Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE - Wojewoda Pomorski, zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2015 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk - została wydana decyzja nr 2/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rz. Słupia w m. Bydlino" - dokument stracił ważność 2015-12-31 12:33:00
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zawiadamiam że w dniu 29.12.2015r. wydano decyzję Nr 611/2015 znak: ŚR-II.6341.169.2015 orzekającą o: Wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego w m-ci Swochowo, udzielone Gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-29 15:33:07
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w raz z budową przyłącza wodociągowego działkach nr: 183/4, 161/2, 204/2, w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2015-12-28 15:30:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.215.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redęcin na dz. nr 100/80, 100/34, 100/82, 100/15, 100/41. - dokument stracił ważność 2015-12-28 15:28:05
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie I. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnych ujęć zlokalizowanych na terenie Ustki oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej, udzielonego Wodociągom Ustka Sp. z o.o. w pkt. 2 decyzji Starosty Słupskiego Nr 217/05 z dnia 21.12.2005r. znak: ROŚ.III.6223-39/05... - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:21:48
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.186.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Bierkowo udzielonego Gminie Słupsk w pkt. 2 decyzji Starosty Słupskiego Nr 304/07 z dnia 31.12.2007r. znak: ŚR.II.6223-58/07... - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:19:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.138.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Darżewo IV-Głuszyno w miejscowości Piaseczno na działkach nr: 2, 6, 7, 8/12, 8/15, 11, 12, 13/2, 15, 16, 17/3, 18, 20, 22, 149/2 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno w gminie Potęgowo oraz na działce nr: 153/4 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo oraz na działkach nr: 37/6,37/7, 37/8,37/9, 37/11, 37/12, 37/13 w miejscowości Głuszyno, w obrębie ewidencyjnym Głuszyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:13:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.187.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głobino na działce nr 152/1, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:11:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na terinomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z budową podjazdów dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych w miejscowości Kończewo na działce nr 68, w obrębie ewidencyjnym Kończewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:10:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (sięgacze ul. Błękitnej) wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 132/1, 140, 136/1, 137/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:05:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Bolesławicach na działce nr 12, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:02:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę, termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie na działce nr 159, w obrębie ewidencyjnym Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-23 15:00:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.213.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości WIerzbięcin i Bruskowo Małe na działce nr 149, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe oraz w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 266/2 i 265, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-21 14:43:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.188.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielichowo na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 227 i 266/2, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-21 14:37:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.210.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (sięgacze) wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 153/6, 153/9, 153/10, 156, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-21 14:35:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.150.2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej na dziatkach nr: 232, 229 w miejscowości Damno, w obrębie ewidencyjnym Danino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2015-12-21 14:23:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o część dydaktyczna i kotłownię na biomasę wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacjami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi publicznej na działkach nr: 139, 141/2,140, 141/1, 166 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-21 14:22:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15kV, linii 0,4kV na działkach nr: 171, 243/1 w miejscowości Wiklino, w obrębie ewidencyjnym Wiklino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-18 13:14:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.149.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr626/2014 z dnia 15 września 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę miejsc parkingowych w miejscowości Siemianice na działce nr 502/29, w obrębie ewidencyjnym Siemianice w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-18 11:28:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.218.2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem, zjazdem oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Bydlino na działkach nr: 2/227, 2/228, 2/187, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-17 14:24:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.219.2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Żytnia) wraz z odwodnieniem w miejscowości Siemianice na działkach nr: 175/3 i 175/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Swochowo na działkach nr: 80 i 81, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-17 14:22:15
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Swochowie - dokument stracił ważność 2015-12-15 12:14:49
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2015r orzekającą o udzieleniu Gminie Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń do poboru wody podziemnej - studni SW-2173 i SW-3/94 na ujęciu komunalnym w Bierkowie - dokument stracił ważność 2015-12-14 12:40:36
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.209.2015 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane dotyczące budowy instalacji systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz rozbudowy instalacji systemu telewizji dozorowej na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na działkach nr: 58/2, 57/2, 56/2, 55, 52, 130/1, 30, 129, 127 w miejscowości Kluki, w obrębie ewidencyjnym Kluki, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-12-11 13:23:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.197.2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych w KM5+020 rzeki Skotawy w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 645/8, 649/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:32:59
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.169.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na działkach nr: 212, 215, 222, 58/1, 58/2 w miejscowości Sierakowo, w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:29:52
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.167.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1695, 1596, 1598, 1600, 1601, 1604, 1605, 208/39, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:23:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.163.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego w miejscowości Bolesławice na działce nr: 135/1, 28/9, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:21:02
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.235.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 90/2 w miejscowości Płaszewko wraz z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego na działkach nr: 84, 101, 90/5, 90/4, 90/3, 90/2 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:16:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.215.2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redęcin na dz. nr 100/80, 100/34, 100/82, 100/15, 100/41 - dokument stracił ważność 2015-12-07 15:22:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.183.2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudznia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 3, 42, 47, w obrębie ewidencyjnym Warblewo. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-07 15:20:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.157.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przyłączy na działkach nr: 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/29, 325/30 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-04 14:09:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.142.2015 Starosty Słupskiego z dnia 4 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karżnica na działkach nr: 32/19, 32/15, 32/4 w obrębie Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-12-04 14:06:36
dokument Obwieszczenie ŚR-II-6341.150.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie I. Wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1) pobór wód podziemnych z miejskich ujęć zlokalizowanych przy ul. Rybackiej i ul. Zaruskiego; 2) zrzut ścieków ze stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej do Strugi Ustka - Przewłoka; II. Wygaszenie pozwolenia wodnoprawngo na pobór wody podziemnej z komunalnych ujęć zlokalizowanych na terenie Ustki udzielonego Wodociągom Ustka Sp. z o.o. w pkt. 2 decyzji Starosty Słupskiego Nr 217/05 z dnia 21.12.2005 r. znak: ROŚ.III.6223-39/05 - dokument stracił ważność 2015-12-04 10:44:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.201.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 18/18 i 4/6, w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-03 14:37:31
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.229.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodciągowej na działce nr 1/4 w miejscowości Dębina. - dokument stracił ważność 2015-12-03 14:34:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.213.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości WIerzbięcin i Bruskowo Małe na działce nr 149, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe oraz w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 266/2 i 265, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-02 15:05:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ulicy Jana Pawła II w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 58/1, 58/2, 56/2, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-02 15:03:36
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.215.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 52/3, 165, 169/21 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-12-02 15:01:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.180.2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w Bolesławicach na działkach nr: 134, 9/31, 9/26, 9/40, 9/49, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-02 14:59:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.197.2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek budowlanych w miejscowości Strzelino na działkach nr: 33/11, 33/24, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-12-01 14:17:41
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.198.2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 325/21, 325/28. 325/27, 325/26, 325/25, 325/29, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-12-01 14:16:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.160.2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 grudnia 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci napowietrzno - kablowej SN 15kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV w Kobylnicy na działkach nr: 928, 1035/1, 1035/3, 1036/1, 1036/6, 1036/7, 1037/3, 1037/9, 1037/10, 1079, 1080/1, 1080/3, 1080/6, 1081/1, 1081/2, 1081/4, 1081/5, 1082/1, 1082/2, 1082/12, 1083/1, 1177, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-12-01 14:15:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.7351-730-12/2000 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 55-4/2001/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, zmieniającej decyzji: nr 55-2/2001/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku, nr AB.ID.7351-70-6/2000/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku oraz nr 55/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku dotyczące pozwolenia na rozbudowę regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bierkowo na działce nr: 259/4, w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-11-27 14:34:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Bolesławicach na działce nr 12, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-11-27 14:27:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę, termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie na działce nr 159, w obrębie ewidencyjnym Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-11-27 14:24:57
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.235.2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 90/2 w miejscowości Płaszewko wraz z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego na działkach nr: 84, 101, 90/5, 90/4, 90/3, 90/2 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-26 15:08:47
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.136.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz z przyłączem kanalizacyjnym w miejscowości Niewierowo, na działkach nr: 648, 31 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk", nr 755/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku - dokument stracił ważność 2015-11-26 15:06:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.210.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (sięgacze) wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 153/6, 153/9, 153/10, 156, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Stupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-25 14:58:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (sięgacze ul. Błękitnej) wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 132/1, 140, 136/1, 137/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-25 14:49:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr626/2014 z dnia 15 września 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę miejsc parkingowych w miejscowości Siemianice na działce nr 502/29, w obrębie ewidencyjnym Siemianice w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-25 14:45:47
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.168.2015 Starosty Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Wiklino na działkach nr: 111 i 78/8, w o brębie ewidencyjnym Wiklino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-11-24 13:26:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.128.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr: 50, 56 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe , na działce nr 27/2 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare oraz na działce nr 18/2 w obrębie ewidencyjnym Węgierskie, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-11-24 13:24:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.136.2015 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Rowy wraz ze zjazdem z drogi gminnej na działkach nr: 1/10, 808 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-11-23 13:44:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.165.2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynin na działce nr 51 w obrębie ewidencyjnym Łokciowy, w gminie Smołdzino oraz w miejscowości Smołdziński Las na działce nr 283, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las w gminie Smołdzino. - dokument stracił ważność 2015-11-23 13:29:18
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2015r zawiadamiam że w dniu 20.11.2015r. wydano decyzję Nr 566/2015 znak: ŚR-II.6341.151.2015 orzekającą o udzieleniu Gminie Glówczyce (ul. Kościuszki 8, 736-220 Główczyce) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3 - dokument stracił ważność 2015-11-20 13:20:24
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.229.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodciągowej na działce nr 114 w miejscowości Dębina. - dokument stracił ważność 2015-11-20 09:54:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.202.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci linii kablowych 15 kV i 0,4 kV oraz demontaż PZ Redzikowo nr 01-6005 w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 352 i 354/2. w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-18 14:58:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.201.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 18/18 i 4/6, w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-18 14:57:15
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2015r o udzieleniu Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-I A/15 do poboru wody podziemnej, na dz. nr 716 w Przewłoce gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-11-18 13:04:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.129.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę złącza kablowego 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego "FISKARS Polska" Sp. z o.o. w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 201/5, 202/13 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-11-18 12:02:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.198.2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 325/21, 325/28. 325/27, 325/26, 325/25, 325/29, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-17 14:01:56
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.157.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przyłączy na działkach nr: 325/25, 325/26, 325/27, 325/28, 325/29, 325/30 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-11-17 10:22:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.197.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek budowlanych w miejscowości Strzelino na działkach nr: 33/11, 33/24, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-11-16 14:16:52
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.209.2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane dotyczące budowy instalacji systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz rozbudowy instalacji systemu telewizji dozorowej na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na działkach nr: 58/2, 57/2, 56/2, 55, 52, 130/1, 30, 129, 127 w miejscowości Kluki, w obrębie ewidencyjnym Kluki, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-11-13 12:01:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.7351-730-10/2000 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 55-4/2001/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, zmieniającej decyzje: nr 55-2/2001/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku, nr AB.ID.7351-70-6/2000/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku oraz nr 55/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku dotyczące pozwolenia na rozbudowę regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bierkowo na działce nr: 259/4. w obrębie ewidencyjnym Bierkowo. - dokument stracił ważność 2015-11-12 14:29:14
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.147.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 916, 813/11, 813/12 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-11-12 14:05:48
