Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 115/2016 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 60/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2017-01-03 10:06:52
dokument Nr 114/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2017 r. 2016-12-21 13:45:36
dokument Nr 113/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-12-19 13:58:35
dokument Nr 112/2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 r. 2016-12-16 13:33:37
dokument Nr 111/2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-12-15 14:55:29
dokument Nr 110/2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2016-12-15 12:00:35
dokument Nr 109/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wykonywania działań w zakresie ogłoszenia i przeprowadzenia ewakuacji 2016-12-14 14:13:01
dokument Nr 108/2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-12-12 12:59:01
dokument Nr 107/2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-12-09 14:26:43
dokument Nr 106/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2015-2019 2016-12-06 13:59:51
dokument Nr 105/2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-12-02 13:15:02
dokument Nr 104/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-12-02 13:12:38
dokument Nr 103/2016 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 102/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-11-29 14:40:59
dokument Nr 102/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-11-22 13:50:05
dokument Nr 101/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2016-11-22 13:43:34
dokument Nr 100/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę 2016-11-18 11:31:35
dokument Nr 99/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w drodze IV przetragu ustnego nieograniczonego 2016-11-17 09:23:34
dokument Nr 98/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-11-16 11:54:47
dokument Nr 97/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu piewrszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-11-14 11:11:16
dokument Nr 96/2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Slupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2016-11-10 13:28:33
dokument Nr 95/2016 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-11-07 13:03:20
dokument Nr 94/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zasad płatności za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz za zajęcie terenu położonego poza granicami pasa drogowego dróg publicznych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa 2016-10-28 08:04:21
dokument Nr 93/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2016-10-20 09:43:36
dokument Nr 92/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-10-19 12:49:31
dokument Nr 91/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę 2016-10-19 12:48:10
dokument Nr 90/2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 2016-10-13 12:22:12
dokument Nr 89/2016 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-10-07 14:01:35
dokument Nr 88/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie organizacji i trybu dokonywania opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-10-07 11:18:57
dokument Nr 87/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2016 roku zmieniające Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-10-07 11:16:05
dokument Nr 86/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-10-06 10:27:46
dokument Nr 85/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-10-04 11:57:54
dokument Nr 84/2016 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2016 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-09-29 13:16:14
dokument Nr 83/2016 Starosty Słupskiego z dnia 29 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-09-29 11:13:40
dokument Nr 82/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-09-22 11:42:23
dokument Nr 81/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania powiatowego zespołu do spraw rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza 2016-09-21 13:50:11
dokument Nr 80/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-09-21 11:22:58
dokument Nr 79/2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 września 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 63/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2016-09-16 09:10:43
dokument Nr 78/2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2015-2019 2016-09-16 09:08:54
dokument Nr 77/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na "Najlepszego Producenta Ziemniaków Roku 2016" 2016-09-14 09:17:41
dokument Nr 76/2016 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-09-01 09:56:06
dokument Nr 75/2016 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Powiecie Słupskim 2016-08-30 09:11:07
dokument Nr 74/2016 Starosty Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-08-24 08:39:48
dokument Nr 73/2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-08-10 10:10:48
dokument Nr 72/2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-08-09 13:55:59
dokument Nr 71/2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2016-08-09 10:27:15
dokument Nr 70/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Powiecie Słupskim 2016-08-08 11:03:37
dokument Nr 69/2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-08-03 14:08:53
dokument Nr 68/2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2016" 2016-08-02 12:26:05
dokument Nr 67/2016 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-28 12:25:08
dokument Nr 66/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-27 09:59:43
dokument Nr 65/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji stażu dla osób bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-27 09:57:32
dokument Nr 64/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2016-07-21 11:50:09
dokument Nr 63/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2016-07-14 10:48:08
dokument Nr 62/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątkowych, ujętych w księgach inwentarzowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-07-14 10:43:43
dokument Nr 61/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-14 10:42:28
dokument Nr 60/2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-13 09:46:50
dokument Nr 59/2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-13 09:09:25
dokument Nr 58/2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos" 2016-07-12 10:12:48
