Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-12-28 13:39:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-12-28 12:35:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-28 12:33:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-18 15:07:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokosci dodatku motywacyjnego dla dyrektorow jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2017-12-18 15:06:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2017-12-18 15:04:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym 15 listopada 2017 roku 2017-12-05 11:47:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-05 11:41:04
dokument rojekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 listopada 2017 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości za zasobu Powiatu Słupskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2017-11-21 11:26:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-20 14:03:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-11-14 10:59:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu SŁupskiego 2017-11-13 15:03:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-11-13 14:54:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 listopada 2017r w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-11-13 12:36:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 listopada 2017r w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2017-11-10 11:25:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 listopada 2017r w sprawie powolania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-11-07 15:23:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 listopada 2017r w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem do roku 2025" 2017-11-07 15:20:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-30 10:28:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 października 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2017-10-25 15:18:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-18 08:32:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-03 10:53:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok w sprawie ogłoszenia Powiatowrgo Konkursu Fotograficznego pod hasłem "DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW" - edycja 2017 i powołania komisji konkursowej 2017-10-02 13:20:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-25 15:45:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 września 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2017-09-25 14:03:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 września 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 2017-09-25 13:17:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-12 11:49:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 września 2017 roku w sprawie wydanie opinii dotyczącej drogi powiatowej 2017-09-11 14:22:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 września 2017 roku w sprawie wydanie opinii dotyczącej drogi gminnej 2017-09-11 14:22:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 września 2017 roku w sprawie wydanie opinii dotyczącej dróg gminnych 2017-09-05 11:44:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-05 11:39:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-08-29 14:47:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-08-07 14:42:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-07-24 14:22:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-24 11:56:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-07-24 11:52:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin tworzących konsorcjum opiekuńcze powiatu słupskiego (Kobylnica, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Kępice, Słupsk) oraz gminy Tuchomie z powiatu bytowskiego" 2017-07-24 10:06:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-07-13 09:53:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-06-26 15:37:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu SŁupskiego 2017-06-26 15:36:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-06-26 15:34:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-21 14:35:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok 2017-06-12 14:22:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-06-05 15:31:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2017-06-05 15:30:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia Panu Józefowi Masłowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-06-05 12:01:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2017-05-29 09:30:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 maja 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2017-05-29 09:28:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-05-23 13:36:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 maja 2017 roku w sprawie użyczenia lokali użytkowych z zasobu Powiatu Słupskiego 2017-05-23 13:34:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-05-15 11:39:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-15 11:37:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2017-05-15 11:32:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 maja 2017 roku w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-05-15 11:23:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 maja 2017 roku w sprawie powołania Powiatowego Konsultanta w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" 2017-05-15 11:18:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-05-11 14:39:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2017-05-09 10:01:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-04-28 14:49:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci 2017-04-28 14:48:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-04-24 14:15:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-24 14:13:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-10 15:31:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-04-10 11:23:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego, przeznaczone do oddania w najem 2017-04-05 09:41:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-03-29 11:23:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 158/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia procedury i zasad płatności za wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości będących własnością Powiatu Słupskiego oraz określenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu 2017-03-29 08:11:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-03-29 08:10:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczących dróg powiatowych 2017-03-29 08:07:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2017-03-29 08:06:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla trzech dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2017-03-29 08:03:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-03-21 08:56:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-03-21 08:54:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-03-13 11:49:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2017-03-09 11:00:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2017-03-09 10:57:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2017-03-02 09:31:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-02-13 12:57:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku 2017-02-13 12:56:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 151/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za wyżywienie byłej wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, przy ul. Wróblewskiego 5 2017-02-08 09:24:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-02-06 12:31:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowuch w Słupsku 2017-02-06 12:30:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2017-02-06 12:27:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu SŁupskiego za IV kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-01-24 10:12:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-01-24 10:10:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2017-01-17 13:23:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2017 roku 2017-01-17 13:22:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)" 2017-01-17 13:21:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)" 2017-01-17 13:20:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2017 roku w sprawie przedłużenia powiedzenia Pani Sylwii Nowosadko zadań doradcy metodycznego w zakresie kształcenia specjalnego 2017-01-17 13:18:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2017-01-17 13:16:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2017 rok 2017-01-03 13:44:43
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2017-01-03 13:42:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2018 r. 2017-01-03 13:40:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 stycznia 2017 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2017-01-03 13:37:25