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.136.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz z przyłączem kanalizacyjnym w miejscowości Niewierowo, na działkach nr: 648, 31 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk", nr 755/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku - dokument stracił ważność 2015-11-09 14:05:25
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.614.1.2012 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV oraz 0,4 kV wraz z abonencką stacją transformatorową 15/0,4 kV na działkach nr: 426/1, 526/1, 526/2, 501, 496, 484, 497, 481 w miejscowości Starkowo, obręb Starkowo, gmina Ustka, nr 635/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, w zakresie zmiany kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na słupową stację transformatorową 15/0,4 kV - dokument stracił ważność 2015-11-05 14:08:51
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.215.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 52/3, 165, 169/21 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-11-04 13:46:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.153.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0.4 kv wraz ze złączem kablowym dla zasilania automatycznej stacji wodowskazowej na działce nr 187/1 w miejscowości Korzybie, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, w jednostce ewidencyjnej gminie gmina Kępice. - dokument stracił ważność 2015-11-04 13:44:14
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.152.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicy Przemysłowej i Kolejowej na działkach nr: 100/7, 100/8, 160, 154 w miejscowości Damnica, w obrębie ewidencyjnym Damnica, w jednostce ewidencyjnej gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2015-11-04 13:42:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr S-1A/15 na terenie ujęcia wód podziemnych Przewłoka 11. - dokument stracił ważność 2015-11-04 13:39:47
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.188.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Wielichowo na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 227 i 266/2, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-03 15:04:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.183.2015 Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 3, 42, 47, w obrębie ewidencyjnym Warblewo. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-03 15:01:47
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.180.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem Odcinek Bukówka-GPO Wrzeście-Kępno do projektowanych stacji elektroenergetycznych 30/110 kV Wrzeście-Kępno i połączenie linii w miejscowości Bięcino, w obrębie Bukówka na działkach nr: 24, 26/2, 19, 20, 425, 424, w gminie Słupsk, w obrębie Wrzeście-Kępno, na działkach nr: 339 i 266, w gminie Słupsk oraz w obrębie Bięcino na działce nr 36/1, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2015-11-03 14:59:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.175.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 84 i 82/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-11-03 14:57:26
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 3 listopada 2015r w sprawie pozwolenia wodno-prawnego decyzja- SR_II_6341_117_2015 - dokument stracił ważność 2015-11-03 11:38:43
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015r w sprawie pozwolenia wodno-prawnego decyzja- SR_II_6341_151_2015 - dokument stracił ważność 2015-11-02 14:54:06
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 2 listopada 2015r w sprawie pozwolenia wodno-prawnego decyzja- SR_II_6341_150_2015 - dokument stracił ważność 2015-11-02 14:53:05
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.167.2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1695, 1596, 1598, 1600, 1601, 1604, 1605, 208/39, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-30 15:00:42
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.163.2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego w miejscowości Bolesławice na działce nr: 135/1, 28/9, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-10-30 14:52:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.172.2015 Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 28 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsk w związku z inwestycją - budową ścieżki rowerowej Slupsk-Redzikowo" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 15 - działki nr: 33/1 i 48/1, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo - na działkach nr: 43/72, 43/62, 522/18. - dokument stracił ważność 2015-10-30 14:50:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.129.2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę złącza kablowego 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego ?FISKARS Polska" Sp. z o.o. w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 201/5, 202/13 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-30 14:40:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.166.2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Kobylnica - II etap inwestycji ( obejmujący budowę trzech elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w postaci układu komunikacyjnego, w tym dróg dojazdowych i placów manewrowych oraz linii kablowych SN, uziemienia i światłowodowych dla podłączenia z rozdzielnią 30kV istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/30kV FW Kobylnica), w miejscowości Płaszewo na działkach nr: 61/5, 61/7, 61/8, 62, 67, 68, 69/86, 70, 71/5, 71/7, 72/2, 73/19, 73/20, 164, w obrębie ewidencyjnym Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-30 10:44:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.179.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 października 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kusowo na działkach nr: 129/1, 131/1, 145/2, 145/3, 34, 146/2, 146/3, 135/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Krępa na działkach nr: 157/4, 117, 118, 86/4 w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-29 14:37:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 października 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Wieszyno na dz. nr: 15/7 i 22 w obrębie ew. Wieszyno w gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-28 12:59:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 października 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90,85/3, 85/14, w obrębie ewidencyjnym Bydlino. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-28 12:57:45
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.147.2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 916, 813/11, 813/12 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-26 13:51:33
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.148.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 907/4, 906/73 w miejscowości Ustce, ulica Darłowska-Kolorowa - dokument stracił ważność 2015-10-26 13:12:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.134.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 października 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej wraz z przyłączami nadzialkach nr: 748, 746/1, 756, 755, 761, 762, 288/64, 288/65, 288/66 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, e w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-26 09:42:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.160.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci napowietrzno - kablowej SN 15kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV w Kobylnicy na działkach nr: 928, 1035/1, 1035/3, 1036/1, 1036/6, 1036/7, 1037/3, 1037/9, 1037/10, 1079, 1080/1, 1080/3, 1080/6, 1081/1, 1081/2, 1081/4, 1081/5, 1082/1, 1082/2, 1082/12, 1083/1, 1177, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-23 14:58:53
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.128.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr: 50, 56 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe , na działce nr 27/2 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare oraz na działce nr 18/2 w obrębie ewidencyjnym Węgierskie, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-10-23 14:56:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.169.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/38, 357, 361, 356/2, 356/5. 356/6,358/2, 358/4, 358/5, 35911, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/6, 360/8, 3601/1, 360/13, w obrębie ewidencyj nym Redzikowo, w gminie Slupsk - dokument stracił ważność 2015-10-23 14:53:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.165.2015 Starosty Słupskiego z dnia 22 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynin na działce nr 51 w obrębie ewidencyjnym Łokciowy, w gminie Smołdzino oraz w miejscowości Smołdziński Las na działce nr 283, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las w gminie Smołdzino. - dokument stracił ważność 2015-10-22 13:54:52
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.138.2015 z dnia 21 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, w miejscowości Objazda na działkach nr: 23/3, 62, 817, 63, 198, 25, 11/7, 11/47, 11/45, 11/49, 11/33, 808, 378, 1/10, 328, 177/1, 199, 238/2, 434, 229, 827, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka, w miejscowości Dębina na działkach nr:108, 113/4, 49, 26, 33 w obrębie ewidencyjnym Dębina w gminie Ustka, w miejscowości Rowy na działkach nr: 174/2, 174/3, 174/5, 381, 378/5, 378/9, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-10-22 13:21:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.157.2015 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Kolorowej w Boleslawicach - etap i na działkach nr: 74/20, 74/21, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-20 15:01:27
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 16 paxdziernika 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pkt. III.2. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w/w spółce decyzją Starosty Słupskiego nr 330/2014 z dnia 11.06.2014r. znak: ŚR-II.6341.71.2014, w części dot. poboru wody podziemnej. - dokument stracił ważność 2015-10-16 14:58:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.144.2015 z dnia 16 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Słupskiej w Sycewicach na działkach nr: 31, 61, 56/2, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR oraz działkach nr: 131, 136, 47/4, 47/5, w obrębie ewidencyjnym Sycewice w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-10-16 13:59:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.102.2015 z dnia 14 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Dobieszewo w zakresie: 6 elektrowni wiatrowych Vestas V 126 3,3 MW Mk2IEC3B HH117... - dokument stracił ważność 2015-10-16 13:56:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.180.2015 Starosty Słupskiego z dnia 15 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem Odcinek Bukówka-GPO Wrzeście-Kępno do projektowanych stacji elektroenergetycznych 30/110 kV Wrzeście-Kępno i połączenie linii w miejscowości Bięcino, w obrębie Bukówka na działkach nr: 24, 26/2, 19, 20, 425, 424, w gminie Słupsk, w obrębie Wrzeście-Kępno, na działkach nr: 339 i 266, w gminie Słupsk oraz w obrębie Bięcino na działce nr 36/1, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2015-10-15 14:45:07
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.172.2015 z dnia 13 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 47, 76, 46/17, 46/18, 585, 735 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-10-14 09:06:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.179.2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kusowo na działkach nr: 129/1, 131/1, 145/2, 145/3, 34, 146/2, 146/3, 135/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Krępa na działkach nr: 157/4, 117, 118, 86/4 w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-13 15:19:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.682.1.2011 z dnia 12 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 662/2011 z dnia 14 września 2011 roku pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Wrzeście-Kępno na działkach nr 339 i 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-13 15:17:12
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Wieszyno na dz. nr: 15/7 i 22 w obrębie ew. Wieszyno w gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-13 13:08:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.140.2015 z dnia 12 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrznej 15kV oraz słupa linii napowietrznej w miejscowości Wytowno na działkach nr: 47, 153, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-10-13 13:03:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.125.2015 z dnia 12 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej 0.4 kv wraz z oświetleniem drogowym na działkach nr: 41/1, 60/30, 60/31. 60/33 w miejscowości Karzniczka, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2015-10-13 12:59:41
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.191.2015 z dnia 9 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 236/1, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10 w miejscowości Bałamątek, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-10-12 09:53:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90,85/3, 85/14, w obrębie ewidencyjnym Bydlino. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-09 15:06:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.175.2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 84 i 82/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-09 15:05:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.161.2015 z dnia 8 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Krępa na działkach nr: 193/33 i 210, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-09 15:01:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.166.2015 z dnia 7 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z budowa ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 15 -działka nr 48/1, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo - na działkach nr: 40, 353/1, 354/1, 357, 355/1 - dokument stracił ważność 2015-10-08 14:00:14
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.614.1.2012 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę ?linii kablowej 15 kV oraz 0,4 kV wraz Z abonencką stacją transformatorową 15/0,4 kV na działkach nr: 426/1, 526/1, 526/2, 501, 496, 484, 497, 481 w miejscowości Starkowo, obręb Starkowo, gmina Ustka", nr 635/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, w zakresie zmiany kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na słupową stację transformatorową 15/0,4 kV - dokument stracił ważność 2015-10-07 14:28:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.165.2015 z dnia 7 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 366 i 375/6, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-10-07 14:22:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.143.2015 z dnia 7 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Maszkowo na działkach nr: 66, 71/3, 77, w obrębie ewidencyjnym Luleminko - Maszkowo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-10-07 14:22:04
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 06 października 2015r. o wydaniu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z 0 .0 . (ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni SW-1I82 (N 54°16'24,622", E 16°57'49,688") i studni SW- 2/82 (N 54°16'24,485" , E 16°57'47,230") zlokali zowanych na dz. nr 275 obręb geodezyjny Barcino gmina Kępice - dokument stracił ważność 2015-10-07 14:19:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.59.1.2015 z dnia 29 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę stację paliw płynnych i gazu płynnego na działce numer 55/2 w miejscowości Skórowo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-10-06 14:14:07
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.167.2015 z dnia 6 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 559, 560/1, 560/10, 22, 464, 20, 448/1, 448/2, 442, 441 w miejscowości Objazda, w obrębie Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-10-06 13:50:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.156.2015 z dnia 5 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa z rozbudowa ulicy Miejskiej w miejscowości Siemianice - ETAP II" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Siemianice ? na działkach nr: 307/131, 307/193, 307/194, 307/202, 307/203, 307/210, 307/211,331/4, 331/5, 332/23, 332/24,333/17, 333/18, 333/31, 333/32, 334/1, 334/2, 335/19, 335/20, 336, 338/80, 338/54, 338/61, 338/79, 339/1, 340/6, 340/8, 341/1, 341/2,342/1, 342/3,343/1, 343/3,344/1, 654, 655. - dokument stracił ważność 2015-10-06 13:48:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.134.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej wraz z przyłączami nadzialkach nr: 748, 746/1, 756, 755, 761, 762, 288/64, 288/65, 288/66 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, e w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-06 11:13:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.172.2015 Starosty Słupskiego z dnia 2 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z inwestycją - budowa ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk -obręb 15 - działki nr: 33/1 i 48/1, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo - na działkach nr: 43/72, 43/62,522/18. - dokument stracił ważność 2015-10-05 13:39:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.157.2015 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Kolorowej w Boleslawicach - etap i na działkach nr: 74/20, 74/21, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-02 11:31:27
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.189.2015 z dnia 1 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 36/1 wewnętrznej linii zasilania energetycznego, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego oraz sieci wodociągowej na działkach nr: 36/1, 32 w miejscowości Stanięcino, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-10-01 13:26:36
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.132.2015 z dnia 1 października 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 1097/7, 1097/8, 1097/9, 1097/10, 1097/11,1097/12, 1097/6, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-10-01 13:24:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.147.2015 z dnia 25 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głobino na działce nr 261, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk oraz na działkach nr: 130, 128, 127/3, 129/1 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-09-30 10:20:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.140.2015 z dnia 29 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 4 - działka nr 12, oraz powstałe w wyniku podziału nieruchomości: w obrębie 4 działki nr: 2/1, 13/37, 13/39, 13/41, 13/43, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Siemianice - na działkach nr: 330, 331/3, 336, 329/39, 331/4 - dokument stracił ważność 2015-09-30 10:17:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.131.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi na działkach nr: 1823, 1937 połozonej w Ustce, ulica Jaśminowa. - dokument stracił ważność 2015-09-30 10:06:47
