Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-23 12:56:20
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-03-23 12:54:58
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-23 12:53:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-03-14 15:10:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-14 15:09:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-03-09 10:59:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2023-03-08 12:33:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-08 12:32:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-08 12:30:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-08 12:27:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-08 12:26:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2023-03-02 12:50:23
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-02 12:49:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-02 12:48:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-02 12:47:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-27 14:49:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świeciechowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych 2023-02-27 14:46:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 2023-02-27 14:45:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-22 13:48:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:37:51
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-02-16 11:35:08
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-16 11:33:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-16 11:32:36
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:31:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-02-16 11:30:06
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2023 roku 2023-02-16 11:28:33
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:26:11
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-07 12:59:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-02 11:17:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-02-02 11:13:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2023-02-02 09:52:00
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2023-02-02 09:51:08
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2023-01-24 11:02:46
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku 2023-01-24 10:35:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 2023-01-23 13:50:07
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-01-23 13:47:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wielka Wieś 2023-01-18 15:34:40
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-01-18 12:26:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Słupski za rok 2022 2023-01-18 12:25:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2023-01-18 12:13:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-18 12:12:15
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2023 rok 2023-01-18 12:10:56
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-01-18 11:47:43