-10 09:01:05
dokument Nr XXXVI/370/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)? 2022-01-10 08:51:53
dokument Nr XXXVI/369/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/268/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2022-01-10 08:49:31
dokument Nr XXXVI/368/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2022-01-10 08:47:44
dokument Nr XXXVI/367/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/245/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030" 2022-01-10 08:46:13
dokument Nr XXXVI/366/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/342/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2022-01-10 08:13:19
dokument Nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno- Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" 2022-01-10 08:11:28
dokument Nr XXXVI/364/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" 2022-01-10 08:09:34
dokument Nr XXXVI/363/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G na terenie miejscowości Słonowice 2022-01-10 08:08:06
dokument Nr XXXVI/362/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-01-10 08:06:54
dokument Nr XXXVI/361/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2022-01-10 08:03:31
dokument Nr XXXVI/360/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 2022-01-10 08:01:33
dokument Nr XXXVI/359/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w powiecie słupskim na lata 2021 ? 2024 2022-01-10 07:52:53
dokument Nr XXXV/358/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-12-16 08:17:23
dokument Nr XXXV/357/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-16 08:16:13
dokument Nr XXXIV/356/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2021-12-02 09:46:19
dokument Nr XXXIV/355/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-12-02 09:45:01
dokument Nr XXXIV/354/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu pracy komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2021-12-02 09:43:14
dokument Nr XXXIV/353/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-12-02 09:41:48
dokument Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2021-12-02 09:40:21
dokument Nr XXXIV/351/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-12-02 09:38:30
dokument Nr XXXIV/350/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-12-02 09:36:05
dokument Nr XXXIV/349/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2021-12-02 09:34:33
dokument Nr XXXIV/348/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" 2021-12-02 09:32:39
dokument Nr XXXIV/347/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2021-12-02 09:30:19
dokument Nr XXXIV/346/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2021-12-02 09:22:11
dokument Nr XXXIV/345/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2021-12-02 09:20:33
dokument Nr XXXIV/344/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-12-02 09:19:10
dokument Nr XXXIV/343/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-12-02 09:17:40
dokument Nr XXXIV/342/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? Partnerstwo Gminy Ustka" 2021-12-02 09:16:13
dokument Nr XXXIV/341/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)" 2021-12-02 09:13:55
dokument Nr XXXIV/340/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-12-02 09:11:12
dokument Nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-12-02 08:54:39
dokument Nr XXXIV/338/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)" 2021-12-02 08:53:07
dokument Nr XXXIV/337/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)" 2021-12-02 08:51:45
dokument Nr XXXIV/336/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno- Bydlino - Etap II (gmina Ustka)" 2021-12-02 08:50:37
dokument Nr XXXIV/335/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2021-12-02 08:48:49
dokument Nr XXXIV/334/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-12-02 08:47:43
dokument Nr XXXIV/333/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2021-12-02 08:39:24
dokument Nr XXXIV/332/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-12-02 08:38:07
dokument Nr XXXIV/331/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku 2021-12-02 08:36:12
dokument Nr XXXIV/330/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-12-02 08:34:50
dokument Nr XXXIII/329/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2021-11-03 11:37:46
dokument Nr XXXIII/328/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-10-28 10:15:39
dokument Nr XXXIII/327/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-10-28 10:14:12
dokument Nr XXXIII/326/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2021-10-28 10:12:52
dokument Nr XXXIII/325/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2021-10-28 10:11:30
dokument Nr XXXIII/324/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" 2021-10-28 10:09:20
dokument Nr XXXIII/323/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań - Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-10-28 10:07:21
dokument Nr XXXII/322/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-09-30 11:26:44
dokument Nr XXXII/321/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-30 11:25:08
dokument Nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)" 2021-09-30 11:22:50
dokument Nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)" 2021-09-30 11:21:28
dokument Nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)" 2021-09-30 11:19:55
dokument Nr XXXII/317/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)" 2021-09-30 11:08:35
dokument Nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-09-30 11:07:00
dokument Nr XXXII/315/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)" 2021-09-30 11:05:30
dokument Nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" 2021-09-30 11:03:35
dokument Nr XXXII/313/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo- Gminny" 2021-09-30 11:01:49
dokument Nr XXXII/312/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny" 2021-09-30 10:59:28
dokument Nr XXXI/311/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-09-06 11:00:57
dokument Nr XXXI/310/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-09-06 10:59:36
dokument Nr XXXI/309/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2021-09-06 10:58:12
dokument Nr XXXI/308/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-09-06 10:56:13
dokument Nr XXXI/307/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Słupskiego 2021-09-06 10:55:00
dokument Nr XXXI/306/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo" 2021-09-06 10:53:30
dokument Nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w Głuszyno" 2021-09-06 10:52:06
dokument Nr XXXI/304/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kępice oraz Gminą Damnica dotyczącego zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskie 2021-09-06 10:50:49
