Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.207.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę; obejmujące rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q dśr = 450 m3/d - budowę budynku oczyszczalni ścieków dla Gminy Smołdzino w miejscowości Smołdzino na działce nr 348/7, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-12-30 13:48:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.230.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane obejmujące: wykonanie izolacji fundamentów budynku kościoła wraz z iniekcją poziomą oraz remontem elewacji zabytkowego kościoła położonego na działce nr 65 w miejscowości Kobylnica, w obręb ewidencyjny Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-30 13:46:24
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.224.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z budową wewnętrznej instalacji energetycznej, przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz zjazdem na działkach nr: 20, 25 w miejscowości Wodnica, w jednostce ewidencyjnej Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-12-30 13:45:35
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.225.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, budowę dwóch stacji transformatorowych 15/0.4, budowę czterech linii kablowych 0.4 kV wraz z rozbiórka linii napowietrznej 15 kV, linii kablowej 0.4 kV oraz rozbiórka dwóch stacji transformatorowych 15/04 kV na działkach nr: 2, 20/9, 21/1, 21/3 obręb ewidencyjny Smołdzino Wydmy oraz działkach nr: 20/3, 73 obręb ewidencyjny Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-12-30 13:42:57
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.227.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach 22, 25, 34, 35/3, 38, 39/1, 42/1, 50, 64/2, 64/12, 64/14, 64/15, 65, 66/1, 66/2, 69/11, 69/12, 69/15, 69/32, 72/1, 72/2, 73/5, 73/22, 73/24, 73/27, 95, 97/2 w miejscowości Płaszewo, w jednostce ewidencyjnej Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-30 13:41:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.227.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr: 679, 501/8, 501/9, 501/10, 498/19, 498/17, 498/14 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-28 14:50:38
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.246.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 22P w Leśnictwie Skarszów; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Skarszów na działkach numer: 180, 181, 183/4, 182/4, 255, 183/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Skarszów, w gminie Dębnica Kaszubska oraz w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 253/1, 254/1, 252/2, 1/8, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska , w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-28 14:49:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.233.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV pomiędzy linią napowietrzną SN nr 103 a linią napowietrzna SN nr 105; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer 9/27, 36/1, 62/1 w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica oraz na działce nr 74 w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-28 14:47:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.215.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 1/28. 20, 1/29 w miejscowości Runowo Sławieńskie, w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie, w gminie Kobylnica . - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:30:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.238.1.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przebudowę wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na punkt rehabilitacyjny, obiekt położony na działce nr 580 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:28:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.235.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sztucznego lodowiska z zadaszeniem oraz budynkiem zaplecza wraz z przyłączami, instalacjami wewnętrznymi, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i elementami zagospodarowania w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 1/21, 1/23, 1/22, 50, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:26:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.220.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino na działkach nr: 121, 118, 37, 120/10, 196, 192, 151/10, 151/12, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:25:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.213.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 89/15, 89/14, 89/10, 124/1 w miejscowości Zagórki, w jednostce ewidencyjnej Zagórki, w gminie Kobylnica . - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:20:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.229.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul Spacerowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 395, 366, 369, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:17:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.219.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Jezierzycach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 44/1, 11/59, 217, 11/39, 11/38, 11/31, 11/49, 11/20, 11/65, 199/14, 11/69, 199/6, 199/7, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:15:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.240.1.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę: hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, na działkach nr: 127/1, 128 w miejscowości Kwakowo, w obrębie ewidencyjnym Kwakowo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-12-27 15:11:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.214.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stanicy kajakowej wraz z budowa linii oświetleniowej w mieście Ustka na działkach nr: 966/1, 966/2, 945, 539, 535/2, w obrębie ewidencyjnym Ustka. - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:45:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.233.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 180/6, 180/5. 180/11, 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:41:49
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.232.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 186 i 229, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:40:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.225.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 40/3, 40/5, 43, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:38:32
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.201.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 20, 77/12, 77/39, 17/1, 124, 1/29, 77/32, 77/40, 77/30, 53, 61, 25, 1/28, 23, 29/2, 26/17, 27, 30, 38, 1/12 w miejscowości Runowo Sławieńskie, w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:36:50
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO o wydaniu decyzji z dnia 16 grudnia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6- ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179G? zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Potęgowo - na działkach nr: 42, 43, 44, 55, 79, 87, 92/12, 94, 95/3, 97. 107,109,108/5, 111, 219, 270/9, 270/36, 275 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo oraz w miejscowości Darżyno - na działkach nr: 339, 340/1, 344/1, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-12-23 14:34:43
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.215.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 1/28, 20, 1/29, 7 w miejscowości Runowo Sławieńskie, w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-22 15:05:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.212.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 38/7, 73, 59/2 w miejscowości Zębowo, w jednostce ewidencyjnej Zębowo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-12-22 15:03:13
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.208.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę zadaszenia trybun na stadionie w miejscowości Damno na działkach nr: 187/9 i 7/2, w obrębie ewidencyjnym Damno, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-12-22 14:58:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.204.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 28, 31, 32, 26/1, 25/1, 24/1, 22/5, 22/3, 51/1, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-20 11:21:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.224.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 20 w Nadleśnictwie Łupawa; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działkach nr: 121/2, 163, 164/1, 165/1, 166/1, 167, 168/1, 169/1, 170/1, 171, 172 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-12-19 15:41:50
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.207.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Smołdzino na działce nr 348/7 w obrębie ewidencyjnym Smołdzino w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-12-16 12:47:57
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.235.1.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 251/3, 251/4, 663 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-16 12:41:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.204.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Kobylnica, przy ulicy Paderewskiego na działce nr 1644, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica, na działkach nr: 188/11, 188/14, 208/1, 208/5, 656, 1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 1644, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-15 14:46:05
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.188.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę dróg wewnętrznych, parkingów i linii oświetlenia ulicznego w mieście Ustka, na działkach nr: 915, 1552, 1554/1, 1554/2, 1553/3, 1553/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-12-15 14:44:43
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.219.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer: 132, 223, 46, 42, 31, 17, 37/1, 211, 226, 227/1, 52, 54/5, 54/6, 51, 47, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 18/1, 19/1, 32/6, 33/1, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 39/1, 40/1, w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo oraz w miejscowości Łupawa na działkach numer: 226, 231, 230, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-15 14:42:54
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.232.1.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę drogi gminnej wraz z budowa odwodnienia na działkach nr: 74/22, 74/21, 136/4 w miejscowości Bolesławice, w jednostce ewidencyjnej Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:37:58
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.217.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 17/32, 49, 110/1 w miejscowości Bzowo, w jednostce ewidencyjnej Bzowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:36:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.216.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 20/2, 144, 146 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:35:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.211.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 102/7, 355, 299 w miejscowości Dobrzęcino, w jednostce ewidencyjnej Dobrzęcino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:33:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.210.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 383/17, 404 w miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:32:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.195.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 39/2, 84, 111, 126/1, 126/2, 300, 301/9, 331, 334, 340/1, 341/1, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 345, 346, 347, 352, 355/2, 355/3, 383/4, 383/17, 389/12, 389/14, 398, 403, 404, 406, 407 miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:31:36
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.191.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące , obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 16/4, 17/24, 17/30, 17/32, 17/34, 40, 43, 44, 45, 97, 98, 99/2, 110/1 w miejscowości Bzowo, w jednostce ewidencyjnej Bzowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:29:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.190.1.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 22, 25, 34, 35/3, 38, 39/1, 42/1, 50, 64/2, 64/12, 64/14, 64/15, 65, 66/1, 66/2, 69/11, 69/12, 69/15, 69/32, 72/1, 72/2, 73/5, 73/22, 73/24, 73/27, 95, 97/2 w miejscowości Płaszewo, w jednostce ewidencyjnej Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:28:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.157.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę budynku o filię biblioteki publicznej w miejscowości Barcino na działkach nr: 65/1, 131/12 w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:24:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.253.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej 15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działce numer 247/1 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:22:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.251.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowych 15kV i 0,4 kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działce numer 247/1 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-14 14:21:41
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.187.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej do 0.5 MW w miejscowości Barwino, na działce nr 315/6, w obrębie ewidencyjnym Barwino, w gminie Kępice, działkach nr: 151/17, 151/18, w obrębie ewidencyjnym Głobino w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:35:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.230.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Parafialnym w Kobylnicy położonym na działce nr 717 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:32:59
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.209.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 73/27, 72/1, 73/22, 73/21 w miejscowości Płaszewo, w jednostce ewidencyjnej Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:30:35
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.231.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 696, 710/4 w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:29:23
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.232.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 1000kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer 20, 13 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:27:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.231.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 1000kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer 18/3, 13 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-13 14:25:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.206.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę drogi gminnej ulica Wiatraczna wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym na działkach nr: 17/2, 17/22, 17/23, 17/49, 96, 156 i 714 w miejscowości Łosino, w jednostce ewidencyjnej Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-12 15:12:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.220.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino na działkach nr: 121, 118, 37, 120/10, 196, 192, 151/10, 151/12, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-12 15:11:18
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, na terenie w/w zakładu w miejscowości Duninowo 39 (gm. Ustka) - dokument stracił ważność 2016-12-12 12:06:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Łużki na działce nr 57, w obrębie ewidencyjnym Warcino w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-12-09 12:31:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.208.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę zadaszenia trybun na stadionie w miejscowości Damno na działkach nr: 187/9 i 7/2, w obrębie ewidencyjnym Damno, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-12-09 12:28:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.196.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 89/10, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 100, 101, 112/2, 118, 122/1, 124/1, 143 w miejscowości Zagórki, w jednostce ewidencyjnej Zagórki, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-09 12:22:25
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.246.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 22P w Leśnictwie Skarszów; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Skarszów na działkach numer: 180, 181, 183/4, 182/4, 255, 183/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Skarszów, w gminie Dębnica Kaszubska oraz w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 253/1, 254/1, 252/2, 1/8, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-09 12:18:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1029.2.2012 z dnia 1 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Słupskiego Nr 49/2012 wydanej w dniu 23 stycznia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "linii kablowej 110kV wraz ze światłowodem do projektowanej abonenckiej stacji 30/110kV Nowa Dabrowa", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 36/1, 55, 163, 255, 187, 189, 204 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica; na działkach numer: 16, 22/3, 25, 28/5, 29, 36, 37, 38/18, 42, 48/2, 46- w miejscowości Karżniczka, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica; na działkach numer: 31, 48, 49/1, 58, 60/1, 60/2, 105/2, 154, 164/6, 219, 229, 240 w miejscowości Zagórzyca, w obrębie ewidencyjnym Zagórzyca, w gminie Damnica; na działce numer: 279/3 w miejscowości Damnica Leśnictwo, w obrębie ewidencyjnym Damnica Leśnictwo, w gminie Damnica; na działkach numer: 291/8, 1, 173/1, 173/4, 175/1, 176, 183/3, 203/1, 161/1, 207/2 w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w gminie Damnica, na działkach numer: 21, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, w miejscowości Domaradz, w obrębie ewidencyjnym Domaradz, w gminie Damnica; na działce numer: 213/8 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:58:39
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.172.2.2012 z dnia 1 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 255/2012 wydanej w dniu 13 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "linii kablowej SN wraz ze światłowodem", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 199/2, 199/5, 109/3, 159/2, 158/3, 213/8, 210/3 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo; na działkach numer: 38/1,38/2, 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo; na działkach numer: 46, 45, 26, 22/1, 41/1, 6/4, 6/3, 2, 1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:56:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.651.1.2012 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję Starosty Słupskiego nr 661/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, pozwolenia na budowę linii 110 kV wraz ze światłowodem do projektowanej abonenckiej stacji 30/110 kV Grapice na działkach nr: 55, 36/1, 163, 255, 187, 189, 203, 256, - obręb ewidencyjny Bięcino - gmina Damnica; nr: 2, 7, 8/4, 207, 275, 238/1, 285, 286, 290/6 ,- obręb ewidencyjny Damnica, gmina Damnica; nr: 161/2, 161/4 ( przed podziałem 161/1) - obręb ewidencyjny Święcichowo, gmina Damnica; nr: 232, 229, 1/19, 231, 8, 128/1, 143, 30, 31, 227 -obręb ewidencyjny Damno , gmina Damnica; nr: 38, 46, 16, 97, 87, 125, 84, 48, 136, 58, 55, 114, 3/2, 3/5, 6/17 ( przed podziałem dz. Nr 6/12) - obręb ewidencyjny Wiszno, gmina Damnica; nr: 18, 14, - obręb ewidencyjny Dąbrówka, gmina Damnica; nr: 2/4, 157, 3/6, - obręb ewidencyjny Grapice, gmina Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:51:51
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.197.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 29/1, 31, 150 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:49:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.199.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 20/2, 146, 150 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:46:33
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.180.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi, kanalizacją deszczową oraz linią oświetlenia drogowego na działkach nr: 1097/20, 1555/10, 1097/6, 1097/4, 1167/2 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:44:04
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 14/23, 14/24, 20/2, 85, 31, 146, 150, 167, 219 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:42:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.227.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 679, 501/8, 501/9, 501/10, 498/19, 498/17, 498/14 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:41:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.196.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące system zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 12, 14, 15, 26/6, 29, 31, 32, 35/2, 46, 106/3, 107/1, 139/11, 139/27 w miejscowości Słonowice, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:38:52
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.182.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Żelice na działce nr 34, w obrębie ewidencyjnym Żelice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-12-07 10:30:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę szkoły podstawowej w Gogolewie o salę gimnastyczną oraz sale szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gogolewo na działkach numer: 66/3, 11/4, w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-07 10:29:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.233.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV pomiędzy linią napowietrzną SN nr 103 a linią napowietrzna SN nr 105; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer 9/27, 36/1, 62/1 w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica oraz na działce nr 74 w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-07 10:27:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.198.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Borzęcino na działce nr 33/2, w obrębie ewidencyjnym Brzeziniec, w jednostce ewidencyjnej Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-12-06 13:19:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.127.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR17 dn 125 mm, w miejscowości Kobylnica przy ulicy Rataja na działkach nr: 656, 185/11, 182/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-06 13:16:09
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.230.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 121026G, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer: 31, 42 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-06 13:14:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.225.1.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na rozbiórkę oraz na budowę: linii kablowej 15 kV, budowę stacji transformatorowej 15/04 kV - ( szt. 2 ), linii kablowej 0.4 kV ( sztuk 4 ) w gminie Smołdzino na działkach:
- nr: 2, 20/9, 21/1, 21/3 obr. Smołdzino Wydmy,
- nr: 20/3, 73 obr. 20/3, 73 obr. Smołdziński Las - dokument stracił ważność
2016-12-06 13:11:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.192.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr: 2, 5, 9/2, 26/1, 26/2, 28/1, 37/1, 38/7, 59/1, 59/2, 75/2, 77, 78, 82/7 w miejscowości Zębowo, w jednostce ewidencyjnej Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-12-06 13:08:05
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.186.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę:
- oczyszczalni ścieków Etap I
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gogolewo i Dobra - Etap II
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Gogolewko - Etap III
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Maleniec - Etap IV
na działkach:
- obręb ewidencyjny nr 0022 Dobra gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 177/2, 178, 176, 144, 142/1, 142/6, 115, 105, 109, 110/1, 110/2, 112, 166/1,
- obręb ewidencyjny nr 0024 Gogolewo gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 18, 48, 56, 57/3, 57/1, 66/3, 67, 70, 1/17, 1/6, 85, 333/3, 86, 65,
- obręb ewidencyjny nr 0023 Gogolewko gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 10, 16, 33/2, 146, 162/2, 162/1, 166, 203/1, 199/7, 199/32, 198 - dokument stracił ważność
2016-12-06 12:59:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.194.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach:
- nr: 20/1, 20/2, 67/7, 143, 150, 151, 152, 153, 158, 161, 163 w obr. Komorczyn,
- nr: 629/5, 629/6 obr. Dobrzęcino,
- nr: 129, 626/2 obr. Sycewice,
- nr 45 obr Sycewice PGR - dokument stracił ważność
2016-12-06 12:49:04
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.224.1.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 20 w miejscowości Wodnica, w jednostce ewidencyjnej Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-12-02 15:08:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.192.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk Filia w Redzikowie oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami budowlanymi i układem komunikacyjnym w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/69, 43/30, 43/71, 43/32, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-01 15:14:07
