Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2010 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-12-31 09:07:23
dokument NR 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-12-31 09:06:21
dokument Nr 96/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2013-12-18 14:50:24
dokument NR 95/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-12-13 14:54:12
dokument NR 94/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2013-12-13 09:13:32
dokument NR 93/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-12-13 09:12:49
dokument NR 92/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego 2013-12-11 11:30:05
dokument NR 91/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych 2013-12-11 09:12:43
dokument NR 90/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2013-12-06 14:36:11
dokument NR 89/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-11-28 11:04:56
dokument NR 88/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-11-27 11:56:37
dokument Nr 87/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-11-26 08:58:22
dokument Nr 86/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Karty Oceny Ryzyka na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-11-25 14:11:50
dokument Nr 85/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu 2013-11-19 13:46:12
dokument Nr 84/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych 2013-11-18 14:37:12
dokument Nr 83/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zamiany nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa a osobami fizycznymi 2013-11-18 14:35:42
dokument Nr 82/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-11-07 14:10:28
dokument Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-11-07 14:08:37
dokument Nr 80/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia wartości księgowej 1m2 gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Słupski 2013-10-31 12:49:16
dokument Nr 79/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2013-10-30 11:27:43
dokument Nr 78/2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2013 roku 2013-10-22 14:25:39
dokument Nr 77/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-10-18 09:44:21
dokument Nr 76/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentów przewidzianych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego części dokumentacji z zasobu przejściowego z gminy Słupsk i Gminy Kobylnica 2013-10-15 14:45:22
dokument Nr 75/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-10-15 10:59:16
dokument Nr 74/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Słupskiego 2013-10-11 10:38:34
dokument Nr 73/2013 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2013-10-03 09:18:01
dokument Nr 72/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2013-09-30 09:43:01
dokument Nr 71/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskeigo z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-09-25 11:27:10
dokument Nr 70/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2010 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-09-25 11:23:36
dokument Nr 69/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2013" 2013-09-20 08:34:48
dokument Nr 68/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powołania zespołu oceniającego ryzyko zawodowe 2013-09-19 14:06:30
dokument Nr 67/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-09-17 12:31:29
dokument Nr 66/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Słupskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego i planów obrony cywilnej gmin/miast z terenu powiatu słupskiego 2013-09-13 11:20:31
dokument Nr 65/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią" 2013-09-13 11:18:52
dokument Nr 64/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-09-13 11:18:07
dokument Nr 63/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy 2013-09-13 11:17:06
dokument Nr 62/2013 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności do działek niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 2013-09-11 13:16:34
dokument Nr 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-09-10 14:52:10
dokument Nr 60/2013 z dnia 29 serpnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2011 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2013-08-29 09:34:16
dokument Nr 59/2013 z dnia 28 serpnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Słupskiego 2013-08-28 11:56:04
dokument Nr 58/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-08-27 13:49:53
dokument Nr 57/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 2013-08-27 12:49:03
dokument Nr 56/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-08-23 08:39:07
dokument Nr 55/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-08-19 14:55:39
dokument Nr 54/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu organizacji stażu dla osób bezrobotnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-08-14 09:00:51
dokument Nr 53/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 2013-08-14 08:59:37
dokument Nr 52/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 2013-08-14 08:59:15
dokument Nr 51/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-08-12 13:26:17
dokument Nr 50/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ustka 2013-07-31 14:30:21
dokument Nr 49/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ustka 2013-07-31 14:29:25
dokument Nr 48/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-07-25 08:38:27
dokument NR 47/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-07-15 12:58:57
dokument NR 46/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-07-15 12:54:08
dokument NR 45/2013 w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii 2013-07-03 11:17:42
dokument NR 44/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-07-03 11:49:26
dokument NR 43/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2013-07-03 11:47:22
dokument NR 42/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. dotyczącego zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2013-07-03 11:46:11
dokument NR 41/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-07-03 11:39:59
dokument NR 40/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2006 Starosty Słupskiego z dnia 02 marca 2006r. dotyczącego trybu sporządzania opinii Starosty do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin, uzgodnień przez Zarząd Powiatu projektów miejscowych planów zagospodarowania oraz uzgodnienia przez Starostę projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy 2013-06-17 12:47:20
dokument NR 39/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Słupskiego Nr 91/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku 2013-06-17 12:45:31
dokument NR 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2013-06-17 12:43:42
dokument NR 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2013-06-17 12:40:29
dokument NR 36/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-17 12:38:40
dokument NR 35/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie powołania zespołu auditorów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-17 12:36:18
dokument NR 34/2013 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-06-17 12:34:24
dokument NR 33/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania projektem pt. 2013-06-17 12:33:03
dokument NR 32/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz poczty elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-17 12:31:29
dokument NR 31/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia 2 i 31 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy 2013-06-17 10:38:19
dokument NR 30/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Słupskiego nr 9/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącego powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych , które zostały przyjęte na stan Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-17 10:02:36
dokument NR 29/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-17 09:52:53
dokument NR 28/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-06-17 09:44:46
dokument NR 27/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego 2013-06-17 09:43:12
dokument NR 26/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 2013-06-17 09:36:54
dokument NR 25/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2013-06-17 09:27:49
dokument NR 24/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2013-06-17 09:22:59
dokument NR 23/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy 2013-06-17 09:10:58
dokument NR 22/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 2013-06-17 09:07:13
dokument NR 21/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-06-17 09:04:15
dokument NR 20/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-17 08:55:52
dokument NR 19/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności do działek niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa 2013-06-17 08:53:46
dokument NR 18/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-17 08:49:58
dokument NR 17/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok. 2013-06-17 08:47:24
dokument NR 16/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2013-06-17 08:44:47
dokument NR 15/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-17 08:43:14
dokument NR 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-17 08:39:44
dokument NR 13/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych 2013-06-17 08:37:06
dokument NR 12/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego atu prawnego oraz udostępnienia informacji publicznej na informatycznym nośniku danych 2013-06-17 08:35:35
dokument NR 11/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii 2013-06-14 14:17:29
dokument NR 10/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania jury II Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej 2013-06-14 14:14:07
dokument NR 9/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych, które zostały przyjęte na stan Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-14 14:10:17
dokument NR 8/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-14 14:05:35
dokument NR 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Słupskiego 2013-06-14 14:02:44
dokument NR 6/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok 2013-06-13 15:28:02
dokument NR 5/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-06-13 15:26:18
dokument NR 4/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2013-06-13 15:23:37
dokument NR 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2013 rok 2013-06-13 15:21:19
dokument NR 2/2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2013-06-12 15:15:57
dokument NR 1/2013 w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-06-12 15:12:24