Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XXV/244/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2016-12-30 08:34:04
dokument Nr XXV/243/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2016-12-30 08:33:23
dokument Nr XXV/242/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2016-12-30 08:32:30
dokument Nr XXV/241/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2016-12-30 08:31:17
dokument Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 2016-12-30 08:30:34
dokument Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-12-30 08:29:48
dokument Nr XXV/238/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2016-12-30 08:24:51
dokument Nr XXV/237/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-12-30 08:23:17
dokument Nr XXV/236/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu Słupskiego na rok 2016 2016-12-30 08:22:14
dokument Nr XXV/235/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach" 2016-12-30 08:21:11
dokument Nr XXV/234/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka oraz zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej 100051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce" 2016-12-30 08:18:13
dokument Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Pomorskie trasy rowerowe na obszarze ziemi słupskiej i lęborskiej" w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014 - 2020 2016-12-30 08:14:23
dokument Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2016-12-30 08:12:53
dokument Nr XXV/231/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 2016-12-30 07:54:10
dokument Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2016-12-30 07:52:52
dokument Nr XXV/229/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku 2016-12-30 07:51:15
dokument Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 2016-12-30 07:50:14
dokument Nr XXV/227/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017-2020" 2016-12-30 07:49:15
dokument Nr XXIV/226/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-12-01 13:00:41
dokument Nr XXIV/225/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2016 2016-12-01 12:59:34
dokument Nr XXIV/224/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2016-12-01 12:57:33
dokument Nr XXIII/223/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2016-10-28 14:06:13
dokument Nr XXIII/222/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych 2016-10-28 14:04:41
dokument Nr XXIII/221/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-10-28 14:03:56
dokument Nr XXIII/220/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-10-28 14:02:56
dokument Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk 2016-10-28 14:02:13
dokument Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-10-28 14:01:08
dokument Nr XXIII/217/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery 2016-10-28 13:59:53
dokument Nr XXIII/216/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Słupsk w formie dotacji celowej 2016-10-28 13:52:57
dokument Nr XXIII/215/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-10-28 13:50:55
dokument Nr XXIII/214/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej 2016-10-28 13:49:27
dokument Nr XXIII/213/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-10-28 13:47:41
dokument Nr XXII/212/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-10-03 14:50:55
dokument Nr XXII/211/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-10-03 09:30:04
dokument Nr XXII/210/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" 2016-10-03 09:28:16
dokument Nr XXII/209/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2016-10-03 09:25:53
dokument Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku 2016-10-03 09:21:00
dokument Nr XXI/207/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-09-14 11:21:42
dokument Nr XXI/206/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-09-14 11:19:47
dokument Nr XXI/205/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2016-09-14 11:18:12
dokument Nr XXI/204/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk i zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin" 2016-09-14 11:16:08
dokument Nr XX/203/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej 2016-09-05 14:49:41
dokument Nr XX/202/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-09-05 14:47:51
dokument Nr XX/201/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-09-05 14:45:58
dokument Nr XX/200/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Glówczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 2016-09-05 14:44:12
dokument Nr XX/199/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwalę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Glówczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2016-09-05 14:42:16
dokument Nr XX/198/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 2016-09-05 14:40:25
dokument Nr XX/197/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka oraz zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej 100051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce" 2016-09-05 14:37:52
dokument Nr XX/196/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego 2016-09-05 14:34:46
dokument Nr XIX/195/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego planów przebiegu drogi ekspresowej S-11 2016-06-28 13:01:44
dokument Nr XIX/194/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego" 2016-06-28 13:00:51
dokument Nr XIX/193/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-06-28 12:58:39
dokument Nr XIX/192/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-06-28 12:57:51
dokument Nr XIX/191/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym 2016-06-28 12:57:05
dokument Nr XIX/190/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-06-28 12:56:16
dokument Nr XIX/189/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" planowanego w ramach RPO WP 2014-2020 2016-06-28 12:53:24
dokument Nr XIX/188/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo 2016-06-28 12:50:54
dokument Nr XIX/187/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2016-06-28 12:50:00
dokument Nr XIX/186/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego" planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020 2016-06-28 12:49:17
