Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego zawiadamiam że w dniu 28 grudnia 2017r. decyzją nr 661/2017 znak: ŚR-II.6341.139.2017: I. Wygaszono pozwolenie wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki Skotawy do celów technologicznych garbarni w Dębnicy Kaszubskiej i zrzut wód chłodniczych do Skotawy, udzielone SPV Sp. z o.o. w pkt. II., III, IV, V i VI decyzji z dnia 26.07.2000r. znak: ROŚ.III.6223-10/00... - dokument stracił ważność 2017-12-28 14:33:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.252.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę linii napowietrznej 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 185/32, 185/33, 185/40, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-12-28 14:31:12
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.84.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wytowno, na działkach nr: 210, 225/1, 572, 226/11 w obrębie ewidencyjnym 0023 Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-28 13:44:05
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.83.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Wytowno, na działkach nr:210, 254, 225/1, 572, 226/11, 226/12 w obrębie ewidencyjnym 0023 Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-28 13:41:52
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego zawiadamiam że w dniu 27 grudnia 2017r. decyzją nr 647/2017 znak: ŚR-1I.6341.142.2017: I* Wygaszono pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Zaleskie, udzielonego Gminie Ustka w pkt. 2 decyzji Nr 3/08 znak: ŚR.II.6223-49/07 z dnia 02.01.2008r. II. Udzielono Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego zlokalizowanego w m-ci Zaleskie gm. Ustka na dz. nr 29/14 obręb Zaleskie PGR. III. Udzielono Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków popłucznych ze stacji uzdatnia wody w m-ci Zaleskie za pośrednictwem studni chłonnej do ziemi (dz. nr 29/14 obręb Zaleskie PGR). - dokument stracił ważność 2017-12-27 15:13:50
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego zawiadamiam że w dniu 27 grudnia 2017r. decyzją nr 645/2017 znak: ŚR-II.6341.141.2017:Wygaszono pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Duninowo, udzielonego Gminie Ustka w pkt. 2 decyzji Nr 5/08 znak: ŚR.II.6223-51/07 z dnia 02.01.2008r. Udzielono Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę studni SW-1/89 i SW-2/75 zlokalizowanych na gminnym ujęciu w m-ci Duninowo gm. Ustka (dz. nr 24/2 obręb Dunowo PGR). Udzielono Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego zlokalizowanego w m-ci Duninowo gm. Ustka na dz. nr 24/2 obręb Dunowo PGR. - dokument stracił ważność 2017-12-27 15:11:36
dokument Obwieszczenie Śr-II.6341.140.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku o: 1. Wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Zimowiska, udzielonego Gminie Ustka w pkt. 2 decyzji Nr 4/08 znak: ŚR.II.6223-50/07 z dnia 02.01.2008 r. 2. Udzielono Gminie Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia gminnego zlokalizowanego w m-ci Zimowiska gm. Ustka na dz. nr 378/29 obręb Grabno - dokument stracił ważność 2017-12-22 12:35:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.230.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbiórkę i budowę słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórkę i budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej Sn-15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działkach numer: 180/1, 303/1 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-12-22 11:27:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.255.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku o funkcji pensjonatowej i mieszkaniowej oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Ustka na działkach nr: 2551, 2552, 2557, 1881, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-22 11:27:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.1.2016 z dnia 21 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o zmianie decyzji Starosty Słupskiego nr 906/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zatwierdzającej pozwolenie na rozbudowę szkoły podstawowej w Gogolewie o salę gimnastyczną oraz sale szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gogolewo na działkach numer: 66/3, 11/4, w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-12-22 11:25:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.232.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Łupawa na działce nr 241/17, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-12-22 11:23:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.217.2.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 266/40, 269 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:32:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.103.1.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulica Krzywa, Głowackiego, Polna, Parkowa w m. Kobylnica wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i linii energetycznej oświetleniowej - etap I, na działkach nr: 26/2, 27/22, 28/1, 57, 633, 637, 1237/2, 1250, 1279/4, 1280/2 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:30:11
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.39.2017 z dnia 20 grudnia 2017 o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Ustka - GPZ Rowy - ETAP I. Odcinek linii od projektowanego słupa nr 44 do projektowanego słupa nr 49, od projektowanego słupa nr 58 do projektowanego słupa nr 67, od projektowanego słupa nr 78 do projektowanego słupa nr 85 i od projektowanego słupa nr 97 do stacji GPZ Rowy, na działkach nr: 247, 248, 257, 262, 291, 292, 294/3, 296 w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka; na działkach nr: 377/1, 377/2, 377/4, 377/5, 599, 364/8, 364/7, 364/6,363,356, 350/11 w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; na działkach nr: 43/2, 110/13, 110/14, 175/1, 174/1, 173/1, 165/2, 25, 20 w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:27:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.248.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Górzyno na działce nr 133, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce. - dokument stracił ważność 2017-12-20 14:53:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.238.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM RIO I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA KŁADKI NAD RZEKĄ SŁUPIĄ W USTCE NA działkach nr: 966/3, 945, 980, 979, 1577/1, 1570 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-20 12:50:15
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.237.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM RIO I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ OD ULICY GRUNWALDZKIEJ DO ULICY RYBCKIEJ W USTCE na działkach nr: 1682/17, 1563/3, 1682/12, 1682/8, 1353, 1352/2, 1352/1,1351, 439, 1072/13, 384/2,1072/24, 1072/25, 384/3, 384/7 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-20 12:47:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.228.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę cyt "słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kVw miejsce istniejącej wieży transformatorowej nr 03-0581 "Grąbkowo Kolonia" z powiązaniami linii kablowej 15kV i linii kablowych 0,4kV"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer; 153, 149, 151, 150/1 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-12-20 11:38:36
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.235.1.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na działkach nr: 658, 206/3, 206/4, 206/5, w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-12-19 11:51:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.234.1.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr: 656, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-12-19 11:48:07
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.62.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach nr: 117, 358, 355, 167/1 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-18 15:10:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.225.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej (wokół stawu) wraz z budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 13/3, 266/2, 268, 21, 4, 5, 6/8, 15, 265, 24/1, 172/1, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-12-18 15:08:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.246.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i remont kościoła w Żelkowie na działce nr 159 w miejscowości Żelkowo, w obrębie ewidencyjnym Żelkowo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2017-12-15 11:57:47
dokument Obwieszczenie AB-I-E-6740.240.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20 listopada 2017 roku ( po uzupełnieniu) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy postępowania w sprawie pozwolenia na remont budynku pałacu w Damnicy na działce nr 180, w obrębie ewidencyjnym Damnica, nr rejestru 24818 - dokument stracił ważność 2017-12-12 09:32:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.228.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,3 kV w miejsce wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 03-0500 "Równo" z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Równo na działkach nr: 9, 47, 35/3, 35/5, 84, w obrębie ewidencyjnym Równo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce oraz w miejscowości Rumsko na działce nr 67, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-12-11 15:24:42
dokument Obwieszczenie AB-I-E-6740.253.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku sanitariatów dla turystów oraz rozbiórkę istniejącej kontenerowej toalety w miejscowości Czołpino na działce nr 21/4, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-12-08 14:34:57
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.83.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na działkach nr: 210, 254, 225/1, 572, 226/11, 226/12 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-08 14:33:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.84.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr: 210, 225/1, 572, 226/11 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-12-08 14:30:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.230.1.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Krępa Słupska do miejscowości Lulemino Etap Ila i Etap Ilb wraz z przyłączem gazu i stacja redukcyjno pomiarową na działkach - obręb Krępa gmina Słupsk dz. nr : 205, 44, 208, 207/2, 207/1, 5, 2, - obręb Łosino gmina Kobylnica dz. nr: 224, 195, 219, 147, - obręb Zajączkowo gmina Kobylnica dz. nr: 166, 86/2, 87, 98/2, 98/8, 167, 5, 20/4, - obręb Kwakowo gmina Kobylnica dz. nr: 51, 52/37, 53, 56, 50/2, 34/11, 680, - obręb Lulemino gmina Kobylnica dz. nr: 271/1, 270, 277, 19/1, 20/1. - dokument stracił ważność 2017-12-05 15:14:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.238.2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Bydlino na działkach nr: 81, 133, 136/3, 457/6, 90, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-12-05 14:49:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości Krzemienica na działkach nr:128, 123, 134 w obrębie ewidencyjnym Krzemienica, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-12-05 14:46:46
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.215.2.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 206/4, 206/6, 656, 204/10, 699/5, 1468 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-12-05 14:45:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.204.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w wypustami do granic działek; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 198, 43/11, 43/13, 43/14 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-12-05 14:42:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.230.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę i budowę słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórkę i budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej Sn- 15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działkach numer; 180/1, 303/1 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-12-04 12:44:03
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego nr ŚR-II.6341.142.2017 na wniosek Gminy Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) wszczęto postępowanie administracyjne. (Zaleskie) - dokument stracił ważność 2017-12-01 15:08:45
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego nr ŚR-II.6341.141.2017 na wniosek Gminy Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) wszczęto postępowanie administracyjne. (Duninowo) - dokument stracił ważność 2017-12-01 15:07:35
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego nr ŚR-II.6341.140.2017 na wniosek Gminy Ustka (ul. Dunina 24, 76-270 Ustka) wszczęto postępowanie administracyjne. (Zimowiska) - dokument stracił ważność 2017-12-01 15:04:44
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Równo na działkach nr: 9, 26, 80/4, w obrębie ewidencyjnym Równo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce. - dokument stracił ważność 2017-12-01 13:39:51
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na wzmocnieniu istniejącej stalowej wieży kratownicowej wchodzącej w skład stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Będziechowo na działce numer 193/1 w obrębie ewidencyjnym Będziechowo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2017-12-01 13:37:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.228.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę cyt "słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kVw miejsce istniejącej wieży transformatorowej nr 03-0581 "Grąbkowo Kolonia" z powiązaniami linii kablowej 15kV i linii kablowych 0,4kV"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działkach numer; 153, 149, 151, 150/1 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-11-30 09:43:29
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego nr ŚR-II.6341.139.2017 zawiadamia, że w dniu 28.11.2017r. na wniosek SPV Sp. z o.o. (ul. Zjednoczenia 38, 76-248 Dębnica Kaszubska) wszczęto postępowanie administracyjne - dokument stracił ważność 2017-11-30 07:59:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.246.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i remont kościoła w Żelkowie na działce nr 159 w miejscowości Żelkowo, w obrębie ewidencyjnym Żelkowo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2017-11-29 13:05:48
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.126.2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: 1. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów) pozwolenia wodnoprawnego na rekonstrukcję (przebudowę) studni S-2 oraz na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-8. 2. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wielootworowego zlokalizowanego w Damnicy (S-2 - dz. nr 161/8, S-8 - 161/1, S-3 - 161/10 obręb Damnica, S-4 - 233/27 obręb Damnica Leśnictwo) 3. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych - pobór wody z ujęć czwartorzędowego i paleogeńskiego, zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego WOSANA w Damnicy udzielonego WOSANA S.A. decyzją nr 234/2016 z dnia 16.05.2016 r. znak ŚR-II.6431.23.2016 - dokument stracił ważność 2017-11-28 14:45:36
dokument Obwieszczenie ŚR-II.6341.118.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: 1. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Głobinie na dz. nr 147 i 146/17 obręb Głobino, udzielone Gminie Słupsk w pkt. II decyzji Starosty Słupskiego nr 638/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. znak ŚR-II.6341.187.2015. 2. Udzielenia Gminie Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego w Głobinie (studni H-4, H-9, H-10, H-11, H-12) zlokalizowanego na dz. nr 147 i 169/2 obręb Głobino oraz nr 111/1, 111/2 i 111/3 obręb Stanięcino. - dokument stracił ważność 2017-11-28 14:40:22
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.232.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Łupawa na działce nr 241/17, w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-11-27 12:38:10
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.1.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 906/2016 z dnia 29.12.2016 roku obejmującej pozwolenie na rozbudowę szkoły podstawowej w Gogolewie o salę gimnastyczną oraz sale szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gogolewo na działkach numer: 66/3, 11/4, w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-11-27 12:35:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.148.2017 z dnia 12 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3E/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobieszewo na działce numer: 126 w obrębie ewidencyjnym Dobieszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-11-24 14:25:34
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.124.1.2016 z dnia 24 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmiany decyzji pozwolenia na roboty budowlane o numerze 463/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku "... polegające na remoncie i konserwacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie, na działce nr 79/1 w miejscowości Duninowo, w obrębie ewidencyjnym Duninowo, w gminie Ustka" - dokument stracił ważność 2017-11-24 14:22:56
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.207.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 3 w Nadleśnictwie Łupawa; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce numer: 47/1 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-11-24 14:20:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.228.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,3 kV w miejsce wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 03-0500 "Równo" z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV w miejscowości Równo na działkach nr: 9, 47, 35/3, 35/5, 84, w obrębie ewidencyjnym Równo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce oraz w miejscowości Rumsko na działce nr 67, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-11-22 12:10:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.210.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą w miejscowości Wykosowo na działkach nr: 4/1, 200, 178, w obrębie ewidencyjnym Wykosowo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-11-22 12:08:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiklino na działkach nr: 236, 237/1, 237/2, 228/3, w obrębie ewidencyjnym Wiklino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-11-22 12:07:38
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.62.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach nr: 117, 358, 355, 167/1 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-22 12:01:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.217.1.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 266/40, 269 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-11-21 11:51:15
dokument Obwieszczenie AB.I.C.6740.208.2.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę drogi gminnej - ulica Jarzębinowa na działce nr 35/2, 39/8, 40/9, 40/26 w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-11-21 11:50:18
dokument Obwieszczenie AB.I.C.6740.207.2.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej roboty remontowe ogrodzenia kamiennego wraz z robotami ziemnymi przy istniejącym zabytkowym kościele na działce nr 79 w miejscowości Kuleszewo, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-11-21 11:49:21
dokument Obwieszczenie AB.I.B.6740.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 130/51, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-21 11:17:10
dokument Obwieszczenie ŚR.6341.118.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1. Wygaszenia w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Głobinie na dz. nr 147 i 146/17 obręb Głobino, udzielonego Gminie Słupsk w pkt. II decyzji Starosty Słupskiego nr 638/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. znak: ŚR-II.6341.187.2015.