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.127.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 24 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr: 40, 4 1/32, 41/33, 41/34 , 41/36 i 495 w miejscowości Kępice, w obrębie ewidencyjnym Kępice , w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2015-09-28 11:30:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.169.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/38, 357, 361, 356/2, 356/5. 356/6,358/2, 358/4, 358/5, 35911, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/6, 360/8, 3601/1, 360/13, w obrębie ewidencyj nym Redzikowo, w gminie Slupsk - dokument stracił ważność 2015-09-28 11:26:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.168.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Wiklino na działkach nr: 111 i 78/8, w o brębie ewidencyjnym Wiklino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-09-28 11:22:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.142.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Sycewicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Sycewice na dzialce nr 246, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-09-25 15:01:18
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.179.2015 z dnia 24 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na bndowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zjazdem na działkach nr 211/1 ,165 w miejscowości Lędowo, w obrębie ewidencyjnym Lędowo , w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-25 12:16:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.131.2015 z dnia 22 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę pętli autobusowej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kuleszewie na działkach nr: 54, 235, 234, 57, 58, 79, 80, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-09-23 12:48:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.133.2015 z dnia 22 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Dębowej i Kalinowej wraz z zatoką autobusową w Kobylnicy na działkach nr: 1054/11, 1182, 1053/3, 1051/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-09-23 12:46:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.107.2015 z dnia 21 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach nr: 1094, 1285 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-09-22 13:07:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.105.2015 z dnia 21 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoględzie na działce nr 86/3 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-09-22 13:05:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.169.1.2015 z dnia 21 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 816/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku, dotyczącej pozwolenia n budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławicacli na działkach nr: 137/2, 136/4, 89/33, 89/34, 139/2, 51/5, 89/22, 74/20, 65/7, 65/6, 175, 76, 75/2, 75/9 w obrębie ewidencyjnym Boleslawice w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-09-21 13:17:24
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pkt. III.2. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w/w spółce decyzją Starosty Słupskiego nr 330/2014 z dnia 11.06.2014r. znak: ŚR-II.6341.71.2014, w części dot. poboru wody podziemnej. - dokument stracił ważność 2015-09-21 10:33:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.144.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Słupskiej w Sycewicach na działkach nr: 31, 61, 56/2, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR oraz działkach nr: 131, 136, 47/4, 47/5, w obrębie ewidencyjnym Sycewice w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-09-18 14:25:37
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.125.1.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej 0.4 kv wraz z oświetleniem drogowym na działkach nr: 41/1, 60/30, 60/31. 60/33 w miejscowości Karzniczka, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2015-09-18 14:22:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.143.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Maszkowo na działkach nr: 66, 71/3, 77, w obrębie ewidencyjnym Luleminko - Maszkowo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-09-18 14:19:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.144.2015 z dnia 18 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, linii kablowej oświetleniowej 0,23 kV w miejscowości Pobłocie na działkach nr: 208/1 i 208/2. w obrębie ewidencyjnym Pobłocie. w gminie Główczyce oraz w miejscowości Rzuszcze na działkach nr: 346/2. 347, 349/2. 350, 351, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 357, 358, 359. - dokument stracił ważność 2015-09-18 14:13:23
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.191.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 236/1, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10 w miejscowości Bałamątek, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-17 14:22:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.166.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z budowa ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 15 -działka nr 48/1, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo - na działkach nr: 40, 353/1, 354/1, 357, 355/1 - dokument stracił ważność 2015-09-17 14:20:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.165.2015 z dnia 17 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 366 i 375/6, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-09-17 14:14:21
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.189.2015 z dnia 16 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 36/1 wewnętrznej linii zasilania energetycznego, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego oraz sieci wodociągowej na działkach nr: 36/1, 32 w miejscowości Stanięcino, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-16 14:05:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.102.2015 z dnia 16 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Dobieszewo w zakresie: 6 elektrowni wiatrowych Vestas V 126 3,3 MW Mk2IEC3B HH117... - dokument stracił ważność 2015-09-16 13:59:57
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.140.2015 z dnia 14 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrznej 15kV oraz słupa linii napowietrznej w miejscowości Wytowno na działkach nr: 47, 153, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-15 14:33:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.138.2015 z dnia 14 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, w miejscowości Objazda na działkach nr: 23/3, 62, 817, 63, 198, 25, 11/7, 11/47, 11/45, 11/49, 11/33, 808, 378, 1/10, 328, 177/1, 199, 238/2, 434, 229, 827, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka, w miejscowości Dębina na działkach nr:108, 113/4, 49, 26, 33 w obrębie ewidencyjnym Dębina w gminie Ustka, w miejscowości Rowy na działkach nr: 174/2, 174/3, 174/5, 381, 378/5, 378/9, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-15 14:27:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.682.2011 z dnia 15 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 662/2011 z dnia 14 września 2011 roku pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Wrzeście-Kępno na działkach nr 339 i 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-15 14:27:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.681.2011 z dnia 15 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 721/2011 z dnia 03 października 2011 roku pozwolenia na budowę linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem do projektowanych stacji elektroenergetycznych 30/110 kV Wrzeście-Kępno i Bięcino - dokument stracił ważność 2015-09-15 14:23:05
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.143.2015 z dnia 14 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 25, 287/12, 349/19, 349/20, 350 w miejscowości Wodnica, w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-15 14:19:29
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego zawiadamiam: w dniu 31.08.2015r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kęplee Sp. z 0 .0. (ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Barcinie gm. Kępice - dokument stracił ważność 2015-09-14 14:03:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.96.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędna infrastruktura technologiczna oraz likwidacji studni SW-1 wraz z hydrofornią w miejscowości Gogolewo na działkach nr: 322/2, 7/30, 7/11, 7/29, 7/13, 7/27 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-09-14 11:13:13
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.2015 z dnia 10 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzeście -Kępno na działkach nr: 41/16. 41/17. 41/4. 41/5. 31/3. w obrębie Wrzeście-Kępno. w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-10 14:43:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.137.2015 z dnia 9 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg gminnych nr: 119778G i 119779G w miejscowości Redęcin na działkach nr: 100/41, 100/10, 100/15, 255/2, w obrębie Redęcin, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-10 14:41:56
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.59.1.2015 z dnia 9 1września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę stację paliw płynnych i gazu płynnego na działce numer 55/2 w miejscowości Skórowo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-09-10 14:38:08
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.135.2015 z dnia 8 wrzesnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej na działce nr 1/4 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-09 14:50:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.156.2015 z dnia 7 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa z rozbudowa ulicy Miejskiej w miejscowości Siemianice - ETAP II" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Siemianice ? na działkach nr: 307/131, 307/193, 307/194, 307/202, 307/203, 307/210, 307/211,331/4, 331/5, 332/23, 332/24,333/17, 333/18, 333/31, 333/32, 334/1, 334/2, 335/19, 335/20, 336, 338/80, 338/54, 338/61, 338/79, 339/1, 340/6, 340/8, 341/1, 341/2,342/1, 342/3,343/1, 343/3,344/1, 654, 655. - dokument stracił ważność 2015-09-08 13:13:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.140.2015 z dnia 7 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 4 - działka nr 12, oraz powstałe w wyniku podziału nieruchomości: w obrębie 4 działki nr: 2/1, 13/37, 13/39, 13/41, 13/43, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Siemianice ? na działkach nr: 330, 331/3, 336, 329/39, 331/4 - dokument stracił ważność 2015-09-08 13:02:17
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.172.2015 z dnia 7 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 47, 76, 46/17, 46/18, 585, 735 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-08 12:55:38
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.179.2015 z dnia 4 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na bndowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zjazdem na działkach nr 211/1 ,165 w miejscowości Lędowo, w obrębie ewidencyjnym Lędowo , w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-04 14:13:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.161.2015 z dnia 4 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Krępa na działkach nr: 193/33 i 210, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-04 14:09:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.144.2015 z dnia 3 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, linii kablowej oświetleniowej 0,23 kV w miejscowości Pobłocie na działkach nr: 208/1 i 208/2, w obrębie ewidencyjnym Pobłocie, w gminie Główczyce oraz w miejscowości Rzuszcze na działkach nr: 346/2, 347, 349/2, 350, 351, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 357, 358, 359/2, 359/3, 374/2, w obrębie ewidencyjnym Rzuszcze, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-09-03 14:49:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.135.2015 z dnia 3 września 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz ze złączem kablowym ZKSN w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 156, 165, 131/3, 178/6 w obrębie Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-09-03 14:46:12
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.167.2015 z dnia 3 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 559, 560/1, 560/10, 22, 464, 20, 448/1, 448/2, 442, 441 w miejscowości Objazda, w obrębie Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-09-03 14:44:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.147.2015 z dnia 1 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głobino na działce nr 261, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk oraz na działkach nr: 130, 128, 127/3, 129/1, 145/2, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-09-01 12:38:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.107.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach nr: 1094, 1285 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-08-31 15:44:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.125.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 808, 315/3, 320/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-28 10:43:11
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.838.3.2012 z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kablowej SN 30kV wraz ze światłowodem wraz ze stacjami transformatorowymi nn/SN na działkach nr 6, 18, 29, 37, 102/2, 110, 121, 125/1, 157, 184/1, 186, 188, 194, 196, 197, 205, 207, 240, 241, 245, 246, 320/1, 329, 336, 339/2, 343/1, 343/2, 358/1, 358/2, 360/2, 362, 381, 389, 395/1, 400, 405, 406, 407, 413, 414, 37 w miejscowości Możdżanowo, obręb Możdżanowo, gmina Ustka, 247/1, 253/9, 255/5, 305/1, 312, 350/1, 365/1, 411, 415, 418, 422/1, 422/4, 422/8, 424/9, 426/1, 426/2, 526/1, 526/2, 535/1, 535/2, 542, 543, 544, 545, 546, 557, 563, 572, 579, 606, 621/4, 621/5, 341, 567, 569 w miejscowości Starkowo, obręb Starkowo, gmina Ustka, 17, 24, 86 w miejscowości Krzemienica, obręb Krzemienica, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-27 14:12:26
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.1120.3.2012 z dnia 27 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kablowej 30 kV ze światłowodem na dz. nr: 4/8, 4/10, 161/1, 161/2, 354, 363, 364/6, 369, 376, 267, 268, 256, 368/1, 300/1, 275/1, 293, 258, 370 ? obręb Duninowo, gmina Ustka; na dz. nr: 1/2, 3, 7, 20, 27, 66/1, 87, 88, 94, 95, 96, 181, 268, 170, 234, 233, 225, 237, 239, 232, 245, 228, 183/1, 183/2, obręb Pęplino, gmina Ustka; na dz. nr: 535/1, 424/9, 526/1, 526/2, 606, 426/1, 426/2, 424/5, 527, 533, 299/3 ? obręb Starkowo, gmina Ustka; na dz. nr 299/3, obręb Bruskowo-Leśnictwo, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-27 14:10:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzeście -Kępno na działkach nr: 41/16. 41/17. 41/4. 41/5. 31/3. w obrębie Wrzeście-Kępno. w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:54:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.122.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek nr: 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 na działkach nr: 47, 351, 583 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:51:05
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.163.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 11/7 w miejscowości Machowinko, w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:45:51
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.164.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/1 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:43:08
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. o wydaniu na wniosek Gminy Dębnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dęb ni c a Kaszubska) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wody - stud ni głębinow ej nr l a na dz. nr 7/29 w m-ci Gogolewo obręb 0024 gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:28:31
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.100.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej na działkach nr: 141, 74/21, 657 w miejscowości Bolesławice, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-25 10:20:55
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.105.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoględzie na działce nr 86/3 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-08-19 11:54:04
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.132.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 1097/7, 1097/8, 1097/9, 1097/10, 1097/11,1097/12, 1097/6, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-18 11:59:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.169.1.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 816/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku, dotyczącej pozwolenia n budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławicacli na działkach nr: 137/2, 136/4, 89/33, 89/34, 139/2, 51/5, 89/22, 74/20, 65/7, 65/6, 175, 76, 75/2, 75/9 w obrębie ewidencyjnym Boleslawice w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-18 11:56:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.118.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Stefczyka wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Kobylnicy na działkach nr: 65/1, 65/3, 65/7, 66/6, 67/18, 68/7, 69/8, 70/1, 70/2, 71/1, 74, 75, 162/1, 163/1, 163/3, 163/15, 164/1, 164/20, 164/21, 164/24, 164/26, 164/34, 634/4, 638, 639/1, 639/4, 641, 645 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-18 11:52:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.495.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmiany pozwolenia na budowę 638/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. dotyczącej budowy czterech siłowni wiatrowych wraz z linią kablową 15kV, kanalizacją światłowodową oraz drogami dojazdowy mina działkach nr: 156/2, 247, 250, 277, 278, 279, 267, 82, 285, 286, 302, 304/1, 240/24, 240/21, 240/20, 240/19, 240/27, 195/4 w miejscowości Darżynko, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo zmiana dotyczy zmiany trasy linii kablowej na terenie GPZ -działki nr 240/29, 240/30, 240/10 w obrębie ewidencyjnym Darżyno oraz likwidacji projektowanej stacji abonenckiej na działce nr 156/2 w obrębie ewidencyjnym Darżyno , w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-08-13 14:33:52
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.108.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę studzienek chłonnych na działce nr 583 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:25:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.122.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 533/5, 164, 160, 166 w obrębie Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:21:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.121.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 533/5, 121, 118, 196 w obrębie Strzelino, oraz w miejscowości Włynkówko na działce nr 59/1 w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:20:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.120.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 236 i 121 w obrębie Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:18:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.119.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 151/10, 192, 196 w obrębie Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:17:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.133.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Dębowej i Kalinowej wraz z zatoką autobusową w Kobylnicy na działkach nr: 1054/11, 1182, 1053/3, 1051/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-12 14:14:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.131.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę pętli autobusowej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kuleszewie na działkach nr: 54, 235, 234, 57, 58, 79, 80, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-12 09:39:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.109.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w Boleslawicach na działkach nr: 657, 65/6, 175, 136/4, 74/20, 74/21, 74/22 do działek nr: 658 - 665, w Boleslawicach, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-11 13:11:27
