Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna - oświadczenia majątkowe

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Słupski.
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
poprzez e-mail: sekretariat@powiat.slupsk.pl
telefonicznie: 59 8148500
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Nad prawidłowością przetwarzania państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:
listownie na adres: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
poprzez e-mail: oin@powiat.slupsk.pl
telefonicznie: 59 8148557.
Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO ), tj. realizacji zadań związanych z przyjmowaniem,  analizowaniem, przekazywaniem oświadczeń majątkowych na podstawie:
art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną
i są publikowane we właściwym Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenie majątkowe nie będzie udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkami określonymi przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania danych zawartych w aktach, w tym danych osobowych, innym organom w ramach prowadzonych postępowań. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
Okres przechowywania danych
Dane są przechowywane przez okres 6 lat, liczonych od roku następnego w którym złożono oświadczenie.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 09-03-2021 08:41:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Krauczunas 09-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 09-03-2021 08:42:48