2. Udzielenia Gminie Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Głobinie (studni H-4, H-9, H-10, H-11, H-12) zlokalizowanego na dz. nr 147 i 169/2 obręb Głobino oraz nr 111/1, 111/2 i 111/3 obręb Stanięcino, dla celów socjalno ? bytowych mieszkańców wsi Głobino, Stanięcino, Warblewo, Kusowo, Płaszewko, Krępa Słupska, Osiedla Rzemieślniczego i Strefy mieszkalnej w m-ci Płaszewko. - dokument stracił ważność
2017-11-21 11:15:01
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.215.1.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 206/4, 206/6, 656, 204/10, 699/5, 1468 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-11-17 13:08:12
dokument Obwieszczenie AB.I.D.7351-29.2/2009 z dnia 14 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 198/09 z dnia 31 marca 2009 roku pozwolenia na budowę polegające na rekonstrukcji zabytkowej zagrody kowala (budynku mieszkalnego - chałupy i budynku gospodarczego) wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym w miejscowości Czysta na działkach nr: 88 i 87, w obrębie ewidencyjnym Czysta, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-11-17 13:06:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.166.1.2016 z dnia 15 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr 823/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku wydaną w sprawie pozwolenia na "roboty budowlane polegające na polegające na rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego, odbudowie wraz z przebudową i rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną i gazową w miejscowości Ustka na działkach nr: 2121/9, 2151/5, 2151/15, 2686/3, 2152/6, 168/3, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Ustka" - dokument stracił ważność 2017-11-16 14:07:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.225.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej (wokół stawu) wraz z budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 13/3, 266/2, 268, 21, 4, 5, 6/8, 15, 265, 24/1, 172/1, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-11-16 11:59:59
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.37.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę platformy obserwacyjnej (ograniczenie antropopresji na Polderach Gardna IX i X) w miejscowości Gardna Wielka, na działce nr 236 w obrębie ewidencyjnym 0008 Gardna Wielka, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-11-16 11:58:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.187.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę sięgaczy drogi gminnej w miejscowości Głobino na działkach nr: 54/5 i 257, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-11-13 14:03:22
dokument Obwieszczenie ŚR.6341.126.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1. Wygaszenia w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych - ujęć czwartorzędowego i paleogeńskiego, zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego WOSANA w Damnicy udzielonego WOSANA S.A. decyzją nr 234/2016 z dnia 16.05.2016r. znak: ŚR-II.6341.23.2016.
2. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-8 oraz na rekonstrukcję (przebudowę) studni S-2.
3. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wielootworowego zlokalizowanego w Damnicy (S-2 - dz. nr 161/8, S-8 - 161/7, S-3 - 161/10 obręb Damnica, S-4 - 233/27 obręb Damnica Leśnictwo) dla celów produkcji butelkowanych wód źródlanych i napojów smakowych. - dokument stracił ważność
2017-11-13 11:39:11
dokument Obwieszczenie AB-I-E.7351-728-5/09 z dnia 7 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na "budowę boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego z wewnętrzną instalacja wodociągową i kanalizacyjną oraz zalicznikową instalacją elektryczną na terenie Gminy Miasto Ustka przy ulicy Sportowej na działkach nr: 1468/10, 1468/11, 1468/12, w obrębie ewidencyjnym Ustka" w związku ze zmianą zakresu i nazwy inwestycji na: "budowę stadionu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza sportowego z wewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz zalicznikową instalacją elektryczną na terenie Gminy Miasto Ustka, przy ulicy Sportowej na działkach nr: 1468/10, 1468/11, 1468/13, w obrębie ewidencyjnym Ustka." nr rejestru 23905 - dokument stracił ważność 2017-11-10 08:51:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.238.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM RIO I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA KŁADKI NAD RZEKĄ SŁUPIĄ W USTCE NA działkach nr: 966/3, 945, 980, 979, 1577/1, w obrębie ewidencyjnym Ustka, nr rejestru 23835 - dokument stracił ważność 2017-11-10 08:48:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.237.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM RIO I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ OD ULICY GRUNWALDZKIEJ DO ULICY RYBCKIEJ W USTCE na działkach nr: 1682/17, 1563/3, 1682/12, 1353, w obrębie ewidencyjnym Ustka, nr rejestru 23835 - dokument stracił ważność 2017-11-10 08:46:30
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.124.1.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na roboty budowlane polegające na remoncie i konserwacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Duninowo, na działce nr 79/1 w obrębie ewidencyjnym Duninowo, w gminie Ustka?, nr 463/2016 z dnia 27 lipca 2017 roku, {nr rejestru 24253). - dokument stracił ważność 2017-11-09 14:19:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.206.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Bydlino na działkach nr: 122 i 117, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 141/2 i 554, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-11-09 14:16:37
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.16.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 136/1 w miejscowości Duninowo, w obrębie Duninowo, w gminie Ustka (nr rejestru 20450). - dokument stracił ważność 2017-11-09 14:14:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.188.2.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 898/1, 899/2, w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:47:14
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.2.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 86/4, 90/5, 90/1 w miejscowości Krępa, w obrębie Krępa, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:45:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.231.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę piętra budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice na działce nr 82/7, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice, nr rejestru 22254 - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:40:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.214.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. GRUNWALDZKIEJ W USTCE na działkach nr: 1141, 1154, 589, 1130, 1128 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:36:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.213.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUŻ ZACHODNIEGO BRZEGU RZEKI SŁUPI W USTCE na działkach nr: 525/4, 528, 526/2, 529/1, 527/2, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:33:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.207.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROW E O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. PONEJ W USTCE na działkach nr: 1552, 915, 2302/4, 1909/7, 1909/6, 1909/5, 1909/11, 1909/10, 1909/9,1909/1, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:28:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.212.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. OGRODOWEJ W USTCE na działkach nr: 1569, 1577/4, 2131, 1567, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:25:15
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.215.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzelinko na działce nr 141/2, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-11-07 14:22:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.210.2017 z dnia 3 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą w miejscowości Wykosowo na działkach nr: 4/1, 200, 178, w obrębie ewidencyjnym Wykosowo. w jednostce ewidencyjnej Główczyce. - dokument stracił ważność 2017-11-06 14:21:59
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.207.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 3 w Nadleśnictwie Łupawa; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działce numer: 47/1 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2017-11-06 14:17:23
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.208.1.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach nr: 35/2, 39/8, 40/9, 40/26 w miejscowości Łosino, w obrębie Łosino, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-11-06 14:15:11
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.207.1.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na remont ogrodzenia przy Kościele Św. Józefa w Kuleszewie na działce nr 79 w miejscowości Kuleszewo, w obrębie Kuleszewo, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-11-06 14:13:00
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.39.2017 z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Ustka GPZ Rowy - ETAP I, na działkach nr: 247, 248, 257, 262, 291, 292, 294/3, 296, w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka; na działkach nr: 377/1, 377/2, 377/4, 377/5, 599, 364/8, 364/7, 364/6, 363, 356, 350/11 w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; na działkach nr: 43/2, 110/13, 110/14, 175/1, 174/1, 173/1, 165/2, 25, 20 w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka; na działkach nr: 196/2, 194/2, 194/3, 193, 188/1, 199, 251, 177/1, 329, 378, 1/10 w obrębie ewidencyjnym Objazda, gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2017-11-03 13:08:23
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.31.2017 z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami, etap IV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka, na działkach nr: 130/51, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2017-11-03 13:06:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2017 z dnia 26 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości Krzemienica na działkach nr:128, 123, 134 w obrębie ewidencyjnym Krzemienica, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-30 14:16:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.181.2017 z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, Gmina Słupsk" w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/201, 3/237, 3/242, 3/307, 3/311, 3/212, 3/314, 3/298, 3/330, 3/332, 3/262 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-30 14:14:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.174.2017 z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 161, 163, 162/17, 214, 236/1, 515/1, 515/2, 162/26, 514, 185, 179, 170/5, 173, 178, 486, 487, 493, 498, 454 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk, w miejscowości Lubuczewo na działce nr 431/1, w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-30 14:11:51
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.195.2017 z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg tymczasowej związanej z budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Włynkówko na działkach numer: 109/4, 110/17, 110/2 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-30 13:30:58
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.216.2017 z dnia 25 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę linii kablowej 15 kV w miejscowości Strzelinko na działce nr 154/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-26 14:09:34
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.37.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę platformy obserwacyjnej (ograniczenie antropopresji na Polderach Gardna IX i X), na działce nr 236, w miejscowości Gardna Wielka, w obrębie ewidencyjnym Gardna Wielka, w gminie Smołdzino (nr rejestru 23301). - dokument stracił ważność 2017-10-26 14:06:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.7351_29.2/2019 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 198/09 z dnia 31 marca 2009 roku pozwolenia na budowę polegające na rekonstrukcji zabytkowej zagrody kowala (budynku mieszkalnego - chałupy i budynku gospodarczego) wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym w miejscowości Czysta na działkach nr: 88 i 87, w obrębie ewidencyjnym Czysta, w gminie Smołdzino. - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:14:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiklino na działkach nr: 236, 237/1, 237/2, 228/3, w obrębie ewidencyjnym Wiklino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:11:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiklino na działkach nr: 236, 237/1, 237/2, 228/3, w obrębie ewidencyjnym Wiklino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:10:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.205.1.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi ( ulica Toskańska ) oraz linii energetycznej oświetleniowej - Etap I na działkach nr: 208/43, 208/39, 1601, 1598, 1595, 1604, 208/42, 208/1, 656 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica , w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:08:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.205.1.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi ( ulica Toskańska ) oraz linii energetycznej oświetleniowej - Etap I na działkach nr: 208/43, 208/39, 1601, 1598, 1595, 1604, 208/42, 208/1, 656 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica , w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:08:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.203.2017 z dnia 24 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu BOT E3/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Objazda na działce numer: 11/48 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-25 15:03:59
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.205.2017 z dnia 23 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę ciągów jezdnych, pieszych i pieszo - jezdnych, miejsc parkingowych, miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem ciągów jezdnych i oświetleniem ulicznym w mieście Ustka przy ulicy Wiejskiej i Kolorowej na działkach nr: 906/53, 906/60, 906/66, 906/59, 906/73, 907/4, 906/64, 906/71 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-24 14:35:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.221.2017 z dnia 20 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę piętra budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice na działce nr 82/7, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice, nr rejestru 22254 - dokument stracił ważność 2017-10-23 14:06:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.195.2017 z dnia 20 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 0,415kV w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 1/28, 1/2, 1/30, 1/31, 2/1, w obrębie ewidencyjnym Zgojewo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-10-23 14:01:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.193.2017 z dnia 20 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE63; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Siemianice na działce numer: 317 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-23 13:58:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.1.2017 z dnia 19 paxdziernika 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zakładu recyklingu styropianu i plastiku z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo na działkach nr 707 i 708/1, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-20 13:59:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.206.2017 z dnia 18 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Bydlino na działkach nr: 122 i 117, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 141/2 i 554, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-10-20 13:57:14
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.23.2017 z dnia 18 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 188/2, 188/7 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-20 13:54:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.183.2017 z dnia 17 paxdziernika 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych związanych z budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Włynkówko na działkach numer: 112/10, 112/17, 112/24, 112/31, 112/38, 110/2, 110/1, 112/9, 118 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-19 13:10:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.160.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rumsko na działkach nr: 60, 71/1, 71/2, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-10-17 14:32:25
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 86/4, 90/5, 90/1 w miejscowości Krępa, w obrębie Krępa, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-10-17 14:28:43
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.198.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działce nr 274 w miejscowości Lulemino, w obrębie Lulemino, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-10-17 14:26:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.188.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 898/1, 899/2, w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-10-17 14:23:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.193.2017 z dnia 12 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 519/1, 307/201, 307/214, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-13 14:50:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.161.2017 z dnia 12 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działce nr 221 wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkowo, Gmina Słupsk" w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 211/1, 212, 213/1, 220/1, 221, 222/1, 223/1, 224/1, 225/12, 225/14, 226/1, 227/1, 228/3, 176/2, 220/2, 228/4 w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-13 14:48:23
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.17.2017 z dnia 9 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego zasilającą przepompownię dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 112/7, 112/28, 392, 378 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-12 15:14:21
