Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XIV/134/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-01-07 10:54:19
dokument Nr XIV/133/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-01-07 10:53:33
dokument Nr XIV/132/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-01-07 10:52:15
dokument Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2016 2016-01-07 10:49:36
dokument Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-01-07 10:48:42
dokument Nr XIV/129/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-01-07 10:47:50
dokument Nr XIV/128/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2016-01-07 10:46:46
dokument Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2016-01-07 10:45:35
dokument Nr XIV/126/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2016-01-07 10:43:21
dokument Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-12-01 15:10:52
dokument Nr XIII/124/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-12-01 15:09:51
dokument Nr XIII/123/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/112/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1189G w miejscowości Żychlin 2015-12-01 15:08:55
dokument Nr XIII/122/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2015-12-01 15:07:42
dokument Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Słupskiego 2015-12-01 15:05:14
dokument Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Slupsku 2015-12-01 15:03:52
dokument Nr XIII/119/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-12-01 15:01:52
dokument Nr XIII/118/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2015-12-01 15:00:44
dokument Nr XIII/117/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2015-12-01 14:59:23
dokument Nr XIII/116/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-12-01 14:58:03
dokument Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku 2015-12-01 14:56:29
dokument Nr XII/114/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-11-03 12:57:31
dokument Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-11-03 12:56:32
dokument Nr XII/112/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1189G w miejscowości Żychlin 2015-11-03 12:55:21
dokument Nr XII/111/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - Etap II" 2015-11-03 12:53:55
dokument Nr XII/110/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach" 2015-11-03 12:52:29
dokument Nr XII/109/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach ?Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2015-11-03 12:49:54
dokument Nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2015-11-03 12:47:55
dokument Nr XII/107/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2015-11-03 12:44:58
dokument Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk 2015-11-03 12:42:44
dokument Nr XII/105/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyraźenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2015-11-03 12:40:05
dokument Nr XI/104/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-10-02 15:34:02
dokument Nr XI/103/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-10-02 15:32:51
dokument Nr XI/102/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-10-02 15:31:41
dokument Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie obowiązującychw 2016 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-10-02 15:29:17
dokument Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Slupskiego z dnia II grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego 2015-10-02 15:27:49
dokument Nr XI/99/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Slupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2015-10-02 15:25:11
dokument Nr XI/98/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępiee pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1164G w miejscowości Biesowice 2015-10-02 15:21:07
dokument Nr XI/97/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika w miej scowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1I15G 2015-10-02 15:14:28
dokument Nr XI/96/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 na terenie gminy Potęgowo" 2015-10-02 15:11:03
dokument Nr XI/95/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany nchwały Nr 11/6/2014 Rady Powiatu Slupskiego z dnia II grudnia 2014 r. w sprawie określenia rozk/adu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Slupskiego w 2015 roku 2015-10-02 15:07:29
dokument Nr XI/94/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 - 2018 2015-10-02 15:05:58
dokument Nr X/93/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-09-02 11:17:49
dokument Nr X/92/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-09-02 11:16:38
dokument Nr X/91/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2015-09-02 11:15:30
dokument Nr X/90/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Słupskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-09-02 11:13:44
dokument Nr X/89/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-09-02 11:11:50
dokument Nr X/88/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-09-02 11:10:32
dokument Nr X/87/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężołki 2015-09-02 11:07:07
dokument Nr X/86/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorczyn 2015-09-02 11:03:36
dokument Nr X/85/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice - Główczyce na odcinku Karżniczka - Damnica 2015-09-02 11:01:52
dokument Nr X/84/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kęplce 2015-09-02 10:58:37
dokument Nr X/83/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2015-09-02 10:52:32
dokument Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-07-06 10:42:31
dokument Nr IX/81/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-07-06 10:30:36
dokument Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego 2015-07-06 10:27:38
dokument Nr IX/79/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupskim, a Województwem Pomorskim, Gminą Słupsk i Muzeum Pomorza Środkowego dotyczącego wspólnej organizacji zadania pn. "Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie" w dniu 13 września 2015 r. 2015-07-06 10:20:18