dokument Nr XXXI/303/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." 2021-09-06 10:49:17
dokument Nr XXXI/302/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-09-06 10:48:10
dokument Nr XXXI/301/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025" 2021-09-06 10:46:21
dokument Nr XXX/300/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-08-04 10:42:42
dokument Nr XXX/299/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-08-04 10:41:03
dokument Nr XXX/298/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" 2021-08-04 10:39:06
dokument Nr XXX/297/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2021-08-04 10:36:02
dokument Nr XXX/296/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2021-08-04 10:32:57
dokument Nr XXIX/295/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-07-02 11:34:11
dokument Nr XXIX/294/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-07-02 11:32:49
dokument Nr XXIX/293/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-07-02 11:31:00
dokument Nr XXIX/292/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 2021-07-02 11:21:13
dokument Nr XXIX/291/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2021-07-02 11:19:00
dokument Nr XXIX/290/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130G 2021-07-02 11:13:06
dokument Nr XXIX/289/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kępice 2021-07-02 11:11:51
dokument Nr XXIX/288/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ?Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" oraz nadania jej statutu 2021-07-02 11:10:11
dokument Nr XXIX/287/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2021-07-02 11:08:56
dokument Nr XXIX/286/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 2021-07-02 11:07:43
dokument Nr XXIX/285/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Powiatowej Bursie Młodzieżowej w Ustce 2021-07-02 11:06:18
dokument Nr XXIX/284/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2021 roku programu polityki zdrowotnej 2021-07-02 11:04:57
dokument Nr XXIX/283/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-07-02 11:03:44
dokument Nr XXIX/282/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-07-02 11:02:23
dokument Nr XXIX/281/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2021-07-02 11:01:12
dokument Nr XXVIII/280/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 25 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2021-05-26 12:17:36
dokument Nr XXVIII/279/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-05-26 12:15:48
dokument Nr XXVIII/278/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-05-26 12:14:41
dokument Nr XXVIII/277/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 25 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 2021-05-26 12:12:00
dokument Nr XXVII/276/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wykonania w roku bieżącym przebudowy dogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki- Dąbrówka 2021-05-04 09:23:05
dokument Nr XXVII/275/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2021-05-04 09:19:19
dokument Nr XXVII/274/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej zmiany granic Miasta Słupsk 2021-04-29 14:55:14
dokument Nr XXVII/273/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-04-29 14:53:05
dokument Nr XXVII/272/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-04-29 14:52:01
dokument Nr XXVII/271/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ?pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2021-04-29 14:50:25
dokument Nr XXVII/270/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino środków na finansowanie inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II" 2021-04-29 14:41:56
dokument Nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2021-04-29 14:40:14
dokument Nr XXVII/268/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2021-04-29 14:38:07
dokument Nr XXVII/267/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r. 2021-04-29 14:32:01
dokument Nr XXVII/266/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2021-04-29 14:18:53
dokument Nr XXVII/265/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej" 2021-04-29 14:17:44
dokument Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2021-04-29 14:16:24
dokument Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2021-04-29 14:14:26
dokument Nr XXVII/262/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Bursy Młodzieżowej oraz nadania jej statutu 2021-04-29 14:13:10
dokument Nr XXVI/261/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-03-31 13:08:37
dokument Nr XXVI/260/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-03-31 13:06:53
dokument Nr XXVI/259/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/246/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów - Korzybie w ramach zadania pn. ,,Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów - Korzybie" 2021-03-31 13:01:50
dokument Nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2021-03-31 13:00:08
dokument Nr XXVI/257/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2021-03-31 12:58:02
dokument Nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2021-03-31 12:56:27
dokument Nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2021-03-31 12:54:39
dokument Nr XXVI/254/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023 2021-03-31 12:52:40
dokument Nr XXVI/253/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2021-2025 2021-03-31 12:50:48
dokument Nr XXVI/252/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-03-31 12:48:14
dokument Nr XXVI/251/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych 2021-03-31 12:37:16
dokument Nr XXV/250/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Słupskiego 2021-02-25 08:21:16
dokument Nr XXV/249/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2021-02-24 14:45:01
dokument Nr XXV/248/2021 Rady Powiat Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok 2021-02-24 14:38:20
dokument Nr XXV/247/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej 2021-02-24 14:36:13
dokument Nr XXV/246/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno - Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów - Korzybie w ramach zadania pn. ,,Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów - Korzybie" 2021-02-24 14:35:01
dokument Nr XXV/245/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021- 2030" 2021-02-24 14:30:54
dokument Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2021-02-24 14:28:42
dokument Nr XXV/243/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Słupskiego na lata 2021- 2025 2021-02-24 14:26:50
dokument Nr XXV/242/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie tryby powoływania członków oraz organizacji trybu i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-02-24 14:25:06