Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Słupsku

W Starostwie Powiatowym w Słupsku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: 

• w Komórce Sekretarza Powiatu:

 • rejestr pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku,
 • rejestr kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • rejestr zaświadczeń lekarskich pracowników,
 • rejestr świadczeń socjalnych ZFŚS związanych z dopłatą do "wczasów pod gruszą",
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Starostę Słupskiego,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja nadgodzin,
 • ewidencja legitymacji służbowych,
 • ewidencja emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Słupsku,
 • książka kontroli,
 • ewidencja wyjazdów służbowych;

• w Wydziale Organizacyjnym:

 • rejestr korespondencji – w elektronicznym systemie obiegu dokumentacji,
 • rejestr uchwał Rady Powiatu Słupskiego,
 • rejestr interpelacji i zapytań radnych Powiatu Słupskiego,
 • rejestr zarządzeń Starosty Słupskiego,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr petycji skierowanych do Rady Powiatu,
 • rejestr porozumień,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr kart drogowych,
 • ewidencja pieczęci i stempli,
 • ewidencja sprzętu i wyposażenia,
 • ewidencja rzeczy znalezionych,
 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego,
 • rejestr petycji skierowanych do Zarządu Powiatu,
 • rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową,
 • rejestr upoważnień do działania w imieniu Zarządu Powiatu,
 • rejestr umów,
 • ewidencja wyjazdów służbowych;

• w Wydziale Finansowo-Budżetowym:

 • rejestr faktur;

• w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa:     

 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 • rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne;
 • rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy;
 • rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:

- przewozu osób samochodem osobowym,

- przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

- pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

 • rejestr wydanych pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów, kart pojazdów, znaków legalizacji na tablice rejestracyjne, nalepek kontrolnych na szybę, krajowych praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy;
 • rejestr wydanych zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 • rejestr przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania;
 • ewidencja wydanych uprawnień diagnosty;
 • ewidencja instruktorów nauki jazdy;
 • ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
 • ewidencja wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 • ewidencja pojazdów i ich właścicieli,
 • ewidencja kierowców,
 • ewidencja osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi;
 • ewidencja osób bez uprawnień do kierowania pojazdami, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

• w Wydziale Środowiska i Rolnictwa: 

 • rejestr sprzętu pływającego,
 • rejestr przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE,
 • rejestr w Systemie Informacji o Środowisku (SIOS),
 • ewidencja wydanych decyzji z zakresu ochrony środowiska,
 • ewidencja wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;

• w Wydziale Polityki Społecznej:

• w Wydziale Geodezji i Kartografii:

 • baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 • powiatowa baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 • baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 prowadzona dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich (BDOT500)
 • rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
 • baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

• w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:

 • rejestr mienia Skarbu Państwa,
 • rejestr mienia powiatu,
 • rejestr gruntów, dla których wydano zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej;

• w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym:

• w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

 • rejestr inwestycji przygotowywanych i realizowanych na terenie Powiatu Słupskiego;

• w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności:

 • księga orzeczeń lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

• Służba BHP:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • ewidencja odzieży ochronnej;

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 • rejestr porad w sprawach z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów;

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych / Inspektor Ochrony Danych:

 • rejestr czynności przetwarzania zbiorów danych osobowych prowadzony przez Inspektora Danych Osobowych,
 • rejestr dokumentów niejawnych, dzienników i książek,
 • rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
 • rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


W Starostwie Powiatowym w Słupsku prowadzone są następujące archiwa:

 • archiwum zakładowe, w tym archiwa wydziałowe w:
 • Wydziale Komunikacji i Drogownictwa,
 • Wydziale Architektoniczno-Budowlanym,
 • Wydziale Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydziale Geodezji i Kartografii,
 • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 04-07-2013 10:17:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 01-09-2021 14:47:03