Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Zadania Rady:
 

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149), ora rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 630),

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy:

 1. Izabela Kubińska –  przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 2. Anna Dadel – przedstawicielka Forum Związków Zawodowych,
 3. Andrzej Mazuruk - przedstawiciel NSZZ Solidarność,
 4. Jerzy Grzybowski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych,
 5. Katarzyna Praszczak – przedstawicielka Izby rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 6. Beata Sławkowska – Domurad – przedstawicielka Pracodawców Pomorza,
 7. Józef Nizio – przedstawiciel Słupskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
 8. Piotr Rapta – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej,
 9. Rafał Konon – przedstawiciel powiatu słupskiego,
 10. Grzegorz Jaworski – przedstawiciel gminy Damnica,
 11. Krystyna Danilecka - Wojewódzka – przedstawiciel Miasta Słupska,
 12. Arkadiusz Walach – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Razem Zrobimy Wiele” z Żelaza,
 13. Jan Dobrzyń – przedstawiciel Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Regionu Słupskiego,
 14. Elzbieta Mikołajczak – przedstawicielka Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości.
 15. Małgorzata Kiernicka – przedstawicielka Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 04-07-2013 10:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Konon 21-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 22-10-2015 09:33:25