Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 grudnia 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2016-12-27 11:37:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-12-27 11:15:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekttorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2016-12-27 10:16:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-11-29 14:47:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w najem 2016-11-29 14:44:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-11-29 14:43:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok- zaopiniowany 22 listopada 2016 r. 2016-11-23 11:53:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-11-21 11:58:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2016-11-21 11:57:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobylnica na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 roku" - zaopiniowany 14 listopada 2016 r. 2016-11-15 09:48:43
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 14 listopada 2016 r. 2016-11-15 09:46:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej - zaopiniowany 9 listopada 2016 r. 2016-11-10 11:11:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zaopiniowany 7 listopada 2016 r. 2016-11-10 11:08:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok- zaopiniowany 31 października 2016 r. 2016-10-31 15:38:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" oraz konkursu na film (spot) reklamowy i powołania komisji konkursowej- zaopiniowany 31 października 2016 r. 2016-10-31 15:37:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przekazania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk- zaopiniowany 28 października 2016 r. 2016-10-31 15:35:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-10-25 08:47:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-10-25 08:46:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2016-10-25 08:44:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-09-27 09:30:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2016-09-26 13:40:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 września 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w najem 2016-09-26 13:36:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli nieodplatnego nabycia w sklad mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-09-26 13:31:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 września 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2016-09-19 15:00:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 września 2016 roku zmieniający Uchwałę Nr 93/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2016-09-15 11:35:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-09-15 08:23:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-05 14:25:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-09-05 14:22:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-08-31 09:49:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020 2016-08-23 14:43:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-23 13:27:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2016-08-23 11:32:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2016-08-23 11:31:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2016-08-05 14:37:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia Pani Jolancie Kamińskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2016-08-05 13:25:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-08-05 13:24:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2016-08-01 15:29:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2016-06-28 09:44:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-28 09:42:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2016-06-28 09:39:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2016-06-28 09:37:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Hajko stanowiska dyrektora Specjalego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2016-06-28 09:35:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-06-28 09:33:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-06-28 09:32:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-06-20 13:39:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2016-06-14 14:55:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszcnia otwartcgo konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-06-14 14:53:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2016 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2016-06-14 13:20:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Dofinasowanie wkładu własnego" 2016-06-14 13:16:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej za 2015 rok 2016-06-14 13:14:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2016-06-14 13:12:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2016-06-14 13:10:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 19 maja 2016 roku 2016-06-14 13:08:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2016-06-07 10:20:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2016-06-07 10:19:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenia bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce dla trzech branż kluczowych (Turystyka, Środowisko, Chemia Lekka)" 2016-06-07 10:19:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-06-07 08:42:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok 2016-05-17 11:57:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-05-17 11:54:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 maja 2016 roku w sprawie przekazanie sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-05-17 11:53:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2016-05-17 11:49:13
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2016-05-17 11:47:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2016-05-17 11:46:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2016 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2016-05-17 11:42:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 maja 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2016-05-13 14:42:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-05-09 14:20:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia w skład mienia Powiatu Słupskiego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-05-09 14:18:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-05-04 13:40:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2016-05-04 13:39:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2016-05-04 13:37:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinnii dotyczącej dróg gminnych 2016-04-29 12:54:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinnii dotyczącej drogi gminnej 2016-04-29 12:53:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-04-25 15:00:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2016-04-19 07:52:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży - zaopiniowany 11.04.2016r. 2016-04-14 08:18:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany dnia 4 kwietnia 2016r. 2016-04-05 08:47:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zaopiniowany 4 kwietnia 2016r. 2016-04-05 08:46:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk - zaopiniowany 4 kwietnia 2016 roku 2016-04-05 08:45:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Miasta Ustka - zaopiniowany 4 kwietnia 2016 roku 2016-04-05 08:03:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany dnia 29 marca 2016r. 2016-03-30 15:07:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonego 10 marca 2016 roku zaopiniowany 21 marca 2016r. 2016-03-21 15:01:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy - zaopiniowany dnia 7 marca 2016 r. 2016-03-15 08:36:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny z zasobu Gminy Ustka na rzecz Powiatu Słupskiego - zaopiniowany dnia 14 marca 2016r. 2016-03-14 13:50:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w najem - zaopiniowany dnia 1 marca 2016r. 2016-03-14 13:16:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu - zaopiniowany dnia 11 marca 2016r. 2016-03-14 09:48:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XI Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu - zaopiniowany dnia 7 marca 2016r. 2016-03-08 09:58:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w 2016 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zaopiniowany dnia 7 marca 2016r. 2016-03-08 09:55:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy - zaopiniowany dnia 7 marca 2016r. 2016-03-08 09:53:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu - zaopiniowany dnia 7 marca 2016r. 2016-03-08 09:50:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 12 lutego 2016 roku - zaopiniowany dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 10:57:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży - zaopiniowany dnia 10 lutego 2016r. 2016-02-15 12:51:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany dnia 8 lutego 2016r. 2016-02-09 10:21:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)" - zaopiniowany dnia 8 lutego 2016r. 2016-02-09 10:18:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)" - zaopiniowany dnia 8 lutego 2016r. 2016-02-09 10:14:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)" - zaopiniowany dnia 5 lutego 2016r. 2016-02-09 10:10:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)" - zaopiniowany dnia 5 lutego 2016r. 2016-02-09 10:08:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkól ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Slupski, na rok szkolny 2016/2017 - zaopiniowany dnia 8 lutego 2016r. 2016-02-09 10:05:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadnia publicznego w 2016 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - zaopiniowany dnia 4 lutego 2016r. 2016-02-09 10:04:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych 15 i 22 stycznia 2016 roku - zaopiniowany 1.02.2016r. 2016-02-04 10:54:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok, zaopiniowany 1.02.2016r. 2016-02-02 09:25:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych zaopiniowany 1.02.2016r. 2016-02-02 09:24:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału w 2016 roku środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zaopiniowany 26.01.2016r 2016-02-02 09:22:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, zaopiniowana 25.01.2016r. 2016-01-26 11:27:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 15:10:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, nauczycieli oraz jednostek oświatowych Powiatu Słupskiego do projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 14:56:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 14:54:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017r. zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 14:52:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 14:45:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zaopiniowany 18.01.2016r. 2016-01-18 14:42:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaopiniowany 11.01.2016r. 2016-01-12 11:03:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2016 rok zaopiniowany 5.01.2016r. 2016-01-12 10:35:27