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.166.1.2016 z dnia 6 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia nr 823/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku na odbudowę wraz z przebudową i rozudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji samitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną i gazową w mieście Ustka na działkach nr: 2151/9, 2151/5, 2151/15, 2186/1, 2152/6, 168/3 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-12 15:08:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.175.2017 z dnia 11 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Krępa na działkach nr: 672/1, 669/3, 676/2, 669/1, 669/2, 672/2, 672/3, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-12 15:05:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.187.2017 z dnia 9 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę przyłącza kablowego 0,4kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer 32/15, 32/19 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-10-11 15:14:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.200.2017 z dnia 5 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące: budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz ciepłociągu w mieście Ustka na działkach nr: 538/11, 538/19, 538/20, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-06 14:31:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.205.2017 z dnia 4 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ciągów jezdnych, pieszych i pieszo - jezdnych, miejsc parkingowych, miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem ciągów jezdnych i oświetleniem ulicznym w mieście Ustka przy ulicy Wiejskiej i Kolorowej na działkach nr: 906/53, 906/60, 906/66, 906/59, 906/73, 907/4, 906/64, 906/71 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-05 12:26:28
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.122.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głobino" w miejscowości Głobino na działkach nr: 50/2, 51/8, 51/6, 52/3, 53/5, 54/8, 55/1, 60/14, 289/5, 62/1, 63/1, 258, 77/1, 78/3, 79/1, 80/1, 81/14, 81/18, 81/16, 82/3, 75/11, 74/3, 73/8, 73/6, 72/7, 262, 70/14, 70/16, 68/13, 68/11, 67/5, 66/4, 66/6, 65/1, 260, 49/5, 49/3, 48/4, 48/6, 47/1, 46/1, 255, 259, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-05 12:22:39
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.204.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w wypustami do granic działek; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 198, 43/11, 43/13, 43/14w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Słupsk.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-10-04 13:24:01
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.203.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu BOT E3/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Objazda na działce numer: 11/48 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-04 13:22:20
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.195.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg tymczasowej związanej z budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Włynkówko na działkach numer: 109/4, 110/17, 110/2 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-04 13:21:06
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.193.2017 z dnia 3 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE63; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Siemianice na działce numer: 317 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-04 13:18:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.195.2017 z dnia 2 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 0,415kV w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 1/28, 1/2, 1/30, 1/31, 2/1, w obrębie ewidencyjnym Zgojewo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-10-03 14:54:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.187.2017 z dnia 2 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę sięgaczy drogi gminnej w miejscowości Głobino na działkach nr: 54/5 i 257, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-10-03 14:52:35
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.201.2017 z dnia 2 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące: budowę gazociągu średniego ciśnienia dn125 w miejscowości Włynkowo na działce nr 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo w gminie Słupsk, (w ramach inwestycji pn. "Gazyfikacja północnej części powiatu słupskiego - Etap I") - dokument stracił ważność 2017-10-03 14:51:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.168.2.2017 z dnia 2 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 1042, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1103, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-10-03 14:45:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.193.2017 z dnia 28 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 519/1, 307/201, 307/214, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-29 14:50:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.777.1.2017 z dnia 28 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 755/2012 z dnia 28 września 2012 roku pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę dróg gminnych niepublicznych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingów - ETAP II w miejscowości Główczyce na działkach nr: 399, 122, 568/1, 45/10, 30/10, 30/11, 66, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-09-29 14:49:10
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.23.2017 z dnia 28 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 188/2, 188/7 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-29 14:47:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.176.2017 z dnia 27 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupa linii napowietrznej 15kV, złącza kablowego 0,4kV, linii kablowej 0,4kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działkach numer 82/3, 139 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-29 14:44:48
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.175.2017 z dnia 27 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15kV zamian linii napowietrznej 15kV nr 01000-351-09 i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0374 "Potęgowo Hydrofornia"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potegowo na działkach numer: 68/4, 68/5, 68/7, 68/2, 62/2, 60, 59, 55, 53, 311, 99/9, 99/2, 62/1, 69/2 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:29:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.167.2017 z dnia 27 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę części elektroenergetycznej elektrowni wodnej Strzegomino; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niemczewo-Goszczyno na działkach numer: 49/30, 49/31 w obrębie ewidencyjnym Niemczewo-Goszczyno, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:27:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.216.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę linii kablowej 15 kV w miejscowości Strzelinko na działce nr 154/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:24:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.215.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzelinko na działce nr 141/2, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:23:18
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.214.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. GRUNWALDZKIEJ W USTCE na działkach nr: 1141, 1154, 589, 1130, 1128 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:21:54
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.213.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUŻ ZACHODNIEGO BRZEGU RZEKI SŁUPI W USTCE na działkach nr: 525/4, 528, 526/2, 529/1, 527/2, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:20:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.212.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. OGRODOWEJ W USTCE na działkach nr: 1569, 1577/4, 2131, 1567, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:19:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.207.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na terenie Miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego: POMORSKIE TRASY ROWEROW E O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 - BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W UL. PONEJ W USTCE na działkach nr: 1552, 915, 2302/4, 1909/7, 1909/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-28 14:18:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.166.2017 z dnia 26 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na demontaż wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0309 "Karżnica PGR", budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer: 29/13, 239/10, 29/12, 31 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-27 14:24:40
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działce numer 61/14 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-26 13:44:48
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2017 z dnia 21 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, w miejsce istniejącej wieżowej stacji transformatorowej "Kotłowo" z powiązaniami 15kV i 0,4ikV oraz wymianę słupa linii napowietrznej 15kV na działkach nr: 336, 337, 338, 339, 340, w miejscowości Kotłowo, w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-09-22 15:23:38
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.149.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę ulic Tadeusza Bielaka wraz z odwodnieniem w Kępicach na działkach nr: 48/3, 57, 495, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2017-09-21 07:55:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.171.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w miejscowości Strzelino na działkach nr: 58/4, 58/5, 60/4, 60/5, 56/3, 58/3, 60/3, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-21 07:53:36
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.17.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z wewnętrzną liną zasilania energetycznego zasilającą przepompownię dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr: 112/7, 112/28, 392, 378 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka, {nr rejestru 20449). - dokument stracił ważność 2017-09-21 07:51:46
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.16.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 136/1 w miejscowości Duninowo, w obrębie Duninowo, w gminie Ustka (nr rejestru 20450). - dokument stracił ważność 2017-09-21 07:49:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.51.2017 z dnia 19 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej SN-15kV, budowę linii kablowej SN- 15kV oraz rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działce numer 57/2 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2017-09-21 07:46:57
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.183.2017 z dnia 14 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych związanych z budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Włynkówko na działkach numer: 112/10, 112/17, 112/24, 112/31, 112/38, 110/2, 110/1, 112/9, 118 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-15 14:06:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.181.2017 z dnia 14 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia de 63mmz przyłączem gazowym de 32mm; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 797, 971, 962 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-15 14:05:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.174.2017 z dnia 12 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" - dokument stracił ważność 2017-09-13 14:50:14
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.777.2012 z dnia 13 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 755/2012 z dnia 28 września 2012 roku pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę dróg gminnych niepublicznych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingów - ETAP II w miejscowości Główczyce na działkach nr: 399, 122, 568/1, 45/10, 30/10, 30/11, 66, w obrębie ewidencyjnym Główczyce, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-09-13 14:47:44
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.1.2017 z dnia 12 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda na działkach nr: 117, 197 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym 0019 Przewłoka oraz na działkach nr: 291, 292, 293, 295, 193/1, 325 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym 0023 Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-13 14:45:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.165.2017 z dnia 11 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 01-0611 "Henrykowo", linii kablowej 0,4 kV, przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV, demontaż wieży stacji transformatorowej 15/0,4 kV ; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Spole na działkach numer 327/4, 313/4, 313/5, 313/3, 312/1, 326/3, 326/2 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-09-13 14:42:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.181.2017 z dnia 8 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, Gmina Słupsk" - dokument stracił ważność 2017-09-13 07:44:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.175.2017 z dnia 8 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Krępa na działkach nr: 672/1, 669/3, 676/2, 669/1, 669/2, 672/2, 672/3, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-13 07:42:59
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.163.2017 z dnia 11 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na rozbudowę szkoły w Siemianicach wraz z kotłownią w istniejącym budynku, zagospodarowaniem terenu, niezbędna infrastruktura ( przebudowa sieci) oraz układem komunikacyjnym (w tym zjazdy i przebudowa drogi) inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Siemianice na działkach numer: 233/3, 233/7 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-13 07:41:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.187.2017 z dnia 11 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę przyłącza kablowego 0,4kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer 32/15, 32/19 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-13 07:39:19
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2017 z dnia 8 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100-RC SDR17 dn. 180mm; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Głobino na działce numer: 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-11 14:18:13
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.164.2.2017 z dnia 8 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym na działkach nr: 23/30, 23/31, 23/16 w miejscowości Bydlino, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-08 14:48:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.156.2017 z dnia 7 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 301, 309/2, 309/1, 317, 308/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-08 14:28:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.168.1.2017 z dnia 7 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 1042, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1103, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-08 14:26:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.175.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15kV zamian linii napowietrznej 15kV nr 01000-351-09 i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0374 "Potęgowo Hydrofornia"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potegowo na działkach numer: 68/4, 68/5, 68/7, 68/2, 62/2, 60, 59, 55, 53, 311, 99/9, 99/2, 62/1, 69/2 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-07 14:49:31
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.167.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na przebudowę części elektroenergetycznej elektrowni wodnej Strzegomino; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niemczewo-Goszczyno na działkach numer: 49/30, 49/31 w obrębie ewidencyjnym Niemczewo-Goszczyno, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-09-07 14:48:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.166.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na demontaż wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0309 "Karżnica PGR", budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer: 29/13, 239/10, 29/12, 31 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-07 14:46:47
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.161.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej na działce nr 221 wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkowo, Gmina Słupsk" - dokument stracił ważność 2017-09-07 12:53:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.151.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Włynkowo na działce nr 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-07 12:50:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę chodnika w miejscowości Kukowo na działkach nr: 14/1 i 15, w obrębie ewidencyjnym Kukowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-07 12:50:09
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.171.1.2017 z dnia 6 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach nr: 50/2, 51/2, 51/4, położonych w miejscowości Sycewice, w obrębie ewidencyjnym Sycewice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-09-07 12:47:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.171.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w miejscowości Strzelino na działkach nr: 58/4, 58/5, 60/4, 60/5, 56/3, 58/3, 60/3, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-09-04 11:28:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.160.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rumsko na działkach nr: 60, 71/1, 71/2, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-09-04 11:27:53
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.201.2017 z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 125 w miejscowości Włynkowo na działce nr 176/2 w obrębie ewidencyjnym Włynkowo w gminie Słupsk w ramach inwestycji pn. "Gazyfikacja północnej części powiatu słupskiego - etap I" - dokument stracił ważność 2017-09-04 11:25:27
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.200.2017 z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przyłączami oraz ciepłociągu w mieście Ustka na działkach nr: 538/11, 538/19, 538/20, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-04 11:23:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.147.2017 z dnia 1 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 100RCSDR17 dn 110mm w mieście Ustka na działkach nr: 188/5, 2688/2, 177/2, 2688/5 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-09-04 10:28:14
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.154.2017 z dnia 1 września 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę targowiska "Mój Rynek" wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, ciągiem pieszo-jezdnym z 4 miejscami postojowymi; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer: 32/4, 32/15, 32/18, 32/17, 32/19 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-04 10:22:28