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.164.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/1 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-10 14:11:46
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.163.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 11/7 w miejscowości Machowinko, w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-08-10 14:10:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.137.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg gminnych nr: 119778G i 119779G w miejscowości Redęcin na działkach nr: 100/41, 100/10, 100/15, 255/2, w obrębie Redęcin, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-10 14:07:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.123.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gałezinowo na działkach nr: 76/2, 70/1, 64, w obrębie ewidencyjnym Gałezinowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-10 14:05:03
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.838.3.2012 z dnia 7 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kablowej SN 30kV wraz ze światłowodem wraz ze stacjami transformatorowymi nn/SN na działkach nr 6, 18, 29, 37, 102/2, 110, 121, 125/1, 157, 184/1, 186, 188, 194, 196, 197, 205, 207, 240, 241, 245, 246, 320/1, 329, 336, 339/2, 343/1, 343/2, 358/1, 358/2, 360/2, 362, 381, 389, 395/1, 400, 405, 406, 407, 413, 414, 37 w miejscowości Możdżanowo, obręb Możdżanowo, gmina Ustka, 247/1, 253/9, 255/5, 305/1, 312, 350/1, 365/1, 411, 415, 418, 422/1, 422/4, 422/8, 424/9, 426/1, 426/2, 526/1, 526/2, 535/1, 535/2, 542, 543, 544, 545, 546, 557, 563, 572, 579, 606, 621/4, 621/5, 341, 567, 569 w miejscowości Starkowo, obręb Starkowo, gmina Ustka, 17, 24, 86 w miejscowości Krzemienica, obręb Krzemienica, gmina Słupsk, nr 778/2012 z dnia 9 października 2012 roku, w zakresie nowych powiązań kablowych SN 30kV na odcinkach pomiędzy elektrowniami wiatrowymi oraz lokalizacji stacji transformatorowych - dokument stracił ważność 2015-08-07 14:43:46
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.1120.3.2012 z dnia 7 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kablowej 30 kV ze światłowodem na dz. nr: 4/8, 4/10, 161/1, 161/2, 354, 363, 364/6, 369, 376, 267, 268, 256, 368/1, 300/1, 275/1, 293, 258, 370 ? obręb Duninowo, gmina Ustka; na dz. nr: 1/2, 3, 7, 20, 27, 66/1, 87, 88, 94, 95, 96, 181, 268, 170, 234, 233, 225, 237, 239, 232, 245, 228, 183/1, 183/2, obręb Pęplino, gmina Ustka; na dz. nr: 535/1, 424/9, 526/1, 526/2, 606, 426/1, 426/2, 424/5, 527, 533, 299/3 ? obręb Starkowo, gmina Ustka; na dz. nr 299/3, obręb Bruskowo-Leśnictwo, gmina Słupsk, nr 1000/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, w zakresie nowych powiązań kablowych SN 30kV na odcinkach pomiędzy elektrowniami wiatrowymi oraz lokalizacji stacji transformatorowych - dokument stracił ważność 2015-08-07 14:42:15
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.86.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wody - studni głębinowej nr 1a na dz. nr 7/29 w m-ci Gogolewo obręb 0024 gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-08-06 12:19:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.124.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówka na działce nr 3/34, w obrębie ewidencyjnym Bukówka, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-06 12:15:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.186.2014 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 752/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku dotyczącą pozwolenia na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie w miejscowości Bierkowo na działkach nr:259/4 i 532/2, w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-06 12:12:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.103.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w związku z adaptacją pomieszczeń na przedszkole, w miejscowości Kobylnica na działce nr: 597, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-06 12:06:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.83.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej w Kwakowie w związku z adaptacją części pomieszczeń na przedszkole, w miejscowości Kwakowo na działkach nr: 128, 127/1, w obrębie ewidencyjnym Kwakowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-08-06 12:04:48
dokument OBwieszczenie AB-I-D.6740.135.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz ze złączem kablowym ZKSN w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 156, 165, 131/3, 178/6 w obrębie Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-08-04 13:05:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Szczypkowice na działkach nr: 121/4, 121/6, 121/36, 125, 131/1, w obrębie ewidencyjnym Szczypkowice, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-07-31 11:20:24
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.100.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Bolesławie na działkach nr 141, 74/21, 657 w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-07-31 11:18:34
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.135.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej na działce nr 1/4 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-29 12:43:50
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.114.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr: 99, 106/2 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-29 12:42:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.118.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Stefczyka wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Kobylnicy na działkach nr: 65/1, 65/3, 65/7, 66/6, 67/18, 68/7, 69/8, 70/1, 70/2, 71/1, 74, 75, 162/1, 163/1, 163/3, 163/15, 164/1, 164/20, 164/21, 164/24, 164/26, 164/34, 634/4, 638, 639/1, 639/4, 641, 645 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-07-29 12:40:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.125.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 808, 315/3, 320/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-07-28 13:32:16
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.76.2015 z dnia 24 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Nadmorskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 17/2, 666, 16/1, 16/2, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-28 10:56:27
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2015 z dnia 24 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Pensjonatowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 502, 499, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-28 10:54:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.77.2015 z dnia 24 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Kapitańskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 673, 608, 609, 473/1, 604 w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-28 10:48:58
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.74.2015 z dnia 24 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Wydmowej wraz z odwodnieniem w Rowach na działce nr 501, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-28 10:47:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.88.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na wzmocnieniu fundamentu i wzmocnieniu konstrukcji stalowej istniejącej wieży antenowej w miejscowości Darżyno, na działkach nr: 240/10, 240/12, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-07-28 10:45:03
dokument OBwieszczenie AB-I-B.6740.91.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino-Gardna Wielka-Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Łupawa w m. Smołdzino" - dokument stracił ważność 2015-07-27 12:50:09
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.62.2015 z dnia 22 lipca 2015 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1179G od drogi krajowej nr 6 w miejscowości Darżyno do drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Pobłocie" - dokument stracił ważność 2015-07-27 12:48:17
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.122.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek nr: 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 na działkach nr: 47, 351, 583 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-24 10:54:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.122.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 533/5, 164, 160, 166 w obrębie Strzelino. - dokument stracił ważność 2015-07-23 13:58:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.121.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 533/5, 121, 118, 196 w obrębie Strzelino, oraz w miejscowości Włynkówko na działce nr 59/1 - dokument stracił ważność 2015-07-23 13:57:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.120.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 236 i 121 w obrębie Strzelino - dokument stracił ważność 2015-07-23 13:55:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.119.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Strzelino na działkach nr: 151/10, 192, 196 w obrębie Strzelino - dokument stracił ważność 2015-07-23 13:53:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.186.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr decyzję nr 752/2014 z dnia 17 listopada 2014, dotyczącej pozwolenia na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologiczngo przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 259/4 i 532/2, w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-07-21 15:20:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.124.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówka na działce nr 3/34, w obrębie ewidencyjnym Bukówka. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-07-21 15:18:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.123.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gałezinowo na działkach nr: 76/2, 70/1, 64, w obrębie ewidencyjnym Gałezinowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-07-21 15:16:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.97.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych w KM5+020 rzeki Skotawy w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 645/8, 649/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-07-21 14:55:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.96.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędna infrastruktura technologiczna oraz likwidacji studni SW-1 wraz z hydrofornią w miejscowości Gogolewo na działkach nr: 322/2, 7/30, 7/11, 7/29, 7/13, 7/27 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-07-21 14:53:53
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 65 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-21 14:30:37
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.71.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 574, 673 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-21 14:28:54
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.70.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 781, 807 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-21 14:25:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.105-1.2015 z dnia 16 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej linii napowietrznej 15 kV. linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz linii kablowych 0.4 kV na działkach nr: 176/2. 180/5. 180/6, 180/12, 180/13, 180/14, 180/11, 180/23, 180/23 w miejscowości Włynkowo, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-07-20 12:43:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.86.2015 z dnia 15 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 225/1, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-07-20 12:28:48
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.85.2015 z dnia 15 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Jawory na działce nr 184, w obrębie ewidencyjnym Jawory, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-07-20 12:14:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.84.2015 z dnia 15 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Boguszyce na działce nr 185/4, w obrębie ewidencyjnym Łabiszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-07-20 12:07:59
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.57.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia uzbrojenia terenu dla Wielofunkcyjnego ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie na działkach nr: - 221/1, 688, 691, 712, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 745, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 767, 768, 223/1 w miejscowości Potęgowo, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo; -244/1, 286 w miejscowości Darżyno, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-07-20 11:20:48
dokument Obwieszczenie Starosty Slupskiego z dnia 15 lipca 2015r. - zawiadamiam o wydaniu na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (Al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Wieprzy za pomocą istniejącego jazu zlokalizowanego w km 49+305 w miejscowości Pomiłowo ... - dokument stracił ważność 2015-07-15 14:42:13
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.85.2015 z dnia 13 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 554, 549, 670, 1194, 1195, 1196, 673, 671/3, 1199, 1198, 1200 w miejscowości Gardna Wielka, w obrębie ewidencyjnym Gardna Wielka, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-07-15 08:25:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.109.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w Boleslawicach na działkach nr: 657, 65/6, 175, 136/4, 74/20, 74/21, 74/22 do działek nr: 658 - 665, w Boleslawicach, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-07-14 11:24:23
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.88.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na wzmocnienia fundamentu i wzmocnieniu konstrukcji stalowej istniejącej wieży antenowej w miejscowości Darżyno, na działkach nr: 240/10, 240/12, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-07-10 09:55:48
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.495.2.2012 z dnia 9 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę 638/2012 z dnia 24 sierpnia 201 2r dotyczącej budowy czterech siłowni wiatrowych wraz z linią kablową 15kV, kanalizacją światłowodową oraz drogami dojazdowy mina działkach nr: 156/2, 247, 250, 277, 278, 279, 267, 82, 285, 286, 302, 304/1, 240/24, 240/21, 240/20, 240/19, 240/27, 195/4 w miejscowości Darżynko, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo zmiana dotyczy zmiany trasy linii kablowej na terenie GPZ -działki nr 240/29, 240/30, 240/10 w obrębie ewidencyjnym Darżyno oraz likwidacji projektowanej stacji abonenckiej na działce nr 156/2 w obrębie ewidencyjnym Darżyno , w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-07-10 09:46:36
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.100.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej na działkach nr: 141, 74/21, 657 w miejscowości Bolesławice, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-07-10 09:39:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.95.2015 z dnia 7 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach w nr: 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 24/2 w miejscowości Strzelinko, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk, wraz z pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 24/2 w miejscowości Strzelinko, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-07-09 10:33:06
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.89.2015 z dnia 7 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 75/3, 198 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działkach nr: 74/2, 83/1, 83/18, 83/20 w miejscowości Zapadłe, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-08 11:28:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.80.1.2015 z dnia 7 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków sanitarnych, sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przyłączami energetycznymi, wjazdami dla przepompowni ścieków : - na działkach nr: 318, 256/3, 262/1, 319, 321, 242/1, 243, 244, 245, 246/3, 246/1, 247/1, 253, 330/3, 198, 195/4, 194, 195/2, 195/6, 192, 191/1, 278, 280/2, 280/1, 281, 282, 322 w miejscowości Barwino, w obrębie ewidencyjnym Barwino, w gminie Kępice, - na działkach nr: 327, 18/3, 18/4, 10/12, 10/31, 21/2, 10/11 w miejscowości Korzybie, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, w gminie Kępice, - na działkach nr: 100/1, 100/2, 287, 99/1, 1/30, 1/3, 124, 318, 122, 296, 121, 120, 118/1, 116/4, 78, 257, 4/2, 132, 137, 306, 1/47 w miejscowości Obłęże, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2015-07-08 11:26:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.2015 z dnia 3 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 04 kV w miejscowości Szczypkowice na działkach nr: 121/4. 121/6, 121/26, 121/36, 125, 131/1, w obrębie ewidencyjnym Szczypkowice, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-07-07 08:57:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.83.2015 z dnia 3 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20, na punkt przedszkolny w Kobylnicy na działce nr 597, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-07-07 08:54:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.111.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieszyno na działkach nr: 15/9, 15/10, 25/1, 28, 90/1, 116, 128, 29/1 w obrębie ew. Wieszyno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-07-03 11:36:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.77.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Rumsko, na działkach nr: 67, 71/1, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-07-03 11:30:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.102.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wiasne oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą energetyczną w miejscowości Rowy na działkach nr: 232/1, 232/3, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-07-03 11:25:10
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.90.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem na działkach nr: 1/26, 1/68, 1/76, 207, 222, 223 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-02 12:45:58
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.98.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Machów i no na działkach nr: 52/3, 169/21,165, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-07-02 08:18:15
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.84.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce 236/1 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-01 08:32:38
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.83.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 26, 55/2, 18/9, 18/21 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-01 08:31:26
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.82.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na działkach nr:55/20, 55/17, 55/2, 165 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-07-01 08:29:21
