Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2022-06-29 08:20:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Założenie bazy danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska 2022-06-27 13:12:49
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-06-21 09:52:34
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" 2022-06-07 13:28:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-06-06 09:27:32
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej oraz wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2022-06-02 08:30:55
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-06-02 08:29:54
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2022-05-26 15:30:17
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:29:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-05-26 15:27:49
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku 2022-05-26 15:26:53
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2022-05-26 15:25:23
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:14:48
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 11:13:28
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych i gotówkowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku" 2022-05-04 13:02:15
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-04-28 10:04:24
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-04-28 10:03:26
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji przechowywania depozytów w Starostwie Powiatowym w Słupsku i prowadzenia ich rejestru 2022-04-27 12:34:39
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2022-04-22 08:29:46
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-04-22 08:28:00
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 2022-04-22 08:26:59
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. 2022-04-20 08:08:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap prac budowlanych 2022-04-13 09:51:42
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-13 09:50:40
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie 2022-04-12 09:48:34
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa 2022-04-12 09:47:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2022-04-12 09:46:54
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-04-12 09:46:05
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-31 13:24:40
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Słupskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-31 13:23:08
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2022-03-22 14:53:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku 2022-03-17 09:14:00
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2022 roku 2022-03-17 09:11:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-03-17 09:05:33
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2022 rok 2022-03-17 09:03:30
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej działania 2022-03-17 09:02:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej 2022-03-04 13:20:59
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2022 2022-03-03 14:23:03
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-03-01 09:13:18
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-02-28 11:56:16
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy 2022-02-24 10:59:51
dokument Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-02-23 13:12:32
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie planu kontroli na 2022 r. 2022-02-01 14:56:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2022-02-01 14:37:57
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-01-24 16:00:27
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2022-01-03 13:00:32