dokument Nr XIX/185/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Pomorskie trasy rowerowe na obszarze ziemi słupskiej i lęborskiej" w ramach przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 2016-06-28 12:48:32
dokument Nr XIX/184/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2016-06-28 12:47:49
dokument Nr XIX/183/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz użytkownika wieczystego 2016-06-28 12:47:05
dokument Nr XIX/182/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 2016-06-28 12:46:16
dokument Nr XIX/181/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok 2016-06-28 12:44:29
dokument Nr XIX/180/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok 2016-06-28 12:43:23
dokument Nr XVIII/179/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-04-29 13:49:37
dokument Nr XVIII/178/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Województwa Pomorskiego 2016-04-29 13:48:04
dokument Nr XVIII/177/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2016 roku programu polityki zdrowotnej 2016-04-29 13:46:22
dokument Nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020 2016-04-29 13:44:47
dokument Nr XVII/175/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-04-06 12:25:39
dokument Nr XVII/174/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-04-06 12:21:34
dokument Nr XVII/173/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego 2016-04-06 12:20:17
dokument Nr XVII/172/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupski Porozumienia Intencyjnego z Województwem Pomorskim dotyczącego realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym" 2016-04-06 12:18:23
dokument Nr XVII/171/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk 2016-04-06 11:54:21
dokument Nr XVII/170/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Miasta Ustka 2016-04-06 11:52:52
dokument Nr XVII/169/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2016-04-06 11:48:40
dokument Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2016-04-06 11:47:48
dokument Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2016-04-06 11:34:46
dokument Nr XVII/166/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia umowy z gminą Kępice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice: ul. T. Kościuszki - droga nr 159508G oraz ul. Szkolnej droga nr 159522G" 2016-04-06 11:29:02
dokument Nr XVII/165/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy rzeczowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1102G i 1103G na terenie Gminy Ustka 2016-04-06 09:46:08
dokument Nr XVII/164/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo - Modlinek 2016-04-06 09:43:06
dokument Nr XVII/163/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G ? ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka 2016-04-06 09:41:10
dokument Nr XVII/162/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice i Kobylnica pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Łosino ? Barcino 2016-04-06 09:39:26
dokument Nr XVII/161/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej 2016-04-05 14:21:36
dokument Nr XVII/160/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego 2016-04-05 14:15:46
dokument Nr XVII/159/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przekazania Gminie Kobylnica spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1151G w Ścięgnicy 2016-04-05 14:10:56
dokument Nr XVII/158/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorczyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica 2016-04-05 14:07:47
dokument Nr XVII/157/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1150G na odcinku Słonowiczki - Tychowo 2016-04-05 13:54:48
dokument Nr XVII/156/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko 2016-04-05 13:11:29
dokument Nr XVII/155/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zawarcia umowy z Gmina Dębnica Kaszubska na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg na Os. Północ w Dębnicy Kaszubskiej" 2016-04-05 13:02:29
dokument Nr XVII/154/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzyca - Mianowice 2016-04-05 12:56:25
dokument Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2016-04-05 12:55:08
dokument Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2016-04-05 12:53:00
dokument Nr XVII/151/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-04-05 12:51:10
dokument Nr XVI/150/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-03-02 14:40:41
dokument Nr XVI/149/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Państwową Administracją Rejonu Rożyszcze i Rejonową Radą Rejonu Rożyszcze w obwodzie wołyńskim na Ukrainie 2016-03-02 14:37:00
dokument Nr XVI/148/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. "Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie" 2016-03-02 14:33:31
dokument Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie poparcia inicjatywy obywatelskiej Stowarzyszenia Pasażerów Kolejowych "Siemianice" 2016-03-02 14:29:25
dokument Nr XVI/146/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" planowanego do realizacji w ramach PRO W 2014-2020 2016-03-02 14:21:01
dokument Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego umową 2016-03-02 13:57:51
dokument Nr XVI/144/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej 2016-03-02 13:56:02
dokument Nr XVI/143/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich j.s.t. w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów Biura MOF 2016-03-02 13:35:52
dokument Nr XVI/142/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018 2016-03-02 13:34:20
dokument Nr XVI/141/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2016-03-02 13:27:09
dokument Nr XV/140/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2016-02-02 09:40:35
dokument Nr XV/139/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-02-02 09:39:25
dokument Nr XV/138/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2016-02-02 09:37:56
dokument Nr XV/137/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 2016-02-02 09:35:42
dokument Nr XV/136/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" 2016-02-02 09:33:03
dokument Nr XV/135/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-02-02 09:31:37