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.114.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 99, 106/2 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-06-30 10:01:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4kV w miejscowości Poddąbie na działkach nr 252, 251, 254, 246, 244, 253, 242, 127, w obrębie ewidencyjnym Poddąbie w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-06-30 09:26:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.97.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz przyłączami ze wsi Izbica do wsi Gać w miejscowości Izbica na działkach nr: 349/1 i 305, w obrębie ewidencyjnym Izbica, w gminie Główczyce oraz w miejscowości Gać na działkach nr: 79, 78, 48/1, 23, 47/3, 24/1, 26, 25/1, 27/1, 28/1, 34, 35/1, 51, 53/2, 53/3, 58/2, 43, 54, w obrębie ewidencyjnym Gać, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-06-29 14:54:16
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.504.2011 z dnia 24 czerwca 2015 roku o uchyleniu decyzji administracyjnej z dnia 11 sierpnia 2011 roku o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (bez przyłączy) na działkach nr 6, 37, 125/1, 246, 164, 264, 179, 42, 255, 344, 289, 288, 268, 159, 160/4, 163, 167, 171/1, 173, 178/6, 180, 181/2, 182, 183, 267, 261, 262, 259, 254, 252, 249,256/1, 256/2, 258, 263, 265/1, 265/2, 266, 295/1, 293, 291, 292, 287, 416/1, 416/2, 280, 279, 275, 276, 277, 273, 274/3, 274/5, 274/6, 350/3, 70/6, 67/4, 67/5, 65/1, 38, 39, 31, 33/2, 34, 35 w m. Możdżanowo, gm. Ustka, wydanej dla Gminy Ustka. - dokument stracił ważność 2015-06-26 14:32:28
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.100.3.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV i linii kablowej 04 kV w miejscowości Ciemino na działkach nr: 216 i 217, w obrębie ewidencyjnym Ciemino, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-06-26 10:11:23
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.84.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Boguszyce na działce nr 185/4, w obrębie ewidencyjnym Łabiszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:38:18
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.85.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Jawory na działce nr 184, w obrębie ewidencyjnym Jawory, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:35:29
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.100.2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z drogi publicznej na działkach nr: 44/65, 75 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:31:34
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 65 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:26:40
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.71.2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 574, 673 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:24:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.70.2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 781, 807 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:21:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.86.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 225/1, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:17:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.107.3.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino na działkach nr: 121, 160, 164, 167, 169, 170/9 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:12:29
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.75.2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości na działkach nr: 8/29, 8/31, 8/33, 8/34, 852, 858, 859, 860, 8/2, 138, 2/2, 2/6, 4/10, 3/10, 3/1, 4/1 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:10:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.86.1.2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę odcinka drogi na działkach nr: 31, 59, 65, 92 wraz ze zjazdami w miejscowości Łuzki, w obrębie ewidencyjnym Warcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2015-06-23 08:04:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego nr ŚR-II.6341.108.2014 z dnia 21 maj 2015r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego w węźle wodnym Pomiłowo dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Szczecinie. - dokument stracił ważność 2015-06-22 13:46:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.111.1.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieszyno na działkach nr: 15/9, 15/10, 25/1, 28, 90/1, 116, 128, 29/1 w obrębie ew. Wieszyno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-18 10:57:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.58.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Kończewie na działce nr 49/1, w obrębie ewidencyjnym Kończewo, w gminie Kobylnic - dokument stracił ważność 2015-06-16 10:21:07
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.56.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Słonowicach na działce nr 25/1, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-06-16 10:20:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.77.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Rumsko, na działkach nr: 67, 71/1, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-06-16 10:18:54
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.58.2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi na działkach nr: 748, 762, 756, 757, 727, 721, 720 w miejscowości Potęgowo, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-06-16 10:15:59
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.83.1.2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 6/1, 31 w miejscowości Niewiarowo, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-12 12:20:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.55.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na cele magazynu zbożowego w miejscowości Głuszynko, na działce nr 9/18, w obrębie ewidencyjnym Gluszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-06-12 12:19:00
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.69.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 25, 90/3, 90/8, 90/5, 90/6, 90/14 w miejscowości Wodnica, w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-06-11 11:58:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.100.1.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Ciemino na działkach nr: 216 i 217, w obrębie ewidencyjnym Ciemino, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-06-09 15:01:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.87.2.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na remont kaplicy cmentarnej parafii kościoła w Główczycach położonej w miejscowości Główczyce na działce nr 431, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:59:41
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.93.3.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Strzelino na działce nr 37, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:58:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.79.3.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę rowu odwadniającego w miejscowości Głobino na dz. nr 288, w obrębie ew. Głobino, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:57:13
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.80.1.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków sanitarnych, sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przyłączami energetycznymi, wjazdami dla przepompowni ścieków : - na działkach nr: 318, 256/3, 262/1, 319, 321, 242/1, 243, 244, 245, 246/3, 246/1, 247/1, 253, 330/3, 198, 195/4, 194, 195/2, 195/6, 192, 191/1, 278, 280/2, 280/1, 281, 282, 322 w miejscowości Barwino, w obrębie ewidencyjnym Barwino, w gminie Kępice, - na działkach nr: 327, 18/3, 18/4, 10/12, 10/31, 21/2, 10/11 w miejscowości Korzybie, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, w gminie Kępice, - na działkach nr: 100/1, 100/2, 287, 99/1, 1/30, 1/3, 124, 318, 122, 296, 121, 120, 118/1, 116/4, 78, 257, 4/2, 132, 137, 306, 1/47 w miejscowości Obłęże, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:54:26
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.89.2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 75/3, 198 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działkach nr: 74/2, 83/1, 83/18, 83/20 w miejscowości Zapadłe, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:50:48
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.85.2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 554, 549, 670, 1194, 1195, 1196, 673, 671/3, 1199, 1198, 1200 w miejscowości Gardna Wielka, w obrębie ewidencyjnym Gardna Wielka, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-06-09 14:49:12
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.91.2015 z dnia 29 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino-Gardna Wielka-Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Łupawa w m. Smołdzino" - dokument stracił ważność 2015-06-08 14:41:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.60.2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łosino na działach nr: 137/7, 137/5, 147, 149 w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-06-05 13:49:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.107.1.2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino na działkach nr: 121, 160, 164, 167, 169, 170/9 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-06-05 13:47:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.59.2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazu płynnego na działce numer 55/2 w miejscowości Skórowo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-06-05 10:32:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.57.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia uzbrojenia terenu dla Wielofunkcyjnego ośrodka Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie na działkach nr: - 221/1, 688, 691, 712, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 745, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 767, 768, 223/1 w miejscowości Potęgowo, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo; -244/1, 286 w miejscowości Darżyno, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-06-05 10:30:20
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.83.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole wraz z przebudową innych pomieszczeń w Kwakowie na działkach nr:128, 127/1, w obrębie ewidencyjnym Kwakowo w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-06-03 11:33:06
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.108.2015 z dnia 2 czerwca 2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę studzienek chłonnych na działce nr 583 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-06-03 11:31:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.97.1.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz przyłączami ze wsi Izbica do wsi Gać w miejscowości Izbica na działkach nr: 349/1 i 305, w obrębie ewidencyjnym Izbica, w gminie Główczyce oraz w miejscowości Gać na działkach nr: 79, 78, 48/1, 23, 47/3, 24/1, 26, 25/1, 27/1, 28/1, 34, 35/1, 51, 53/2, 53/3, 58/2, 43, 54, w obrębie ewidencyjnym Gać, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-06-01 14:34:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.83.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 26, 55/2, 18/9, 18/21 w miejscowości Niestkowo, w obrębie ewidencyjnym Niestkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-29 14:11:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.62.2015 z dnia 27 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ?przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1179G od drogi krajowej nr 6 w miejscowości Darżyno do drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Pobłocie", - dokument stracił ważność 2015-05-28 14:58:36
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.71.2015 z dnia 28 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie przykościelnym kościoła parafialnego w Główczycach na działkach nr: 422/8,431,422/1 lw obrębie ewidencyjnym Główczyce w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-05-28 14:56:13
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.84.2015 z dnia 25 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce 236/1 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 14:00:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.77.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Kapitańskiej wraz ze zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 673, 608, 609, 473/1, 604, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:42:57
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.76.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Nadmorskiej wraz ze zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 17/2, 666, 16/1, 16/2, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:41:14
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Pensjonatowej wraz ze zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działkach nr: 502, 499 w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:39:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.74.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Wydmowej wraz ze zjazdami, oświetleniem i odwodnieniem w Rowach na działce nr: 501, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:38:20
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.71.1.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 209/1, 220/25, 220/16 w miejscowości Lędowo, w obrębie ewidencyjnym Lędowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:36:45
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.90.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem na działkach nr: 1/26, 1/68, 1/76, 207, 222, 223 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:34:57
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.82.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na działkach nr:55/20, 55/17, 55/2, 165 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:33:09
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.63.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek nr:392, 393, 394, 402, 403, 404 na działkach nr: 217, 218, 391 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:31:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.64.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Wrzosowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina na działkach nr 2, 5/48 w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:28:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.63.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Sosnowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina na działkach nr: 1/75, 1/76, 1/68 w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:25:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.58.2015 z dnia 20 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi na działkach nr: 748, 762, 756, 757, 727, 721, 720 w miejscowości Potęgowo, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:24:17
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.56.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Skórowo-Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie na działkach nr: 9/16, 73, 68, 62, 22/1, 155, 154, 137, 153, 152, 151, 150 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo; 56 w miejscowości Skórowo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, w gminie Potęgowo; 80/28, 80/59. 80/60, 80/64, 27/2, 24/2 w miejscowości Skórowo Stare, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-05-27 13:21:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.3.2015 z dnia 25 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Potęgowo na działkach nr: 748, 762, 749, 756, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-05-25 15:23:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.3.2015 z dnia 21 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Drzeżewo II z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną SN i kablem światłowodowym do GPZ Drzeżewo (w skład zamierzenia wchodzi 15 elektrowni wiatrowych wraz infrastruktura drogową, siecia kablową SN oraz linią przyłączeniową SN z kablem światłowodowym od farmy wiatrowej Drzeżewo II do stacji elektroenergetycznej GPZ Drzeżewo) w miejscowości Rumsko na działkach nr: 77, 78, 80/7, 80/3, w obrębie geodezyjnym Rumsko, w gminie Główczyce, w miejscowości Siodłonie na działkach nr: 1, 36/7, 40, 43/14, 20/3, 20/2, 21/4, 21/5, w obrębie geodezyjnym Siodłonie, w gminie Główczyce, w miejscowości Będziechowo na działkach nr: 103, 318, 320/5, 320/6, 320/7, 321, 323/1, 325/1, 335/2, 304, 307/1 w obrębie geodezyjnym Będziechowo, w gminie Główczyce, w miejscowości Drzeżewo-Lipno na działkach nr: 12, 22/2, 22/3, 23, 38, 94, 95, 96/1, 101/5, 165, 167, 188, 190, 191, 203, w obrębie geodezyjnym Drzeżewo-Lipno, w gminie Główczyce, w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 21 i 11/1, w obrębie geodezyjnym Zgojewo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-05-22 13:57:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.46.2015 z dnia 21 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie orynnowania i elewacji kościoła parafialnego w miejscowości Smołdzino na działce nr 222 w obrębie ewidencyjnym Smołdzino, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:11:13
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.53.2015 z dnia 21 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu otworów okiennych - witraży w kościele parafialnym w miejscowości Gardnie Wielkiej na działce nr 611 w ewidencyjnym Gardna Wielka, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:10:04
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.75.2015 z dnia 20 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości na działkach nr: 8/29, 8/31, 8/33, 8/34, 852, 858, 859, 860, 8/2, 138, 2/2, 2/6, 4/10, 3/10, 3/1, 4/1 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:08:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.93.1.2015 z dnia 20 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Strzelino na działce nr 37, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:06:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.74.3.2015 z dnia 19 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Głobino na działkach nr: 152/1, 152/5, 250, 252, 261, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:05:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.73.3.2015 z dnia 19 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ciagu pieszo-jezdnego w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 203 i 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:04:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.66.1.2015 z dnia 20 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi wraz ze zjazdami (ul. Świerkowa) oraz z oświetleniem i budową skrzyżowania (ulica Willowa) na działkach nr: 1/4, 1/68, 1/75, 1/48 e miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-21 15:02:53