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.176.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Głobino na działkach nr: 151/17, 151/18, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-12-01 14:54:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.224.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 20 w Nadleśnictwie Łupawa; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działkach numer: 121/2, 163, 164/1, 165/1, 166/1, 167, 168/1, 169/1, 170/1, 171, 172 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-12-01 14:52:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2016 z dnia 25 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 317, 316/5, 316/19, 316/6, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-28 15:34:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.187.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Głobino na działkach nr: 281, 1/15, 15/4, 256, 29/1, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-28 15:32:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.216.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 1/28, 20, 1/29, 7 w miejscowości Runowo Sławieńskie, w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-28 15:30:51
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.216.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 20/2, 144, 146 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-28 15:29:58
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.217.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 17/32, 49, 110/1 w miejscowości Bzowo, w jednostce ewidencyjnej Bzowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-28 15:27:58
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.172.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Łupawa - Dąbrówno; inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 228, 230, 58/7, w obrębie ewidencyjnym Łupawa w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-24 11:36:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.168.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci cieplnej 90/70o C, z wypustami poza prasy drogowe do granic nieruchomości: inwestycja zlokalizowana jest w ulicach: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Leśnej, Kwiatowej, Sikorskiego w Kępicach na działkach nr: 95/13, 187/3, 236, 264, 275/8, 275/11, 275/3, 275/2, 278, 279/3, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-11-24 11:35:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.137.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1555/10, 1555/12, 1097/6, 1167/2, 1087/5, 1086/7, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-24 11:33:19
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.213.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 383/17, 404 w miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:49:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.212.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 383/17, 404 w miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:48:46
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.211.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 102/7, 355, 299 w miejscowości Dobrzęcino, w jednostce ewidencyjnej Dobrzęcino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:48:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.210.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 383/17, 404 w miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:47:14
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.209.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną , przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną, zjazdem na działkach nr: 73/27, 72/1, 73/22, 73/21 w miejscowości Płaszewo, w jednostce ewidencyjnej Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:46:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.230.2016 z dnia 22 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 121026G, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer: 31, 42 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:44:39
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2016 r. nr ŚR-I.6222.2.2016 - zawiadamiam, że w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14, znajdują się dokumenty sprawy związanej z postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 24 maja 2016 r. na wniosek Spółki Akcyjnej "MORPOL" , w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie w/w zakładu, obręb 0005 Duninowo PGR - dokument stracił ważność 2016-11-17 12:54:44
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.210.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6- ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179G" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Darżyno - na działce nr 243/1, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-17 09:17:10
dokument Decyzja GN-V.6821.14.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 listopada 2016 roku o odmowie ograniczenia spososbu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Machowinko, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 40/2 o powierzchni 6,93 ha - dokument stracił ważność 2016-11-16 14:55:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.198.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Borzęcino na działce nr 33/2, w obrębie ewidencyjnym Brzeziniec, w jednostce ewidencyjnej Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-11-15 13:46:09
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.206.1.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę: drogi gminnej ulica Wiatraczna wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym na działkach nr: 17/2, 17/22, 17/23, 17/49, 96, 156 i 714 w miejscowości Łosino, w jednostce ewidencyjnej Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-15 13:44:26
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.219.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer: 132, 223, 46, 42, 31, 17, 37/1, 211, 226, 227/1, 52, 54/5, 54/6, 51, 47, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 18/1, 19/1, 32/6, 33/1, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 39/1, 40/1, w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo oraz w miejscowości Łupawa na działkach numer: 226, 231, 230, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-15 13:38:37
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.192.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk Filia w Redzikowie oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami budowlanymi i układem komunikacyjnym w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/69, 43/30, 43/71, 43/32, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:54:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.187.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Głobino na działkach nr: 281, 1/15, 15/4, 256, 29/1, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:51:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.163.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę, obejmujące budowę budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną linią zasilania energetycznego w miejscowości Mianowice na działce nr 24/5, w obrębie ewidencyjnym Mianowice w gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:39:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.162.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku filii bibliotecznej w miejscowości Karżniczka na działce nr: 40/9, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:30:55
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.160.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku filii bibliotecznej w miejscowości Bięcino na działkach nr: 77, 102, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:27:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.159.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sąborze na działce nr: 62, w obrębie ewidencyjnym Sąborze, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-11-10 14:26:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.170.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę chodnika oraz zjazdów w miejscowości Strzelino na działce nr 37, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-10 08:48:53
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.202.1.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 52/1, 102/3, 102/7, 102/8, 102/16, 102/17, 199, 299, 308, 355 w miejscowości Dobrzęcino, w jednostce ewidencyjnej Dobrzęcino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-08 14:36:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.166.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę ulicy Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ustka na działkach nr: 122/2, 64, 188/5, 198, 201, 202/1, 210, 220, 221, 229, 1956/3, 197/9, 189, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w mieście Ustka - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:29:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.166.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wytowno na działkach nr: 431, 514, 322, 321, 31/15, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:24:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.167.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV dla zasilania nr 454 i 455 w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 440/1, 444, 454, 455, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:21:41
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.163.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe na działkach nr: 77 i 149, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:19:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.195.1.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 39/2, 84, 111, 126/1, 126/2, 300, 301/9, 331, 334, 340/1, 341/1, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 345, 346, 347, 352, 355/2, 355/3, 380/3, 383/4, 383/17, 389/12, 389/14, 398, 403, 404, 406, 407 miejscowości Wrząca, w jednostce ewidencyjnej Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:16:47
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.186.1.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: - oczyszczalni ścieków Etap I - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gogolewo i Dobra - Etap II - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Gogolewko - Etap III - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Maleniec - Etap IV na działkach : - obręb ewidencyjny nr 0022 Dobra gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 177/2, 178, 176, 144, 142/1, 142/6, 115, 105, 109, 110/1, 110/2, 112, 166/1, - obręb ewidencyjny nr 0024 gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 18, 48, 56, 57/3, 57/1, 66/3, 67, 70, 1/17, 1/6, 85, 333/3, 86, 65, - obręb ewidencyjny nr 0023 Gogolewko gmina Dębnica Kaszubska działki nr: 10, 16, 33/2, 146, 162/2, 162/1, 166, 203/1, 199/7, 199/32, 198 - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:12:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.172.2.2011 z dnia 7 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 255/2012 wydanej w dniu 13 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "linii kablowej SN wraz ze światłowodem ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 199/2, 199/5, 109/3, 159/2, 158/3, 213/8, 210/3 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo; na działkach numer: 38/1,38/2, 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo; na działkach numer: 46, 45, 26, 22/1, 41/1, 6/4, 6/3, 2, 1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo; - zmiana pozwolenia na budowę polega na zmianie trasy linii kablowych SN na działkach 213/8, 158/3, 210/3 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:06:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1029.2.2011 z dnia 7 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 49/2012 wydanej w dniu 23 stycznia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "linii kablowej 110kV wraz ze światłowodem do projektowanej abonenckiej stacji 30/110kV Nowa Dąbrowa", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 36/1, 55, 163, 255, 187, 189, 204 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica; na działkach numer: 16, 22/3, 25, 28/5, 29, 36, 37, 38/18, 42, 48/2, 46- w miejscowości Karżniczka, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica; na działkach numer: 31, 48, 49/1, 58, 60/1, 60/2, 105/2, 154, 164/6, 219, 229, 240 w miejscowości Zagórzyca, w obrębie ewidencyjnym Zagórzyca, w gminie Damnica; na działce numer: 279/3 w miejscowości Damnica Leśnictwo, w obrębie ewidencyjnym Damnica Leśnictwo, w gminie Damnica; na działkach numer: 291/8, 1, 173/1, 173/4, 175/1, 176, 183/3, 203/1, 161/1, 207/2 w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w gminie Damnica, na działkach numer: 21, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, w miejscowości Domaradz, w obrębie ewidencyjnym Domaradz, w gminie Damnica; na działce numer: 213/8 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo, - zmiana pozwolenia na budowę polega na zastosowaniu linii kablowych SN zamiast linii kablowych 110kV - dokument stracił ważność 2016-11-07 15:02:34
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.192.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6- ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179G" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Potęgowo - na działkach nr: 42, 43, 44, 55, 79, 87, 92/12, 94, 95/3, 97. 107, 109, 108/5, 111, 219, 270/9, 270/36, 275 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo oraz w miejscowości Darżyno - na działkach nr: 339, 340/1, 344/1, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-11-07 14:53:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.178.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na remont kościoła w Biesowicach położonego w miejscowości Biesowicach na działce nr 27, w obrębie ewidencyjnym Biesowice, w jednostce ewidencyjnej Kępice - dokument stracił ważność 2016-11-04 14:49:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.201.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 20, 77/12, 77/39, 17/1, 124, 1/29, 77/32, 77/40, 77/30, 53, 61, 25, 1/28, 23, 29/2, 26/17, 27, 30, 38, 1/12 w miejscowości Runowo Sławieńskie, w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 15:10:17
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj i na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 14/23, 14/24, 20/2 , 85, 146, 150, 167, 219 w miejscowości Ścięgnica , w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 15:08:10
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.199.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 20/2, 146, 150 w miejscowości Ścięgnica , w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 15:06:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.198.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 27, 26/7 , 30, 32/6 , 26/12, 26/17, 20, 38 w miejscowości Runowo Sławieńskie , w jednostce ewidencyjnej Runowo Sławieńskie , w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 15:04:05
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.197.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 29/1, 31, 150 w miejscowości Ścięgnica, w jednostce ewidencyjnej Ścięgnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:58:55
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.196.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 12, 14, 15, 26/6, 29, 31, 32, 35/2, 46, 106/3, 107/1, 139/11 , 139/27 w miejscowości Słonowice, w jednostce ewidencyjnej Słonowice , w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:56:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.194.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków z kablową linia zasilającą na działkach: - nr: 20/1 ,20/2,67/7, 143, 150, 151, 152, 153, 158, 161, 163, obr. Komorczyn, - nr: 629/5, 629/6, obr. Dobrzęcino, - nr: 129, 626/2, obr. Sycewice, - nr 45 obr. Sycewice PGR w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:53:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.193.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 89/1O, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 100, 101, 112/2, 118, 122/1, 124/1, 143 w miejscowości Zagórki, w jednostce ewidencyjnej Zagórki, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:51:37
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.192.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr: 2, 5, 912, 26/1, 26/2, 28/1, 37/1 , 38/7, 59/1, 59/2, 75/2, 77, 78, 82/7 w miejscowości Zębowo , w jednostce ewidencyjnej Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:49:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.191.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj i na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 16/4, 17/24, 17/30, 17/32, 17/34, 40, 43, 44, 45, 76/4, 97, 98, 99/2, 110/1 w miejscowości Bzowo, w jednostce ewidencyjnej Bzowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:47:25
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.190.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj i na budowę lokalnego systemu zbierania ścieków wraz z przebudową urządzeń wodociągowych na działkach nr: 22, 25, 34, 35/3 , 38, 39/1 ,42/1 ,50, 64/2, 64/12, 64/14, 64/15, 65, 66/1 ,66/2 , 69/11 , 69/12, 69/15, 69/32 , 72/1 , 72/2, 73/5, 73/22 , 73/24 , 73/27 , 95, 97/2 w miejscowości Płaszewo , w jednostce ewidencyjnej Płaszewo , w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:45:21
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.180.2016 z dnia 31 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi wraz z drogami wewnętrznymi , sieci kanalizacj i deszczowej oraz linią oświetlenia drogowego na działkach nr: 1097/20, 1555/1O, 1097/6, 1097/4, 1167/2, w miejscowości Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:41:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.164.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę instalacji odgazowania kwatery H1, H2 i J składowiska odpadów w Bierkowie w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 259/4 i 532/2, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-02 14:38:17
dokument Decyzja GN-V.6821.15.2016 Starosty Słupskiego z dnia 31 października 2016 roku o odmówieniu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Objazda, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 o powierzchni 1,84 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SLS/0000873118 - dokument stracił ważność 2016-10-31 11:55:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.126.2016 z dnia 27 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Graniczna) w miejscowości Siemianice na działkach nr: 340/12, 340/11, 341/2, 341/11, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk 2016-10-28 13:25:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.168.2016 z dnia 26 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci cieplnej 90/70o C, z wypustami poza prasy drogowe do granic nieruchomości: inwestycja zlokalizowana jest w ulicach: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Leśnej, Kwiatowej, Sikorskiego w Kępicach na działkach nr: 95/13, 187/3, 236, 264, 275/8, 275/11, 275/3, 275/2, 278, 279/3, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-10-26 14:19:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.651.1.2016 z dnia 21 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 661/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, wydanej w sprawie pozwolenia na budowę linii 110 k wraz ze światłowodem do projektowanej abonenckiej stacji 30/110kVn Grapice, na działkach nr: 55, 36/1, 163, 255, 187, 189, 203, 256, - obręb ewidencyjny Bięcino, gmina Damnica; nr: 2, 7, 8/4, 207, 275, 238/1, 285, 286, 290/6, - obręb ewidencyjny Damnica, gmina Damnica; nr: 161/2, 161/4, (przed podziałem dz.nr 161/1), - obręb ewidencyjny Święcichowo, gmina Damnica; nr: 232, 229, 1/19, 231, 8, 128/1, 143, 30, 31, 227, - obręb ewidencyjny Damno, gmina Damnica; nr: 38, 46, 16, 97, 87, 125, 84, 48, 136, 58, 55, 114, 3/2, 3/5, 6/17 (przed podziałem dz. Nr 6/12) - obręb ewidencyjny Wiszno, gmina Damnica; nr: 18, 14, - obręb ewidencyjny Dąbrówka, gmina Damnica; nr: 2/4, 157, 3/6, - obręb ewidencyjny Grapice, gmina Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-10-25 14:56:25
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.178.2016 z dnia 24 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 117, 130/8, 130/6, 130/51, 144, 134/1, 1075, 1076 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-10-25 14:37:47
dokument Decyzja GN-V.6821.13.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 142/1 o powierzchni 0,70 ha - dokument stracił ważność 2016-10-24 11:26:29
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.163.1.2016 z dnia 21 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 97, 93/10, 92/8 w miejscowości Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-21 15:04:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.178.2016 z dnia 21 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na remont kościoła w Biesowicach położonego w miejscowości Biesowicach na działce nr 27, w obrębie ewidencyjnym Biesowice, w jednostce ewidencyjnej Kępice - dokument stracił ważność 2016-10-21 15:01:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.130.2016 z dnia 20 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielichowo na działkach nr: 250, 325, 225/1, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-21 10:17:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.185.2016 z dnia 18 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nieckowo na działkach numer: 25/5, 91, 339 w obrębie ewidencyjnym Nieckowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-10-21 10:16:24
dokument Decyzja GN-V.6821.30.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 148 o powierzchni 1,24 ha - dokument stracił ważność 2016-10-21 08:16:06
dokument Decyzja GN-V.6821.16.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 296 o powierzchni 11,55 ha - dokument stracił ważność 2016-10-21 08:14:32
dokument Decyzja GN-V.6821.30.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 148 o powierzchni 1,24 ha - dokument stracił ważność 2016-10-20 12:05:30
dokument Decyzja GN-V.6821.13.2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 142/1 o powierzchni 0,70 ha - dokument stracił ważność 2016-10-20 11:08:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.170.1.2016 z dnia 18 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr: 498/15, 498/14, 498/5 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-19 15:04:34
dokument Decyzja GN-V.6821.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 296 o powierzchni 11,55 ha - dokument stracił ważność 2016-10-19 10:02:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.164.2016 z dnia 14 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę instalacji odgazowania kwatery H1, H2 i J składowiska odpadów w Bierkowie w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 259/4 i 532/2, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-18 14:05:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.171.2016 z dnia 18 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 3, 40, 42, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-18 14:03:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.155.2016 z dnia 18 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Siemianice na działkach nr: 269 i 266/27, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-18 14:01:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.153.2016 z dnia 14 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 246, 247, 254/14, 254/11 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-18 13:35:57
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.169.2016 z dnia 17 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na budowę linii SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW122 - zespół elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Grapice na działce nr 3/6, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-10-18 13:30:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.180.2016 z dnia 14 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na przebudowę drogi gminnej, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Warcimino na działkach numer: 8, 53, 46, 4 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-10-18 13:28:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.159.1.2016 z dnia 17 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 656, 188/3, 188/14, 188/11, 188/16, 191/5, 1644, 191/8 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-18 13:24:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.136.2016 z dnia 12 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/40, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:55:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.135.2016 z dnia 12 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:54:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.134.2016 z dnia 12 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łosino na działkach nr: 43/2, 82, 56/28, 56/30, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:53:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.163.2016 z dnia 12 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe na działkach nr: 77 i 149, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:52:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.170.2016 z dnia 12 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę chodnika oraz zjazdów w miejscowości Strzelino na działce nr 37, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:50:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.147.2016 z dnia 13 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na naprawę rynien i rur spustowych oraz zabezpieczenie ścian szczytu wschodniego w kościele parafialnym p.w. wniebowzięcia NMP w Cecenowie położonego w miejscowości Cecenowo na działce nr 61, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:47:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.146.2016 z dnia 13 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na remont witraży św. Piotra, św. Pawła, Ukrzyżowanie w kościele parafialnym p.w. wniebowzięcia NMP w Cecenowie położonego w miejscowości Cecenowo na działce nr 61, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-10-13 09:46:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.161.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW11 - zespół elektrowni wiatrowych Bięcino, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Karżniczka na działkach nr 17, 16 w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:09:06