dokument Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2015-07-06 10:01:26
dokument Nr IX/77/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo -rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego umową 2015-07-06 09:55:44
dokument Nr IX/76/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na p rzebudowę drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo 2015-07-06 09:50:14
dokument Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi gminnej w mi ejscowości Rzechcino na dzialce nr 96 na terenie gminy Poręgowo" 2015-07-06 09:47:54
dokument Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytulu wykonania budżetu Powiatu Slupskiego za 2014 rok 2015-07-06 09:45:37
dokument Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-07-06 09:40:35
dokument Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-06-01 14:31:40
dokument Nr VIII/71/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-06-01 14:30:56
dokument Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym 2015-06-01 14:30:04
dokument Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie poparcia żądań samorządów regionu słupskiego w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie 2015-06-01 14:28:53
dokument Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia protestu przeciwko planom ograniczonej modernizacji linii kolejowej nr 202 2015-06-01 14:27:59
dokument Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zawarcia umowy przez Powiat Słupski z Gminą Miasto Ustka o realizacji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka 2015-06-01 14:27:18
dokument Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-06-01 14:25:02
dokument Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Słupski zadania zarządzania publiczną drogą gminną w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2015-06-01 14:24:00
dokument Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2015-06-01 14:22:58
dokument Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 ? 2017 2015-06-01 14:22:04
dokument Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Słupski zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słupska 2015-06-01 14:21:15
dokument Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup oraz opłacenia abonamentu modułu "AbakusSMS-wysyłanie" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 2015-06-01 14:20:27
dokument Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-05-05 14:50:31
dokument Nr VII/59/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-05-05 14:48:05
dokument Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/201 4 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej" 2015-05-05 14:35:51
dokument Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-05-05 14:30:16
dokument Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjałnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-05-05 14:16:01
dokument Nr VII/55/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej 2015-05-05 14:11:08
dokument Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiegoz dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2015-05-05 12:29:34
dokument Nr VI/53/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-04-10 13:31:21
dokument Nr VI/52/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-04-10 13:30:27
dokument Nr VI/51/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej 2015-04-10 13:29:13
dokument Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn 2015-04-10 13:27:25
dokument Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn 2015-04-10 13:25:58
dokument Nr VI/48/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko-Krzywań w miejscowości Brzeziniec 2015-04-10 13:22:11
dokument Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Kwakowo wraz z budową chodnika 2015-04-10 13:19:24
dokument Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Komnino 2015-04-10 13:16:40
dokument Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Główczyce-Stowięcino w miejscowościach Warblino i Szczypkowice 2015-04-10 13:15:09
dokument Nr VI/44/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo 2015-04-10 13:09:14
dokument Nr VI/43/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Karzniczka- Damnica 2015-04-10 13:07:32
dokument Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo-Pobłocie w miejscowości Rzechcino 2015-04-10 13:05:05
dokument Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Warblewo 2015-04-10 13:03:08
dokument Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G Słupsk-Możdżanowo 2015-04-10 13:00:52
dokument Nr VI/39/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Slupskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-04-10 12:57:42
dokument Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-04-10 12:50:10
dokument Nr IV/37/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Powiatu 2015-02-27 15:39:47
dokument Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z Diagnozą MOF Miasta Słupska w ramach projektu pn.: ? Diagnoza- strategia- inwestycja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 2015-02-27 15:38:27
dokument Nr IV/35/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny lokalu mieszkalnego dokonanej na rzecz Gminy Kępice 2015-02-27 15:35:46
dokument Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie" 2015-02-27 15:33:57
dokument Nr IV/33/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zamiaru reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-02-27 15:32:17
dokument Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-02-09 12:41:18
dokument Nr IV/31/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. ze zm. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 2015-02-09 12:40:36
dokument Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim popierającego zadanie pn. "opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" 2015-02-09 12:39:12
dokument Nr IV/29/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystapienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" planowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 2015-02-09 12:31:18