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.133.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku restauracyjnego "Nostalgia"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poganice na działce numer: 14/11 w obrębie ewidencyjnym Poganice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-09-04 10:19:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.181.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia de 63mmz przyłączem gazowym de 32mm; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 797, 971, 962 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-30 14:51:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.176.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupa linii napowietrznej 15kV, złącza kablowego 0,4kV, linii kablowej 0,4kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łupawa na działkach numer 82/3, 139 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-08-30 14:50:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.126.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/47, 43/48, 43/51, 43/59, 19/6, 43/63, 43/64, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-30 14:45:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.123.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ul. Słonecznej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 210 i 418, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-30 14:41:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.150.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 117, 618/2, 805, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/20, 212/21, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1103, 1075, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-29 14:46:37
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 71 położonej w obrębie Objazda w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-29 14:28:29
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 64/3 położonej w obrębie Objazda w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-29 14:27:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.138.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 156/99, 156/95, 156/97, 156/17, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-28 15:19:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.1.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 537/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 108/14 i 97, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 185, 184/15, 184/14, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk; zmiana dotyczy trasy przebiegu gazociągu - dokument stracił ważność 2017-08-28 15:18:13
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.152.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działce numer 61/14 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-28 15:16:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.151.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, przebudowa słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej SN-15kV oraz budowę linii kablowej SN- 15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grąbkowo na działce numer 57/2 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-08-28 15:15:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.156.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 301, 309/2, 309/1, 317, 308/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-24 14:44:32
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.164.1.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci Gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr: 23/30, 23/31, 23/16 położonych w miejscowości Bydlino, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-24 14:36:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.143.2.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia (pod nazwą gazyfikacja Południowej Części Powiatu Słupskiego ETAP I na działkach nr: 189/5, 189/15, 189/9, 168, 139/6 w miejscowości Widzino, w obrębie ewidencyjnym Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-08-24 14:34:11
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.1.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi na działkach nr: 117, 197, 14/3 w obrębie Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działkach nr: 291, 292, 293, 295, 193/1, 325 w obrębie Wytowno, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-24 13:24:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na roboty budowlane w związku z inwestycją pn "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy" w miejscowości Damnica na działce nr 180, w obrębie ewidencyjnym Damnica w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-08-23 14:00:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.165.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 01-0611 "Henrykowo", linii kablowej 0,4 kV, przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV, demontaż wieży stacji transformatorowej 15/0,4 kV ; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Spole na działkach numer 327/4, 313/4, 313/5, 313/3, 312/1, 326/3, 326/2 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska Leśnictwo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-08-23 11:51:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.162.1.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulica Cicha na działkach nr: 63/21, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121/1, 122, 123, 124/3, 124/4, 125, 127/1, 128, 130/5 położonych w miejscowości Kwakowo, w obrębie ewidencyjnym Kwakowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-08-23 10:07:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100-RC SDR17 dn. 180mm; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Głobino na działce numer: 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-22 09:41:49
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, w miejsce istniejącej wieżowej stacji transformatorowej "Kotłowo" z powiązaniami 15kV i 0,4ikV oraz wymianę słupa linii napowietrznej 15kV na działkach nr: 336, 337, 338, 339, 340, w miejscowości Kotłowo, w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-08-21 09:54:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.146.2.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 195, 122 w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-08-18 09:26:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.139.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gałęzów na działkach numer: 106, 44/2, 44/3 w obrębie ewidencyjnym Gałęzów, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-08-18 09:25:10
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.130.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowych 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Radosław na działkach numer 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 9 w obrębie ewidencyjnym Radosław, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-08-16 12:08:21
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.148.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3E/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobieszewo na działce numer: 126 w obrębie ewidencyjnym Dobieszewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-08-11 09:12:31
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.138.2.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmujące: sieci wodociągowej na działkach nr: 209/1, 220/26 w miejscowości Lędowo, w obrębie ewidencyjnym Lędowo, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-09 10:24:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.163.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły w Siemianicach wraz z kotłownią w istniejącym budynku, zagospodarowaniem terenu, niezbędna infrastruktura ( przebudowa sieci) oraz układem komunikacyjnym ( w tym zjazdy i przebudowa drogi) inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Siemianice na działkach numer: 233/3, 233/7 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-09 10:21:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.150.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 117, 618/2, 805, 121/9 ? 121/18, 121/20-121/30, 1042-1073, 1103, 1075, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-09 10:20:11
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę ulic Tadeusza Bielaka wraz z odwodnieniem w Kępicach na działkach nr: 48/3, 57, 495, w obrębie ewidencyjnym Kępice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-08-09 10:16:45
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.147.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w mieście Ustka na działkach nr: 188/5, 2688/2, 177/2, 2688/5, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-09 10:14:20
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.143.1.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 189/5, 189/15, 189/9, 168, 139/6 położonych w miejscowości Widzino, w obrębie ewidencyjnym Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-08-07 09:07:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.151.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Włynkowo na działce nr 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-08-04 14:49:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.150.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę chodnika w miejscowości Kukowo na działkach nr: 14/1 i 15, w obrębie ewidencyjnym Kukowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-08-04 14:47:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo na działkach nr: 347/1, 348/1, w obrębie ewidencyjnym Duninowo w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-04 14:43:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.128.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wodnica na działkach nr: 35/10, 35/9, w obrębie ewidencyjnym Wodnica w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-08-04 14:40:44
dokument OBWIESZCZENIE nr WI-IV.7820.2.2017.TH, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 lipca 2017 r. wydał decyzję nr 4/2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa". - dokument stracił ważność 2017-08-04 11:05:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.124.2.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 41/4, 41/14 położonych w miejscowości Wrzeście, w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-04 10:49:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.133.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na rozbudowę z przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zagrody nr 5 w Swołowie w ramach realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja i zagospodarowanie zagród oraz stawu w Swołowie" w części dotyczącej instalacji (systemy sygnalizacji pożarowej, SSWN, CCTV, RTV, sieci dla WIFI) w miejscowości Swolowo na działce nr 13, w obrębie ewidencyjnym Swołowo - dokument stracił ważność 2017-08-03 10:45:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.154.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę targowiska "Mój Rynek" wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy na działkach nr: 32/19, 32/18, 32/17, 32/15, 32/4, w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-08-02 14:05:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.1.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 537/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 108/14 i 97, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 185, 184/15, 184/14, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk; zmiana dotyczy trasy przebiegu gazociągu. - dokument stracił ważność 2017-08-02 14:03:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.108.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę przedszkola trzyoddziałowego z częścią złobkową oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą oraz zjazdem z drogi publicznej, w miejscowości Siemianice na działkach nr: 236, 240, 233/3, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-02 14:00:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.127.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę dróg w obrębie osiedla zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 108/13, 109/4, 110/17, 112/8, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-01 12:55:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.122.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głobino" w miejscowości Głobino na działkach nr: 50/2, 51/2, 51/1, 52/2, 53/3, 54/7, 55, 60/5, 289/4, 62, 63, 258, 77, 78/2, 79, 80, 81/6, 81/13, 81/7, 82/1, 75/3, 74/1, 73/4, 73/3, 72/5, 262, 70/10, , 70/11, 68/4, 68/3, 67/4, 66/1, 66/2, 65, 260, 49/2, 49/1, 48/1, 48/2, 47, 46, 255, 259, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-08-01 12:51:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.146.1.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 195, 122 położonych w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-08-01 12:48:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.124.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierkowo na działce nr 235, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-28 12:28:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.134.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz myjni wózków widłowych w miejscowości Korzybie na działkach nr: 41/16, 41/10, w obrębie ewidencyjnym Korzybie w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-07-25 13:22:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.138.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 156/99, 156/95, 156/97, 156/17, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-07-24 14:18:42
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.138.1.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 209/1, 220/26 położonych w miejscowości Lędowo - dokument stracił ważność 2017-07-24 12:02:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.133.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę z przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zagrody nr 5 w Swołowie w ramach realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja i zagospodarowanie zagród oraz stawu w Swołowie" w części dotyczącej instalacji (systemy sygnalizacji pożarowej, SSWN, CCTV, RTV, sieci dla WIFI) w miejscowości Swolowo na działce nr 13, w obrębie ewidencyjnym Swołowo - dokument stracił ważność 2017-07-20 14:24:21
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.139.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gałęzów na działkach numer: 106, 44/2, 44/3 w obrębie ewidencyjnym Gałęzów, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-07-20 10:55:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.131.1.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr: 120/13, 120/41 położonych w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-18 09:07:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.130.1.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w wypustami na działkach nr: 86/4, 95/1, 722, 723 położonych w miejscowości Krępa Słupska, w obrębie ewidencyjnym Krępa Słupska, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-18 09:05:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.114.2.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 40/21, 40/22, 41/10 w miejscowości Łosino, w jednostce ewidencyjnej Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-07-18 09:04:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.127.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dróg w obrębie osiedla zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 108/13, 109/4, 110/17, 112/8, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-18 09:01:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.126.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 43/47, 43/48, 43/51, 43/59, 19/6, 43/63, 43/64, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-18 09:00:13
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.130.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowych 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Radosław na działkach numer 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 9 w obrębie ewidencyjnym Radosław, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-07-18 08:58:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.124.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierkowo na działce nr 235, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-14 12:04:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.123.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ul. Słonecznej w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 210 i 418, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-14 12:03:25
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.115.2.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Swochowo na działkach nr: 25/4, 19/5, 18/14, 19/13, 19/3, 19/12, 18/8, 39/2, 40/4 w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-12 11:58:13
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.42.1.2014 z dnia 10 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmiany decyzji nr 381/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku zatwierdzającej pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bałamątek na działkach numer: 91, 94, 95, 96, 112, 200, 202 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka, w gminie Ustka -( zmiana dotyczy numeracji działek nr: 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1781, 1783, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1787, 1786, 1785, 1784, 112, 200, 202 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka, w gminie Ustka) - dokument stracił ważność 2017-07-12 11:54:53
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.114.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dworu; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer 4/20, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-07-12 11:50:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 108/14 i 97, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 185, 184/15, 184/14, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-12 11:48:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.110.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o umorzeniu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę dróg w obrębie osiedla zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 112/10, 112/17, 112/24, 112/31, 112/38, 110/2, 110/1, 112/9, 118, 116/21, 108/13, 109/4, 110/17, 112/8, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-12 11:47:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.98.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Skórzyno na działce numer 95/5, w obrębie ewidencyjnym Skórzyno, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2017-07-11 09:20:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.96.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka" w miejscowości Bukówka na działkach nr: 1, 2, 3/11, 3/12, 3/23, 3/25, 3/27, 3/28, 3/37, 10, 29, w obrębie ewidencyjnym Bukówka, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-10 10:20:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.238.1.2016 z dnia 5 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na punkt rehabilitacyjny; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer 1375, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-07-10 10:17:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.114.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dworu; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer 4/20, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-07-07 09:11:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.112.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, wymianę dwóch słupów linii napowietrznej 15 kV, demontaż kolidującej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Kusowo na działkach nr: 138/4, 138/5, 129/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-07 09:09:34