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW13 - zespół elektrowni wiatrowych Bięcino, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Karżniczka na działce nr 17, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:07:04
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2016 z dnia 10 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia drogowego ulic Parkowej i Polnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 637, 28/9, 1250, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:03:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.157.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę budynku o filię biblioteki publicznej w miejscowości Barcino na działkach nr: 65/1, 131/12 w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:02:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.153.2016 z dnia 10 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do działek; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica przy ulicy Kalinowej na działkach nr: 1055/13, 1056/7, 1056/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:00:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.163.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mianowice na działce nr Mianowice w miejscowości Barcino na działkach nr: 65/1, 131/12 w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:58:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.160.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku filii bibliotecznej w miejscowości Bięcino na działkach nr: 77, 102, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:56:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.162.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku filii bibliotecznej w miejscowości Karżniczka na działce nr: 40/9, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:55:42
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.159.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sąborze na działce nr: 62, w obrębie ewidencyjnym Sąborze, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:54:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.166.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wytowno na działkach nr: 431, 514, 322, 321, 31/15, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:52:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.167.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV dla zasilania nr 454 i 455 w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 440/1, 444, 454, 455, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:51:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.138.2016 z dnia 11 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - wieża kratowa typ BOT E3 o wysokości całkowitej 61, 95 m w miejscowości Gałęzinowo na działce nr 182/2, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-12 08:47:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.143.2016 z dnia 10 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę wieży kratowej z fundamentem wraz z mostem kablowym w miejscowości Wierzbięcin na działce nr 111/8, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-10 15:36:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.150.2016 z dnia 10 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Słonowice na działkach nr: 46, 139/11, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-10 15:34:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.127.2016 z dnia 6 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 656, 185/11, 182/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-07 10:42:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.141.2016 z dnia 6 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 415, 2/5, 1/13, 1/14, 3/24, 3/29, 3/30, 1/3 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:59:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.158.2016 z dnia 5 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na przebudowę ulicy Słowiańskiej oraz ulicy Kilińskiego w Ustce wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ustka na działkach nr: 122/2, 64, 188/5, 198, 201, 202/1, 210, 220, 221, 229, 1956/3, 197/9, 189, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Miasto Ustka - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:58:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.154.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Maleniec na działce numer: 199/23 w obrębie ewidencyjnym Gogolewko, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:27:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.153.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Podwilczyn na działce numer: 41/6 w obrębie ewidencyjnym Podwilczyn, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:26:00
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczną, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na działkach numer: 167/8, 167/9 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:24:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.151.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Budowo na działkach numer: 223/12, 223/24, 223/17, 223/13 w obrębie ewidencyjnym Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-10-06 14:23:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.126.2016 z dnia 5 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 80, 640, 634/4, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-10-06 09:06:12
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.23.1.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmiany pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 56 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, 27/2 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, 18/2 w obrębie ewidencyjnym Węgierskie, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-10-06 09:04:32
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.150.1.2016 z dnia 3 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia drogowego na działkach nr: 876, 1154 w miejscowości Ustka, ulica Akacjowa - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:09:56
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.149.1.2016 z dnia 3 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr: 1966, 1824/3 w miejscowości Ustka, ulica Irysowa - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:08:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.148.1.2016 z dnia 3 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr: 1824/3, 1845 w miejscowości Ustka, ulica Makowa - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:07:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.147.1.2016 z dnia 3 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr: 1823, 1830/3 w miejscowości Ustka, ulica Narcyzowa - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:06:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.155.2016 z dnia 30 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w miejscowości Siemianice na działkach nr: 269 i 266/27, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:02:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.185.2016 z dnia 28 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nieckowo na działkach numer: 25/5, 91, 339 w obrębie ewidencyjnym Nieckowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-09-30 14:01:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.153.2016 z dnia 28 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 246, 247, 254/14, 254/11, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo - dokument stracił ważność 2016-09-29 15:19:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.147.2016 z dnia 29 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naprawy rynien i rur spustowych oraz zabezpieczenia ścian szczytu wschodniego w kościele parafialnym p.w, Wniebowzięcia NMP w Cecenowie położonego w miejscowości Cecenowo na działce nr 61, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo - dokument stracił ważność 2016-09-29 15:10:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.146.2016 z dnia 29 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie remontu witraży św. Piotra, św. Pawła, Ukrzyżowanie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Cecenowie położonego w miejscowości Cecenowo na działce nr 61, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo - dokument stracił ważność 2016-09-29 15:06:28
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.162.1.2016 z dnia 27 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego na działkach nr: 2, 8/9, 9/2, 26/1, 26/2, 59/1, 59/2, 75/1, 75/2, 77, 78, 79 w miejscowości Zębowo, w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-28 09:21:56
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.159.1.2016 z dnia 27 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 656, 188/3, 188/14, 188/11, 188/16, 191/5, 1644, 191/8 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-28 09:20:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.133.2016 z dnia 27 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Skórzyno działkach nr: 3, 7/1, 22/1, w obrębie ewidencyjnym Skórzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-09-28 09:14:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.180.2016 z dnia 22 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Warcimino na działkach numer: 8, 53, 46, 4 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-09-23 14:21:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.180.2016 z dnia 22 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzje nr 811/2015 z dnia 02 listopada 2015 roku dotyczącej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem Wrzeście-Bięcino, w obrębie Bukówka na działkach nr: 24, 26/2, 19, 20, 425, 424, w gminie Słupsk oraz w obrębie Wrzeście-Kępno nr 266, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-22 14:31:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.118.2016 z dnia 22 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem Wrzeście-Kępno - Bięcino, w obrębie Bukówka na działkach nr: 24, 26/2, 25, w gminie Słupsk, w obrębie Wrzeście-Kępno, na działkach nr: 339 , 112/1, 266, w gminie Słupsk, w obrębie Rogawica, na działkach nr: 7/1, 7/2, 12, 6/78, 13, 4, w gminie Słupsk oraz w obrębie Bięcino na działkach nr: 1, 22, 40, 38, 39, 36/2, 36/1, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-09-22 14:30:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.61.2016 z dnia 21 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia budowę drogi dojazdowej i placu montażowego do elektrowni wiatrowej EW7 - zespół elektrowni wiatrowych Bięcino 1, etap III, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 190, 200, 201, 256 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-09-22 14:00:13
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.178.2016 z dnia 19 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 117, 130/8, 130/6, 130/51, 144, 134/1, 1075, 1076 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:53:23
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.127.2016 z dnia 13 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia budowę: kwatery składowiska z infrastrukturą towarzyszącą: ziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, szczelnego zbiornika żelbetowego na wody ociekowe z wydzieloną komorą homogenizacyjną, podczyszczani kontenerowej, przebudowę istniejących zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji, energetycznej NN oraz przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chlewnica na działkach numer: 39/21, 39/22, 39/23, 39/25, w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:51:52
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.99.1.2014 z dnia 21 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 573/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku, pozwolenia na budowę dróg gminnych w miejscowości Kobylnica na Osiedlu Kwiatowym wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap II i III, na działkach nr: 655, 199/5, 1314/1, 1315/3, 1288/2, 1272, 1268/1, 1311, 1312/1, 1315/5, 1332/3, 201/8, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:49:11
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.153.2016 z dnia 21 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do działek; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica przy ulicy Kalinowej na działkach nr: 1055/13, 1056/7, 1056/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:47:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2016 z dnia 21 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulic Parkowej i Polnej w Kobylnicy; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 637, 28/9, 1250, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:46:18
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.150.2016 z dnia 21 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Słonowice na działkach nr: 46, 139/11, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:45:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.137.2016 z dnia 19 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1555/10, 1555/12, 1097/6, 1167/2, 1087/5, 1086/7, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-21 14:44:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.125.2016 z dnia 20 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działki budowlanej w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 25/1, 265, 269, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-20 12:25:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.141.2016 z dnia 16 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę wieży kratowej z fundamentem wraz z mostem kablowym w miejscowości Wierzbięcin na działce nr 111/8, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-19 10:12:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.141.2016 z dnia 16 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 415, 2/5, 1/13, 1/14, 3/24, 3/29, 3/30, 1/3 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-19 10:11:28
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.158.1.2016 z dnia 16 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej wieży wraz z budową słupowej stacji transformatorowej z przyłączem na działce nr 39/3 w miejscowości Wielogłowy, w obrębie ewidencyjnym Wielogłowy, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-09-19 10:07:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.128.2016 z dnia 15 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na obejmujące budowę dróg gminnych - ulicy Wodnej i Alei Orzechowej w Kobylnicy wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia drogowego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica, na działkach nr: 500/10, 500/12, 504/11, 507/1, 668, 669, 672, 674, 679, 690, 691, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-16 12:55:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.109.2016 z dnia 15 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV złącza kablowego ZK-SN oraz linii kablowej 15kV w miejscowości Lędowo na działkach nr: 364/27, 364/6, 357/11, w obrębie ewidencyjnym Lędowo w gminie Ustka oraz na działce nr 3, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Miasto Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-16 12:52:37
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.138.1.2016 z dnia 12 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działce nr 308/2 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-09-13 10:47:12
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.121.2016 z dnia 12 września 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dobieszewo na działce nr 41/1, w obrębie ewidencyjnym Dobieszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-09-12 14:59:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.116.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Grabin na działce nr 1287, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-09-12 14:58:18
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.125.2016 z dnia 9 września 2016 roku o o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę gazociągu niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 188/11, 188/14, 1644, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-09 14:43:37
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.130.2016 z dnia 9 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielichowo na działkach nr: 250, 325, 225/1, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-09 14:29:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2016 z dnia 8 września 2016 roku o o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławice, na działkach nr: 89/34, 139/2, 144/3, 49/4, 49/3, 49/2, 50/11, 50/23, 51/23, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-09 10:55:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.169.2016 z dnia 6 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW122 - zespół elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Grapice na działce nr 3/6, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-09-07 10:43:06
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.23.1.2016 z dnia 6 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 56 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, 27/2 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, 18/2 w obrębie ewidencyjnym Węgierskie, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-09-07 10:40:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.138.2016 z dnia 6 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - wieża kratowa typ BOT E3 o wysokości całkowitej 61, 95 m w miejscowości Gałęzinowo na działce nr 182/2, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-06 14:53:15
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.135.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:42:07
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.134.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Łosino na działkach nr: 43/2, 82, 56/28, 56/30, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:40:56
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.150.1.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia ulicznego na działkach nr: 876, 1154 w miejscowości Ustka, ulica Akacjowa - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:18:01
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.149.1.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia ulicznego na działkach nr: 1966,1824/3 w miejscowości Ustka, ulica Irysowa - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:17:16
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.148.1.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia ulicznego na działkach nr: 1824/3, 1845 w miejscowości Ustka, ulica Makowa - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:16:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.147.1.2016 z dnia 2 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę jezdni, ciągów pieszych oraz zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia ulicznego na działkach nr: 1830/3, 1823 w miejscowości Ustka, ulica Narcyzowa - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:14:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.125.2016 z dnia 5 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działki budowlanej w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 25/1, 265, 269, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-09-05 15:13:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.136.2016 z dnia 1 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 9/40, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-09-02 10:37:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.133.2016 z dnia 1 września 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Skórzyno działkach nr: 3, 7/1, 22/1, w obrębie ewidencyjnym Skórzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-09-01 14:39:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulicy Wodnej i Orzechowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 500/10, 500/12, 504/11, 507/1, 668, 669, 672, 674, 679, 690, 691, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-31 15:18:20
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.118.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sycewice na działce nr 2/149, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-08-31 15:12:48
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016r., nr ŚR-I.6222.2.2016 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie w/w zakładu na działkach o numerach ewidencyjnych: 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 78/1, 78/3, 78/5, 78/7, 79/1, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 81/1, obręb 0005 Duninowo PGR, gmina Ustka. - dokument stracił ważność 2016-08-31 10:37:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1140.3.2013 z dnia 18 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 199/2013 wydanej w dniu 4 kwietnia 2013 roku, w związku z decyzją nr 199-1/2013 wydanej w dniu 15 lipca 2013 roku, w związku z decyzją nr 199-2/13/2014 wydanej w dniu 17 grudnia 2014 roku, o pozwoleniu na ?budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym? na działkach numer: - 240/11, 240/13, 239/1, 217/3, 208, 192/1, 303/1, 286, 279, 417, 134, 131, 127/4, 127/3, 143, 126, 65, 64, 63, 4, 68/2, 68/1, 69, 70, 138 - obręb ewidencyjny Darżyno, gmina Potęgowo, - 158, 164, 162, 234, 163/4, 163/5, 163/1,153, 189, 194/1, 194/2, 188, 221/1, 195, 220, 132, 37/1, 57/1, 57/2, 42, 48/1, 48/2, 1/5, 49, 31, 61, 59, 60/21, 56, 62/13, 62/11, 62/12, 62/9- obręb ewidencyjny Grąbkowo, gmina Potęgowo, - 226, 210, 209/4, 209/5 - obręb ewidencyjny Łupawa, gmina Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-08-30 12:39:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.113.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Grąsino na działkach nr: 89/17, 89/35, 96/1, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-30 12:27:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.103.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulicy Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej - Etap I, na działkach nr: 26/2, 27/22, 28/1, 57, 633, 637, 1237/2, 1250, 1279/4, 1280/2, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-29 14:46:25
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do ełektrowni wiatrowej EW13 - zespół elektrowni wiatrowych Bięcino, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Karzniczka na działce nr 17, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:55:58
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.161.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW11 - zespół elektrowni wiatrowych Bięcino, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Karzniczka na dzialkach nr 17, 16 w obrębie ewidencyjnym Karzniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:50:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.154.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwulenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktur ą techniczną , inwestycja złokalizowana jest w miejscowości Maleniec na działce numer: 199/23 w obrębie ewidencyjnym Gogolewko, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:25:00
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.153.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną , inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Podwilczyn na działce numer: 41/6 w obrębie ewidencyjnym Podwilczyn, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:22:44
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczną, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na działkach numer: 167/8, 167/9 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:10:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.151.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczną, inwestycja zlokalizowa na jest w miejscowości Budowo na dzialkach numer: 223/12, 223/24, 223/17, 223/13 w obrębie ewidencyjnym Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-26 12:09:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.16.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Graniczna) w miejscowości Siemianice na działkach nr: 340/12 , 340/1 , 341/12, 341/11, w o brębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-25 15:05:09
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.140.1.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działce nr 65 w miejscowości Skórowo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-08-25 15:01:20
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.138.1.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działce nr 308/2 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-08-22 15:30:04
