Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

UMAWIANIE WIZYT W WYDZIALE POD NUMEREM TELEFONU 598418540

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Kargul, parter, p. 14, tel. (59) 8418-547, tel. kom. 724 607 602 (data zatrudnienia na stanowisku 01.06.2018 r.)
e-mail: komunikacja@powiat.slupsk.pl, mkargul@powiat.slupsk.pl


W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- ds. systemów informatycznych i zatrzymanych uprawnień do kierowania: Gabriela Dąbrowska, KM-I, parter, pok. 07, tel. (59) 8418-541, e-mail: dabrowska@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) przygotowywanie dokumentacji w sprawach wyboru dostawcy tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych;
2) przekazywanie miesięcznych zestawień o pojazdach zarejestrowanych do Urzędu Skarbowego;
3) przyjmowanie postanowień, orzeczeń lub wyroków sądowych orzekających o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami lub o zakazie prowadzenia pojazdów;
4) prowadzenie ewidencji zatrzymanych uprawnień;
5) wystawianie zawiadomień o wykonaniu kary dodatkowej;
6) przechowywanie akt ewidencyjnych zatrzymanych uprawnień kierowców;
7) wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami po upływie orzeczonej kary lub po ustąpieniu przyczyny zatrzymania;
8) współdziałanie z organami Policji w przedmiocie egzekwowania zwrotu zatrzymanych uprawnień do kierowania;
9) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień posiadających orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów;
10) wydawanie decyzji o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje;
11) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
12) wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania.

- wieloosobowe ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami: Aneta Kołodziejska – KM.III, Sylwia Ostaszkiewicz – KM.IV, Katarzyna Zagożdżon – KM.V, parter, pok. 08, tel. 59 84 18 539, e-mail: prawa_jazdy@powiat.slupsk.pl, e-mail: prawa_jazdy@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania (praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy);
2) weryfikacja dokumentów (akt kierowcy) podlegających obligatoryjnej wymianie pod względem pełnego udokumentowania uzyskania posiadanych kategorii uprawnień oraz aktualności orzeczeń lekarskich;
3) zakładanie akt ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji kierowców;
4) wydawanie praw jazdy otrzymywanych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych ( po uprzednim sprawdzeniu zgodności z wysyłanym zamówieniem );
5) prowadzenie ewidencji akt osób po niezdanym egzaminie;
6) wydawanie zaświadczeń o uprawnieniach do kierowania;
7) wymiana prawa jazdy wydanego za granicą;                                                                                   
8) prowadzenie wysyłki akt kierowców na żądanie innych urzędów;
10) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
11) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

- wieloosobowe ds. rejestracji pojazdów: Armin Biernacki – KM.VII, Regina Trojanowska – KM.VIII, Małgorzata Pater – KM.IX, Monika Grabusińska – KM.X, parter, pok. 10-12, tel. 59 84 18 542, 59 84 18 592, 59 84 18 543, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów, weryfikacja dokumentów pod względem kompletności, aktualności, poprawności wypełnienia oraz zgodności danych pojazdu oraz właściciela z dowodem tożsamości;
2) podejmowanie decyzji w sprawach rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów
3) prowadzenie ewidencji oraz rejestracji pojazdów w centralnym systemie „Pojazd”,
4) wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów,
5) wydawanie tablic tymczasowych i pozwoleń czasowych w przypadkach określonych przepisami,
6) kompletowanie akt pojazdu (wg numerów rejestracyjnych) pozostających w Urzędzie po załatwieniu sprawy rejestracji pojazdu;
7) prawidłowa organizacja, gospodarka, ewidencja i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania;
8) przyjmowanie zawiadomień o zajęciach komorniczych oraz zastawów rejestrowych;
9) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu pojazdu;
10) przyjmowanie wniosków o wykonanie wtórników tablic rejestracyjnych;
11) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
12) udostępnianie danych o pojazdach i właścicielach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

- wieloosobowe ds. rejestracji pojazdów: Andrzej Walusiak – KM.VI, Adam Staniuk – KM.XI, parter, pok. 13, tel. 59 84 18 572, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) prowadzenie ewidencji oraz rejestracji pojazdów w centralnym systemie "Pojazd",
2) wydawanie dowodów rejestracyjnych stałych oraz kart pojazdów,
3) przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży (zbyciu) pojazdu oraz wniosków o wyrejestrowanie (kasacja, kradzież, wywóz pojazdu z kraju),
7) przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
8) przyjmowanie wniosków o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, dotyczących zmian dokonanych w pojazdach (gaz, hak, VAT),
9) kompletowanie akt pojazdu (wg numerów rejestracyjnych) pozostających w Urzędzie po załatwieniu sprawy rejestracji pojazdu;
10) prawidłowa organizacja, gospodarka, ewidencja i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania;
11) przyjmowanie dowodów rejestracyjnych/pozwoleń czasowych zatrzymanych przez Policję oraz ich zwracanie właścicielom po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie;
12) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonaniu tabliczki znamionowej;
13) przyjmowanie wniosków o wykonanie wtórników tablic rejestracyjnych.

- stanowisko ds. Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i inżynierii ruchu: Robert Gutarowicz, KM-VIII, parter, pok. 06, tel. (59) 8418-544, e-mail: rgutarowicz@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) dokonywanie wpisu lub zmiany do rejestru przedsiębiorców, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi jednostkami;
2) udzielanie i cofanie uprawnień diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
3) dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi jednostkami;
4) dokonywanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy;
5) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy);
6) realizacja zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach;                                                         
7) realizacja zadań dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach objętych zakresem czynności oraz udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady BRD;

- ds. transportu i pojazdów usuniętych z dróg: Barbara Janicka, KM.XIII, parter, pok. 06, tel. (59) 8418-544, e-mail: drogownictwo@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;
2) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcia:                                                                         
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,                                                    
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;                                                             
3) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy;
4) kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne w zakresie spełniania wymogów, będących podstawą do wydania tych dokumentów;
5) realizowanie zadań z zakresu usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego
dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:30:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kargul 26-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 26-04-2021 12:00:54