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.111.2.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia obejmującego: budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1258, 1252 w miejscowości Dębnica Kaszubska, w jednostce ewidencyjnej Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-07-07 09:07:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.106.2.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami na działkach nr: 117, 121/8, 121/15, 121/16, 121/17, 121/19, 121/23, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1056, 1057, 1071, 1075 w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka , w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-07-05 12:31:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.124.1.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 41/4, 41/14 położonych w miejscowości Wrzeście, w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-07-04 10:04:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.134.2017 z dnia 3 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na nadbudowę i przebudowę budynku restauracyjnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poganice na działce numer: 14/11 w obrębie ewidencyjnym Poganice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-07-04 10:02:45
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.98.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przyłączy cieplnych w miejscowości Kępice na działkach nr: 190/2, 518, 197/1, 197/2, 515, w obrębie ewidencyjnym Kępice - dokument stracił ważność 2017-07-03 13:37:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.91.2.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 67/2, 67/6, 59/2 położonych w miejscowości Zębowo, w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-07-03 13:34:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.94.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Niewierowo na działce nr 31, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-30 09:10:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy Mickiewicza w mieście Ustka - II Etap; na działkach nr: 122/2, 105, 78, 95/2, 97/2, 250, 264, 324/1, 351/8, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-30 09:07:31
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2016 z dnia 29 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biesowice na działkach nr: 144, 50, 11/9, w obrębie ewidencyjnym Biesowice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-06-30 09:05:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.116.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej w miejscowości Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 185, 184/15, 184/14, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-28 08:58:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.103.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV ora linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 156/17, 156/25, 156/26, 156/111, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-26 14:50:27
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.118.1.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr: 4/88, 4/59 położonych w miejscowości Sycewice PGR, w obrębie ewidencyjnym Sycewice PGR, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-06-26 14:49:01
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.91.2.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmujące: budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 67/2, 67/6 w miejscowości Zębowo, w jednostce ewidencyjnej Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-06-26 14:47:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.128.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wodnica na działkach nr: 35/10, 35/9, w obrębie ewidencyjnym Wodnica w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-23 14:31:20
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo na działkach nr: 347/1, 348/1, w obrębie ewidencyjnym Duninowo w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-23 14:29:32
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.115.1.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z infrastruktura na działkach nr: 25/4, 19/5, 18/14, 19/13, 19/3, 19/12, 18/8, 39/2, 40/4 położonych w miejscowości Swochowo, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-23 10:22:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.114.1.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 40/21, 40/22, 41/10 położonych w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-06-23 10:21:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.116.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Rowy na działkach nr: 188/2, 188/7, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:56:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.112.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, wymianę dwóch słupów linii napowietrznej 15 kV, demontaż kolidującej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Kusowo na działkach nr: 138/4, 138/5, 129/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:55:04
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.42.2014 z dnia 20 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 381/2014 z dnia 16.04.2014 roku w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bałamątek na działkach numer: 91, 94, 95, 96, 112, 200, 202 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka- ( zmiana dotyczy numeracji działek nr: 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1781, 1783, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1787, 1786, 1785, 1784, 112, 200, 202 - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:53:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.111.1.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 1258, 1252 położonych w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2017-06-20 13:44:27
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.106.1.2016 z dnia 14 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach nr: 117, 121/8, 121/15, 121/16, 121/17, 121/19, 121/23, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1056, 1057, 1071, 1075 położonych w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2017-06-20 10:24:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.238.1.2016 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 35/2017 z dnia 12 stycznia2017 roku obejmującej pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na punkt rehabilitacyjny; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer 1375, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2017-06-20 08:45:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.98.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Skórzyno na działce numer 95/5, w obrębie ewidencyjnym Skórzyno, w gminie Główczyce. - dokument stracił ważność 2017-06-20 08:43:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.90.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na działce numer: 36/2 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-06-20 08:41:36
dokument OBWIESZCZENIE nr WI-IV.7820.2.2017.TH, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03 kwietnia 2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, złożony w imieniu inwestora - Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa". - dokument stracił ważność 2017-06-19 13:00:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.85.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - ETAP I ealizacji inwestycji polegającej na budowie budynku kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 131/3, 131/4, 138/4, 138/5, 145/3, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-16 14:50:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.86.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę budynku centrum kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - ETAP II realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 131/3, 131/4, 138/4, 138/5, 145/3, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-16 14:47:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.110.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dróg w obrębie osiedla zabudowy jednorodzinnej, w miejscowości Włynkówko na dzialkach nr: 112/10, 112/17, 112/24, 112/31, 112/38, 110/2, 110/1, 112/9, 118, 116/21, 108/13, 109/4, 110/17, 112/8, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-16 13:58:29
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.92.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmującego powiększenie otworu wjazdowego do istniejącej sortowni odpadów segregowanych w miejscowości Bierkowo na działce nr 259/4, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-14 14:14:06
dokument Obwieszczenie AB-I-C.7351.880.1.2010 z dnia 9 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 782/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku, zatwierdzającej pozwolenie na roboty budowlane polegające na odbudowie (rewitalizacji) budynku usługowego wraz z infrastrukturą, inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ustka na działce numer: 199/33 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-14 11:01:13
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.108.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę przedszkola trzyoddziałowego z częścią złobkową oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą oraz zjazdem z drogi publicznej, w miejscowości Siemianice na działkach nr: 236, 240, 233/3, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-14 10:58:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.88.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę powiązania kablowego 15 kV pomiędzy istniejącą stacja transformatorową 15/0,4 kV nr 01-0234 "Krępa Wieś" a stacją nr 01-1475 "Krępa Strumykowa Hamerówka" w miejscowości Krępa na działkach nr: 211, 33/1, 33/2, 205, 651/3, 656/3 w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-12 14:24:43
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.103.1.2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z wypustami na działkach nr:65/7, 65/8, 65/12, 65/15, 266 położonych w miejscowości Wrzeście-Kępna, w obrębie ewidencyjnym Wrzeście -Kępno, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-09 13:06:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.111.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę zakładu przetwórstwa ryb o budynek socjalno-biurowy; inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Żochowo na działce numer 129/2, w obrębie ewidencyjnym Żochowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-06-08 14:12:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.80.2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę drogi gminnej wraz budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia drogowego i sieci teletechnicznej w miejscowości Bruskowo Małe na działkach nr: 39/2, 39/5, 39/6, 39/7, 39/11, 39/21, 39/23, 39/24, 149, 172, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-08 14:10:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.103.2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV ora linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 156/17, 156/25, 156/26, 156/111, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-08 14:09:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.100.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów oświetleniowych na działkach nr: 66/5, 1642/24, 1642/47 położonych w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-06-07 12:28:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.91.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 67/2, 67/6 położonych w miejscowości Zębowo, w obrębie ewidencyjnym Zębowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-06-07 12:27:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.96.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka" w miejscowości Bukówka na działkach nr: 1, 2, 3/11, 3/12, 3/23, 3/25, 3/27, 3/28, 3/37, 10, 29, w obrębie ewidencyjnym Bukówka, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-07 12:25:37
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.52.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo realizowania w ramach zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgojewo z przyłączami i przepompowniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej w miejscowości Żoruchowo do miejscowości Zgojewo wraz z przepompownia ścieków" w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30, w obrębie ewidencyjnym Zgojewo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-06-07 12:23:25
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zakładu recyklingu styropianu i plastiku z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo na działkach nr 707, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-06-06 11:32:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.124.1.2015 z dnia 1 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 768/2015 z dnia 12 października 2015 roku, pozwolenia na roboty budowlane obejmujące rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na cele usługowe oraz przebudowę istniejącego budynku gospodarczego na cele usługowe; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ustka na działkach numer: 1684/18, 1684/33, 1684/45, 2688/4 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-06-06 11:25:10
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.114.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku dworu; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer 4/20, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-06-06 11:18:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.83.2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na wykonanie nowego pokrycia trzcinowego wraz z konserwacją konstrukcji dachu zabytkowego budynku inwentarskiego z początku XX wieku położonego w miejscowości Kluki na działce nr 130/1, w obrębie ewidencyjnym Kluki, w jednostce ewidencyjnej Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-06-02 14:06:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.78.2017 z dnia 30 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Smołdziński Las na działkach numer: 77/2, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12 w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-06-01 12:50:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.94.2017 z dnia 30 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Niewierowo na działce nr 31, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:50:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.81.2017 z dnia 30 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej Stanięcino-Wieszyno w miejscowości Stanięcino na działce nr 61/2, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Wieszyno na działkach nr: 117, 15/8, 15/6, 12/2, 17/3, 11, 127, 116, w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:49:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.76.2017 z dnia 30 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 256, 250/3, 250/4, 536, 534/1, 550, 251/33, 251/36, 230/3, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:48:02
dokument Wojewoda Pomorski, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03 kwietnia 2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, złożony w imieniu inwestora - Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa". - dokument stracił ważność 2017-05-31 08:39:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.54.2017 z dnia 29 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działkach numer: 73/3, 75/2, 76/2, 77/1, 77/3, 87, 89/4, 89/5, 91/3, 91/7, 91/8, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/12, 93, 94, 96/5, 96/6, 170/6, 171/4, 332 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-05-31 08:31:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.62.2017 z dnia 26 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę dróg wewnętrznych wraz z budową miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/107, 3/108, 3/113, 3/114, 3/244, 3/246, 3/248, 3/250, 3/255 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-26 15:10:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.43.2017 z dnia 26 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę ul. Migdałowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 307/109, 307/112, 307/97, 307/104, 601, 599/8, 600, 598, 596/7 w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-26 15:08:05
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.63.2017 z dnia 26 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej w mieście Ustka przy ulicy Polnej na działkach nr: 915, 2302/4, 2328 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-26 15:05:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.92.2017 z dnia 23 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące powiększenie otworu wjazdowego do istniejącej sortowni odpadów segregowanych w miejscowości Bierkowo na działce nr 259/4, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-25 14:41:46
dokument Wojewoda Pomorski, PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI iż w dniu 18.05.2017 r. wydał decyzję nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21. polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175- 23+575 oraz w km ok. 25+770 - 26+350. w m. Kruszyna w km ok. 41+820 - 42+180 oraz w m. Kwakowo w km ok. 45+410 - 45+800 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino - Kwakowo, w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - dokument stracił ważność 2017-05-23 13:34:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2017 z dnia 22 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bydlino na działce nr 30, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-22 15:46:52
dokument Obwieszczenie nr Śr-II.6341.169.2016 z dnia 22 maja 2017r. Starosta Słupski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w pok. nr 313, znajduje się raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego ?Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9" - dokument stracił ważność 2017-05-22 12:25:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.88.2017 z dnia 19 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę powiązania kablowego 15 kV pomiędzy istniejącą stacja transformatorową 15/0,4 kV nr 01-0234 ?Krępa Wieś? a stacją nr 01-1475 ? Krępa Strumykowa Hamerówka ? w miejscowości Krępa na działkach nr: 211, 33/1, 33/2, 205, 651/3, 656/3 w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-19 14:56:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.86.2017 z dnia 18 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku centrum kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - ETAP II realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku centrum kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 131/3, 131/4, 138/4, 138/5, 145/3, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-19 09:37:18