dokument Obwieszczenie AB-I-B.7351-744-4/08 z dnia 22 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 711/08 wydanej w dniu 18 września 2008 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08 wydanej w dniu 6 maja 2009 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08/09 wydanej w dniu 21 września 2009 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08/11 wydanej w dniu 8 lutego 2011 roku, w związku z decyzją nr 711-2/08/11/12 wydanej w dniu 16 marca 2012 roku , o pozwoleniu na "budowę zespołu elektrowni wiatrowych Zaleskie", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 302/2, 302/3, 306, 424, 443, 451, 456, 457/2, 457/8, 465/2, 472, 473/2, 479/2, 484, 493, 547, 3012, 305, 425, 448, 450/1, 452, 460, 470, 476, 483, 487, 500/1, 526, 490, w miejscowości Zaleskie, w obrębie ewidencyjnym Zaleskie, w gminie Ustka , na działce nr 117, 118 w miejscowości Zaleskie PGR, w obrębie ewidencyjnym Zaleskie PGR, w gminie Ustka oraz na działce nr 621/3 w miejscowości Starkowo, w obrębie ewidencyjnym Starkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-08-22 15:27:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.180.2.2015 z dnia 22 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 811/2015 z dnia 02 listopada 2015 roku dotyczącej pozwołenia na budowę linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem Odcinek Bukówka - GPO Wrzeście-Kępno do projektowanych stacji elektroenergetycznych 30/110 kV Wrzeście-Kępno i połączenie linii w miejscowości Bięcino... - dokument stracił ważność 2016-08-22 14:12:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.118.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem Wrzeście- Kępno- Bukówka, w obrębie Bukówka na działkach nr: 24, 26/2, 25, w gminie Słupsk , w obrębie Wrzeście-Kępno, na działkach nr: 339 , 112/1, 266, w gminie Słupsk , w obrębie Rogawica, na działkach nr: 7/1, 7/2, 12, 6/78, 13, 14, w gminie Słupsk oraz w obrębie Bięcino na działkach nr: 1, 22, 40, 38, 39, 36/2, 36/1, w gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2016-08-22 14:09:16
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.126.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia , inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 80, 640, 634/4, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-22 11:15:57
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.125.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy przyłącza sieci gazowej niskiego ciśnienia , inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 188/11, 188/14 , 1644, w obrębi e ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-22 11:13:48
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.338.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 398/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 398-1/12/2014 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 398-2/12/14/2016 wydanej w dniu 8 sierpnia 2016 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XXI budowa elektrowni wiatrowej EW22 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-18 12:38:56
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.332.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 403/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 403-1/12/2014 wydanej w dniu 13 listopada 2014 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 403-2/12/14/2016 wydanej w dniu 8 sierpnia 2016 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIII budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19 w miejscowości Głuszynko w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-18 12:34:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.338.2.2012 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 398/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 398-1/12/2014 wydanej w dniu 13 listopada 2014 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XXI budowa elektrowni wiatrowej EW22 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-18 12:29:48
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.332.2.2012 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 403/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku, w związku z decyzją Starosty Słupskiego nr 403-1/12/2014 wydanej w dniu 13 listopada 2014 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIII budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer:1/17, 19 w miejscowości Głuszynko w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-18 12:23:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.155.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę przedszkola o klatkę schodową wraz z jego przebudową, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer: 441 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-18 12:20:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.104.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbięcin na działkach nr : 88/9 i 149 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-16 14:48:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.335.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 400-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 400/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVII - budowa elektrowni wiatrowej EW17", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/7, 3/9 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:58:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.334.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 401-1/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 401/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVI - budowa elektrowni wiatrowej EW16", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 4/16, 4/17, 6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:56:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.339.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 397-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 397/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice, etap XX - budowa elektrowni wiatrowej EW21", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:52:17
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.27.6.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 89-2/2012 wydanej w dniu 27 października 2014 roku w związku z decyzją nr 89/2012 wydanej w dniu 13 lutego 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 1 etap VI - budowa elektrowni wiatrowej EW12", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 16 w miejscowości Karżniczka, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:50:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.337.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 408-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 408/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIX - budowa elektrowni wiatrowej EW20", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:47:37
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.336.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 399-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 399/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVIII - budowa elektrowni wiatrowej EW18 i EW19", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 3/7 w miejscowości Grapice,w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:43:58
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.209.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 312-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 312/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap III - budowa elektrowni wiatrowej EW1", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/1, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:42:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.210.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 307/1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 307/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap IV - budowa elektrowni wiatrowej EW2", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/1, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:40:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.211.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 311-1/12/2014 wydanej w dniu 19 grudnia 2014 roku w związku z decyzją nr 311/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap V - budowa elektrowni wiatrowej EW3", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/5, 2/6, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:37:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.330.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 405-1/12/2014 wydanej w dniu 19 grudnia 2014 roku w związku z decyzją nr 405/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VI - budowa elektrowni wiatrowej EW4", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/5, 2/6, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:35:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.212.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 308-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 308/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/2, 2/3, 2/4, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:32:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.213.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 309-1/12/2015 wydanej w dniu 19 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 309/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW6", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/1, 2/2, 2/3, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:30:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.214.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 306-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 306/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap IX - budowa elektrowni wiatrowej EW7", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/1, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:27:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.329.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 406-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 406/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap X - budowa elektrowni wiatrowej EW8", inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 1/21, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:24:38
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.215.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 310-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 310/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XI - budowa elektrowni wiatrowej EW10", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19, 171 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:21:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.338.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 407-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 407/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XII - budowa elektrowni wiatrowej EW11", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19, 170 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:19:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.331.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 404-1/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 404/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIV - budowa elektrowni wiatrowej EW13", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/15, 164 w miejscowości Głuszynko w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:15:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.333.2.2012 z dnia 10 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 402-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 402/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XV - budowa elektrowni wiatrowej EW15", inwestycja zlokalizowana na działce numer: 1/15 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-08-16 12:12:47
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 89/34, 139/2, 144/3, 49/4, 49/3, 49/2, 50/11, 50/23, 51/23, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-09 15:05:59
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.93.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy cmentarzu w Kuleszewie na działkach nr: 238, 78, 139/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-09 15:03:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.107.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Leśnia na działkach numer: 20, 23, 7/13, 7/16, 7/12 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska oraz budowy dwóch zbiorników bezodpływowych; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Leśnia na działce nume: 7/16, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-09 15:02:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.94.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kobylnica na działkach nr 143/1, 140/5, 144/1 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-08-09 10:34:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.127.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę:kwatery składowiska z infrastrukturą towarzyszącą: ziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, szczelnego zbiornika żelbetowego na wody ociekowe z wydzieloną komorą homogenizacyjną, podczyszczalni kontenerowej, przebudowę istniejących zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej NN oraz przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chlewnica na działkach numer: 39/21, 39/22, 39/23, 39/25, w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-08-09 10:32:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.113.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Grąsino na działkach nr: 89/17, 89/35, 96/1, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-08 14:29:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.112.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włynkówko na działce nr 51/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-08 14:28:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.101.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa na działkach nr: 167/159, 167/221, 167/268, 167/267, 167/177, 167/236 wraz z wpustami do działek nr : 167/222, 167/223, 167/224, 167/225, 167/226, 167/227, 167/228, 167/229, 167/230, 167/231, 167/232, 167/233, 167/234, 167/235, 167/237, 167/238, 167/239, 167/239, 167/240, 167/241, 167/244, 167/245, 167/246, 167/247, 167/248, 167/249, 167/250, 167/251, 167/252, 167/253, 167/254, 167/255, 167/256, 167/257, 167/258, 167/259, 167/260, 167/261, 167/262, 167/263, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-08-08 14:27:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.121.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dobieszewo na działce nr 41/1, w obrębie ewidencyjnym Dobieszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-05 14:32:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.116.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Grabin na działce nr 1287, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-08-05 14:31:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.109.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV złącza kablowego ZK-SN oraz linii kablowej 15kV w miejscowości Lędowo na działkach nr: 364/27, 364/6, 357/11, w obrębie ewidencyjnym Lędowo w gminie Ustka oraz na działce nr 3, w obrębie ewidencyjnym Ustka w mieście Ustka - dokument stracił ważność 2016-08-05 14:26:47
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.81.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki nr 118/5 w miejscowości Grabno na działkach nr: 140, 118/4, 118/5, 118/8, 118/10, 118/11, w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-08-05 14:24:36
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1059/9, 1059/7, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-05 08:10:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.90.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV i o świetleniowej , przebudowę linii napowietrznej 15 kV oraz demontaż: wieżowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Brzeziniec działkach nr: 148, 15O, 114, 113, 103, 1511 , 10 1, 7/1 , 6, 11 , 18, 193, 16/2, 10712, 107/1 , w obrębie ewidencyjnym Brzeziniec, w jednostce ewidencyjnej Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2016-08-03 14:04:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.118.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sycewice na działce nr 2/149, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2016-08-03 13:54:27
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.96.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 9/26, 9/49, 134, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-03 13:50:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.89.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice przy ulicy Sosnowej na działkach nr: 9/26, 9/31, 134, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-03 13:48:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.85.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 137/2, 143, 79/8, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-03 13:45:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.103.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulicy Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej - Etap I, na działkach nr: 26/2, 27/22, 28/1, 57, 633, 637, 1237/2, 1250, 1279/4, 1280/2, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-08-02 14:55:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.73.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji z dnia 29 lipca 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej na ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Lubuczewo" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Lubuczewo - na działkach nr: 12/4, 186/1, 192/1, 194/1, 25/1, 53, 168, 170, 197 - dokument stracił ważność 2016-08-02 13:11:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.117.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zębowo na działkach nr: 41, 59/2, 67/2, 67/6, w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-29 13:07:26
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.124.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie i konserwacji zabytkowego kościoła parafiałnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie, na działce nr 79/1 w miejscowości Duninowo, w obrębie ewidencyjnym Duninowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-27 10:01:29
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2016 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę studni SW-2/83 lub wykonanie urządzenia wodnego - studni SW-2A/16 i likwidację studni SW-2/83 na terenie działki nr 41/6 w m-ci Podwilczyn gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-27 09:27:03
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2016 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni SW-3/16 oraz przebudowę obudowy studni SW-1/58 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 10/19 i 10/20 w m. Krzywań gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-27 09:25:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.119.1.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budowę odcinka drogi gminnej ( wraz ze zjazdami oraz kanalizacja deszczową) ulica Kasztanowa na działkach nr: 213, 216, 283/12, 284/10, 442, w miejscowości Korzybie, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-07-25 15:05:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.126.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV linii kablowej wraz ze złączami licznikowymi; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 90, 70/9, 205/4, 203, 63/7, 63/14, 63/15, 63/22, 63/23, 63/38 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-25 14:41:47
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 22 lipca 2016 r. o wydaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania w drodze fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę tj. Elektrowni Biogazowej zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 244/6 w obrębie Darżyno (gmina Potęgowo) - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:11:10
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.130.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym drogowym, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Darżyno na działkach nr: 131, 134, 127/3, 127/4 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo, w miejscowości Grąbkowo na działce nr 236/2 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo oraz w miejscowości Żychlin na działkach nr: 126/1, 126/2, 126/3, 92 w obrębie ewidencyjnym Żychlin, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-22 13:20:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.388.2..2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 444/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VI budowa elektrowni wiatrowej EW4 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest działkach numer: 45, 46 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-22 13:16:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.96.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 9/26, 9/49, 134, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-22 12:55:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.104.1.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 88/9, 149 w miejscowości Wierzbięcin, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-21 14:47:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lędowo na działkach nr: 358/120, 358/124, 358/127, 358/129, 211/1, 358/86, 358/87, 358/88, 358/89, 358/90, 358/91, 358/92, 358/93, 358/94, 358/95, 358/96, 358/97, 358/98, 358/99, 358/100, 358/101, 358/102, 358/103, 358/104, 358/105, 358/106, 358/107, 358/108, 358/109, 358/110, 358/111, 358/112, 358/113, 358/114, 358/115, 358/116, 358/117, 358/118, 358/119, 358/121, 358/122, 358/123, 358/125, 357/3, w obrębie ewidencyjnym Lędowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-21 14:44:34
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.384.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 504/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVI budowa elektrowni wiatrowej EW15 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:15:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.384.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 504/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VII budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest działkach numer: 6/3, 6/4, 41/1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:12:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.408.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 503/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVIII budowa elektrowni wiatrowej EW16 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:08:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.403.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 500/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XIX budowa elektrowni wiatrowej EW17 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 38/1 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica i nr 45 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:07:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.409.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 502/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XV budowa elektrowni wiatrowej EW13 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowy?; inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:06:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.387.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 443/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap IV budowa elektrowni wiatrowej EW2 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 22/1, 24 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:04:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.385.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 441/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap V budowa elektrowni wiatrowej EW3 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 6/4, 2 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:03:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.388.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 444/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VI budowa elektrowni wiatrowej EW4 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest działkach numer: 45, 46 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:01:56
