Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 118/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-12-31 11:27:06
dokument Nr 117/2015 Starosty Słupskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2015-12-21 14:48:00
dokument Nr 116/2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu slupskiego 2015-12-15 11:58:37
dokument Nr 115/2015 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu słupskiego 2015-12-11 13:08:43
dokument Nr 114/2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Slupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasa dysporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-12-10 08:32:47
dokument Nr 113/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Starostwa Powiatowego z tytułu nadpłaconych świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych z tytulu choroby i macierzyństwa 2015-12-10 08:30:02
dokument Nr 112/2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 111/2015 Starosty Slupskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-12-10 08:28:01
dokument Nr 111/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-11-30 15:10:31
dokument Nr 110/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji skladników majątku w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci 2015-11-27 10:13:56
dokument Nr 109/2015 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-11-24 12:19:21
dokument Nr 108/2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych 2015-11-20 10:12:16
dokument Nr 107/2015 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2015 Starosty Slupskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie powolania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" oraz komisyjnego jej zniszczenia 2015-11-20 10:11:05
dokument Nr 106/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2015-11-18 10:28:51
dokument Nr 105/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Slupsku 2015-11-17 13:56:30
dokument Nr 104/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) na terenie powiatu słupskiego 2015-11-17 13:55:15
dokument Nr 103/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2015-11-16 10:09:29
dokument Nr 102/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Slupsku 2015-11-13 11:17:56
dokument Nr 101/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-11-13 11:13:36
dokument Nr 100/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-11-09 09:37:57
dokument Nr 99/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2011 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2011 roku w sprawie limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2015-11-02 14:03:32
dokument Nr 98/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-11-02 13:57:07
dokument Nr 97/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej oraz wyłączania materiałów zasobu z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2015-11-02 13:51:18
dokument Nr 96/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-26 12:14:18
dokument Nr 95/2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia powiatowego lokalu na potrzeby prowadzenia nieodplatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Slupskiego 2015-10-21 10:47:52
dokument Nr 94/2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-10-16 14:03:01
dokument Nr 93/2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-15 09:59:42
dokument Nr 92/2015 Starosty Słupskiego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Spolecznej Rady do Spraw Osób Niepelnosprawnych 2015-10-14 15:13:32
dokument Nr 91/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie Biura Rzeczy Znalezionych 2015-10-13 11:31:35
dokument Nr 90/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie powolania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii " B" oraz komisyjnego jej zniszczenia 2015-10-13 11:30:04
dokument Nr 89/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2015-10-12 13:47:25
dokument Nr 88/2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzine nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-10-08 12:14:50
dokument Nr 87/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-01 13:20:13
dokument Nr 86/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-01 13:15:39
dokument Nr 85/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2015 roku w sprawie Instrukcji prowadzenia rejestru depozytów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-01 13:13:29
dokument Nr 84/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2011 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-10-01 13:10:37
dokument Nr 83/2015 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji okreśłającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-09-29 13:30:47
dokument Nr 82 Starosty Słupskiego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Starosty Slupskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Starostwie Powiatowym w Slupsku 2015-09-25 14:56:49
dokument Nr 81 Starosty Słupskiego z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2015-09-16 09:43:26
dokument Nr 80 Starosty Słupskiego z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wołne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza powiatu 2015-09-16 09:42:06
dokument Nr 79 Starosty Słupskiego z dnia 16 września 2015 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Smołdzino 2015-09-16 09:39:56
dokument Nr 78 Starosty Słupskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2013 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-09-15 09:27:03
dokument Nr 77 Starosty Słupskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-09-15 09:25:03
dokument Nr 76 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-09-11 11:59:59
dokument Nr 75 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu 2015-09-11 11:57:30
dokument Nr 74 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słnpsku w dziedzinie bezpieczeństwa i bigieny pracy 2015-09-09 14:51:52
dokument Nr 73 Starosty Słupskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-09-09 08:58:18
dokument Nr 72 Starosty Słupskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Starostwa Powiatowego w Slupsku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2015-09-08 11:06:58
dokument Nr 71 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej wlasnością Skarbu Państwa 2015-09-03 11:08:35
dokument Nr 70 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2015-09-02 09:59:13
dokument Nr 69 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-31 15:12:20
dokument Nr 68 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania na czas zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 2015-08-31 14:19:19
dokument Nr 67 Starosty Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu na "Najlepszego Producenta Ziemniaków Roku 2015". 2015-08-26 10:24:06
dokument Nr 66 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie słupskim 2015-08-20 09:20:32
dokument Nr 65 Starosty Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wylonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze powiatowego rzecznika konsumentów oraz stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym 2015-08-18 10:28:11
dokument Nr 64 Starosty Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie organizacji punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) na terenie powiatu słupskiego 2015-08-14 10:26:49