dokument Nr 57/2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-07-12 10:11:47
dokument Nr 56/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-07-08 09:12:18
dokument Nr 55/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia opinii i wniosków do projektu aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego 2016-07-06 09:58:10
dokument Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-05 11:20:57
dokument Nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-01 12:12:29
dokument Nr 52/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-07-01 09:46:28
dokument Nr 51/2016 Starosty Słupskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-29 09:00:04
dokument Nr 50/2016 Starosty Słupskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-06-23 09:34:19
dokument Nr 49/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-23 09:32:53
dokument Nr 48/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-06-23 09:30:56
dokument Nr 47/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-06-22 09:24:00
dokument Nr 46/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzania lub przyjęcia zadań publicznych zawieranych przez Powiat Słupsku 2016-06-22 07:39:02
dokument Nr 45/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 2016-06-22 07:36:40
dokument Nr 44/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku i wyznaczenia składu osobowego pionu ochrony informacji niejawnych 2016-06-20 14:19:17
dokument Nr 43/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z petycjami w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-06-17 14:06:52
dokument Nr 42/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-06-17 14:03:49
dokument Nr 41/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-17 11:27:32
dokument Nr 40/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-17 11:19:29
dokument Nr 39/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-06-17 11:18:35
dokument Nr 38/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-06-17 11:17:36
dokument Nr 37/2016 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego układu graficznego, zasad sporządzania pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych 2016-06-15 09:10:06
dokument Nr 36/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 2016-06-09 08:22:36
dokument Nr 35/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2016-06-06 13:05:16
dokument Nr 34/2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny 2016-06-03 10:10:10
dokument Nr 33/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok 2016-05-20 12:21:35
dokument Nr 32/2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie sposobu postępowania z petycjami w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-05-18 10:02:12
dokument Nr 31/2016 Starosty Słupskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2016-2018 2016-05-12 13:52:33
dokument Nr 30/2016 Starosty Słupskiego z dnia 9 maja 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-05-09 14:14:28
dokument Nr 29/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-04-28 15:02:59
dokument Nr 28/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-04-20 12:03:50
dokument Nr 27/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie jednolitego układu graficznego, zasad sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych 2016-04-20 12:02:38
dokument Nr 26/2016 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej 2016-04-20 12:01:15
dokument Nr 25/2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2016-04-15 10:36:56
dokument Nr 24/2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz osoby jego zastepującej 2016-04-13 09:42:17
dokument Nr 23/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia powiatowego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" 2016-04-08 14:51:36
dokument Nr 22/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-04-08 14:51:12
dokument Nr 21/2016 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-04-05 15:22:32
dokument Nr 20/2016 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2016 roku 2016-03-24 09:04:42
dokument Nr 19/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-03-22 14:22:31
dokument Nr 18/2016 Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-03-16 09:15:11
dokument Nr 17/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku 2016-03-14 11:54:28
dokument Nr 16/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2016 roku 2016-03-14 11:48:14
dokument Nr 15/2016 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Słupskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2016-02-23 14:55:30
dokument Nr 14/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2015 Starosty Słupskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2016-02-19 11:37:15
dokument Nr 13/2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Superb GS 83000, stanowiącego mienie Powiatu Słupskiego 2016-02-18 14:15:02
dokument Nr 12/2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-02-11 14:54:47
dokument Nr 11/2016 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-02-11 10:20:45
dokument Nr 10/2016 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątkowych, ujętych w księgach inwentarzowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-02-08 14:23:53
dokument Nr 9/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-02-04 10:51:28
dokument Nr 8/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/2015 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-02-04 10:49:48
dokument Nr 7/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2015 Starosty Słupskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-02-04 10:44:44
dokument Nr 6/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2016-01-27 11:51:09
dokument Nr 5/2016 Starosty Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2016-01-27 11:44:37
dokument Nr 4/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udziału w treningach systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2016 roku 2016-01-22 13:01:26
dokument Nr 3/2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok 2016-01-18 15:24:59
dokument Nr 2/2016 Starosty Słupskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego 2016-01-18 15:13:06
dokument Nr 1/2016 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wprowadzenia instrukcji archiwalnej dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2016-01-15 10:55:03