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.406.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 501/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XIV budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach numer: 165, 199/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:00:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.386.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 442/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap III budowa elektrowni wiatrowej EW1 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach?, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 26, 24 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:59:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.404.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 506/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap X budowa elektrowni wiatrowej EW8 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działce numer: 210/3, 162 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:58:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.402.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 508/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VIII budowa elektrowni wiatrowej EW6 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?; inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 195/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:57:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.407.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 506/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap X budowa elektrowni wiatrowej EW8 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 210/3, 162 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:55:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.411.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 499/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XII budowa elektrowni wiatrowej EW10 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach numer: 199/2, 199/5 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa , w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:54:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.400.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 505/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVI budowa elektrowni wiatrowej EW14 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?; inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:53:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.410.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 498/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VII budowa elektrowni wiatrowej EW11 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym? inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:51:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.405.2.2012 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 507/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XI budowa elektrowni wiatrowej EW9 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 109/3, 199/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:50:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.116.1.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 288/7, 288/34, 288/35, 288/62, 760, 755 w miejscowości Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-20 14:45:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.69.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kończewo na działkach nr: 99, 277, w obrębie ewidencyjnym Kończewo w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-20 09:50:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.82.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV wraz ze słupem końcowym 15 kV oraz demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji "GPZ Ustka - Ustka Wczasowa" w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 2/1, 43/37, 973, 498, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-19 09:59:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.63.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 918/3, 820/3, 820/7, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-19 09:58:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.91.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW12 - zespół elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głuszynko na działce nr 1/17 w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-19 09:56:13
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.101.1.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna instalacja energetyczną działkach nr: 181, 278 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-18 15:45:16
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.97.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w sięgaczu ulicy Kolejowej w Reblinie na działce nr 87/24, w obrębie ewidencyjnym Reblino w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-18 15:41:45
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.94.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi w Kobylnicy na działkach nr: 143/1, 140/5, 144/1, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-18 15:40:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.93.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy cmentarzu w Kuleszewie na działkach nr: 238, 78, 139/1, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-18 15:39:31
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.96.1.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę linii kablowej SN ze światłowodem dla potrzeb budowy elektrowni wiatrowej EW7 ( ZEW Bięcino 1 ) na działce nr 200 w obrębie ewidencyjny Bięcino, w jednostce ewidencyjnej Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:41:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.95.1.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące budowę linii kablowej SN ze światłowodem dla potrzeb budowy elektrowni wiatrowej EW10 ( ZEW Bięcino 1) na działce nr 204 w obrębie ewidencyjny Bięcino, w jednostce ewidencyjnej Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:40:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.89.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice przy ulicy Sosnowej na działkach nr: 9/26, 9/31, 134, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:38:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.100.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Kuleszewo - Zagórki - 8 elektrowni wiatrowych z wieżami i fundamentami wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórki na działkach nr: 108, 87/2, 106, w obrębie ewidencyjnym Zagórki w gminie Kobylnica, w miejscowości Kończewo na działce nr 281, w obrębie ewidencyjnym Kończewo, w gminie Kobylnica oraz w miejscowości Kuleszewo na działkach nr: 212, 15, 4, 208, 5/1, 210/1, 13/1, 34/3, 18/6, 179/1, 203, 150/1, 151, 180/1, 18/4, 204/3, 204/4, 5/32, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:37:14
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.99.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Wrząca - Zbyszewo - 4 elektrowni wiatrowych z wieżami i fundamentami wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbyszewo na działkach nr: 82, 8/2, w obrębie ewidencyjnym Zbyszewo w gminie Kobylnica oraz w miejscowości Wrząca na działce nr 391, w obrębie ewidencyjnym Wrząca w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:36:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.129.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z podziemną linią elektroenergetyczną SN oraz infrasktrukturą techniczną, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Warcimino na działkach nr: 12, 55, w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:34:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.128.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Runowo wraz z podziemną linią elektroenergetyczną SN oraz infrasktrukturą techniczną, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Warcimino na działce nr: 1/14 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:32:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.124.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie i konserwacji zabytkowego kościoła parafiałnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie, na działce nr 79/1 w miejscowości Duninowo, w obrębie ewidencyjnym Duninowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-14 08:50:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.107.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Leśnia na działkach numer: 20, 23, 7/13, 7/16, 7/12, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska oraz budowy dwóch zbiorników bezodpływowych;inwestycja zlokałizowanajest w miejscowości Leśnia na działce numer: 7/16, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-14 08:49:14
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.58.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni SW-3/16 oraz przebudowę obudowy studni SW-1/58 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 10/19 i 10/20 w m. Krzywań gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-13 11:38:54
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.56.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę studni SW-2/83 lub wykonanie urządzenia wodnego ? studni SW-2A/16 i likwidację studni SW-2/83 na terenie działki nr 41/6 w m-ci Podwilczyn gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-07-13 11:35:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1082.14.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 1012-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 1012-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 1012/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap III - budowa elektrowni wiatrowej EW1 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 23/2, 80, 236, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:41:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1081.18.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 1011-3/2012 z dnia 06 maja 2015 roku, zmieniającej decyzję nr 1011-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzją nr 1011-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku (sprostowanej postanowieniem nr AB-I-D.6740.1081-6.2012 z dnia 28 maja 2014 roku),zmieniającej decyzję nr 1011/12 z dnia 27 grudnia 2012roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 111/2, 112/2, 112/1, 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:39:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.77.2016 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działek nr 191/2-191/12 w miejscowości Siemianice na działkach nr: 175/3, 191/1, 191/7, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:38:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.88.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 11/13,11/16, 11/19, 11/12, 11/11, 176/2, 177, 178/4, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Bydlino na działkach nr: 57/3, 61, 55/1, 74/2, 96/3, 90, 104, 105, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:37:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.14.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji 250-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014 roku, zmieniającej decyzje nr 250-1/2012 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 250/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VI - budowa elektrowni wiatrowej EW4 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 85, 86, 84, 83, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:35:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1171.9.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 59/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku, zmienionej decyzjami: nr 59-1/2013 z dnia 07 maja 2014 roku oraz nr 59-1/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Karzcino - budowa elektrowni wiatrowej EW7 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Karzcino na działkach nr: 156 i 248, w obrębie Karzcino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:34:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.85.14.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 207-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 207-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 207/12 z dnia 29 marca 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW6 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 106 i 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:30:41
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.218.14.2012 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 269-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 269-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 269/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap V - budowa elektrowni wiatrowej EW3 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 77 i 80, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:29:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.777.13.2011 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 791-2/2011 z dnia 29 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 791-1/2011 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 791/2011 z dnia 31 października 2011 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych (sześć elektrowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi, linią SN i światłowodem) w miejscowości Karzcino na działkach nr: 247, 252, 246, 148/1, 237, 153, 253, 164/1, 154, 231, 166/1, 248, 67, 150, 151, w obrębie Karzcino, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 278, 328, 411/2, 24/1, 230, 31/2, 31/4, 31/3, 231, 240, 243, 263, 339, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:27:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.148.14.2016 z dnia 11 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 248-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 248-1/2012 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 248/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap IV - budowa elektrowni wiatrowej EW2 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 23/2 i 236, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-12 14:25:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.108.1.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV wraz z rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV na działkach nr: 27/8, 63, 18, 19, 476, 14, 13, 478, 22, 29, 488, 38/9, 38/10, 38/1 w miejscowości Przytocko, w obrębie ewidencyjnym Przytocko, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-07-12 12:36:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.115.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW8, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 203 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:34:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.114.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap VI - budowa elektrowni wiatrowej EW6, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 198 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:28:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.113.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap II - budowa elektrowni wiatrowej EW2, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 34, 35, 36/1, 36/2 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:26:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.112.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap I - budowa elektrowni wiatrowej EW1, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 28, 29, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:25:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.111.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap III - budowa elektrowni wiatrowej EW3, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 36/1, 36/2, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:24:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.110.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW9, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 203, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:23:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.109.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap IV - budowa elektrowni wiatrowej EW4, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 163 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:22:21
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.108.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap V -budowa elektrowni wiatrowej EW5, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:20:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.79.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 61/1 i 64, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-07 14:15:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.87.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Dobrzęcino " 5 elektrowni wiatrowych z wieżami i fundamentami w miejscowości Dobrzęcino na działkach nr: 97/2, 98/2, 109/2, w obrębie ewidencyjnym Dobrzęcino, w gminie Kobylnica oraz w miejscowości Słonowice na działce nr 114/2, w obrębie ewidencyjnym Słonowice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-07-04 14:29:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.210.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 307-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 307/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap IV -budowa elektrowni wiatrowej EW2 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/1, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:31:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.211.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 311-1/12/2014 wydanej w dniu 19 grudnia 2014 roku w związku z decyzją nr 311/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap V -budowa elektrowni wiatrowej EW3 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/5, 2/6, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:26:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.213.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 309-1/12/2015 wydanej w dniu 19 stycznia 2015roku w związku z decyzją nr 309/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VIII -budowa elektrowni wiatrowej EW6 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/1, 2/2, 2/3, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:15:17
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.399.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 406-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014roku w związku z decyzją nr 406/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap X -budowa elektrowni wiatrowej EW8 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/21, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:13:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.339.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 397-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 397/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XX -budowa elektrowni wiatrowej EW21", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:12:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.331.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 404-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 404/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIV -budowa elektrowni wiatrowej EW13", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/15, 164 w miejscowości Głuszynko , w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:07:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.215.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 310-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 310/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XI -budowa elektrowni wiatrowej EW10", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19, 171 w miejscowości Głuszynko , w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:06:06
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.333.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 402-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 402/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XV -budowa elektrowni wiatrowej EW15", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 1/15 w miejscowości Głuszynko , w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:04:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.214.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 306-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 306/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap IX -budowa elektrowni wiatrowej EW7 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/1, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:01:43
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.330.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 405-1/12/2014 wydanej w 19 grudnia 2014 roku w związku z decyzją nr 405/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VI -budowa elektrowni wiatrowej EW4 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/5, 2/6, 20 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 13:00:37
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.335.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 400-1/12/2015 wydanej w 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 400/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVII -budowa elektrowni wiatrowej EW17 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/7, 3/9 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:59:25
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.212.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 308-1/12/2015 wydanej w 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 308/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap VII -budowa elektrowni wiatrowej EW5 ", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 2/2, 2/3, 2/4, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:58:10
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.27.6.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 89-2/2012 wydanej w 27 października 2014 roku w związku z decyzją nr 89/2012 wydanej w dniu 13 lutego 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 1 etap VI -budowa elektrowni wiatrowej EW12 ", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 16 w miejscowości Karżniczka, w obrębie ewidencyjnym Karżniczka, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:56:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.336.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 399-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 399/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVIII -budowa elektrowni wiatrowej EW18 I EW19", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 3/7 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:54:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.337.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 408-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 4082012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIX -budowa elektrowni wiatrowej EW20", inwestycja zlokalizowana jest na działce numer 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:52:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.338.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 407-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 407/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XII -budowa elektrowni wiatrowej EW11", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19, 170 w miejscowości Głuszynko , w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:51:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.209.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 312-1/12/2014 wydanej w dniu 1 października 2014 roku w związku z decyzją nr 312/2012 wydanej w dniu 30 kwietnia 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap III -budowa elektrowni wiatrowej EW1", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 3/1, 21 w miejscowości Głuszynko, w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:48:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.334.2.2012 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 401-1/12/2015 wydanej w dniu 9 stycznia 2015 roku w związku z decyzją nr 401/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XVI -budowa elektrowni wiatrowej EW16", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 4/16, 4/17, 6 w miejscowości Grapice , w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:46:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.1140.3.2013 z dnia 30 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 199/2013 wydanej w dniu 4 kwietnia 2013 roku, w związku z decyzją nr 199-1/2013 wydanej w dniu 15 lipca 2013 roku, w związku z decyzją nr 199-2/13/2014 wydanej w dniu 17 grudnia 2014 roku, o pozwoleniu na "budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym" na działkach numer: - 240/11, 240/13, 239/1, 217/3, 208, 192/1, 303/1, 286, 279, 417, 134, 131, 127/4, 127/3, 143, 126, 65, 64, 63, 4, 68/2, 68/1, 69, 70, 138 - obręb ewidencyjny Darżyno, gmina Potęgowo, - 158, 164, 162, 234, 163/4, 163/5, 163/1,153, 189, 194/1, 194/2, 188, 221/1, 195, 220, 132, 37/1, 57/1, 57/2, 42, 48/1, 48/2, 1/5, 49, 31, 61, 59, 60/21, 56, 62/13, 62/11, 62/12, 62/9- obręb ewidencyjny Grąbkowo, gmina Potęgowo, - 226, 210, 209/4, 209/5 - obręb ewidencyjny Łupawa, gmina Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-07-04 12:44:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.68.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Niewiarowo na działkach nr: 19, 21, 20/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-07-01 13:57:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.57.1.2012 z dnia 30 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji 170/2012 z dnia 13 marca 2012 roku pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami: wodnym i kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 196/1, 196/2, 178, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-30 14:21:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.88.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 11/13,11/16, 11/19, 11/12, 11/11, 176/2, 177, 178/4, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Bydlino na działkach nr: 57/3, 61, 55/1, 74/2, 96/3, 90, 104, 105, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-30 11:56:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii napowietrzno-kablowej 15kV i 0,4 KV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz demontaż: wieżowej stacji transformatorowej, odcinka linii napowietrznej 15 kV, odcinak linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Gać na działkach nr: 47/3, 50, 51, 56, 57, 77/4, w obrębie ewidencyjnym Gać, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-06-30 11:54:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.54.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 9/26, 8/3, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-29 13:53:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.85.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 137/2, 143, 79/8, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-29 13:52:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.82.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV wraz ze słupem krańcowym i demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej 15kV głównej nr 00300-581 relacji ?GPZ Ustka - Ustka Wczasowa? w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 2/1, 43/37, 973, 498, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-28 13:45:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.81.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do działki nr 118/5 w miejscowości Grabno na działkach nr: 140, 118/4, 118/5, 118/8, 118/10, 118/11, w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-28 13:43:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lędowo na działkach nr: 358/120, 358/124 358/127, 358/129, 211/1, 358/86, 358/87, 358/88, 358/89, 358/90, 358/91, 358/92, 358/93, 358/94, 358/95, 358/96, 358/97, 358/98, 358/99, 358/100, 358/101, 358/102, 358/103, 358/104, 358/105, 358/106, 358/107, 358/108, 358/109, 358/110, 358/111, 358/112, 358/113, 358/114, 358/115, 358/116, 358/117, 358/118, 358/119, 358/121, 358/122, 358/123, 358/125, 357/3, w obrębie ewidencyjnym Lędowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-28 13:41:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.73.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę części hali produkcyjno-magazynowej (część produkcyjna) wraz z częścią socjalno-biurową, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - etap II - dokument stracił ważność 2016-06-28 09:49:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę - zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy zakładu produkcyjnego obejmujące budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz wiaty magazynowej przy hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wydania pozwolenia na budowę części hali produkcyjno-magazynowej (magazyn) z wiatą magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-06-28 09:47:43
