Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2023-01-02 08:55:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-02 08:54:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-01-02 08:52:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-01-02 08:51:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2022-12-22 08:57:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-21 12:50:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 2022-12-21 12:48:31
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy 2022-12-21 12:28:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-12-16 10:20:18
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-16 10:19:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-12-16 10:13:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-07 14:30:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-30 12:41:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-23 10:19:03
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-11-21 15:59:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-11-21 15:58:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-17 10:57:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-11-15 11:33:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-15 11:32:29
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-11-10 09:26:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności 2022-11-08 12:58:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-02 13:54:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-02 13:49:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-11-02 13:47:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku 2022-11-02 13:45:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 r. 2022-10-27 13:48:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-27 13:47:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-27 13:46:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-21 12:02:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2022-10-19 14:28:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-10-19 14:27:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-10-17 10:48:33
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-17 10:46:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-10-05 15:00:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-05 14:59:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-27 13:38:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-23 09:54:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-16 13:04:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.: Organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w imieniu Powiatu Słupskiego oraz wyznaczeniu jej na koordynatora współpracy międzysektorowej 2022-09-15 09:26:31
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-09-13 09:52:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-09-13 09:50:58
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-13 09:49:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-09-13 09:48:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-08 15:18:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2022-09-08 15:17:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-09-06 12:19:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 2022-09-01 08:13:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-30 11:47:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-30 11:45:58
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-25 09:34:35
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2022-08-25 09:31:28
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2022-08-25 08:08:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-18 11:26:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2022-08-17 11:41:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-08-04 13:39:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-04 13:38:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2022-07-26 11:47:09
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-19 14:59:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-19 14:58:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-07-19 09:46:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-07-14 09:34:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-14 09:33:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeń majątkowych i OC 2022-07-14 09:31:58
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-07-14 09:30:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-07-14 09:29:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2022-06-28 08:36:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-23 14:44:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-06-23 14:43:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2022-2025 2022-06-08 09:22:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2022-06-08 09:21:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-02 12:14:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-06-02 11:55:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-06-02 11:54:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-02 11:52:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-26 08:42:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-26 08:41:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-26 08:40:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-05-26 08:39:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." 2022-05-26 08:37:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo?wychowawczej typu rodzinnego w latach 2022-2025 2022-05-16 09:40:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-10 11:36:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-10 11:35:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-10 11:35:08
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-05-10 11:34:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-05-05 12:09:09
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 2022-05-05 09:25:41
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-04 14:15:05
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-04 14:14:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-04-26 13:46:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-26 13:35:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z na odcinku Policko-Wyszebórz 2022-04-26 13:33:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-21 14:00:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-21 13:59:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego dotyczących udzielenia pełnomocnictw 2022-04-21 13:58:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-04-21 13:57:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-04-21 13:55:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2022-04-21 13:54:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2022-04-21 13:53:27
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2022-04-21 13:52:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2022-04-21 13:51:29
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Głobino, do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 13:44:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-04-15 08:59:16
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-15 08:57:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2022-04-15 08:56:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2022-04-15 08:53:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2022-04-15 08:48:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-04-15 08:47:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-15 08:45:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Bożenie Szycko stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:09:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku 2022-04-08 13:03:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-04-08 13:02:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2022-04-07 09:31:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-07 09:11:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 46/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-07 09:10:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-04-07 09:08:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-04-04 15:24:33
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-04 15:22:04
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy 2022-04-04 15:20:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 2022-03-30 13:24:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-03-30 13:22:25
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-30 13:21:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 50/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2022-03-22 14:25:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-03-22 14:24:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi powiatowej nr 3708Z na odcinku Rusko - Domasławice 2022-03-22 14:23:14
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-03-16 13:15:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-03-11 08:17:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia ruchomego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-11 08:16:04
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 2022-03-11 08:14:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-03-11 08:13:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 24/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych 2022-03-04 08:26:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-03-03 12:44:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-03-03 12:43:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-02-23 15:24:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 r. 2022-02-23 15:23:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-02-23 15:22:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-02-23 15:21:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich 2022-02-17 10:01:47
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku 2022-02-17 09:59:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" 2022-02-17 09:57:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-11 14:00:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Damnica, do kategorii dróg gminnych 2022-02-09 14:21:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-09 13:47:19
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-02-09 13:46:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-27 15:20:35
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie składania informacji z wykorzystania wsparcia z realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" 2022-01-26 15:26:18
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2022-01-26 15:24:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku 2022-01-20 12:30:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku 2022-01-20 12:29:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-20 12:28:06
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-01-20 12:26:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2022 roku 2022-01-20 12:25:24
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2022-01-20 12:24:18
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2022-01-20 12:23:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu słupskiego 2022-01-13 10:00:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2022-01-13 09:26:07
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-01-13 09:25:12
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-01-10 09:41:45