Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie GD.RUZ.4231.17.5.2021.IG z dnia 23 września 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu w dniu 23.09.2021 r. decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone pod znakiem: GD.RUZ.4231.17.4.2021.IG, dotyczące odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Gdańsku z dnia 24.02.2021 r. znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB udzielającej Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne -piętrzenie wód rzeki Łupawy w km 13+600 (wg MPHP 10 OOO) dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt I), na pobór wód powierzchniowych rzeki Łupawy w km 13+600 dla potrzeb Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt li}, korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej na Stopniu Wodnym Smołdzino (pkt Ili) oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławki dla ryb) oraz zachowanie w każdym czasie przepływu nienaruszalnego na rzece Łupawa w km 13+600 dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt IV). W pkt V rzeczonej decyzji, Dyrektor ZZ WP w Gdańsku określił zobowiązania, natomiast w pkt VI wygasił pozwolenia wodnoprawne (decyzja Starosty Słupskiego nr 93/04 z dnia 16.07.2004, znak ROŚ.lll.6223-41/2 oraz wygaszenia pkt IV decyzji Starosty Słupskiego nr 102/2017 z dnia 15.02.2017 r. znak ŚR-ll.6341.164.2016).