Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XXVIII/322/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-23 11:58:39
dokument Nr XXVIII/321/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-23 11:57:45
dokument Nr XXVIII/320/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-23 11:56:48
dokument Nr XXVIII/319/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2013-12-23 11:55:21
dokument Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 2013-12-23 11:45:57
dokument Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-12-23 11:44:59
dokument Nr XXVIII/316/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2013-12-23 11:44:03
dokument Nr XXVIII/315/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-12-23 11:43:12
dokument Nr XXVIII/314/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-12-23 11:41:56
dokument Nr XXVIII/313/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013-12-23 11:41:17
dokument Nr XXVIII/312/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Lubańskim 2013-12-23 11:39:16
dokument Nr XXVIII/311/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" 2013-12-23 11:37:47
dokument Nr XXVIII/310/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych zmienioną uchwałą Nr XXVI/281/2013 z dnia 24 września 2013 roku 2013-12-23 11:28:44
dokument Nr XXVIII/309/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-12-23 11:27:42
dokument Nr XXVII/308/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2013-11-06 14:49:52
dokument Nr XXVII/307/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2013-11-06 14:48:50
dokument Nr XXVII/306/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-11-06 14:47:53
dokument Nr XXVII/305/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-11-06 14:11:01
dokument Nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-11-06 13:39:21
dokument Nr XXVII/303/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-11-06 13:38:23
dokument Nr XXVII/302/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo 2013-11-06 13:37:12
dokument Nr XXVII/301/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2013-11-06 13:36:11
dokument Nr XXVII/300/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Słupskiego do stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Samorządowe S6" 2013-11-06 13:28:56
dokument Nr XXVII/299/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego 2013-11-06 13:27:27
dokument Nr XXVII/298/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-11-06 13:26:02
dokument Nr XXVII/297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku 2013-11-06 13:24:34
dokument Nr XXVII/296/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku 2013-11-06 13:23:34
dokument Nr XXVII/295/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2013-11-06 13:22:10
dokument Nr XXVI/294/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-09-27 12:25:11
dokument Nr XXVI/293/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-09-27 12:24:06
dokument Nr XXVI/292/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-09-27 12:23:19
dokument Nr XXVI/291/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2013-09-27 12:22:03
dokument Nr XXVI/290/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Kępice na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2013-09-27 12:20:39
dokument Nr XXVI/289/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2013-09-27 12:15:35
dokument Nr XXVI/288/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywa i Polną w Widzinie" 2013-09-27 12:14:02
dokument Nr XXVI/287/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Poprawa ruchu drogowego w Gminie Słupsk, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Kusowo-Głobino oraz ulic: Aleja Nad Rzeką we Włynkówku i Rzemieślnicza w Siemianicach" 2013-09-27 12:13:18
dokument Nr XXVI/286/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2013-09-27 12:12:33
dokument Nr XXVI/285/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście na terenie Gminy Słupsk 2013-09-27 12:11:20
dokument Nr XXVI/284/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - roboty uzupełniające 2013-09-27 12:09:51
dokument Nr XXVI/283/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń 2013-09-27 12:08:53
dokument Nr XXVI/282/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G - roboty uzupełniające 2013-09-27 12:07:36
dokument Nr XXVI/281/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych 2013-09-27 12:06:45
dokument Nr XXVI/280/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian przez Zarząd Powaitu Słupskiego w umowie z Gminą Kobylnica 2013-09-27 12:05:48
dokument Nr XXVI/279/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2013-09-27 12:04:40
dokument Nr XXVI/278/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Główczyce zadań powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych 2013-09-27 12:01:30
dokument Nr XXVI/277/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Słupskim 2013-09-27 12:00:33
dokument Nr XXV/276/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie apelu dotyczącego konieczności realizacji budowy drogi ekspresowej S6 2013-07-03 13:27:01
dokument Nr XXV/275/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-07-03 13:26:00
dokument Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-07-03 13:25:05
dokument Nr XXV/273/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-07-03 13:24:02
dokument Nr XXV/272/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi nr 1015G 2013-07-03 13:23:29
dokument Nr XXV/271/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy rzeczowej przy przebudowie drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła na terenie Gminy Ustka 2013-07-03 13:21:23
dokument Nr XXV/270/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcino 2013-07-03 13:20:36
dokument Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo 2013-07-03 13:19:55
dokument Nr XXV/268/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12 2013-07-03 13:19:02
dokument Nr XXV/267/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013-2020" 2013-07-03 13:17:45
dokument Nr XXV/266/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami 2013-07-03 13:17:02
dokument Nr XXV/265/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Diagnoza ? strategia ? inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 2013-07-03 13:15:33
dokument Nr XXV/264/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli podejmowania przez Powiat Słupski działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy partnerskiej z Miastem Niemenczyn oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu do realizacji tych działań 2013-07-03 13:14:10
dokument Nr XXV/263/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Smołdzino zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego prowadzenia sezonowych szkolnych schronisk młodzieżowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie 2013-07-03 13:11:55
dokument Nr XXV/262/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/252/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji zadania pn. "Zakup dwóch quadów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie Powiatu Słupskiego" 2013-07-03 13:11:05
dokument Nr XXV/261/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2013 roku 2013-07-03 13:09:50
dokument Nr XXV/260/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" 2013-07-03 13:08:57
dokument Nr XXV/259/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Instytucji Kultury - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2012 rok 2013-07-03 13:01:52
dokument Nr XXV/258/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok 2013-07-03 13:00:35
dokument Nr XXV/257/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok 2013-07-03 12:55:34
dokument Nr XXIV/256/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2013-06-19 12:16:20
dokument Nr XXIV/255/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-06-19 12:15:09
dokument Nr XXIV/254/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-06-19 12:14:02
dokument Nr XXIV/253/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego współdziałaniaw realizacji programu pod nazwą 2013-06-19 12:09:32
dokument Nr XXIV/252/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji zadania pn. 2013-06-19 12:06:07
dokument Nr XXIV/251/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych 2013-06-19 12:04:46
dokument Nr XXIV/250/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G na odcinku Bruskowo Małe - Krzemienica 2013-06-19 12:03:09
dokument Nr XXIV/249/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1188G Darżyno-Grąbkowo 2013-06-19 11:49:46
dokument Nr XXIV/248/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo 2013-06-19 11:48:01
dokument Nr XXIV/247/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino 2013-06-19 11:44:21
dokument Nr XXIV/246/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino 2013-06-19 11:41:08
dokument Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-06-19 11:39:33
dokument Nr XXIV/244/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego. 2013-06-19 11:38:18
dokument Nr XXIV/243/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. 2013-06-19 11:37:06
dokument Nr XXIV/242/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w calości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2013-06-19 11:35:48
dokument Nr XXIV/241/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2013-2015 2013-06-19 09:11:16
dokument Nr XXIV/240/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego. 2013-06-19 09:02:07
dokument Nr XXIV/239/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2013-06-19 09:03:15
dokument Nr XXIII/238/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-06-19 08:58:58
dokument Nr XXIII/237/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-06-19 08:41:15
dokument Nr XXIII/236/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego 2013-06-19 08:36:47
dokument Nr XXIII/235/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. 2013-06-19 08:35:26
dokument Nr XXIII/234/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. 2013-06-19 08:34:10
dokument Nr XXIII/233/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany 2013-06-19 08:24:29
dokument Nr XXIII/232/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 2013-06-19 08:11:03
dokument Nr XXIII/231/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12 2013-06-19 08:04:40
dokument Nr XXIII/230/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 2013-06-19 08:03:14