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.85.1.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku o wydaniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacyjnym na działkach nr: 887, 160/6, 161/4 w obrębie ewidencyjny Rowy, w jednostce ewidencyjnej Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-24 10:44:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kobylnica przy ulicy Brzozowej na działkach nr: 1059/9, 1059/7, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-24 10:41:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.82.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę Farmy wiatrowej Kukowo (12 elektrowni wiatrowych z wieżami i fundamentami) w miejscowości Kukowo na działkach nr: 3/2 i 5/21, w obrębie ewidencyjnym Kukowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk, w miejscowości Żoruchowo na działkach nr: 152/2, 154/4, 154/5, w obrębie ewidencyjnym Żoruchowo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce, w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 12/6 i 18/2, w obrębie ewidencyjnym Zgojewo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce oraz w miejscowości Święcichowo na działkach nr: 1/4 i 2/2, w obrębie ewidencyjnym Świecichowo, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-06-23 15:12:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.1132.1.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję Starosty Słupskiego Nr 40/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, wydanej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV, budowę słupa linii napowietrznej 15kV oraz demontaż słupa linii napowietrznej w miejscowości Kwakowo na działkach nr: 57/58, 57/57, 50/2, obręb ewidencyjny Kwakowo, gmina Kobylnica (po zmianie na działkach nr: 50/2, 57/57, 59, obręb ewidencyjny Kwakowo oraz działce nr 75, obręb Luleminko - Maszkowo, gmina Kobylnica) - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:10:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.148.12.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 248-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 248-1/2012 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 248/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap IV - budowa elektrowni wiatrowej EW2 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 23/2 i 236, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:07:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.777.11.2011 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 791-2/2011 z dnia 29 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 791-1/2011 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 791/2011 z dnia 31 października 2011 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych (sześć elektrowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi, linią SN i światłowodem) w miejscowości Karzcino na działkach nr: 247, 252, 246, 148/1, 237, 153, 253, 164/1, 154, 231, 166/1, 248, 67, 150, 151, w obrębie Karzcino, w gminie Słupsk oraz w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 278, 328, 411/2, 24/1, 230, 31/2, 31/4, 31/3, 231, 240, 243, 263, 339, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:06:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1082.12.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1012-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 1012-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 248/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap III - budowa elektrowni wiatrowej EW1 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 23/2, 80, 236, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:04:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.218.12.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 269-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 268-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 269/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap V - budowa elektrowni wiatrowej EW3 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 77 i 80, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:03:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1171.7.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 59/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku, zmienionej decyzjami: nr 59-1/2013 z dnia 07 maja 2014 roku oraz nr 59-1/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Karzcino - budowa elektrowni wiatrowej EW7 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Karzcino na działkach nr: 156 i 248, w obrębie Karzcino, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:02:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.12.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 250-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014 roku, zmieniającej decyzje nr 250-1/2012 z dnia 07 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 250/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VI - budowa elektrowni wiatrowej EW4 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 85, 86, 84, 83, w obrębie Lubuczewo, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:01:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1081.16.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1011-3/2012 z dnia 06 maja 2015 roku, zmieniającej decyzję nr 1011-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzją nr 1011-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku (sprostowanej postanowieniem nr AB-I-D.6740.1081-6.2012 z dnia 28 maja 2014 roku),zmieniającej decyzję nr 1011/12 z dnia 27 grudnia 2012roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 111/2, 112/2, 112/1, 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 15:00:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.85.12.2012 z dnia 21 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 207-2/2012 z dnia 18 sierpnia 2014, zmieniającej decyzję nr 207-1/2012 z dnia 06 maja 2014 roku, zmieniającej decyzję nr 207/12 z dnia 29 marca 2012 roku dotyczącej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW6 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 106 i 266, w obrębie Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk; zmiana dotyczy wysokości elektrowni wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-06-22 14:58:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.77.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania działek nr 191/2-191/12 w miejscowości Siemianice na działkach nr: 175/3, 191/1, 191/7, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-22 14:57:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.91.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem do elektrowni wiatrowej EW12 - zespół elektrowni wiatrowych Gluszynko- Grapice, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głuszynko na działce nr 1/17 w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:59:17
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.81.1.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 139/5, 139/6, 189/5 189/11, 190, 216/3, 221, 234 w obrębie ewidencyjny Widzino, w jednostce ewidencyjnej Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:51:09
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.80.1.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 991/12, 277/5, 276, 272/4, 272/3, 887, 844 w obrębie ewidencyjny Ustka, ulica Rzemieślnicza, ulica Słupska, ulica Sportowa - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:47:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.53.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulica 11 Listopada na działkach nr: 2032, 2069/2, 1598/2, 505, 520/2, 2752, 2766, 2769, 2776, w obrębie ewidencyjny Ustka, w jednostce ewidencyjnej Ustka. - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:30:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dębina na działkach nr: 100/50, 593, 594, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-20 15:05:59
dokument Obwieszczenie AB-I-B.7351-744-4/08 z dnia 16 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 711/08 wydanej w dniu 18 września 2008 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08 wydanej w dniu 6 maja 2009 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08/09 wydanej w dniu 21 września 2009 roku, w związku z decyzją nr 711-1/08/11 wydanej w dniu 8 lutego 2011 roku, w związku z decyzją nr 711-2/08/11/12 wydanej w dniu 16 marca 2012 roku , o pozwoleniu na "budowę zespołu elektrowni wiatrowych Zaleskie", inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 302/2, 302/3, 306, 424, 443, 451, 456, 457/2, 457/8, 465/2, 472, 473/2, 479/2, 484, 493, 547, 3012, 305, 425, 448, 450/1, 452, 460, 470, 476, 483, 487, 500/1, 526, 490, w miejscowości Zaleskie, w obrębie ewidencyjnym Zaleskie, w gminie Ustka , na działce nr 117, 118 w miejscowości Zaleskie PGR, w obrębie ewidencyjnym Zaleskie PGR, w gminie Ustka oraz na działce nr 621/3 w miejscowości Starkowo, w obrębie ewidencyjnym Starkowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-17 14:35:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.63.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 918/3, 820/3, 820/7 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-17 10:17:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.57.2012 z dnia 16 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 170/2012 z dnia 13 marca 2012 roku pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami: wodnym i kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 196/1, 196/2, 178, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-17 10:15:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.69.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kończewo na działkach nr: 99, 277, w obrębie ewidencyjnym Kończewo w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-16 11:45:05
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.48.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0.4kV, wymianę słupa linii napowietrznej 15kV, budowę linii kablowych 15kV i 0.4 kV, w miejscowości Smołdziński Las na działkach nr: 81, 28/2, 2/2, 40/2, 40/1, 70, w obrębie ewidencyjnym Smołdzińskim Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-06-16 11:43:28
dokument Obwieszczenie ŚR-I.6222.1.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla eletrowni biogazowej zlokalizowanej w miejscowości Darżyno, gm. Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-06-16 11:37:31
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.95.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem dla potrzeb budowy elektrowni wiatrowej EW7 na działce nr 200 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-06-15 15:09:16
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.96.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem dla potrzeb budowy elektrowni wiatrowej EW10 na działce nr 204 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-06-15 15:06:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.73.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Lubuczewo" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 12/4, 186/1, 192/1, 194/1, 25/1, 53, 168, 170, 197 - dokument stracił ważność 2016-06-15 15:01:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.62.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z wypustami w miejscowości Bolesławice na działkach nr: 134, 9/26, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-15 14:58:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.254.2.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych gospodarczych Osady Latarnika dla potrzeb Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo - Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego na działce nr 2 w miejscowości Czołpino, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino wraz z budową sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2016-06-15 14:54:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.62.2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej (ulica Wrzosowa) wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bierkowo na działkach nr:165, 63, 48/2, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-13 14:11:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.41.2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 607, 606, 608/12, 46/4, 48, 667, w miejscowości Bolesławice, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-10 14:24:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 61/1 i 64, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-06-09 10:26:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii napowietrzno-kablowej 15kV i O,4 KV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz demontaż: wieżowej stacji transformatorowej, odcinka linii napowietrznej 15 kV, odcinak linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Gać na działkach nr: 47/3, 50, 51, 56, 57, 77/4, w obrębie ewidencyjnym Gać, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-06-09 10:25:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.66.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, w istniejącym pasie drogowym ulicy Konwaliowej na działkach nr: 655, 201/8, 201/9, w obirębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-06 15:05:37
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.58.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino I, etap III - budowa elektrowni wiatrowej EW7 na działce nr 200 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-06-06 14:47:42
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.60.2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na polegające na remoncie dachu budynku dworu; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer 4/20, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-06-03 14:10:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.85.2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 887, 160/6, 161/4 w obrębie ewidencyjny Rowy, w jednostce ewidencyjnej Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-06-01 12:37:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.46.2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej przyłączeniowej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia); inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 244/6, 244/1 w obrębie ewidencyjnym Darżyno oraz na działkach nr; 691, 690, 688, 762, 750, 756, 752, 755, 754, 716, 764, 224/4, 223/1, 227/5, 227/15, 233, 274, 308, 283, 282, 124/21, 124/22, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-06-01 12:35:39
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.58.2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 208/50, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-06-01 12:33:57
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.81.2016 z dnia 30 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 139/5, 139/6, 189/5 189/11, 190, 216/3, 221, 234 w obrębie ewidencyjny Widzino, w jednostce ewidencyjnej Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-31 13:44:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.80.2016 z dnia 30 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 991/12, 277/5, 276, 272/4, 272/3, 887, 844 w obrębie ewidencyjny Ustka, ulica Rzemieślnicza, ulica Słupska, ulica Sportowa - dokument stracił ważność 2016-05-31 13:43:40
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego na dz. nr 63 obręb Bierkowo w wylot do odprowadzenia ścieków deszczowych oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-A (ziemi) zlokalizowanego dz. nr 63 (dr) Bierkowo gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-31 11:44:47
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2016 Starosty Słupskiego z dnia 30 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego (ulica Tulipanowa) w miejscowości Krępa na działce nr 601/9, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:23:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.73.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę części hali produkcyjno-magazynowej - część socjalno-biurowa etap II, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:21:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu dla budowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz wiaty magazynowej przy hali produkcyjnej oraz wydania pozwolenia na budowę części hali produkcyjno-magazynowej z wiatą- etap I, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce nr 250, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:20:26
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.401.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 504/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVI budowa elektrowni wiatrowej EW15 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:18:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.404.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 506/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap X budowa elektrowni wiatrowej EW8 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działce numer: 210/3, 162 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:17:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.384.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 504/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VII budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest działkach numer: 6/3, 6/4, 41/1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:16:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.400.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 505/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVI budowa elektrowni wiatrowej EW14 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:15:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.409.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 502/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XV budowa elektrowni wiatrowej EW13 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:14:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.411.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 499/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XII budowa elektrowni wiatrowej EW10 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach numer: 199/2, 199/5 w miejscowości Nowa Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa , w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:13:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.406.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 501/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XIV budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach numer: 165, 199/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:12:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.403.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 500/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XIX budowa elektrowni wiatrowej EW17 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach numer: 38/1 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica i nr 45 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:11:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.338.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 398/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XXI budowa elektrowni wiatrowej EW22 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 3/6 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:10:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.410.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 498/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VII budowa elektrowni wiatrowej EW11 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym? inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 1 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:09:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.386.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 442/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap III budowa elektrowni wiatrowej EW1 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym działkach?, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 26, 24 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:08:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.408.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 503/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XVIII budowa elektrowni wiatrowej EW16 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 38/3 w miejscowości Karżnica, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:07:12
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.405.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 507/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap XI budowa elektrowni wiatrowej EW9 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 109/3, 199/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:06:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.402.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 508/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VIII budowa elektrowni wiatrowej EW6 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 195/5 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie ewidencyjnym Nowa Dabrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:05:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.407.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 506/2012 wydanej w dniu 29 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap X budowa elektrowni wiatrowej EW8 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 210/3, 162 w miejscowości Nowa Dabrowa, w obrębie Nowa Dąbrowa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:04:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.388.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 444/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap VI budowa elektrowni wiatrowej EW4 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest działkach numer: 45, 46 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:02:56
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.385.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 441/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap V budowa elektrowni wiatrowej EW3 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 6/4, 2 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 15:01:44
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.332.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 403/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIII budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym , inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19 w miejscowości Głuszynko w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 14:58:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.332.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 403/2012 wydanej w dniu 31 maja 2012 roku o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Głuszynko-Grapice etap XIII budowa elektrowni wiatrowej EW12 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym , inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 1/17, 19 w miejscowości Głuszynko w obrębie ewidencyjnym Głuszynko, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 14:57:43
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.387.2.2012 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 443/2012 wydanej w dniu 13 czerwca 2012 roku o pozwoleniu na budowę ?zespołu elektrowni wiatrowych Wieliszewo etap IV budowa elektrowni wiatrowej EW2 wraz z drogą dojazdowa i placem montażowym?, inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 22/1, 24 w miejscowości Wieliszewo, w obrębie ewidencyjnym Wieliszewo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-30 14:56:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.48.2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę i przebudowę dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 1287, 1227, 1226, 1149, 1285, 1094, 462/7, 533/3, 510, 166/5, 1291, 967/1, 966/1, 968/1, 986, 987, 1037/1, 1288, 1286, 511/2, 8/25 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska i działce nr 50 w obrębie ewidencyjnym Skarszów, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-05-25 14:26:34