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.85.2017 z dnia 18 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - ETAP I realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku centrum kultury i biblioteki publicznej Gminy Słupsk oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 131/3, 131/4, 138/4, 138/5, 145/3, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-19 09:36:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.66.2017 z dnia 18 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej z miejscowości Głobino do miejscowości Krępa Słupska w miejscowości Głobino na działce nr 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 128, 127/3, 129/1, 36/4, 70/1, 70/4, 12/4, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w miejscowości Krępa na działkach nr: 17/2, 18, 20/1, 31/3, 33/1, 47, 33/2, 205, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-19 09:34:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.47.2.2017 z dnia 18 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej: budowę drogi wewnętrznej na działkach nr: 188/11, 188/16 (ulica Rumiankowa i Tymiankowa) w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-05-19 09:32:37
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.59.2017 z dnia 18 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej od ulicy Wczasowej do ulicy Armii Krajowej w miejscowości Przewłoka, w gminie Ustka" wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia drogowego, na działkach nr: 23/3, 29/10, 43/38, 498/1, 683/1, 694/1, 695/1, 973/1, 2/1, 14/2, 24/2, 22/2, w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości M.Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-19 09:29:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.83.2017 z dnia 16 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na demontaż istniejącej linii napowietrznjej 15 kV oraz budowy linii kablowej 15 kV na działkach nr 118 obręb Włynkówko, dz. nr 225/5 w miejscowości Włynkowko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-18 12:25:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2017 z dnia 17 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 1268, 637/7, 637/8, 637/10, 637/12 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-05-18 12:23:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.69.2017 z dnia 16 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach: 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce - na działkach nr: 44/1, 6/10, 11/58, 10/11, 6/24, 6/26, 6/29 - dokument stracił ważność 2017-05-17 14:30:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.68.2017 z dnia 16 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na rozbudowę z przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zagrody nr 5 w Swołowie w ramach realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja i zagospodarowanie zagród oraz stawu w Swołowie" w miejscowości Swołowo na działce nr 13, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-17 14:26:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2017 z dnia 16 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 6/16, 6/17, 268, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-17 14:24:01
dokument Obwieszczenie GN-V.683.17.2015 z dnia 16 maja 2017 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 245/1, o powierzchni 0,0016 ha, położona w obrębie Podole Małe, gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-05-17 10:01:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.76.2017 z dnia 15 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 256, 250/3, 250/4, 536, 534/1, 550, 251/33, 251/36. 230/3, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-15 15:10:07
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.57.2.2017 z dnia 10 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmujące: budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr: 80, 640 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:35:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.81.2017 z dnia 11 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej Stanięcino-Wieszyno w miejscowości Stanięcino na działce nr 61/2, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Wieszyno na działkach nr: 117, 15/8, 15/6, 12/2, 17/3, 11, 127, 116, w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:33:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.83.2017 z dnia 11 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wykonanie nowego pokrycia trzcinowego wraz z konserwacją konstrukcji dachu zabytkowego budynku inwentarskiego z początku XX wieku położonego w miejscowości Kluki na działce nr 130/1, w obrębie ewidencyjnym Kluki, w jednostce ewidencyjnej Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:31:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.98.2017 z dnia 11 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przyłączy cieplnych w miejscowości Kępice na działkach nr: 190/2, 518, 197/1, 197/2, 515, w obrębie ewidencyjnym Kępice - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:21:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.82.2017 z dnia 11 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia w mieście Ustka przy ulicy Plac Wolności na działkach nr: 324/2, 1558/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:19:32
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.17.2017 z dnia 11 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn 63 mm, dla budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Wodnica na działkach nr: 25, 36, 37/2, w obrębie ewidencyjnym Wodnica w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-12 12:09:13
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.61.2017 z dnia 9 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z przyłączami: wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Siemianicach - ul. Graniczna" w miejscowości Siemianice na działkach nr: 340/12, 340/11, 341/11, 341/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-10 13:18:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.78.2017 z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Smołdziński Las na działkach numer: 77/2, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12 w obrębie ewidencyjnym Smołdziński Las, w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2017-05-09 14:25:21
dokument Obwieszczenie AB-I-C.7351.880.1.2010 z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 782/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie robót budowlanych polegających na odbudowie (rewitalizacji) budynku usługowego wraz z infrastrukturą; inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ustka na działce numer: 199/33 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-09 14:16:17
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.124.1.2015 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 768/2015 z dnia 12 października 2015 roku, pozwolenia na roboty budowlane obejmujące rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na cele usługowe oraz przebudowę istniejącego budynku gospodarczego na cele usługowe; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ustka na działkach numer: 1684/18, 1684/33, 1684/45, 2688/4 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-05-09 14:13:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska II" o łącznej mocy do 1MW (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz z przyłączem SN) inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer: 44/1 w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-05-08 12:39:43
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.77.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę stacji słupowej transformatorowej oraz linii kablowych 15 kV i 0.4 kV na działce nr 157 w miejscowości Płaszewo, w jednostce ewidencyjnej Płaszewo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-05-05 14:18:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.70.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę zakładu recyklingu styropianu i plastiku z infrastrukturą techniczna w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 707, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-05 14:17:03
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.80.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę drogi gminnej wraz budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia drogowego i sieci teletechnicznej w miejscowości Bruskowo Małe na działkach nr: 39/2, 39/5, 39/6, 39/7, 39/11, 39/21, 39/23, 39/24, 149, 171, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Małe, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-05 14:16:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.32.2017 z dnia 2 maja 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino" oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 101/19, 58/1, 57/2, 65, 57/1, 98/8, 99/1, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Grąsino na działkach nr: 1/3, 22, 82/1, 82/2, 29/3, 29/4, 39/5, 39/3, 86/1, 20, 19/3, 18, 17/2, 83, 102/32, 102/5, 102/30, 102/24, 96/1, 99/1, 99/2, w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-05-05 14:14:09
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.66.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych 15 i 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV oraz szafki pomiarowej 0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobra na działkach numer: 410, 412, 414 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-04-28 14:45:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.36.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska I" o łącznej mocy do 1000kV (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz ze zjazdem); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 10, 88 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-04-28 14:43:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bydlino na działce nr 30, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-28 14:41:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.80.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na nadbudowę i przebudowę budynku restauracyjnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poganice na działce numer: 14/11 w obrębie ewidencyjnym Poganice, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-04-28 12:41:51
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.71.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek w miejscowości Swochowo na działkach nr: 537/7 i 537/18, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-27 14:32:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.66.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej z miejscowości Głobino do miejscowości Krepa Słupska w miejscowości Głobino na działce nr 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 128, 127/3, 129/1, 36/4, 70/1, 70/4, 12/4, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w miejscowości Krępa na działkach nr: 17/2, 18, 20/1, 31/3, 33/1, 47, 33/2, 205, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-27 14:31:16
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 6/16, 6/17, 268, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-27 14:30:10
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.82.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w mieście Ustka na działkach nr: 324/2, 1558/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-27 10:57:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.19.2017 z dnia 31 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę na stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3P o wysokości całkowitej 49,45 m n.p.t. wraz z antenami sektorowymi, radioliniowymi, urządzeniami sterującymi, zasilającymi oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer: 424/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-04-27 10:44:40
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.69.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach: 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce - na działkach nr: 44/1, 6/10, 11/58, 10/11, 6/24, 6/26, 6/29 - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:19:47
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.68.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę z przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zagrody nr 5 w Swołowie w ramach realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja i zagospodarowanie zagród oraz stawu w Swołowie" w miejscowości Swołowo na działce nr 13, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:18:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.49.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę i przebudowę dróg gminnych, ścieżek, chodników i parkingów w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 39, 43/26, 43/30, 43/35, 43/71, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 357, 358/2, 358/4, 358/5, 359/1, 359/3, 359/4, 359/5, 359/8, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 361, 359/2, 359/6, 360/14, 40, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:16:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.48.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ? ul. Podgórna w miejscowości Krępa na działce nr 86/4, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:15:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.41.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0.4kV wraz z dowiązaniami kablowymi 15kV i 0.4 kV w miejscowości Jabłonna na działkach nr: 2/1, 2/2, 332, 336, 352, w obrębie ewidencyjnym Barcino w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:14:09
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.60.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr; 21/8, 34/8, 34/10, 34/12 w miejscowości Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Włynkówko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-25 11:42:46
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.59.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej od ulicy Wczasowej do ulicy Armii Krajowej w miejscowości Przewłoka, w gminie Ustka" wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia drogowego, na działkach nr: 23/3, 29/10, 43/38, 498/1, 683/1, 694/1, 695/1, 973/1, 2/1, 14/2, 24/2, 22/2, w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości M.Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-25 11:39:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typ BOT-E 60m o wysokości 61,95 m n.p.t. w miejscowości Klęcino na działce nr 342/7, w obrębie ewidencyjnym Klęcino, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2017-04-24 14:24:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.72.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Obwieszczenie AB-I-C.6740.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 1268, 637/7, 637/8, 637/10, 637/12 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-04-24 14:20:54
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.38.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę hydroforni i sieci wodociągowej wraz z rozbiórką istniejących elementów do poboru wody; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chlewnica na działkach numer: 24/1, 25/1, 26/1 w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, oraz w miejscowości Potęgowo na działce nr 767 w obrębie Potęgowo w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-04-21 11:16:36
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr: 79/1, 634/4, 640 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-04-20 09:08:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.41.2.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmujące: budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej 0.4 kV, szafki stacyjnej 0.4 kV wraz z demontażem stanowiska słupowego 15 kV na działce nr 32/24 w miejscowości Dębina, w obrębie ewidencyjnym Dębina, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-20 09:07:02
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.48.2.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmujące: budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV w miejscu istniejącej stacji wieżowej 15/04 kV wraz z budowa przyłącza kablowego do zasilania sieci oświetleniowej na działce nr 179 w miejscowości Gałęzinowo, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-20 09:05:55
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.57.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr: 80, 640 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-04-18 09:48:52
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.62.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę dróg wewnętrznych wraz z budową miejsc postojowych i kanalizacji deszczową w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/107, 3/108, 3/113, 3/114, 3/244, 3/246, 3/248, 3/250, 3/255, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-14 13:47:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.61.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wraz z przyłączami: wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Siemianicach - ul. Graniczna" w miejscowości Siemianice na działkach nr: 340/12, 340/11, 341/11, 341/2, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-13 14:14:18
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.63.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w mieście Ustka w ulicy Polnej na działkach nr: 915, 2302/4, 2328, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-13 09:14:41
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.65.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biesowice na działkach nr: 144, 50, 11/9, w obrębie ewidencyjnym Biesowice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-04-11 12:15:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.42.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 119004G wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Swołowo na działkach nr: 9/1, 21/1, 21/3, 28/1, 25, 24/2, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-11 12:11:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.1.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 112/2017 z dnia 08 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudowa oświetlenia" w miejscowości Głobino na działkach nr: 250, 255, 259,18/1, 30/33, 30/35, 31/1, 568, 33/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/5, 38/7, 50/1, 50/2, 312/1, 314/1, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Kusowo, w obrębie Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk na działkach nr: 121/13, 127/3, 128, 129/1, 145/2, 145/3, 121/5, 121/58, 121/62, 121/60, 131//5, 131//3, 132/1, 138/4 - dokument stracił ważność 2017-04-11 12:10:41
