Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 58 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżietu Powiatu Slupskiego za 2017 rok 2018-06-05 13:38:39
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 52 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-05 13:36:29
dokument UCHWAŁA Nr 043/p122/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej łv Gdańsku , z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2018-04-30 09:52:38
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 30 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok. 2018-04-30 09:49:43
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 13 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-06-05 14:47:45
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2017 roku 2018-04-30 10:26:11
dokument Sprawozdania za IV kwartał 2017r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-03-13 10:00:03
dokument Uchwała Nr 109/p/p122/O/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości wykupu przez Powiat Słupski obligacji w kwocie 2.731.000 zł 2017-11-22 12:13:47
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2017 roku 2018-04-30 10:23:21
dokument Sprawozdania za III kwartał 2017r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2017-10-20 15:08:28
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 95 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-06-05 14:34:31
dokument UCHWAŁA Nr 086/p122/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Słupskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-09-05 09:38:38
dokument Uchwała Zarządu Nr 79 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-10-26 12:23:11
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 76 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-06-05 14:20:07
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 43 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-06-05 14:03:59
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2017 roku 2018-04-30 10:22:32
dokument Sprawozdania za II kwartał 2017r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2017-10-11 13:39:07
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2017 roku 2018-04-30 10:21:47
dokument Sprawozdania za I kwartał 2017r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-03-20 12:23:45
dokument Uchwała Nr 001/p126/D/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu SŁupskiego na 2017 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata: 2017 - 2030 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
2017-01-10 14:26:12
dokument Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 2016-12-30 10:03:02
dokument Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-12-30 10:01:50
dokument Uchwała Nr 151/p122/P/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gańsku z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2016-12-13 11:02:42
dokument Uchwała Nr 150/p122/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gańsku z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata: 2017-2023 2016-12-13 10:55:58
dokument Uchwała Zarządu Powiatu nr 137 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2016-11-16 13:00:11
dokument Uchwała Zarządu Powiatu nr 136 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2016-11-16 12:58:24