Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 25 listopada 2016 roku projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 25 listopada 2016 roku
projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

    Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
    W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu słupskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 25 listopada do 8 grudnia 2016 roku.
    Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa: ul. Szarych Szeregów 14,
76-200 Słupsk, drogą elektroniczną na adres e- mail: ps@powiat.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego, pokój nr 01.
1. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku.
2. Właściwa komórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwa jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.
    Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.
    Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządu Powiatu Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.
 
Załączniki:
1. Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
2. Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych.pdf (PDF, 497.79Kb) 2016-11-25 13:28:10 336 razy
2 Formularz_konsultacji_rtf.rtf (RTF, 105.35Kb) 2016-11-25 13:28:10 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 25-11-2016 13:28:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Olech 25-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 25-11-2016 13:28:10