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.66.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych 15 i 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV oraz szafki pomiarowej 0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobra na działkach numer: 410, 412, 414 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-04-11 10:34:40
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.29.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej oraz dróg wewnętrznych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w mieście Ustka na działkach nr: 915, 1552, 1554/1, 1554/2, 1553/3, 1553/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-06 10:24:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.54.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działkach numer: 73/3, 75/2, 76/2, 77/1, 77/3, 87, 89/4, 89/5, 91/3, 91/7, 91/8, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/12, 93, 94, 96/5, 96/6, 170/6, 171/4, 332 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-04-05 14:18:41
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.47.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę dróg gminnych (ulica Rumiankowa i Tymiankowa) na działkach nr: 188/11, 188/16, 188/14 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-04-03 15:00:30
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.48.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (w miejscu istniejącej stacji wieżowej 15/0,4 kV) wraz z budową przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania sieci oświetleniowej na działce nr 179 w miejscowości Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Gałęzinowo, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-04-03 14:58:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.75.2017 z dnia 31 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę ulicy Mickiewicza - II Etap wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - dokument stracił ważność 2017-04-03 13:41:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.28.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę obejmującej: demontaż i ponowny montaż stacji transformatorowej nr 01-1091 "Przewłoka Pod Lasem" - podwyższenie posadowienia stacji wraz z przełożeniem linii kablowej SN i nN w miejscowości Przewłoka na działce nr 44/69 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-03 13:40:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.52.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo realizowana w ramach zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgojewo z przyłączami i przepompowniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej w miejscowości Żoruchowo do miejscowości Zgojewo wraz z przepompownią ścieków" w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30, w obrębie ewidencyjnym Zgojewo, w jednostce ewidencyjnej Głowczyce - dokument stracił ważność 2017-04-03 13:37:22
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.17.2017 z dnia 30 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm w miejscowości Wodnica na działkach nr: 25, 36, 37/2, w obrębie ewidencyjnym Wodnica w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-03-31 14:25:13
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.36.2017 z dnia 29 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 2/6, 2/13, 369 wraz z przyłączami: wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej do działek nr: 2/78, 2/79, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84 w miejscowości Wodnica, w jednostce ewidencyjnej Wodnica, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-03-30 13:23:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.49.2017 z dnia 29 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę i przebudowę dróg gminnych, ścieżek, chodników i parkingów w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 39, 43/30, 43/35, 43/71, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 357, 358/2, 358/4, 358/5, 359/1, 359/3, 359/4, 359/5, 359/8, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 361, 359/2, 359/6, 360/14, 40 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-30 13:21:06
dokument OBWIESZCZENIE- "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w ni. Trzebielino w km ok. 23+175 - 23+575 oraz w km ok. 25+770 - 26+350, w m. Kruszyna w km ok. 41+820 - 42+180 oraz w ni. Kwakowo w km ok. 45+410 - 45+800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino - Kwakowo w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - dokument stracił ważność 2017-03-29 13:15:48
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.18.2017 z dnia 27 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 919, 844/1, 844/2 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-03-28 15:09:27
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.240.2.2017 z dnia 28 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 98/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. obejmującej budowę hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą (wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, ciepłownicza, energetyczna, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym, przebudowa drogi wewnętrznej, miejsca postojowe, zbiornik podziemny pożarowy, ściana oporowa) z przebudową istniejącego budynku szkoły podstawowej na działkach nr: 127/1, 128 w miejscowości Kwakowo w obrębie ewidencyjnym Kwakowo, w gminie Kobylnica, wydanej dla Gminy Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-03-28 15:07:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.41.2017 z dnia 27 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, linii kablowej 0,4 kV, szafki stacyjnej 0,4k wraz z demontażem stanowiska słupowego 15kV na działce nr 32/24 w miejscowości Dębina, w jednostce ewidencyjnej Dębina, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2017-03-28 15:02:30
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.38.2017 z dnia 28 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 39/3, 237, 249, 250 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-28 14:58:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.48.2017 z dnia 27 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej - ul. Podgórna w miejscowości Krępa na działce nr 86/4, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-28 14:56:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2017 z dnia 24 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków, sieć wodociągową, złącze licznikowe, instalację licznikową w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 3/26, 3/27, 3/29, 3/28, 3/30, 3/31, 3/32, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno. - dokument stracił ważność 2017-03-24 14:29:20
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.36.2017 z dnia 24 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 dla celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 269, 266/27, 266/40, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-03-24 14:27:40
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.22.2017 z dnia 20 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budowo na działkach nr: 276, 279/3, 278/3,499/4, w obrębie ewidencyjnym Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-03-23 10:57:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2017 z dnia 22 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typ BOT-E 60m o wysokości 61,95 m n.p.t. w miejscowości Klęcino na działce nr 342/7, w obrębie ewidencyjnym Klęcino. - dokument stracił ważność 2017-03-22 15:02:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.43.2017 z dnia 22 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę ul. Migdałowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice na działkach nr: 307/109, 307/112, 307/97, 307/104, 601, 599/8, 600, 598, 596/7, w obrębie ewidencyjnym Swołowo - dokument stracił ważność 2017-03-22 15:00:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.42.2017 z dnia 20 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 119004G wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Swołowo na działkach nr: 9/1, 21/1, 21/3, 28/1, 25, 24/2, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-03-21 10:46:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.23.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Krępa Słupska-Łupiny w miejscowości Krępa na działkach nr: 86/1, 86/4, 125/2, 182, 184/1, 184/2, 375, 154, 143/2, 150/2, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-03-17 14:23:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.38.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę "hydroforni i sieci wodociągowej wraz z rozbiórką istniejących elementów do poboru wody" inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chlewnica na działkach numer: 24/1, 25/1, 26/1 w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, oraz w miejscowości Potęgowo na działce nr 767 w obrębie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2017-03-16 15:01:50
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.34.1.2017 z dnia 14 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę obejmujące: budowę linii kablowej 0.4 kv na działkach nr: 80, 640 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-03-16 13:17:27
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.18.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci cieplnej przy ulicy Grunwaldzkiej - Rybackiej (teren OSiR), w mieście Ustka na działkach nr: 1680/12, 1680/10, 1350, 439, 1072/13, 1072/14, 1477, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-03-16 13:15:26
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2017r. nr ŚR-IV.6540.1.1.2017 w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV - wprowadzenie do stacji Rowy. - dokument stracił ważność 2017-03-16 11:56:42
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.2.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozolenia na przebudowę zjazdu z drogi gminnej oraz budowy bramy wjazdowej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Damnica na działkach numer: 180 i 181 w obrębie ewidencyjnym Damnica, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-03-15 14:23:38
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.36.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska I" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN, zjazdem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na dzialkach numer: 10, 88 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie. - dokument stracił ważność 2017-03-14 14:55:49
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2017 z dnia 7 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN; inwestycja zlokalizowa na jest w miejscowości Kotowo na dzialce numer: 44/1 w obrębie ewidencyjnym Kotowo , w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-03-14 14:51:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.41.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z dowiązaniami kablowymi 15 kV i O.4kV w miejscowości Jabłonna na działkach nr: 2/1, 2/2, 332, 336, 352, w obrębie ewidencyjnym Barcino - dokument stracił ważność 2017-03-13 16:02:26
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.37.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę centrum kulturalno - Integracyjnego w Obłężu na działce nr 203/3, w obrębie ewidencyjnym Oblęże w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2017-03-13 15:59:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.32.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa Ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce SHR-Grąsino" oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 101/19, 58/1, 57/2, 65, 57/1, 98/8, 99/1 , w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Grąsino na dzialkach nr: 1/3, 22, 82/1, 82/2, 29/3, 29/4, 39/5, 39/3, 86/1, 20, 19/3, 18, 17/2, 83, 102/32, 102/5, 102/30, 102/24, 96/1, 99/1, 99/2, w obrębie ewidencyjnym Grąsino - dokument stracił ważność 2017-03-13 15:56:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.38.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu w dniu 08 marca 2017 roku na wniosek Inwestora - Gminy Słupsk, postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 39/3, 237, 249, 250, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie - dokument stracił ważność 2017-03-13 15:49:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.2017 z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 112/2017 z dnia 08 lutego 2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Globino-Kusowo wraz z przebudowa oświetlenia" w miejscowości Głobino na działkach nr: 250, 255, 259, 18/1, 30/33, 30/35, 31/1, 568, 33/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/5, 38/7, 50/1, 50/2, 312/1, 314/1 oraz w miejscowości Kusowo, w obrębie Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Slupsk na dzialkach nr : 121/13, 127/3, 128, 129/1 ,145/2, 145/3,121/5, 121/58,121/62, 121/60, 131/15, 13/13, 132/1, 138/4. - dokument stracił ważność 2017-03-13 15:34:36
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.240.2.2017 z dnia 10 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzj i nr 98/2017 z dnia 2 lutego 20 17r. wydanej na budowę obejmujące budowę hali sportowej z zapleczem socjalnym...na działkach nr: 127/1, 128 w miejscowości Kwakowo - dokument stracił ważność 2017-03-13 15:27:36
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.36.2017 z dnia 8 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 63 dla celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 269, 266/27, 266/40, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-03-09 14:10:59
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.219.2016 z dnia 8 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Jezierzycach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 44/1, 11/59, 217, 11/39, 11/38, 11/31, 11/49, 11/20, 11/65, 199/14, 11/69, 199/6, 199/7, 11/56, 11/37 w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-09 14:07:55
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.2017 z dnia 9 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 123/3, 117/3, 117/2, 117/1 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-03-09 14:03:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2017 z dnia 8 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków, sieć wodociągową, złącze licznikowe, instalację licznikową w miejscowości Wrzeście-Kępno na działkach nr: 3/26, 3/27, 3/29, 3/28, 3/30, 3/31, 3/32, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno - dokument stracił ważność 2017-03-09 13:25:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.19.1.2017 z dnia 6 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 74/9, 74/10, 67 w miejscowości Łosino, w jednostce ewidencyjnej Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-03-07 14:19:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.17.2017 z dnia 6 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie postepowania w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałęzinowo na działkach nr: 70/2, 104/9, 104/5, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-07 14:18:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.15.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego" w miejscowości Siemianice na działkach nr: 317, 316/5, 316/19, 316/6, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:00:09
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.28.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obejmujące: demontaż i ponowny montaż stacji transformatorowej nr 01-1091 "Przewloką Pod Lasem"- podwyższenie posadowienia stacji wraz z przełożeniem linii kablowej SN i nN w miejscowości Przewłoka na działce nr 44/69 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka - dokument stracił ważność 2017-02-28 11:45:07
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na pozwolenia na przebudowę chodnika przez park w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 15/2, 3/321, 3/291, 3/318, 3/2, 3/320, 3/8, 3/184, 3/242, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo - dokument stracił ważność 2017-02-28 11:40:01
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.9.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Karzniczka na działce nr: 4/2, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-02-28 11:38:54
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.8.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Karzniczka na działkach nr: 38/6, 39, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-02-28 11:37:45
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.29.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej oraz dróg wewnętrznych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w mieście Ustka na działkach nr: 915, 1552, 1554/1, 1554/2, 1553/3, 1553/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-02-28 11:35:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.6.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na obejmujące: budowę powiązania kablowego 15kV pomiędzy istniejącą stacją transformatorową 15/0.4kV a istniejącą linią napowietrzną 15 kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1177, 727/7, 727/5, 728/3, 1179, 1043/1, 1042/15, 1042/16, 1042/17, 848/13, 848/10, 1180/2, 1052/1, 1052/10, 1056/3, 848/18, w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-24 13:41:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.20.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 123/3, 117/3, 117/2, 117/1 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-02-23 14:20:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.12.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na nadbudowę i przebudowę budynku restauracyjnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poganice na działce numer: 14/11 w obrębie ewidencyjnym Poganice - dokument stracił ważność 2017-02-23 14:17:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.23.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Krępa Słupska-Łupiny" w miejscowości Krępa na działkach nr: 86/1, 86/4, 125/2, 182, 184/1, 184/2, 375, 154, 143/2, 150/2, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-22 12:37:14
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.6.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na obejmujące: budowę stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z budową linii 15 kV i 0.4 kV na działkach nr: 111, 139/2, 190, 234, 334/2, 156, 148/2 w miejscowości Widzino, w jednostce ewidencyjnej Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-22 12:31:44
