Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału: Waldemar Fuchs, BZK-I, II piętro, pokój 233, tel. (59) 84185-55, (59) 84259-23, e-mail: wfuchs@powiat.slupsk.pl; pczk-slupsk@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.04.2015 r.)

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń: Jolanta Bubeła, BZK-II, II piętro, pokój 231, tel. (59) 84185-67, e-mail: jbubela@powiat.slupsk.pl; pczk-slupsk@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) opracowanie projektów zarządzeń starosty dotyczących zagrożeń, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego i ewakuacji,
2) przygotowywanie analiz i ocen oraz sprawozdań ze szkód i strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
3) opracowanie i aktualizowanie planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) organizacja oraz obsługa administracyjno-kancelaryjna posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
5) planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań związanych z ZZK oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
6) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi skutki klęsk żywiołowych oraz wnioskowanie o nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w przypadku niewystarczających sił i środków będących w dyspozycji Starosty do zwalczania tych klęsk,
7) opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Ewakuacji II st.,
8) opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur w zarządzaniu kryzysowym,
9) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
10) przygotowywanie analiz i ocen oraz sprawozdań ze szkód i strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
11) uruchomienie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na polecenie Starosty,
12) opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego oraz załączników funkcjonalnych do planu,
13) opracowanie zaleceń do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego oraz nadzór nad ich realizacją.

- stanowisko ds. obronności: Michał Kordylas, BZK-III, II piętro, pokój 228, tel. (59) 84185-58,
e-mail: mkordylas@powiat.slupsk.pl, pczk-slupsk@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu
2) organizowanie zadań mobilizacyjnych związanych z przygotowaniem i rozwijaniem akcji kurierskiej na terenie powiatu,
3) planowanie świadczeń na rzecz obrony w zakresie potrzeb akcji kurierskiej i kwalifikacji wojskowej,
4) prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskiej gmin oraz merytoryczna pomoc w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji organów samorządu,
5) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
6) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru,
7) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
- stanowisko ds. obrony cywilnej: Adrian Markuszewski, BZK- IV, II piętro, pokój 227, tel. (59) 84185-58,
e-mail: amarkuszewski@powiat.slupsk.pl; pczk-slupsk@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) Opracowywanie i weryfikowanie i uaktualnianie powiatowego planu obrony cywilnej opiniowanie planów obrony cywilnej,
2) Opracowywanie dla powiatu i gmin na kolejny rok kalendarzowy wytycznych starosty i planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,
3) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
4) Planowanie, przygotowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym terenie,
5) Planowanie przygotowania i wykorzystania środków transportowych, zabezpieczenia warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
6) Opracowywanie projektów zarządzeń starosty w zakresie obrony cywilnej.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 31-01-2014 10:17:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Waldemar Fuchs 16-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 14-05-2021 13:19:51