Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022. 2022-09-16 11:00:37
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-09-16 10:08:44
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-16 10:07:33
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)'' 2022-09-09 13:45:47
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego 2022-09-09 13:44:38
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. ''Bilet'' 2022-09-09 13:42:06
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości. 2022-08-30 15:09:39
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-24 08:44:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-08-24 08:43:43
dokument Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." 2022-08-24 08:23:23
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2022-08-18 10:43:19
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" 2022-08-11 12:57:40
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2022-08-11 12:54:39
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2022-08-11 12:12:35
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (Gmina Ustka)" 2022-08-11 11:57:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)" 2022-08-11 11:49:11
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-08-08 08:59:09
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-08 08:58:29
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) 2022-06-24 08:36:47
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) 2022-06-24 08:35:41
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-06-13 13:58:12
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-13 13:28:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2022-06-13 13:27:17
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-06-13 13:25:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-06-13 12:09:42
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2022-06-13 12:07:34
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" 2022-06-13 12:02:57
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)'' 2022-06-13 12:01:05
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2022-06-13 11:59:35
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030" 2022-06-13 11:38:58
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021" 2022-06-13 11:36:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym" 2022-06-09 10:21:53
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-05-17 10:01:51
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-17 10:00:15
dokument w sprawie Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2022 r. 2022-05-17 09:56:50
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-04-20 10:04:02
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-20 10:03:03
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno'' 2022-04-20 10:01:48
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka'' 2022-04-08 13:16:25
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka 2022-04-08 13:15:29
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G 2022-04-08 13:14:20
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy 2022-04-08 13:12:38
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/338/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub-granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)'' 2022-04-08 13:11:26
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-04-08 13:09:59
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 2022-03-29 08:34:46
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska 2022-03-29 08:32:56
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/386/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 2022-03-22 09:22:35
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-03-15 13:02:10
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-03-15 13:01:14
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-03-15 13:00:07
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/315/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)" 2022-03-15 12:59:00
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/317/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)'' 2022-03-15 12:57:07
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" 2022-03-15 12:55:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 2022-03-02 08:52:30
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-02-23 15:20:51
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-02-18 08:20:22
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-18 08:19:23
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)", 2022-02-14 15:16:31
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)", 2022-02-14 15:14:49
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)", 2022-02-14 15:13:36
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)", 2022-02-14 15:12:26
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-04 12:00:05
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)" 2022-02-04 11:59:28
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-02-01 09:18:46
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Słupskiego dotyczącego zmiany granicy Miasta Słupska naruszającą granicę powiatu słupskiego 2022-01-14 07:57:27
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy gminy Słupsk naruszającej granicę powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji 2022-01-14 07:54:54