dokument Nr 63 Starosty Słupskiego z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2015" 2015-08-04 09:40:32
dokument Nr 62/2015 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2015-07-29 12:45:18
dokument Nr 61/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-07-10 08:06:46
dokument Nr 60/2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 08:00:58
dokument Nr 59/2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie powołania biegłych z dziedziny finansów publicznych oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce 2015-07-08 11:31:31
dokument Nr 58/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-07-02 13:57:21
dokument Nr 57/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2013 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-07-02 11:00:28
dokument Nr 56/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-07-01 12:05:13
dokument Nr 55/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-07-01 12:04:10
dokument Nr 54/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2015" 2015-06-29 10:36:49
dokument Nr 53/2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu publicznego 2015-06-25 13:10:07
dokument Nr 52/2015 Starosty Słupskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2015-06-25 11:45:32
dokument Nr 51/2015 Starosty Słupskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego. 2015-06-24 13:18:16
dokument Nr 50/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-06-12 13:29:23
dokument Nr 49/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie słupskim 2015-06-12 09:36:03
dokument Nr 48/2015 Starosty Słupskiego z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-06-11 11:02:04
dokument Nr 47/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2015-06-02 12:36:13
dokument Nr 46/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos" 2015-06-01 13:35:23
dokument Nr 45/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2015-06-01 13:34:45
dokument Nr 44/2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłku na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2015-06-01 12:33:57
dokument Nr 43/2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2015-05-20 10:49:47
dokument Nr 42/2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 111/2014 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Słupskiego 2015-05-20 10:19:22
dokument Nr 41/2015 Starosty Słupskiego z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-05-19 09:16:28
dokument Nr 40/2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-05-15 12:37:18
dokument Nr 39/2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Kępice 2015-05-07 13:51:52
dokument Nr 38/2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania biegłego dla postępowania w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę rękawów ( zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej oraz samochodu" w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-05-06 11:59:55
dokument Nr 37/2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w sprawie zamówienia publicznego 2015-05-06 11:52:07
dokument Nr 36/2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Slupsku na 2015 rok 2015-05-05 15:04:53
dokument Nr 35/2015 Starosty Słupskiego z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2011 Starosty Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2015-05-05 10:27:50
dokument Nr 34/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2011 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2011 roku w sprawie limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego 2015-04-28 09:46:22
dokument Nr 33/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2015-04-27 13:54:57
dokument Nr 32/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 2015-04-27 10:32:41
dokument Nr 31/2015 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powoania Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia powiatowego etapu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga" 2015-04-22 14:33:50
dokument Nr 30/2015 Starosty Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-04-22 12:12:43
dokument Nr 29/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny zadań obronnych realizowanych przez powiat w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności 2015-04-17 14:50:10
dokument Nr 28/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-04-13 11:57:13
dokument Nr 27/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2014 Starosty Słupskiego z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2015-04-13 11:09:03
dokument Nr 26/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2015-04-13 08:40:54
dokument Nr 25/2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-04-02 13:40:08
dokument Nr 24/2015 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego 2015-03-31 10:00:42
dokument Nr 23/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-03-26 10:25:12
dokument Nr 22/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2015-03-26 10:23:57
dokument Nr 21/2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2015-03-26 10:22:16
dokument Nr 20/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych : Bięcino , Damnica, Zagórzyca, gmina Damnica. 2015-03-17 14:41:20
dokument Nr 19/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-03-17 14:30:06
dokument Nr 19/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2015 rok 2015-03-17 14:27:46
dokument Nr 18/2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2015-03-17 11:01:28
dokument Nr 17/2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-03-13 13:57:04
dokument Nr 16/2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 2015-03-12 12:11:32
dokument Nr 15/2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 2015-03-10 13:52:48
dokument Nr 14/2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji okreśłającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-03-10 10:18:42
dokument Nr 13/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2015-03-09 10:51:44
dokument Nr 12/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie udziału w treningach systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2015 roku 2015-02-27 11:13:24
dokument Nr 11/2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Słupskiego Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Płanu Kontroli na 2015 rok 2015-02-20 13:45:07
dokument Nr 10/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2015-02-20 13:41:12
dokument Nr 9/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2015-2019 2015-02-19 09:13:00
dokument Nr 8/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-02-18 10:14:48
dokument Nr 7/2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych. 2015-02-10 11:47:15
dokument Nr 6/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-02-09 11:32:57
dokument Nr 5/2015 Starosty Słupskiego z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2015-02-06 12:13:22
dokument Nr 4/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2015-02-02 09:25:43
dokument Nr 3/2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2015 rok 2015-01-27 10:04:35
dokument Nr 2/2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania projektem pt. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych i środków transportu do ich obsługi" 2015-01-23 10:26:37
dokument Nr 1/2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2015-01-15 13:33:59