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.53.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane, polegające na wymianie stolarki okiennej w zabytkowym budynku kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Sierakowo na działce nr 185, w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:46:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.43.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane, polegające na wymianie podłóg drewnianych oraz remoncie posadzek z cegły w nawie zabytkowego kościoła parafialnego w Kobylnicy przy ulicy Głównej 65, wraz z wykonaniem instalacji gazowej i ogrzewania podłogowego w miejscowości Kobylnica na działce nr 717, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:44:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dębina na działkach nr: 100/50, 593, 594, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:41:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.68.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Niewiarowo na działkach nr: 19, 21, 20/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:39:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.61.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi powiatowej Stanięcino-Wieszyno - Etap I w miejscowości Stanięcino na działce nr 61/1, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:37:54
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.28.2014 z dnia 25 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 95/2012 z dnia 13 lutego 2012r. wydanej na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 1 etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW 13 wraz z droga dojazdową i placem montażowym na działkach nr 15, 16, 17 w miejscowości Karżniczka, w obrębie Karżniczka, w gminie Damnica - zmiana dotyczy lokalizacji turbiny wiatrowej na działce nr 17 - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:35:51
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.26.2014 z dnia 25 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 90/2012 z dnia 13 lutego 2012r. wydanej na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 1 etap V - budowa elektrowni wiatrowej EW 11 wraz z droga dojazdową i placem montażowym na działkach nr: 15, 16 w miejscowości Karżniczka, w obrębie Karżniczka, w gminie Damnica - zmiana dotyczy lokalizacji turbiny wiatrowej - dokument stracił ważność 2016-05-25 11:33:00
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.1132.1.2012 z dnia 23 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego Nr 40/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, wydanej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV, budowę słupa linii napowietrznej 15kV oraz demontaż słupa linii napowietrznej w miejscowości Kwakowo na działkach nr: 57/58, 57/57, 50/2, obręb ewidencyjny Kwakowo, gmina Kobylnica (po zmianie na działkach nr: 50/2, 57/57, 59, obręb ewidencyjny Kwakowo oraz działce nr 75, obręb Luleminko ? Maszkowo, gmina Kobylnica) - dokument stracił ważność 2016-05-24 11:44:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.29.1.2016 z dnia 23 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 96/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku wydanej na budowę zespołu elektrowni wiatrowych w' miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:32:23
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.58.1.2016 z dnia 23 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 1, etap 111 - budowa elektrowni wiatrowej EW7 na działce nr 200 w miejscowości Bięcino, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:30:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.61.2016 z dnia 20 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej i placu montażowego do elektrowni wiatrowej EW7- zespół elektrowni wiatrowych Bięcino 1, etap III, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 19, 200, 201, 256 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:28:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.51.2016 z dnia 13 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejsce istniejącej stacji T-659; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Górzyno na działce numer 11/27, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2016-05-19 10:04:21
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.56.2016 z dnia 19 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w Bolesławice na działkach nr: 9/26, 8/3, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-19 10:00:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.35.2016 z dnia 18 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 208/39, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-19 09:59:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.42.2016 z dnia 18 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Cisowej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działce nr 1097/20, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-19 09:56:09
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.62.2016 z dnia 18 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w Bolesławice na działkach nr: 9/26, 8/3, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-19 09:54:04
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.45.2016 z dnia 19 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz przebudowę przepustu rowu melioracyjnego R-A dz. nr 63 (dr) Bierkowo gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-19 09:18:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.66.2016 z dnia 17 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, w istniejącym pasie drogowym ulicy Konwaliowej na działkach nr: 655, 201/8, 201/9, w obirębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-17 13:32:09
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.58.2016 z dnia 17 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 208/50, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-17 13:22:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.254.3.2007 z dnia 17 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 358/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku, w związku z decyzjami zmieniającymi nr 358/-1/7/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku, oraz nr 358-2/07/08/13 z dnia 4 lutego 2013 roku, wydanych w sprawie pozwolenia na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych osady Latarnika dla potrzeb Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo ? Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego na działce nr: 2 w miejscowości Czołpino, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino wraz z budową sieci wodociągowej (inwestycja zrealizowana na działkach nr: 2, 78, 73, 20/9 w miejscowości Czołpino, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy, w gminie Smołdzino) - dokument stracił ważność 2016-05-17 13:20:59
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.31.2016 z dnia 16 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, obejmujące budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 527/1, 691, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-17 13:18:23
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 17 maja 2016 r. o wydaniu na rzecz Gminy Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) decyzję Nr 237/2016 orzekającą o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworów studziennych - studni głębinowych nr 1 i 2/A wchodzących w skład ujęcia lokalnego położonego na dz. nr 44/2 obręb Bruskowo Wielkie w m-ci Bruskowo Wielkie gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-17 12:35:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2016 z dnia 13 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego (ulica Tulipanowa) w miejscowości Krępa na działce nr 601/9, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-13 14:45:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.60.2016 z dnia 12 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kobylnica przy ulicy Kolorowej na działce nr 74/20, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-13 10:19:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.38.2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Darżewo IV-Głuszyno (budowa 2 elektrowni wiatrowych); inwestycja zlokalizowana jest na działce nr: 153/4 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-05-12 10:29:34
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.73.1.2016 z dnia 10 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę odcinka sieci deszczowej wraz przyłączem na działkach nr: 67/6, 67/1, 68/2 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjny Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-11 12:25:24
dokument DECYZJA Starosty Słupskiego NR GN-V.6821.14.2015 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci 0,4 kV w miejscowości Przytocko, między innymi na działce nr 39 i 41, tj. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym... - dokument stracił ważność 2016-05-09 14:28:19
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.53.2016 z dnia 5 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w zabytkowym budynku kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Sierakowo na działce nr 185, w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-05 14:43:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.43.2016 z dnia 5 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na roboty budowlane polegające na wymianie podłóg drewnianych oraz remoncie posadzek z cegły w nawie zabytkowego kościoła parafialnego w Kobylnicy wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego w miejscowości Kobylnica na działce nr 17/1 w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-05-05 14:42:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.60.2016 z dnia 5 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku dworu; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer 4/20, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-05-05 14:40:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.49.1.2016 z dnia 02 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmującego budowę odcinka drogi gminnej ulicy Kościuszki wraz z parkingiem oraz kanalizacją deszczową na działkach nr: 80/1, 83, 84, 94 w miejscowości Kępice, w obrębie geodezyjnym Kępice, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2016-05-02 13:28:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.18.1.2015 z dnia 02 maja 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr 149/2015 z dnia 2 marca 2015 roku wydanego na budowę odcinków dróg gminnych, chodników oraz miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr: 94, 407/16, 409, 411, 410/4, 472/5 w miejscowości Kępice, w obrębie geodezyjnym Kępice, w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2016-05-02 13:26:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.50.2016 z dnia 02 maja 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 1, 3, 67, 89, 129, 152, 163, 166, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-02 13:05:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.61.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi powiatowej Stanięcino-Wieszyno - Etap I w miejscowości Stanięcino na działce nr 61/1, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-05-02 11:35:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.62.2016 Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (ulica Wrzosowa) wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bierkowo na działkach nr:165, 63, 48/2, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-29 15:36:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.2016 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gać-Redęcin w miejscowości Gać na działkach nr: 252/2, 253, 252/3, w obrębie ewidencyjnym Gać, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Redęcin na działkach nr: 255/1, 255/2, 262/1, 262/2, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-29 12:02:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.47.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na wzmocnieniu istniejącej stalowej wieży kratownicowej wchodzącej w skład stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na działce numer 216, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-04-29 11:34:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.48.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, wyminę słupa linii napowietrznej 15 kV oraz na budowę linii kablowych 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Smołdziński Las na działkach nr: 81, 28/2, 2/2, 40/2, 40/1, 70, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-04-28 12:49:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.42.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Cisowe w' miejscowości Kobylnica na działce nr 1097/20, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-28 12:46:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.41.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 607, 606, 608/12, 46/4, 48, 667, w miejscowości Bolesławice, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-28 12:44:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.40.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zębowo na dziatkach nr: 41, 59/2,67/2, 67/6, w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-28 12:43:16
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.35.2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci w odociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 208/39, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 2599, 1600, 1601, 1602,1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-28 12:39:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.76.2014 Starosty Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 403/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku wydanej w sprawie pozwolenia na budowę parkingu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 309/1 i 308/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-27 12:54:21
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworów studziennych - studni głębinowych nr 1 i 2a wchodzących w skład ujęcia lokalnego położonego na dz. nr 44/2 obręb Bruskowo Wielkie w m-ci Bruskowo Wielkie gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-25 15:23:21
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.51.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji Transformatorowej 15/0,4kV w miejsce istniejącej stacji T-659; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Górzyno na działce numer 11/27, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2016-04-20 14:31:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.46.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej przyłączeniowej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia); inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 244/6, 244/1 w obrębie ewidencyjnym Darżyno oraz na działkach nr; 691, 690, 688, 762, 750, 756, 752, 755, 754, 716, 764, 224/4, 223/1, 227/5, 227/15, 233, 274, 308, 283, 282, 124/21, 124/22, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-04-20 14:28:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.53.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulica 11 Listopada na działkach nr: 2032, 2069/2, 1598/2, 505, 520/2, 2752, 2766, 2769, 2776, w obrębie ewidencyjny 0001 Ustka, w jednostce ewidencyjnej 221201_1 Ustka. - dokument stracił ważność 2016-04-15 13:47:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.38.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN-5 oraz demontażu złącza kablowego 15 kV i slupów linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Głobino na działkach nr: 310, 567, 25/4, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 30 i 61/1, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-15 13:39:19
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.20.2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę komór połączeniowych oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 712, 1252, 716/2, 716/1, 457/1, 582, 663, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-14 12:45:09
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.35.2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie kaplicy przykościelnej oraz remont kamiennego ogrodzenia na działce nr 163 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-04-13 11:01:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.28.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzynia na działkach nr: 30, 22/27, 22/25, 22/26, w obrębie ewidencyjnym Krzynia, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-04-13 11:00:07
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.38.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Darżewo IV-Głuszyno ( budowa 2 elektrowni wiatrowych); inwestycja zlokalizowana jest na działce nr: 153/4 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-04-13 08:06:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.37.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 296 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo i 83/1 w obrębie ewidencyjnym Żochowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-04-13 08:04:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.36.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 442/27, 442/35 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-04-13 08:02:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 56, 55/13, 55/14, 55/12 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-04-13 08:00:56
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.51.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 132/1, 97, 93/4, 93/10, 92/8, 108/13, 108/14, 108/15, 118 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na działce nr 190 w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-12 13:24:53
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.49.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę odcinka ulicy z parkingami i kanalizacją deszczową na działkach nr: 80/1, 83, 84, 94 w miejscowości Kępice, w obrębie ewidencyjnym Kępice, w jednostce ewidencyjnej Kępice - dokument stracił ważność 2016-04-12 13:22:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.18.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 149/2015 z dnia 2 marca 2015 roku na budow odcinków dróg gminnych, chodników oraz miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr: 94, 407/16, 409, 411, 410/4, 472/5 w miejscowości Kępice, w obrębie ewidencyjnym Kępice, w jednostce ewidencyjnej Kępice - dokument stracił ważność 2016-04-12 13:19:39
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.48.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę i przebudowę dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 1287, 1227, 1226, 1149, 1285, 1094, 462/7, 533/3, 510, 166/5, 1291, 967/1, 966/1, 968/1, 986, 987, 1037/1, 1288, 1286, 511/2, 8/25 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska i działce nr 50 w obrębie ewidencyjnym Skarszów, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-04-11 15:17:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.76.2014 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 403/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku wydanej w sprawie pozwolenia na budowę parkingu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 309/1 i 308/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-08 14:58:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.31.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 527/1, 691, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-04-08 14:56:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2016 Starosty Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 331/3, 331/4, 336, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-04-07 15:01:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.46.2016 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dwóch linii kablowych 15 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 156/25, 156/91, 156/92 wraz z demontażem linii napowietrzne 15kV na działkach nr: 156/25, 156/91, 156/92, 156/14 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjny Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-06 14:47:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.50.2016 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 1, 3, 67, 89, 129, 152, 163, 166, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-04-05 14:56:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.44.2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w raz przy łączami i odprowadzeniem na działkach nr: 107/1, 108/2, 1379, 22383, 2384/7, 2403, 2406, 2416, 2505 w miejscowości Ustka w obrębie ewidencyjnym Ustka. - dokument stracił ważność 2016-04-04 14:59:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.43.2016 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej SN i słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 3, 40, 42, 131, w obrębie ewidencyjnym Warblewo. w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-04-01 14:23:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 296 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo i 83/1 w obrębie ewidencyjnym Żochowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-03-25 11:07:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 331/3, 331/4, 336, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-03-24 10:37:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.36.2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 442/27, 442/35 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-03-23 12:54:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.18.2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 909/3, 763/2, 1558, 1432, 1431, 1430, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-03-23 12:49:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.31.2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 53/2 i 54/2, w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-21 15:34:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.30.2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej z miejscowości Włynkówko w gminie Słupsk do miejscowości Zimowiska w gmina Ustka; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bydlino na działkach nr: 108, 49/3, 31, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-21 15:33:07
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.19.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 655, 201/9, 201/8, 1332/3, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-03-18 13:43:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.10.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Łosinie na działkach nr: 81/1, 683, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-03-18 13:41:45
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.43.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej SN i słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Warblewo na działkach nr: 3, 40, 42, 131, w obrębie ewidencyjnym Warblewo. w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-17 15:13:33
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączem na działkach nr: 206, 209/5 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-03-17 14:43:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.142.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karżnica na działkach nr: 32/19, 32/15, 32/4 w obrębie Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-03-17 12:44:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.251.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci: SN-15kV na działkach nr: 8/18, 8/19 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:24:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 56, 55/13, 55/14, 55/12 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-03-16 13:31:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.23.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 292/1, 293, 277/1, 256, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelino na działkach nr: 155/10, 121, 164, 160, 167, 169, 166, 171, 176/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-16 10:38:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.26.2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bierkowo na działce nr 178, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-16 10:36:11
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.35.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie kaplicy przykościelnej oraz remont kamiennego ogrodzenia na działce nr 163 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-03-11 14:15:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.28.2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzynia na działkach nr: 30, 22/27, 22/25, 22/26, w obrębie ewidencyjnym Krzynia, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-03-11 13:36:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.38.2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN-5 oraz demontażu złącza kablowego 15 kV i slupów linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Głobino na działkach nr: 310, 567, 25/4, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 30 i 61/1, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-11 13:34:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.40.2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz odwodnieniem w miejscowości Lubuczewo na działkach nr: 12/3, 52/1, 11/6, w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-11 13:32:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.30.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15/04 kV budowę linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0.4 kV na działkach nr: 11/1, 11/2, 52/1, 42, 63, 16, 73/2 w miejscowości Siodłonie, w obrębie ewidencyjnym Siodłonie, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-03-09 14:29:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.219.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Żytnia) wraz z odwodnieniem w miejscowości Siemianice na działkach nr: 175/3 i 175/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Swochowo na działkach nr: 80 i 81, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-03-08 15:07:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice na działce nr 746/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice. w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-03-08 15:05:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.19.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w miejscowości Główczyce na działce nr 431, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-03-08 15:03:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.17.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 110/1, 111/1, 115, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-03-08 15:00:57
