Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.436.2022.VI z dnia 26 maja 2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU0203A wieża typu MONOBOT X-54 o wys. całkowitej 55,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 218/6, 218/7 i 218/9 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. 2022-05-26 13:16:50
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID nr 353/2022 z dnia 20.05.2022r. pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" 2022-05-26 08:07:52
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.74.2022.2.AB z dn. 19.05.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych nieszczelnych, zbiorników infiltracyjnych i infiltracyjno-retencyjnych, drenaży w pasie rozdziału, przepustów na rowach drogowych nieszczelnych, wylotów z kanalizacji deszczowej i drenaży do urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją ?Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) - w. Skórowo (z węzłem) od km 16+021.81 do km 29+174.13" w obrębie następujących działek: - 1/28, 1/31, 3/1, 5/19, 5/20, 6/13, 8/1, 8/3, 70, 84, 85, 87, 89, 91, 125, 131/2, 133/2, 134, 139, 141/1 ob. Wiszno - 78/4, 78/7, 79/3, 83/1, 91/11, 95 ob. Rzechcino - 31, 32/1, 34/2, 35/8, 35/10, 36, 133, 134, 135/1, 158, 159, 160 ob. Nieckowo - 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 12, 13, 14, 16/5, 16/10, 16/11, 16/12, 25, 26, 36, 37 /2, 38, 40/1, 56, 57 /2, 75 ob. Skórowo Nowe - 3/1, 3/2, 3/3, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 16, 17 /2, 17 /3, 27 /2 ob. Skórowo Stare - 1/24, 1/26, 18/2, 18/4, 18/6, 18/7, 18/17 ob. Węgierskie 2022-05-23 13:47:27
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku decyzji nr 304/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk". - dokument stracił ważność 2022-04-28 09:52:14
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT42221 BUDOWO 2; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 140, w obrębie ewidencyjnym Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2022-04-25 13:36:10
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 289/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w Siemianicach. - dokument stracił ważność 2022-04-25 08:06:20
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - stacji bazowej nr BT40921 Redzikowo 2 wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego na działkach nr 535, 534 i 533 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2022-04-21 12:19:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLPM 41G na działce nr 25/7 w miejscowości Podole Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Podole Wielkie, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2022-04-21 11:40:14
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko. - dokument stracił ważność 2022-04-21 09:53:23
dokument obwieszczenie, AB.6740.275.2022.II, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kobylnica, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych ulic: Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą gminną ulicą Kwiatową w Kobylnicy, na działkach nr: 201/19, 203/1, 699/5, 656, 655, 184/1, obręb Kobylnica oraz na działkach nr: 88/1, 136/4 w obrębie ewidencyjnym Bolesławice. - dokument stracił ważność 2022-04-14 11:58:14
dokument obwieszczenie, AB.6740.244.2022.II o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Ustka, w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ul. Zielonej w Ustce" na działkach nr: 1680/13, 1680/14, 1350/1, 1348/2, 1347, 1147, 1142, 1113, 1111, 440 Ustka - dokument stracił ważność 2022-04-14 11:53:22
dokument obwieszczenie, AB.6740.243.2022.II, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Ustka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ul. Rybackiej w Ustce" na działkach nr 1072/44, 1072/72, 1072/40, 1072/14, 1072/15, 1072/22 w Ustce - dokument stracił ważność 2022-04-14 11:34:04
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 255/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kusowo". - dokument stracił ważność 2022-04-06 09:57:15
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk". - dokument stracił ważność 2022-03-29 08:36:35
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 180/2022 z dnia 11 marca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Dworcowa - Portowa w Ustce" na działkach nr: 1935/7, 1935/3 w miejscowości Ustka. Znak sprawy AB.6740.914.2021.II - dokument stracił ważność 2022-03-28 09:44:58
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Jawory na działce nr 1/7, w obrębie ewidencyjnym Jawory, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2022-03-28 09:20:16
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOC.6320 .5.2022.AW/JD z dnia 15.03.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Nowa Brda PLH220078. - dokument stracił ważność 2022-03-25 13:27:50
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Siemianicach". - dokument stracił ważność 2022-03-23 12:40:03
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 9 marca 2022 roku decyzji nr 171/2022 udzielającej pozwolenie na budowę: dróg gminnych, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 986, 966/1, 1227, 967/1, 968/1, 987 i 1049 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2022-03-14 12:38:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 182/2022 z dnia 14 marca 2022r. obejmującej: 1. rozbiórkę istniejącego mostu 2. budowę mostu w ramach zadania przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170G; inwestycja jest zlokalizowana: - na działkach nr: 142, 5/3, w obrębie ewidencyjny Kwakowo, w gminie Kobylnica, - na działce nr: 41/1 , w obrębie ewidencyjny Komiłowo, w gminie Kobylnica, - na działkach nr: 60, 61, w obrębie ewidencyjny Lubuń, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2022-03-14 10:43:47