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.71.1.2015 z dnia 18 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na roboty budowlane polegające na przebudowie wraz z rozudową o pomieszczenia produkcyjno-przemysłowe i socjalne oraz budowę budynku technicznego na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa rybnego "MORPOL S.A." oraz infrastrukturą tecniczną (w tym plac wewnętrzny, miejsca postojowe oraz sieci wewnętrzne) na działkach nr: 39/9, 39/10, 39/11, 39/18, 39/22, 78/1, 78/3, 78/5, 78/8 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-21 14:59:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.495.1.2012 z dnia 18 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę 638/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. dotyczącej budowy czterech siłowni wiatrowych wraz z linia kablowa 15 kV, kanalizacją światłowodową oraz drogami dojazdowymi na działkach nr : 156/2, 247, 250, 277, 278. 279, 267, 82, 285, 286, 302. 304/1, 240/24, 240/21, 240/20, 240/19, 240/27, 195/4 w miejscowości Darżynko, w obrębie ewidencyjnym Darżynko, w gminie Potęgowo-zmiana dotyczy lokalizacji turbiny nr 2. - dokument stracił ważność 2015-05-20 14:56:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2015 z dnia 18 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4kV w miejscowości Poddąbie na działkach nr 252, 251, 254, 246, 244, 253, 242, 127, w obrębie ewidencyjnym Poddąbie w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-05-18 14:16:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.55.2015 z dnia 15 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na cele magazynu zbożowego w miejscowości Głuszynko, na działce nr 9/18, w obrębie ewidencyjnym Gluszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-05-18 14:14:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.87.1.2015 z dnia 15 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na remont kaplicy cmentarnej parafii kościoła w Główczycach położonej w miejscowości Główczyce na działce nr 431, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-05-15 14:20:39
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.69.2015 z dnia 14 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 25, 90/3, 90/8, 90/5, 90/6, 90/14 w miejscowości Wodnica, w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-15 14:17:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.79.1.2015 z dnia 12 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę rowu odwadniającego w miejscowości Głobino na dz. nr 288, w obrębie ew. Głobino, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-14 14:33:03
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.50.2015 z dnia 14 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w miejscowości Bolesławice na działce nr 131/4, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice w gminie Kobylnica oraz w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1/4, 1/11, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-05-14 14:26:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.75.3.2015 z dnia 14 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/49, 9/40, 9/31, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-05-14 14:21:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.3.2015 z dnia 14 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Wierzbięcin na działkach nr: 94/2, 105, 149. w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Wierzbięcin na działce mi49, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-05-14 14:15:29
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.15.2015 z dnia 11 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino - Wierzchocino - Choćmirowo - do dr. Wojewódzkiej nr 213." - dokument stracił ważność 2015-05-12 14:19:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.10.2015 z dnia 11 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo - Dobieszewo - Gogolewko - granica powiatu" - dokument stracił ważność 2015-05-12 14:18:25
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.48.2015 z dnia 11 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii napowietrznej SN 15kV nr 332, na działkach nr: 79, 48, 49, 50, 51 w miejscowości Skórowo Stare, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo oraz rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV nr 332, na działkach nr: 79, 46, 48, 49, 50,51 w miejscowości Skórowo Stare, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-05-12 14:15:48
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.38.2015 z dnia 7 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ulicy Nadmorskiej wraz z oświetleniem i budową skrzyżowania z ulicą Willową na działkach nr: 3/1, 5/14, 5/36, 1/4, 182, 2, 1/76, 1/66, 5/48 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-05-11 14:32:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.1.2015 z dnia 7 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Potęgowo na działkach nr: 748, 762, 749, 756, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-05-08 11:34:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.63..2015 z dnia 6 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek nr: 392, 393, 394, 402, 403, 404 na działkach nr: 217, 218, 391 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-05-07 15:21:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1081-13.2012 z dnia 6 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 1011/12 z dnia 27 grudnia 2012, zmienionej decyzją nr 1011-1/2012 z dnia 6 maja 2014 roku (sprostowanej postanowieniem nr Ab-I-D.6740.1081-6.2012 z dnia 28 maja 2014 roku), zmienionej decyzją nr 1011-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 11/2, 112/2, 112/1, 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-07 14:24:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.42.2015 z dnia 4 maja 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr: 27/14, 27/12, 312, 37, 346, 36,245, 243 w miejscowości Podole Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Podole Wielkie, w gminie Główczyce oraz demontażu linii napowietrznej 0,4kV działkach nr: 27/14, 37, 246, 245, 243, 36 w miejscowości Podole Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Podole Wielkie, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-05-07 14:21:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.40.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulic Topolowej, Wrzosowej i Akacjowej na działkach nr: 1036/1, 1084/8, 1177 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-05-07 14:16:22
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 04 maja 2015r. zawiadamiam o wydaniu na wniosek Zakładu Usług Publicznych Z. B. w Potęgowie decyzji Nr 228/2015 znak: ŚR-II.6341.45.2015 - dokument stracił ważność 2015-05-04 15:41:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.60.2.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Swochowo na działce nr 19/5, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-04 14:35:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.59.2.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę nowego obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelino na działkach nr: 170/9, 169, 168/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-04 14:33:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.58.3.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę nowego obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Głobino na działkach nr: 146/17, 145/15, 1475, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-05-04 14:31:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.53.3.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Rumsko na działkach nr: 64/21 i 67, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-04-29 15:29:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.75.1.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/49, 9/40, 9/31, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-04-29 15:28:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.74.1.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Głobino na działkach nr: 152/1, 152/5, 250, 252, 261, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-29 15:27:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.73.1.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ciagu pieszo-jezdnego w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 203 i 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-29 15:23:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.53.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu otworów okiennych - witraży w kościele parafialnym w miejscowości Gardnie Wielkiej na działce nr 611 w ewidencyjnym Gardna Wielka, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-04-29 15:19:14
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wydaniu na rzecz Gminy Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę studni SW-1, SW-3 i SW-5 - dokument stracił ważność 2015-04-29 12:08:16
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku o wydaniu na rzecz Gminy Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę lub likwidację studni SW-1/78 i SW-2/78 - dokument stracił ważność 2015-04-29 10:03:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.60.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łosino na działkach nr: 137/5,147, 149, w obrębie ewidencyjnym Łosino w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:38:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.56.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Słonowicach na działce nr 25/1, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:35:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.58.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Kończewie na działce nr 49/1, w obrębie ewidencyjnym Kończewo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:32:24
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.44.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi dla zasilania działki nr 214/11, na działkach nr: 465, 473/1, 214/11 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:30:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.52.3.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 524, 531, 182, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:27:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.1.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Wierzbięcin na działkach nr: 94/2, 105, 149. w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Wierzbięcin na działce mi49, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-04-27 14:21:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.50.2.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz z zewnętrzną instalacją techniczną w miejscowości Bierkowo na działce nr 148/3, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-22 14:55:41
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.40.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 3156, 1154, 844, 2616, 887 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie miejskiej Ustka oraz na działkach nr: 117, 618/2, 797, 793, 735, 585, 76, 75, 14/3, 44/65, 697 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-22 14:41:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.26.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 144, 142/1, 142/6, 142/7, 142/11, 142/4, 142/5 w miejscowości Dobra, w obrębie geodezyjnym Dobra w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-04-22 14:39:44
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.48.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrznej SN 15kV nr 332, na działkach nr: 79, 48, 49, 50, 51 w miejscowości Skórowo Stare, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo oraz rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV nr 332, na działkach nr: 79, 46, 48, 49, 50,51 w miejscowości Skórowo Stare, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-04-21 14:47:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.46.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie orynnowania i elewacji kościoła parafialnego w miejscowości Smołdzino na działce nr 222 w obrębie ewidencyjnym Smołdzino, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-04-21 14:44:47
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2015r nr SR-II.6341.52.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę lub likwidację studni SW-1/78 i SW-2/78 wchodzących w skład ujęcia komunalnego w Strzelinie ... - dokument stracił ważność 2015-04-21 14:34:44
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2015r. nr ŚR-II.6341.51.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę studni SW-1, SW-3 i SW-5 wchodzących w skład ujęcia zlokalizowanego na terenie dz. nr 19/3, 18/4 i 19/5 obręb Swochowo ... - dokument stracił ważność 2015-04-21 14:27:27
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. nr ŚR-II.6341.45.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Wygaszenia pkt. 3.1. decyzji Starosty Słupskiego Nr 294/04 z dnia 10.09.2004r. ... - dokument stracił ważność 2015-04-21 12:58:20
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.27.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegajce na zainstalowaniu i podłączeniu urządzeń radiokomunikacyjnych na obiektach zabytkowych: latarni morskiej oraz Osady Latarników na działkach nr: 20/9, 2 w miejscowości Czołpino, w obrębie geodezyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:57:20
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.35.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 546, 174, 110, 120/11 w miejscowości Wytowno, w obrębie Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:55:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.41.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na systemu alarmowania pożarowego i systemu włamaniowego w latarni morskiej na działce nr 20/9 w miejscowości Czolpino, w obrębie geodezyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:53:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.3.2015 z dnia 17kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niewierowo na działkach nr: 6/1, 1/13, 1/11, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:52:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.47.1.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia budowę linii kablowej 0.4 kV na działkach nr: 50, 165, 169/21 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek nr: 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14. 169/15, 169/16, 169/17, 169/18, 169/19. 169/20. w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-04-16 14:20:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1081-12.2012 z dnia 15 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1011/12 z dnia 27 grudnia 2012, zmienionej decyzją nr 1011-1/2012 z dnia 6 maja 2014 roku (sprostowanej postanowieniem nr Ab-I-D.6740.1081-6.2012 z dnia 28 maja 2014 roku), zmienionej decyzją nr 1011-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 11/2, 112/2, 112/1, 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-15 14:01:52
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.50.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w miejscowości Bolesławice na działce nr 131/4, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice w gminie Kobylnica oraz w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1/4, 1/11, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-04-15 13:57:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.42.3.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Bydlino na działkach nr: 85/3, 90, 81, 133, 135/6, w obrębie geodezyjnym Bydlino. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-04-13 14:28:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.44.3.2015 z dnia 24 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/31, 9/40, 9/49, w obrębie geodezyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-04-10 14:57:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.42.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr: 27/14, 27/12, 312, 37, 346, 36,245, 243 w miejscowości Podole Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Podole Wielkie, w gminie Główczyce oraz demontażu linii napowietrznej 0,4kV działkach nr: 27/14, 37, 246, 245, 243, 36 w miejscowości Podole Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Podole Wielkie, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-04-10 14:25:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.24.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia budowę ulicy Cisowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina na działkach nr: 3/22, 3/21, 3/19, 3/1, w obrębie geodezyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-09 14:18:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.163-5.2011 z dnia 9 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 137/2012 z dnia 5 marca 2012 roku dotyczącą wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacyjnym, wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino na działkach nr: 85/13 i 90, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-09 14:16:54
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.39.1.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN-15 kV oraz NN-0,4 kV na działkach nr: 213/7, 38, wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego dla potrzeb zasilania dz. nr 38 w miejscowości Chorówko, w obrębie ewidencyjnym Nowy Chorów, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2015-04-09 14:09:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.42.1.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków, sieci wodociągowej z przyłączami, oraz przyłączami energetycznymi i wjazdami dla obsługi przepompowni ścieków na: - działkach nr: 318, 256/3, 262/1, 319, 321, 242/1, 243, 244, 245, 246/3, 246/1, 247,/1, 253, 330/3, 198, 195/4, 194, 195/2, 195/6, 192, 191/1, 278, 280/2, 280/1, 281, 282, 322 w obrębie ewidencyjnym Barwino, w gminie Kępice; - działkach nr; 327, 18/3, 18/4, 10/12, 10/31, 21/2, 10/11 w obrębie ewidencyjnym Korzybie, w gminie Kępice; - działkach nr: 100/1, 100/2, 287, 99/1, 1/30, 1/3, 125, 124, 318, 122, 296, 121, 120, 118/1, 116/4, 78, 257, 4/2, 132, 137, 306, 1/47 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2015-04-09 13:55:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.40.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulic Topolowej, Wrzosowej i Akacjowej na działkach nr: 1036/1, 1084/8, 1177 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-04-08 14:36:28
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.38.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Nadmorskiej wraz z oświetleniem i budową skrzyżowania z ulicą Willową na działkach nr: 3/1, 5/14, 5/36, 1/4, 182, 2, 1/76, 1/66, 5/48 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-08 14:32:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.60.1.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Swochowo na działce nr 19/5, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:35:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.59.1.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę nowego obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelino na działkach nr: 170/9, 169, 168/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:33:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.58.1.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę nowego obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Głobino na działkach nr: 146/17, 145/15, 1475, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:32:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.53.1.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Rumsko na działkach nr: 64/21 i 67, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:31:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.52.1.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 524, 531, 182, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:29:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia budowę sieci wodociągowej Rogawica-Kukowo w miejscowości Rogawica na działkach nr: 12, 10, 9, w obrębie ewidencyjnym Rogawica, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Kukowo na działkach nr: 2/2, 17, 2/1, 14/1, w obrębie ewidencyjnym Kukowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-04-08 12:27:57