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.23.2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 915, 907/4 w obrębie ewidencyjnym Ustka, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2016-03-04 14:08:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.5.2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 84/1, 137/2, 33/2, 132/1, 132/2, 36/10, 131/4, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-03-04 09:30:35
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.142.1.2015 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karżnica na działkach nr: 32/19, 32/15, 32/4 w obrębie Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-03-01 14:49:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.31.2016 Starosty Słupskiego z dnia 01 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 53/2 i 54/2, w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-03-01 14:00:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.1022.2011 Starosty Słupskiego z dnia 26 lutego 2016 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę nr 924/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wydanej w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wodnym i kanalizacyjnym na działce nr 188/3 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka, zmienionej decyzją nr 924-1/2011/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w zakresie dopisania w rozstrzygnięciu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz działek nr: 188/7, 473/1, przez które przebiega projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna - dokument stracił ważność 2016-02-26 15:28:36
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.20.2016 Starosty Słupskiego z dnia 25 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę komór połączeniowych oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 712, 1252, 716/2, 716/1, 457/1, 582, 663, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-02-26 15:20:20
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.19.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 655, 201/9, 201/8, 1332/3, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-02-25 12:58:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.6.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w Sycewicach Kobylnicy na działkach nr: 49/5, 50/2 w obrębie ewidencyjnym Sycewice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-02-25 12:56:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.30.2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej z miejscowości Włynkówko w gminie Słupsk do miejscowości Zimowiska w gmina Ustka; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bydlino na działkach nr: 108, 49/3, 31, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-24 14:14:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.23.2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bierkowo na działce nr 178, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-24 12:54:45
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.224.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (9 elektrownie wiatrowe - EW4, EW5, EW6, EW9, EW10, EW11, EW12, EW13, EW16 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi, stacją elektroenergetyczną GPZ) - I ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/5, 170/10, 163, 162/4, 162/1, 161, 160/3, 126, 125/8, 3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk, w miejscowości Wieszyno na działce nr 5/1, w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Sąborze na działkach nr: 293, 154, 104/11, 105/1, 105/2, 106, w obrębie ewidencyjnym Sąborze, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-02-24 12:52:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.223.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (2 elektrownie wiatrowe - EW2, EW7, wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - II ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działce nr 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-24 12:51:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.222.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (3 elektrownie wiatrowe - EW1, EW15, EW17 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - III ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/5, 170/10, 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-24 12:50:58
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.221.2015 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 elektrownie wiatrowe - EW3, EW8, EW14 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - IV ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/10, 162/4, 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-24 12:49:57
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.136.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Rowy wraz ze zjazdem z drogi gminnej na działkach nr: 1/10, 808 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-02-23 09:15:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody z linią elektroenergetyczną; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 203, 63/5, 63/15, 63/14, 63/23, 63/22 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-02-19 14:39:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.23.2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 56 w obrębie ewidencyjnym Skórowo Nowe, 27/2 w obrębie ew idencyjnym Skórowo Stare, 18/2 w obrębie ewidencyjnym Węgierskie - dokument stracił ważność 2016-02-19 11:42:09
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.18.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 909/3, 763/2, 1558, 1432, 1431, 1430, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-02-18 14:19:41
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2016r. w dniu 18.02.2016r. wydano na rzecz Gminy Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) decyzję legalizacji urządzenia wodnego studni SW-1A/06 do poboru wody podziemnej, zlokalizowanej na dz. nr 560/1 obręb Objazda gm. Ustka. - dokument stracił ważność 2016-02-18 11:44:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice na działce nr 746/1, w obrębie ewidencyjnym Siemianice. w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-02-17 14:48:41
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.23.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 292/1. 293. 277/1, 256. w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelino na działkach nr: 155/10, 121, 164, 160, 167, 169, 166, 171, 176/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelino - dokument stracił ważność 2016-02-17 14:47:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.19.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w miejscowości Główczyce na działce nr 431, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2016-02-17 14:45:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.4.2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia związanego z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Swołowo na działce nr 154, w obrębie ewidencyjnym Swołowo - dokument stracił ważność 2016-02-17 14:41:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.10.2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 63/15, 63/22, 63/23 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-02-17 13:30:27
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.236.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik przeznaczony na chów 3700 sztuk brojlera oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (zbiornik bezodpływowy) na działce nr 1/8 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-02-16 14:09:27
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.247.2015 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: SN-15kV, nn-0,4kV na działkach nr: 13/1, 12/1, 11/1, 10/5, 9/3, 2/6, 2/9, 138, 139/2, 8/21, 142/4, 483, 469/3, 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka oraz wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku na działkach nr: 469/3, 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-02-16 14:02:48
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krępa na działce nr 193/33, w obrębie ewidencyjnym Krępa - dokument stracił ważność 2016-02-16 13:58:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.17.2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 110/1, 111/1, 115, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-02-16 13:56:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.10.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Łosinie na działkach nr: 81/1, 683, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-02-15 11:05:29
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.177.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 lutego 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w raz z budową przyłącza wodociągowego działkach nr: 183/4, 161/2, 204/2, w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-02-15 10:54:56
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączem na działkach nr: 206, 209/5 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2016-02-12 14:51:37
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.9.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 10/14. 10/134. 147/1.44/1. 10/111, 135, 136. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. 145, 146, 11/58, 534, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce - dokument stracił ważność 2016-02-11 14:53:34
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.11.2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat na pobór wody podziemnej do zapewnienia potrzeb bytowo - gospodarczych ludności oraz lokalnych zakładów produkcyjnych wsi Komorczyn - dokument stracił ważność 2016-02-11 11:29:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grąsino na działkach nr: 17/2. 18, 29/4, 38, 82/1, 82/2, 86/1. 89/31, 89/32, 96/1. 99/1. 99/2. 102/5. 102/24, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-09 14:34:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( przebudowa części budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne) w miejscowości Potęgowo na działce nr 241/1 w obrębie Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-02-09 14:27:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.187.2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2015r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głobino na działce nr 152/1, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-09 14:20:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.7.2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej w raz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90, 85/3, 96/3. w obrębie ewidencyjnym Bydlino - dokument stracił ważność 2016-02-09 14:17:57
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.138.2015 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Darżewo IV-Głuszyno w miejscowości Piaseczno na działkach nr: 2, 6, 7, 8/12, 8/15, 11, 12, 13/2, 15, 16, 17/3, 18, 20, 22, 149/2 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno w gminie Potęgowo oraz na działce nr: 153/4 w miejscowości Grapice, w obrębie ewidencyjnym Grapice, w gminie Potęgowo oraz na działkach nr: 37/6,37/7, 37/8,37/9, 37/11, 37/12, 37/13 w miejscowości Głuszyno, w obrębie ewidencyjnym Głuszyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-02-05 14:32:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody z linią elektroenergetyczną; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 203, 63/5, 63/15, 63/14, 63/23, 63/22 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-02-04 14:52:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.10.2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego; inwestycja zlokalizowana na działkach nr: 63/15, 63/22, 63/23 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-02-01 14:39:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.16.2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krępa na działce nr 193/33, w obrębie ewidencyjnym Krepa - dokument stracił ważność 2016-02-01 14:36:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o część dydaktyczna i kotłownię na biomasę wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacjami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi publicznej na działkach nr: 139, 141/2,140, 141/1, 166 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-02-01 14:34:01
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.5.2016 Starosty Słupskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci ( rozbudowa ) wodociągowej Paprzyce-Wiełogłowy na działkach nr: 5, 9/1, 13, 3/17, 83/1 w miejscowości Wielogłowy, w obrębie ewidencyjnym Wielogłowy, w jednostce ewidencyjnej Damnica. - dokument stracił ważność 2016-01-29 13:36:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.190.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla potrzeb 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Boleslawicach na działce nr 671, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-29 13:33:15
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.246.2015 Starosty Słupskiego z dnia 28 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 145, 191/1, 191/7, 175/3 w miejscowości Siemianice - dokument stracił ważność 2016-01-29 13:29:54
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.9.2016 Starosty Słupskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej ( dojazd pożarowy nr 37 ) na działkach nr: 10/5, 10/6, 10/7, 10/8,10/9,10/10,10/13,10/16, 228, 229/1, 229/2, 230/2, 230/5, 231/3, 231/10, 231/11, 231/12, 231/14, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/12, 233/1, 246/2, 246/3, 246/5, 431 w obrębie ewidencyjnym Żelice, na działkach nr: 224, 281 w obrębie ewidencyjnym Kępice oraz na działce nr 223/1 w obrębie ewidencyjnym Obłęże - dokument stracił ważność 2016-01-27 11:55:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 26 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 175/3, 191/1, 191/7 w m. Siemianice - dokument stracił ważność 2016-01-27 11:53:39
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. - zawiadamiam że w dniu 26.01.2016r. wydano na rzecz Gminy Dębnica Kaszubska (ul. Zjednoczenia 16a, 76- 248 Dębnica Kaszubska) pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej (N 54022?58,8?, E 17°22?03,0?) zlokalizowanej na terenie dz. nr 137 w m. Dobra obręb 022 Dobra gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2016-01-26 15:31:15
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.5.2016 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2016 r - zawiadamiam że w dniu 19.01.2016r. na wniosek Gminy Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - studni SW-1A/06 zlokalizowanej na dz. nr 560/1 obręb Objazda - dokument stracił ważność 2016-01-26 08:07:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.251.2015 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: SN-15kV na działkach nr: 8/18, 8/19 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-01-25 14:47:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sycewieach na działkach nr: 2/149, 2/139, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-25 14:42:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.7.2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicy Przemysłowej i Kolejowej na działkach nr: 100/7, 100,8, 160,154 w miejscowości Damnica, w obrębie ewidencyjnym Damnica, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-01-25 14:28:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gać-Redęcin w miejscowości Gać na działkach nr: 252/2, 253. 252/3, w obrębie ewidencyjnym Gać, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Redęcin na działkach nr: 255/1. 255/2, 262/1, 262/2, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-22 12:51:25
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016r. o wydaniu postanowienia: 1-Odmawiające uzupełnienia decyzji Starosty Słupskiego nr 636/2015 znak: ŚR.II.6341.169.2015 z dnia 29.12.2015r. orzekającej w pkt. II o udzieleniu Gminie Słupsk pozwolenia wodnoprawnego pobór wody podziemnej ... - dokument stracił ważność 2016-01-20 10:51:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.157.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 781/2015 z dnia 19 października 2015 roku wydanej w sprawie pozwolenia na budowę ulicy Kolorowej w Bolesławicach - Etap I na działkach nr: 74/20, 74/21 w obrębie ewidencyjny m. Bolesławice - dokument stracił ważność 2016-01-19 15:26:28
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.6.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w Sycewicach Kobylnicy na działkach nr: 49/5, 50/2 w obrębie ewidencyjnym Sycewice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-19 15:24:21
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.5.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 84/1, 137/2, 33/2, 132/1, 132/2, 36/10, 131/4, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-19 15:22:53
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.9.2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Rowy wraz ze zjazdem z drogi gminnej na działkach nr: 1/10,808 w miejscowości Objazda, w obrębie ewidencyjnym Objazda - dokument stracił ważność 2016-01-19 15:21:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6741.7.2015 Starosty Słupskiego z dnia 19 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 311 w miejscowości Podole Wielkie - dokument stracił ważność 2016-01-19 15:19:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.9.2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 10/14. 10/134. 147/1.44/1. 10/111, 135, 136. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. 145, 146, 11/58, 534, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:57:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( przebudowa części budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne) w miejscowości Potęgowo na działce nr 241/1 w obrębie Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:55:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.4.2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia związanego z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Swołowo na działce nr 154. w obrębie ewidencyjnym Swołowo - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:51:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.150.2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej na dziatkach nr: 232, 229 w miejscowości Damno, w obrębie ewidencyjnym Damno, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:42:38
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane, polegające na terinomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z budową podjazdów dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych w miejscowości Kończewo na działce nr 68, w obrębie ewidencyjnym Kończewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:37:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.142.2015 Starosty Słupskiego z dnia 11 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karżnica na działkach nr: 32/19, 32/15, 32/4 w obrębie Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:29:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 15kV/0,4kV, linii kablowej 15kV, linii 0,4kV na działkach nr: 171, 243/1 w miejscowości Wiklino, w obrębie ewidencyjnym Wiklino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-19 14:25:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.7.2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej w raz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90, 85/3, 96/3. w obrębie ewidencyjnym Bydlino - dokument stracił ważność 2016-01-15 13:10:41
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.180.2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w Bolesławicach na działkach nr: 134, 9/31, 9/26, 9/40, 9/49, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-14 14:11:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2015 Starosty Słupskiego z dnia 13 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ulicy Jana Pawła II w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 58/1, 58/2, 56/2, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-13 15:30:16
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.247.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: SN-15kV, nn-0,4kV na działkach nr: 13/1, 12/1, 11/1, 10/5, 9/3, 2/6, 2/9, 138, 139/2, 8/21, 142/4, 483, 469/3, 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka oraz wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku na działkach nr: 469/3, 469/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2016-01-13 13:28:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.166.2015 Starosty Słupskiego z dnia 12 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Kobylnica - II etap inwestycji ( obejmujący budowę trzech elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w postaci układu komunikacyjnego, w tym dróg dojazdowych i placów manewrowych oraz linii kablowych SN, uziemienia i światłowodowych dla podłączenia z rozdzielnią 30kV istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/30kV FW Kobylnica), w miejscowości Płaszewo na działkach nr: 61/5, 61/7, 61/8, 62, 67, 68, 69/86, 70, 71/5, 71/7, 72/2, 73/19, 73/20, 164, w obrębie ewidencyjnym Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-13 13:15:07
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej zlokalizowanej na terenie dz. nr 137 w m. Dobra obręb 022 Dobrzeć gm. Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2016-01-12 12:11:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grąsino na działkach nr: 17/2. 18, 29/4, 38, 82/1, 82/2, 86/1. 89/31, 89/32, 96/1. 99/1. 99/2. 102/5. 102/24, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-08 14:36:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.218.2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem, zjazdem oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Bydlino na działkach nr: 2/227, 2/228, 2/187, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-01-08 14:34:38
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.1.2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sycewieach na działkach nr: 2/149, 2/139, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-08 14:32:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.202.2015 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci linii kablowych 15 kV i 0,4 kV oraz demontaż PZ Redzikowo nr 01-6005 w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 352 i 354/2. w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2016-01-08 10:19:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.224.2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (9 elektrownie wiatrowe - EW4, EW5, EW6, EW9, EW10, EW11, EW12, EW13, EW16 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi, stacją elektroenergetyczną GPZ) - I ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/5, 170/10, 163, 162/4, 162/1, 161, 160/3, 126, 125/8, 3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk, w miejscowości Wieszyno na działce nr 5/1, w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Sąborze na działkach nr: 293, 154, 104/11, 105/1, 105/2, 106, w obrębie ewidencyjnym Sąborze, w jednostce ewidencyjnej Damnica - dokument stracił ważność 2016-01-07 14:32:49
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.223.2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (2 elektrownie wiatrowe - EW2, EW7, wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - II ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działce nr 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-07 14:31:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.222.2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz infrastrukturą towarzyszącą (3 elektrownie wiatrowe - EW1, EW15, EW17 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - III ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/5, 170/10, 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-07 14:30:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.221.2015 Starosty Słupskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Warblewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 elektrownie wiatrowe - EW3, EW8, EW14 wraz z infrastrukturą drogową, sieciami kablowymi, sieciami światłowodowymi) - IV ETAP inwestycji w miejscowości Warblewo na działkach nr: 170/10, 162/4, 160/3, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2016-01-07 14:28:40
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.178.2015 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 175/3, 191/1, 191/7 w m. Siemianice - dokument stracił ważność 2016-01-05 13:35:20
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.246.2015 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 145, 191/1, 191/7, 175/3 w miejscowości Siemianice - dokument stracił ważność 2016-01-04 15:17:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.190.2015 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla potrzeb 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Boleslawicach na działce nr 671, w obrębie ewidencyjnym Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-01-04 12:24:28