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.222.2016 z dnia 15 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w mieście Ustka na działkach nr: 1554/2, 1554/1, 1552, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-02-16 10:44:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.216.2016 z dnia 14 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damnica na działkach nr: 2/1, 4/1, 8, 9, 215, 216/2, 227, 231, 232, 233/32, 285/2, 285/11, w obrębie ewidencyjnym Damnica Leśnictwo, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-02-16 10:43:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.19.1.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 74/9, 74/10, 67 w miejscowości Łosino, w jednostce ewidencyjnej Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-16 10:40:56
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.22.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budowo na działkach nr: 276, 279/3, 278/3,499/4, w obrębie ewidencyjnym Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-02-14 13:40:11
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.13.2017 z dnia 14 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na pozwolenia na przebudowę chodnika przez park w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 15/2, 3/321, 3/291, 3/318, 3/2, 3/320, 3/8, 3/184, 3/242, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo - dokument stracił ważność 2017-02-14 13:38:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.19.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3P o wysokości całkowitej 49,45 m n.p.t. wraz z antenami sektorowymi, radioliniowymi, urządzeniami sterującymi, zasilającymi oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer: 424/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-02-14 13:35:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.187.2016 z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej do 0,5 MW w miejscowości Barwino na działce nr 315/6, w obrębie ewidencyjnym Barwino w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-02-10 13:24:40
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.18.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę sieci cieplnej przy ulicy Grunwaldzkiej ? Rybackiej (teren OSiR), w mieście Ustka na działkach nr: 1680/12, 1680/10, 1350, 439, 1072/13, 1072/14, 1477, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-02-10 13:23:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.17.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie postepowania w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałęzinowo na działkach nr: 70/2, 104/9, 104/5, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-10 13:15:15
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.2017 z dnia 8 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudowa oświetlenia" w miejscowości Głobino na działkach nr: 250, 255, 259,18, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38/3, 38/4, 50, 312, 314, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Kusowo na działkach nr: 121/13, 127/3, 128, 129/1, 145/2, 145/3, 121/5, 121/15, 121/53, 121/54, 131/1, 131/2, 132, 138/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-08 14:22:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.15.2017 z dnia 7 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego" w miejscowości Siemianice na działkach nr: 317, 316/5, 316/19, 316/6, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-08 14:21:15
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO o wydaniu decyzji z dnia 3 lutego 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa dróg o chodnik z elementami odwodnienia i zatoka autobusowa w miejscowości Strzelino" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Strzelino - na działkach nr: 37, 196, 151/10,151/11,151/9,151/12, 190/1, 192, 118,121,155/12. - dokument stracił ważność 2017-02-06 14:25:45
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.13.1.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę obejmujące: budowę powiązania kablowego 15kV pomiędzy istniejącą stacja transformatorową 15/0.4kV a istniejącą linią napowietrzną 15 kV w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 1177, 727/7, 727/5, 728/3, 1179, 1043/1, 1042/15, 1042/16, 1042/17, 848/13, 848/10, 1180/2, 1052/1, 1052/10, 1056/3, 848/18, w miejscowości Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-06 14:22:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.197.1.2015 z dnia 2 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zmieniającej decyzji nr 866/2015 dnia 30 listopada 2015 roku dotycząca pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Strzelino na działkach nr: 33/11, 33/24, 32/3, 32/15, 32/16, 32/5, 32/17, 32/18, 32/19, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-03 13:30:25
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.204.2016 z dnia 1 lutego 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Kobylnica, przy ulicy Paderewskiego na działce nr 1644, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica, na działkach nr: 188/11, 188/14, 208/1, 208/5, 656, 1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 1644, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-02 09:41:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.8.1.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę obejmujące: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i przyłączem wodociągowym na działkach nr: 641/2. 530, 689. 75 w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-02-02 09:37:31
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.1.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji na przebudowę części pomieszczeń budynku Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kobylnicy położonego na działce nr 597 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-02 09:35:18
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.9.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Karzniczka na działce nr: 4/2, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-02-01 11:07:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.8.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii oświetleniowej z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Karzniczka na działkach nr: 38/6, 39, w obrębie ewidencyjnym Karzniczka w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-02-01 11:06:00
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.6.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z budową linii 15 kV i 0.4 kV na działkach nr: 111, 139/2, 190, 234, 334/2, 156, 148/2 w miejscowości Widzino, w jednostce ewidencyjnej Widzino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-02-01 11:04:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 121, 118, 37, 155/9, 155/10 w miejscowości Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-02-01 11:03:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.232.2016 z dnia 27 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę przystani kajakowej na terenie Gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 186 i 229, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2017-01-27 14:27:30
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.229.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy 1000kV w miejscowości Bruskowo Wielkie na działce nr 129/8, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-26 14:59:38
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.9.1.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr: 68/2, 67/1, 1643 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2017-01-26 13:59:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.225.2016 z dnia 24 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 40/3, 40/5, 43, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-24 14:21:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.214.2016 z dnia 24 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę stanicy kajakowej wraz z linią oświetleniową w mieście Ustka na działkach nr: 966/1, 966/2, 945, 539, 535/2 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-01-24 14:19:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.232.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozolenia na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 1000kV (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, instalacją elektroenergetyczną, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz ze zjazdem); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer 20, 13 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-01-23 14:09:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.231.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozolenia na budowę elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 1000kV (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, instalacją elektroenergetyczną, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz ze zjazdem); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer 18/3, 13 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-01-23 14:08:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.2.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozolenia na przebudowę zjazdu z drogi gminnej oraz budowy bramy wjazdowej; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Damnica na działkach numer: 180 i 181 w obrębie ewidencyjnym Damnica, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-23 14:05:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.2.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Głobino-Kusowo wraz z przebudowa oświetlenia" w miejscowości Głobino na działkach nr: 250, 255, 259,18, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38/3, 38/4, 50, 312, 314, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Kusowo na działkach nr: 121/13, 127/3, 128, 129/1, 145/2, 145/3, 121/5, 121/15, 121/53, 121/54, 131/1, 131/2, 132, 138/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-20 14:51:21
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.233.2016 z dnia 20 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sztucznego lodowiska z zadaszeniem oraz budynkiem zaplecza wraz z przyłączami, instalacjami wewnętrznymi, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i elementami zagospodarowania w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 1/21, 1/23, 1/22, 50, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-20 14:49:56
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.233.2016 z dnia 20 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 180/6, 180/5, 180/11, 176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-20 14:48:42
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.229.2016 z dnia 18 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Spacerowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 395, 366, 369, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-20 12:35:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.197.1.2015 z dnia 18 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 866/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Strzelino na działkach nr: 33/11, 33/24, 32/3, 32/15, 32/16, 32/5, 32/17, 32/18, 32/19, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-19 14:53:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.224.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warcino na działkach nr: 93/6, 92, 84, 74/6 w obrębie ewidencyjnym Warcino w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-01-19 14:50:51
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.222.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ustka na działkach nr: 1554/2, 1554/1, 1552 w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2017-01-18 14:12:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.204.2016 z dnia 17 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej" w miejscowości Stanięcino na działkach nr: 28, 31, 32, 26/1, 25/1, 24/1, 22/5, 22/3, 51/1 w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-18 12:40:51
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.110.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap VIII - budowa elektrowni wiatrowej EW9, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 203, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:46:14
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.231.2016 z dnia 16 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 710/4, 696 w miejscowości Przewłoka, w jednostce ewidencyjnej Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:44:27
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.111.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap III- budowa elektrowni wiatrowych EW3, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 36/1, 36/2, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:42:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.113.2016 z dnia 5 stycznia 2017 o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap II- budowa elektrowni wiatrowej EW2, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 34, 35, 36/1, 36/2, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:38:03
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.112.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, Etap I - budowa elektrowni wiatrowej EW1, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działkach nr: 28,29, w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:35:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.109.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap IV- budowa elektrowni wiatrowej EW4, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 163 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:33:36
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.108.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, etap V - budowa elektrowni wiatrowej EW5, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica. - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:31:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.114.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, VI - budowa elektrowni wiatrowej EW6, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bięcino, na działce nr 198 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:29:30
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.115.2016 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Bięcino 2, VII - budowa elektrowni wiatrowej EW8, inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Bięcino na działce nr 203 w obrębie ewidencyjnym Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-17 13:27:36
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.216.2016 z dnia 13 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damnica na działkach nr: 2/1, 4/1, 8, 9, 215, 216/2, 227, 231, 232, 233/32, 285/2, 285/11, w obrębie ewidencyjnym Damnica Leśnictwo w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2017-01-16 11:08:22
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.251.2016 z dnia 10 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowych 15kV i 0,4 kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działce numer 247/1 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-01-11 13:59:23
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.249.1.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkowo na działkach nr: 187/4, 256, 2/2 w miejscowości Lubuń, w obrębie ewidencyjnym Lubuń, w gminie Żelkowo - dokument stracił ważność 2017-01-11 13:57:47
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.243.1.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 32, 44/2, 36/4, 36/3 w miejscowości Stanięcino, w obrębie ewidencyjnym Stanięcino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-11 13:54:39
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.248.1.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę przystani kajakowej na działkach nr: 227, 224, 237 w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-01-11 13:48:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.253.2016 z dnia 9 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej 15kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Potęgowo na działce numer 247/1 w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-01-10 13:40:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.210.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6- ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179G" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Darżyno - na działce nr 243/1, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-01-10 13:38:18
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.1.1.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przebudowę części pomieszczeń budynku Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kobylnicy położonego na działce nr 597 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-01-10 11:15:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.172.2016 z dnia 9 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 121025 Łupawa - Dąbrówno na działkach nr: 228, 230, 58/7, w obrębie ewidencyjnym Łupawa w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2017-01-10 11:13:15
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.2.1.2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 121, 118, 37, 155/9, 155/10 miejscowości Strzelino, w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-09 14:49:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.209.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej umarzającej postepowanie w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 317, 316/5, 316/19, 316/6, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:25:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.235.2016 z dnia 4 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 251/3, 251/4, 663 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:22:49
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.232.2016 z dnia 4 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej ? ulica Błękitna wraz z odwodnieniem na działkach nr: 74/22, 74/21, 136/4 w miejscowości Bolesławice, w jednostce ewidencyjnej Bolesławice, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:21:37
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę szkoły podstawowej w Gogolewie o salę gimnastyczną oraz sale szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gogolewo na działkach numer: 66/3, 11/4, w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:19:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.182.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Żelice na działce nr 34, w obrębie ewidencyjnym Żelice, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:14:34
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Łużki na działce nr 57, w obrębie ewidencyjnym Warcino, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2017-01-05 14:13:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.238.1.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa dróg o chodnik z elementami odwodnienia i zatoką autobusową w miejscowości Strzelino" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Strzelino ? na działkach nr: 37, 196, 151/10, 151/11, 151/9, 151/12, 190/1, 192, 118, 121, 155/12 - dokument stracił ważność 2017-01-03 13:49:09