Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk, I piętro, p. 110, tel. (59) 8418-550, e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl, mpaszczyk@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.08.2007 r.)

Zastępca Naczelnika: Elżbieta Sulima, AB.II, I piętro , p. 114, tel. (59) 8418-728, e-mail: esulima@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.03.2019 r.)

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- ds. administracji architektoniczno – budowlanej:
- Anna Gorzelak, AB.IV, I piętro, p. 107, tel. (59) 8418-594, e-mail: agorzelak@powiat.slupsk.pl
- Danuta Damska, AB.V, I piętro, p. 114, tel. (59) 8418-748, e-mail: ddamska@powiat.slupsk.pl
- Beata Barabasz, AB.VI, I piętro, p. 108, tel. (59) 8418-546, e-mail: barabasz@powiat.slupsk.pl
- Kamila Wogiel, AB.VII, I piętro, p. 108, tel. (59) 8418-546, e-mail: kwogiel@powiat.slupsk.pl
- Magdalena Szymańska, AB.VIII, I piętro, p. 106, tel. (59) 8418-548, e-mail: mszymanska@powiat.slupsk.pl
- Monika Majewska, AB.IX, I piętro, p. 106, tel. (59) 8418-548, e-mail:mmajewska@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należą:

 1. rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, sprawdzanie dokumentacji i zatwierdzenia projektów budowlanych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 2. rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórce i przygotowanie projektu decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
 3. rozpatrywanie wniosków o niezbędności wejścia inwestora na sąsiednią posesję w celu wykonania robót budowlanych
 4. rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 5. wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali i innych zgodnie z wnioskiem
 6. nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentacji i wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót naruszających prawo, przyjmowanie zgłoszeń
 7. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonywania pozwolenia na budowę lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
 8. uchylenie lub wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę w przypadku istotnego odstąpienia od pozwolenia na budowę, zaniechania lub przerwania budowy albo nie spełnienia warunków pozwolenia na budowę,
 9. zmianę pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstępstwa od pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót w tym zakresie,
 10. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nabywcy nieruchomości,
 11. przyjmowanie zawiadomienia rozpoczęcia i zakończenia robót objętych zgłoszeniem.
 12. prowadzenie procedury rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych po upływie terminu objętego zgłoszeniem czyli po 120 dniach.

- ds. administracji architektoniczno-budowlanej: Grażyna Michalska, AB-III, I piętro , p. 109, tel. (59) 8418-545, e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należą:

 1. Ustalanie i pobieranie we właściwej wysokości opłat skarbowych i administracyjnych.
 2. Obsługa administracyjna wydziału,
 3. Przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych meldunków do Gus-u i Wojewody.
 4. Przygotowywanie postanowień w zakresie opiniowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Przygotowywanie postanowień na posiedzenie Zarządu powiatu w zakresie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenie ewidencji spraw wpływających do wydziału systemem manualnym i elektronicznym.
 7. Prowadzenie systemu rejestracji spraw bieżących.
 8. Prowadzenie bieżącej dokumentacji spraw załatwianych i po rozstrzygnięciu przekazywanie ich do podręcznego miejsca gromadzenia wydanych pozwoleń na budowę wraz z dokumentacją.
 9. Udział w oględzinach i pomiarach.
 10. Bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem terminowości załatwianych spraw.
 12. Wyszukiwanie i udostępnianie na wniosek dokumentacji dotyczących wydanych pozwoleń na budowę.
 13. Ochrona danych osobowych przy udostępnianiu dokumentów znajdujących się w zasobach wydziału.
 14. Tworzenie aktów prawnych w formacie XML.
 15. Prowadzenie miejsca gromadzenia dokumentacji dla wydanych pozwoleń na budowę w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:31:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Sulima 08-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 08-10-2021 10:42:03