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.17.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr: 165, 10/4, 9/15 w miejscowości Machowino kolonia Zachodnia, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-08 11:08:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.26.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wypustami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 64/1, 64/11, 64/18, 64/19, 66/5, 66/7, 638, 1548, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-04-03 11:35:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.13.2015 z dnia 31 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1177, 1082/1, 1082/2, w obrębie geodezyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-04-02 13:17:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1033.2013 z dnia 27 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia "na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Rowy na działkach nr: 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13,247/14, 249/11, 247/15, 247/16, 247/18, 247/19, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 247/25, 249/12, 247/26, 247/27, 247/28, 247/29, 247/30, 247/31, 247/32, 247/33, 247/34, 247/36, 247/37, 247/38, 249/13, 247/39, 247/40, 247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 249/4, 249/5, 249/7, 249/8, 249/10, 251/7, 251/17, 248, 247/5, 247/9, 249/2, 250/3, 251/23, 249/1, 251/6, 247/35, 247/17 w obrębie geodezyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-02 13:15:37
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.50.1.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz z zewnętrzną instalacją techniczną w miejscowości Bierkowo na działce nr 148/3, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:44:44
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.40.2015 z dnia 30 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 3156, 1154, 844, 2616, 887 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie miejskiej Ustka oraz na działkach nr: 117, 618/2, 797, 793, 735, 585, 76, 75, 14/3, 44/65, 697 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:25:49
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.26.3.2015 z dnia 30 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 190, 332/1, 333/1, 334/2 w miejscowości Widzino, w obrębie geodezyjnym Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:20:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.34.2.2015 z dnia 31 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydlino na działce nr 135/6, w obrębie geodezyjnym Bydlino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:18:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.1.2015 z dnia 27 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niewierowo na działkach nr: 6/1, 1/13, 1/11, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-03-27 14:58:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.16.2015 z dnia 27 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę linii kablowej napowietrznej 15kV nr 121 w miejscowości Zajączkowo na działce nr 6/6 w obrębie geodezyjnym Zajączkowo w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-03-27 14:56:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.31.2.2015 z dnia 27 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 110/15kV Wieszyno, na dz. nr 54/31 - dokument stracił ważność 2015-03-27 14:53:24
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.44.2015 z dnia 27 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi dla zasilania działki nr 214/11, na działkach nr: 465, 473/1, 214/11 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-03-27 14:51:40
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.25.2.2015 z dnia 25 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku hydroforni w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/15, w obrębie geodezyjnym Zgojewo. - dokument stracił ważność 2015-03-26 14:14:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.14.3.2015 z dnia 25 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Stanięcino na dz. 103/14 i 104/1 w obrębie geodezyjnym Stanięcino - dokument stracił ważność 2015-03-26 14:12:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.28.3.2015 z dnia 24 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV oraz demontaż linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Siemianice na działkach nr: 307/200 i 516/1 w obrębie geodezyjnym Siemianice oraz w miejscowości Jezierzyce na działce nr 92, w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-24 14:43:17
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.26.2015 z dnia 24 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 144, 142/1, 142/6, 142/7, 142/11, 142/4, 142/5 w miejscowości Dobra, w obrębie geodezyjnym Dobra, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2015-03-24 14:41:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.44.1.2015 z dnia 24 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/31, 9/40, 9/49, w obrębie geodezyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-24 14:40:09
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.35.2015 z dnia 24 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 546, 174, 110, 120/11 w miejscowości Wytowno, w obrębie Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-03-24 14:38:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.17.2015 z dnia 23 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na działkach nr: 165, 10/4, 9/15 w miejscowości Machowino, w obrębie ewidencyjnym Machowino, w gminie Ustka, - dokument stracił ważność 2015-03-23 14:32:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.163.3.2015 z dnia 20 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z przyłączami: wodociągowym kanalizacyjnym, wewnętrzna linia zasilania energetycznego w miejscowości Bydlino na działce nr 85/13. w obrębie geodezyjnym Bydlino, w gminie Słupsk: zmiana dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Bydlino na działce nr 90, w obrębie geodezyjnym Bydlino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-03-20 14:22:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.42.1.2015 z dnia 20 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w miejscowości Bydlino na działkach nr: 85/3, 90, 81, 133, 135/6, w obrębie geodezyjnym Bydlino. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-03-20 14:16:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego na węźle wodnym Pomiłowo dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. - dokument stracił ważność 2015-03-20 08:57:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.41.2015 z dnia 19 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na systemu alarmowania pożarowego i systemu włamaniowego w latarni morskiej na działce nr 20/9 w miejscowości Czolpino, w obrębie geodezyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-03-19 14:02:23
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.30.2015 z dnia 17 marca 2015 roku o wydaniu decyzji dministracyjnej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wypustami do działek, na działkach nr: 248, 269, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15 w miejscowości Siemianice, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-18 13:45:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.4.2015 z dnia 9 marca 2015 roku o wydaniu decyzji dministracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku droga krajowa nr 6 w m. Chlewnica-Żychlin-granica powiatu" - dokument stracił ważność 2015-03-18 13:41:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.18.3.2015 z dnia 17 marca 2015 roku o wydaniu decyzji dministracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Siemianice na działkach nr: 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 248, 269, 266/14, w obrębie geodezyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-17 14:21:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.1.2015 z dnia 17 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę seici wodociągowej Rogawica-Kukowo w miejscowości Rogawica na działkach nr: 12, 10, 9, w obrębie geodezyjnym Rogawica, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Kukowo na działce nr: 2/2, 17, 2/1, 14/1, w obrębie geodezyjnym Kukowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-17 14:17:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.34.1.2015 z dnia 17 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydlino na działce nr 135/6, w obrębie geodezyjnym Bydlino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-17 14:08:30
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.27.2015 z dnia 16 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegajce na zainstalowaniu i podłączeniu urządzeń radiokomunikacyjnych na obiektach zabytkowych: latarni morskiej oraz Osady Latarników na działkach nr: 20/9, 2 w miejscowości Czołpino, w obrębie geodezyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2015-03-17 14:06:20
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.24.2015 z dnia 11 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia budowę ulicy Cisowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina na działkach nr: 3/22, 3/21, 3/19, 3/1, w obrębie geodezyjnym Dębina, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-03-13 14:25:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.12.2015 z dnia 12 marca 2015 roku o wydaniu decyzji dministracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Wrzeście na działkach nr: 53/2, 54/2, 53/4, 240, w obrębie Wrzeście-Kępno w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-03-13 14:22:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.3.2015 z dnia 11 marca 2015 roku zawiadamia o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Bydlino na działkach nr: 24/19, 34/29, 34/7, 30, w obrębie geodezyjnym Bydlino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-03-13 14:20:12
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.16.2.2015 z dnia 11 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 89/7, 89/11, 89/13, 89/14, 89/15, 89/19 w miejscowości Wodnica, w obrębie geodezyjnym Wodnica, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-03-13 14:17:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.14.3.2015 z dnia 13 marca 2015 roku zawiadamia o wydaniu decyzji pozwolenia na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej drogi wraz z infrastrukturą na działkach nr 108 obręb geodezyjny Damnica, nr: 4/2, 4/3, 15 obręb geodezyjny Damnica Leśnictwo, nr 61 obręb geodezyjny Karzniczka, nr 219, 240, 283 obręb geodezyjny Zagórzyca, nr: 5, 6, 8, 12, 23/16, 23/19 obręb geodezyjny Mianowice, gmina Damnica. - dokument stracił ważność 2015-03-13 14:14:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.11.2015 z dnia 10 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą - przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1179G - dokument stracił ważność 2015-03-12 13:03:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.28.1.2015 z dnia 10 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej 0.4 kV na działkach nr: 21, 55, 122/2 198, 201, 189, 52/3, 56/9, 200, 199/8, 199/7, 197/6, 217/1, 218/1 w miejscowości Ustka, przy ul.Sprzymierzeńców. - dokument stracił ważność 2015-03-12 13:01:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.31.1.2015 z dnia 9 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 110/15kV Wieszyno, na dz. nr 54/31 - dokument stracił ważność 2015-03-10 14:43:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.3.2015 z dnia 9 marca 2015 roku zawiadamia o wydaniu decyzji pozwolenia cna budowę instalacji oświetlenia drogowego w m. Dargoleza na dz. nr: 1 i 44/2 - dokument stracił ważność 2015-03-10 14:40:42
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.10.2015 z dnia 6 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączem w Kobylnicy na działkach nr: 196/2, 633, w obrębie Kobylnica oraz na działce nr 137/2, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-06 14:49:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.8.2015 z dnia 6 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Kobylnicy na działkach nr: 658, 212, 656, 178/3, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-06 14:31:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.25.1.2015 z dnia 5 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku hydroforni w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/15, w obrębie geodezyjnym Zgojewo. - dokument stracił ważność 2015-03-05 12:58:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.14.1.2015 z dnia 5 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Stanięcino na dz. 103/14 i 104/1 w obrębie geodezyjnym Stanięcino - dokument stracił ważność 2015-03-05 12:56:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.13.2015 z dnia 2 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1177, 1082/1, 1082/2, w obrębie geodezyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-03-04 14:10:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.12.2015 z dnia 3 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 270/45, 270/9, 270/22, 270/41 w miejscowości Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-03-04 14:07:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.28.1..2015 z dnia 4 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV oraz demontaż linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Siemianice na działkach nr: 307/200 i 516/1 w obrębie geodezyjnym Siemianice oraz w miejscowości Jezierzyce na działce nr 92. w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-03-04 14:03:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.18.1.2015 z dnia 2 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinków dróg gminnych, chodników oraz miejsc postojowych Kępice wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr: 94, 407/16, 409, 411, 410/4, 472/5 w obrębie geodezyjnym Kępice - dokument stracił ważność 2015-03-03 13:55:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.10.4.2015 z dnia 2 marca 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci cieplnej z przyłączami na działkach nr: 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1209/6, 1473/3 w miejscowości Ustka przy ul. Dąbrowszczaków - dokument stracił ważność 2015-03-03 13:47:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.210.2014 z dnia 27 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Kuleszewo na dz. nr 5/36, 5/29, 5/11, 5/10 w obrębie Kuleszewo - dokument stracił ważność 2015-03-02 15:16:11
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.208.2014 z dnia 27 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę rowu melioracyjnego w m.Kobylnica na dz. nr: 73, 60/23, 1282/5, 641, w obrębie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-02 15:13:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.152.2014 z dnia 27 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w Sycewicach na działkach nr: 31, 56/2, 61, w obrębie Sycewice PGR oraz nr: 131, 643, w obrębie Sycewice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-02 15:10:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.202.2014 z dnia 27 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w Kobyłnicy na działkach nr: 73, 60/23 w obrębie Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-03-02 15:06:57
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.16.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę linii kablowej napowietrznej 15kV nr 121 w miejscowości Zajączkowo w obrębie geodezyjnym Zajączkowo w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-03-02 14:58:15
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.18.1.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Siemianice na działkach nr: 233/9, 233/10, 233/12, 233/13. 248, 269, 266/14, w obrębie geodezyjnym Siemianice. w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-02-27 15:27:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.30.2015 z dnia 25 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wypustami do działek, na działkach nr: 248, 269, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-02-26 14:52:34
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 6 lutego 2015r. dotyczy raportu oddziaływania na obszar 2000 przedsięwzięcia polegającego na piętrzeniu wód rzeki Skotawy w km 31+390 Jazem betonowym dla potrzeb stawów rybnych w miejscowości Jawory - dokument stracił ważność 2015-02-25 13:11:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1033.2013 z dnia 19 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany pozwolenia ?na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Rowy na działkach nr: 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13,247/14, 249/11, 247/15, 247/16, 247/18, 247/19, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 247/25, 249/12, 247/26, 247/27, 247/28, 247/29, 247/30, 247/31, 247/32, 247/33, 247/34, 247/36, 247/37, 247/38, 249/13, 247/39, 247/40, 247/41, 247/42, 247/43, 247/44, 247/45, 247/46, 249/4, 249/5, 249/7, 249/8, 249/10, 251/7, 251/17, 248, 247/5, 247/9, 249/2, 250/3, 251/23, 249/1, 251/6, 247/35, 247/17 w obrębie geodezyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-02-25 12:53:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.3.2015 z dnia 24 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 309, 175/1 w miejscowości Charnowo, w obrębie Charnowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-02-24 14:25:53
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.164.2014 z dnia 23 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 793, 808 w miejscowości Przewłoka, o obrębie Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-02-24 14:24:29
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.11.3.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV powiązania istniejącej sieci 15 kV z projektowany GPZ Wieszyno na działkach nr 54/21, 54/25, 54/26, 54/28, 54/29, 54/31 w obrębie Wieszyno oraz na działkach nr: 7/11, 7/26, 7/27, 7/32, 7/69, 7/67 w obrębie Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-02-24 11:21:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.212.2014 z dnia 19 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Sycewicach na działkach nr: 127/2, 86, 121, 122 w obrębie Sycewice PGR. - dokument stracił ważność 2015-02-19 15:09:41
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.209.2014 z dnia 19 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy na działkach nr: 638, 154/11, 154/12, 1366, 1347, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-02-19 15:07:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.1.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w m. Bydlino na dz. nr: 24/19, 34/29, 34/7, 30 - dokument stracił ważność 2015-02-19 15:05:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1.3.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sici gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 251/8 i 230/3 - dokument stracił ważność 2015-02-19 15:02:59
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.15.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino - Wierzchocino - Choćmirowo - do dr. Wojewódzkiej nr 213." - dokument stracił ważność 2015-02-18 14:55:24
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.10.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo - Dobieszewo - Gogolewko - granica powiatu". - dokument stracił ważność 2015-02-18 14:52:19
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.14.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino-Garna Wielka-Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Łupawa w m.Smołdzino". - dokument stracił ważność 2015-02-18 14:48:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.1.2015 z dnia 17 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dargoleza na działkach nr: 1 i 44/2. - dokument stracił ważność 2015-02-18 14:43:33