dokument Obwieszczenie AB.6740.187.2022.IX z dnia 9 marca 2022 r. o wydaniu decyzji administracyjnej r 971-1/2020/2022 obejmującej zmianę pozwolenia na budowę nr 971/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w zakresie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu wydanie pozwolenia na budowę na II ETAP, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Chlewnica, na działkach nr: 39/19, 39/22, 39/25 w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2022-03-09 14:59:56
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.176.11.2020.EL z dn. 03.03.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.176.10.2020.EL z dnia 03.03.2022 r. w której udzielono na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na: I. Wykonanie urządzeń wodnych: 1. Likwidacja istniejącego przepustu łukowego km 129,456 linii kolejowej na działce nr 41 obr. Słupsk 1. 2. Przebudowa przepustu D-P1 km 129,700 na cieku bez nazwy, działka nr 18/5 obr. Słupsk 6. 3. Przebudowa rowów polegająca na przebudowie zlokalizowanych na nich przepustów: a) przepust D-P2 w km 129,867, działka nr 18/5 obr. Słupsk 6, b) przepust D-P3 w km 132,809, działka nr 1/56 obr. Słupsk 12, c) przepust D-P4 w km 133,410, działka nr 659/7 obr. Kobylnica, d) przepust O-PS w km 176,260 linii 405, działka nr 59 obr. Słupsk 1. 4. Przebudowa istniejącego mostu na rzece Słupia, działka nr 181 obr. Słupsk 3. 5. Wykonanie rowów na działkach 1/56, 1/27, 1/28, 1/29, 307 /2, 307 /3 obr. Słupsk 12, nr 659/7, 335/1, 134, 135, 652, 654/2, 167, 290, 289 obr. Kobylnica. 6. Wykonanie skrzynek rozsączających na działkach nr 216/21 obr. Słupsk 6 i 659/7 obr. Kobylnica. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej na działkach: 18/5 obr. Słupsk 6, nr 1/46, 1/29, 307 /3, 1/56 obr. Słupsk 12, nr 659/7 obr. Kobylnica. 7. Wykonanie zbiornika ziemnego na działce nr 1/46 obręb Słupsk 12. II. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. III. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą projektowanych skrzynek rozsączających. IV. Prowadzenie przewodów przez wody powierzchniowe w ramach realizacji projektu "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część li odcinek Lębork- Słupsk. Odcinek D od km 128,600 do km 135,100". - dokument stracił ważność 2022-03-09 11:20:51
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 153/2022 z dnia 3 marca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia. - dokument stracił ważność 2022-03-03 12:27:37
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z 21 lutego 2021 roku o wydaniu decyzji nr 120/2022 z dnia 21 lutego 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "budowa drogi gminnej nr 120010G Damnica - Karzniczka", inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 116, 102 w obrębie ewidencyjnym Damnica oraz na działkach nr: 20, 59 w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica" - dokument stracił ważność 2022-03-01 15:24:24
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.780.2021.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Waldemara Chejmanowskiego - Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk), działającego w imieniu Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z dnia 11.10.2021 r. (data wpływu do tut. Organu: 12.10.2021 r.) znak: O/GD.1- 2.536.42.2021.IM.1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 238+050 do km 238+700 w miejscowości Darżyno: 1) wylotem Wł (wylot ścieku betonowego) do wód, tj. do rzeki Darżyńska Struga w jej km 9+335, zlokalizowanym na terenie dz. nr 124 obręb 0003 Darżyno, gmina Potęgowo (współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000: X: 6037478.1843, Y: 6465177 .4020), 2) wylotem W2 (wylot kanału deszczowego o średnicy 400 mm) do urządzeń wodnych, tj. do rowu odprowadzającego, zlokalizowanym na terenie dz. nr 192/1 obręb 0003 Darżyno, gmina Potęgowo (współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000: X: 6037550.3450, Y: 6465399.8300). - dokument stracił ważność 2022-02-25 11:29:49
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 4 lutego 2022 roku decyzji nr 64/2022 udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo III o mocy do 1MW na działkach nr: 258, 259/4 i 259/8 w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2022-02-11 14:18:36
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Kusowo. - dokument stracił ważność 2022-01-27 08:11:48
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.430.2020.ŁŻT z dn. 25 stycznia 2022 r. - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzją z dnia 02.12.2020 r. znak: GD.ZUZ.3.4210.430.2020.ŁŻT udzielono DK Farma Wiatrowa Sp. z o.o. (ul. Pałubickiego 6a, 80-175 Gdańsk) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 2 sztuk linii kablowych SN 30 kV, kabla światłowodowego w kanalizacji optotelekomunikacyjnej i sieci uziemienia pod rzeką Skotawą w km 4+250 i 12+890, w miejscowości Dębnica Kaszubska, na dz. nr 178/1, 614/3, 628/6, 629/2, 631, 632/3, obr. Dębnica Kaszubska oraz na dz. nr 42, obr. Dębnica Kaszubska Leśnictwo, gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski. - dokument stracił ważność 2022-01-26 13:50:29
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT z dn. 12.01.2022 r. - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku że decyzją GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT z dnia 12.01.2022 r. odmówiono uchylenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.402.2018.KT z dnia 08.11.2018 r. w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Dziewańskiemu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: piętrzenie wód rzeki Skotawy istniejącym jazem betonowym w km 31+390, pobór wód powierzchniowych rzeki Skotawy w km 31+390 oraz wód powierzchniowych ze źródeł dla potrzeb istniejącego gospodarstwa rybackiego w Jaworach, pobór wód powierzchniowych z rzeki Skotawy w km 31+390 na potrzeby uzupełnienia wody w istniejących stawach karpiowych oraz odprowadzenie wód wykorzystanych po oczyszczeniu do rzeki Skotawy w km 30+409. - dokument stracił ważność 2022-01-20 15:23:59