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.14.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Damnica -Mianowice - droga krajowa nr 6 wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejącej instalacji oświetleniowej drogowej na działkach obręb Damnica - dokument stracił ważność 2015-02-13 13:27:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Drzeżewo II z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną SN i kablem światłowodowym do GPZ Drzeżewo. - dokument stracił ważność 2015-02-12 14:01:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.146.2014 z dnia 11 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi w m.Grabno, gm. Ustka." - dokument stracił ważność 2015-02-12 13:51:58
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.12.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 270/45, 270/9, 270/22, 270/41 w miejscowości Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-02-12 11:11:46
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.10.2.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci cieplnej z przyłączami na działkach nr: 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1209/6, 1473/3 w miejscowości Ustka przy ul. Dąbrowszczaków 3, 5, 7, 9. - dokument stracił ważność 2015-02-10 14:08:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.6.3.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gać na działkach nr: 252/2, 203, 202, o obrębie Gać. - dokument stracił ważność 2015-02-10 12:58:37
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.3.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3 do poboru wody podziemnej na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo, gmina Potęgowo oraz na likwidację urządzenia wodnego - studni nr 1 do poboru wody podziemnej zlokalizowanej na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo gmina Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-02-09 10:44:54
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.12.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Wrzeście na działkach nr: 53/2, 54/2, w obrębie Wrzeście Kępno w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-02-06 11:08:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.10.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączem w Kobylnicy na działkach nr: 196/2, 633, w obrębie Kobylnica oraz na działce nr 137/2, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-02-06 11:06:35
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.3.2015 z dnia 4 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 309, 175/1 w miejscowości Charnowo, w obrębie Charnowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2015-02-05 13:09:21
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.8.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Kobylnicy na działkach nr: 658, 212, 656, 178/3, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-02-05 13:07:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.197.2014 z dnia 3 lutego 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obiektów sportowo rekreacyjnych w Reblinie na działkach nr: 80/46, 80/47, w obrębie Reblino w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-02-04 09:31:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.176.2012 z dnia 30 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w Kobylnicy na działkach nr: 5/3, 4, 633, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-02-03 15:06:58
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.135.2012 z dnia 29 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi w m.Poddąbie, gm. Ustka." - dokument stracił ważność 2015-02-03 07:36:26
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.167.2014 z dnia 29 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 64, 83 w miejscowości Stanięcino, w obrębie Stanięcino , w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-01-30 13:44:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.183.2014 z dnia 27 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacj i transformatorowej 15/0,4kV oraz budowę linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 40, 102/7,102/8,102/10,102/11,172/5 w miejscowości Dąbrówno, w obrębie Dąbrówno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-01-30 13:40:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.764.2.2011 z dnia 29 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr 114/1, 115/1, 122/1, 650/2, 651, 122/4, 123/1, 124/1, 125/1, 126, 127, 129/1, 129/2, 130, 131, 133, 643, 335/1, 335/2, w obrębie Kobylnica w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-29 14:31:41
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.1.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kobylnicy na działkach nr: 1548,66/9, 66/5, 65/3, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-29 11:43:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.4.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku droga krajowa nr 6 w m.Chlewnica-Żychlin-granica powiatu" - dokument stracił ważność 2015-01-27 12:00:57
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.193.2014 z dnia 26 grudnia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0.4 kV, w Kobylnicy na działkach nr: 163/4, 639/4, 163/3, 163/1, 67/19, 66/5, 66/7, 64/11, 64/19, 645, 164/26, 164/24, 67/18, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-01-27 11:57:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.209.2014 z dnia 23 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy na działkach nr: 638, 154/11, 154/12, 1366, 1347, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-27 11:55:19
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.164.2014 z dnia 23 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 793, 808 w miejscowości Przewłoka, o obrębie Przewłoka, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2015-01-26 09:04:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.7351-730-10/2000 z dnia 22 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 55-2/2001/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku, zmieniającej decyzje: nr AB.ID.7351-70-6/2000/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku oraz nr 55/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku dotyczące pozwolenia na rozbudowę regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Bierkowo na działce nr: 259/4, w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-23 12:57:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.205.2014 z dnia 22 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sycewicach PGR na działkach nr: 4/105, 4/78, 35/4, 4/14, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/101, 2/99, 2/100, 2/116, 2/109, 2/144 w obrębie Sycewice PGR, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-01-23 12:42:09
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.5.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę części budynku urzędu Gminy Dębnica Kaszubska na potrzeby biura obsługi interesanta na działce nr: 566/4 w miejscowości Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2015-01-22 14:26:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.6.1.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Gać na działkach nr: 252/2, 203, 202, o obrębie Gać. - dokument stracił ważność 2015-01-22 14:23:09
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.210.2014 z dnia 21 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu obiektów sportowo - rekreacyjnych wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego w Kuleszewie na działkach nr: 5/36, 5/29, 5/11, 5/10, w obrębie Kuleszewo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-22 11:47:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.212.2014 z dnia 21 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Sycewicach na działkach nr: 127/2, 86, 122, 121 w obrębie Sycewice PGR. - dokument stracił ważność 2015-01-22 11:30:27
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.208.2014 z dnia 20 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę rowu odwadniającego w Kobylnicy na działkach nr: 73, 60/23, 1282/5, 641, w obrębie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-22 11:26:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.194.2014 z dnia 21 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowowych 0.4 kV, 0.15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejscowości Klęcino na działkach nr: 10, 18/2, 18/4, 24/3, 265/1, 266, 270, 312/1, w obrębie Klęcino, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-01-22 11:11:23
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.331-1.2012 z dnia 9 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 404/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIV budowa elektrowni wiatrowej EW13", na działkach numer: 1/15, 164 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-20 13:17:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.328-1.2012 z dnia 9 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 4007/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XII budowa elektrowni wiatrowej EW11" na działkach numer: 1/17, 19, 170 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-20 13:12:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.335-1.2012 z dnia 9 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 400/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVII budowa elektrowni wiatrowej EW17", na działkach numer: 13/7, 3/9, 157 w miejscowości Grapice, w obrębie Grapice, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-01-20 13:07:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.213-1.2012 z dnia 19 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 309/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW6", na działkach numer: 2/1, 2/2, 2/3, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-01-20 13:01:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.212-1.2012 z dnia 9 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty słupskiego Nr 308/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VII budowa elektrowni wiatrowej EW5", na działkach numer: 2/2, 2/3, 2/4, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-20 12:48:40
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.215-1.2012 z dnia 9 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XI budowa elektrowni wiatrowej EW10", nr 310/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. na działkach numer: 1/17, 19, 171 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-20 12:17:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.226.3.2014 z dnia 16 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę chodnika i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 210 w miejscowości Głobino od skrzyżowania na Kusowo (dz. nr 255) do skrzyżowania na Warblewo (dz. nr 261) w miejscowości Głobino na działkach nr: 57/4, 57/2, 144, 145/2, w obrębie Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-01-19 12:57:03
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.3.2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3 oraz na likwidację urządzenia wodnego - studni nr 1 na dz. nr 129/20 w obrębie Grąbkowo, gmina Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-01-19 09:02:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.203.2014 z dnia 15 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Sycewicach na działkach nr: 2/12, 2/13, 2/149, 73, 2/7, 127/1, 69 w obrębie Sycewice PGR oraz nr: 49/7, 49/5, w obrębie Sycewice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-16 09:13:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.195.2014 z dnia 15 stycznia 2015 roku o wydaniu decji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0.4 kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 66/5, 66/9, 1548, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-16 08:44:07
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.191.2014 z dnia 13 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z konserwacją więźby dachowej budynku kościoła parafialnego w Kobylnicy na działce nr 717, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-16 08:32:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.215.3.2014 z dnia 15 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE100-RC SD11 dn63PE dla budynków mieszkalnych w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 153/6 i 156, w obrębie Włynkówko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-15 14:17:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1.1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 251/8 i 230/3, w obrębie Włynkówko, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-14 11:44:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.229.3.2014 z dnia 13 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Głobiono na działkach nr: 208/10 i 239/32, o obrębie Głobiono, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-14 11:15:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.228.3.2014 z dnia 13 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę linii napowietrzenej na linię kablową 15kV w miejscowości Głobino na działkach nr: 25/4, 25/5, 307 o obrębie Głobiono. - dokument stracił ważność 2015-01-14 11:13:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.216.3.2014 z dnia 13 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek realizowane w II etapach w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 63 i 60/16 w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-14 11:09:35
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.190.3.2014 z dnia 12 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0.4 kV na działkach nr: 112/10, 124/7, 270/43, 283 w miejscowości Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-01-13 13:53:19
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.167.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 64, 83 w miejscowości Stanięcino, w obrębie Stanięcino , w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2015-01-08 15:07:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.207.3.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Warblino na działkach nr: 88, 94, 101, 178/3, 142, 141/3, 141/5, 127, 133/1, 135, 134, 143/8, 121/5, 10, 124, 136, w obrębie Warblino, w gminie Główczyce oraz w miejscowości Szczypkowice na działkach: 141/5, 62/2, 143/2, 138, 96, 56, 58/2, 58/3, 75/4, 114/2, 121/2, 121/1, 2/2, 2/1, 123/1, 121/35, 121/34, 121/3, 121/6, 121/36, 121/26, 131/1, 125, 121/16, 4/3, 121/4, 121/37, 206/2, 120, w obrębie Szczypkowice, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2015-01-08 14:58:58
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.168.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Bolesławicach na działkach nr: 74/21, 74/20, 89/22, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-08 14:38:38
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.154.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Widzinie na działkach nr: 190, 185/5, w obrębie Widzino, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-08 14:35:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.169.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach na działkach nr: 137/2, 176, 136/4, 142, 89/33, 89/34, 139/2, 51/5, 89/22, 74/20, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-08 14:33:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.186.2014 z dnia 8 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 681, 679 w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-08 14:30:00
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.212.1.2014 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 308/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VII -budowa elektrowni wiatrowej EW5, na działkach numer 2/2, 2/3, 2/4, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:33:06
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.335-1.2012 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 400/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na "budowę zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVII -budowa elektrowni wiatrowej EW17", na działkach numer 13/7, 3/9, 157 w miejscowości Grapice, w obrębie Grapice, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:31:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.328-1.2012 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XII budowa elektrowni wiatrowej EW11" nr 407/2012 z dnia 31 maja 2012r. na działkach numer: 1/17, 19, 170 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:28:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.331-1.2012 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIV budowa elektrowni wiatrowej EW13", nr 404/2012 z dnia 31 maja 2012r. na działkach numer: 1/15, 164 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:27:26
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.215-1.2012 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XI budowa elektrowni wiatrowej EW10", nr 310/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. na działkach numer: 1/17, 19, 171 w miejscowości Głuszynko, w obrębie Głuszynko, w gminie Potęgowo, - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:25:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.183.2014 z dnia 5 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacj i transformatorowej 15/0,4kV oraz budowę linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 40, 102/7,102/8,102/10,102/11,172/5 w miejscowości Dąbrówno, w obrębie Dąbrówno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:23:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.764.1.2011 z dnia 5 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 114/1, 115/1, 122/1, 650/2, 651 ,122/4, 123/1, 124/1, 125/1, 126, 127, 129/1, 129/2, 130, 131, 133, 643, 335/1, 335/2, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2015-01-07 15:07:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.202.2014 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w Kobyłnicy na działkach nr: 73, 60/23 w obrębie Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-01-07 14:53:15
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.178.2014 z dnia 5 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Kobylnicy na działkach nr:132/1, 135/1, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2015-01-07 14:51:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.181.2014 z dnia 5 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Łosinie na działkach nr: 96, 19/14, 19/16, w obrębie Łosino, w gminie Kobylnica, - dokument stracił ważność 2015-01-07 14:49:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.203.2014 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Sycewicach na działkach nr: 2/12, 2/13, 2/149, 73, 217, 127/1, 69 w obrębie Sycewice PGR oraz działkach nr: 49/7, 49/5, w obrębie Sycewice w gminie Kobylnica, - dokument stracił ważność 2015-01-07 14:47:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.7351.730.8.2000 z dnia 5 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 55-2/2001/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku, zmieniającej decyzje: nr AB.ID.7351-70-6/2000/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku oraz nr 55/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku dotyczące pozwolenia na rozbudowę regionałnego wysypiska odpadów komunałnych w miejscowości Bierkowo na działce nr: 259/4, w obrębie Bierkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-07 14:43:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.223.2.2014 z dnia 2 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek w miejscowości Wiklino na działkach nr: 158/76 i 158/35 w obrębie Wiklino, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2015-01-02 15:07:48