Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 123 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2018-02-20 12:18:14
dokument Nr 122 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-12-29 10:18:50
dokument Nr 121 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-12-28 14:43:17
dokument Nr 120 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-28 14:42:03
dokument Nr 119 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-22 11:39:07
dokument Nr 118 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-12-22 11:38:16
dokument Nr 117 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2017-12-22 11:36:59
dokument Nr 116 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2017-12-22 11:35:51
dokument Nr 115 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym 15 listopada 2017 roku 2017-12-08 10:28:24
dokument Nr 114 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-12-08 10:27:03
dokument Nr 113 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-08 10:25:59
dokument Nr 112 z dnia 1grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-01 15:02:34
dokument Nr 111 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-28 10:13:27
dokument Nr 110 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości z zasobu Powiatu Slupskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2017-11-23 11:05:53
dokument Nr 109 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-23 11:02:43
dokument Nr 108 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-11-15 13:57:05
dokument Nr 107 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-11-15 13:55:22
dokument Nr 106 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-15 13:54:05
dokument Nr 105 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych 2017-11-15 13:52:00
dokument Nr 104 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania luba rozkładanie na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2017-11-15 13:46:42
dokument Nr 103 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-11-15 13:44:38
dokument Nr 102 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-11-15 10:50:23
dokument Nr 101 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka na lata 2017-2020 z uwzględnieniem do roku 2025" 2017-11-10 11:22:05
dokument Nr 100 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-11-10 11:18:54
dokument Nr 99 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-02 13:24:59
dokument Nr 98 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2017-10-27 11:20:21
dokument Nr 97 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie umorzenia należnosci pieniężnych Powiatu Slupskiego z tytulu najmu lokalu 2017-10-27 11:18:35
dokument Nr 96 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod haslem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" oraz konkursu na film (spot) reklamowy i powolania komisji konkursowej 2017-10-27 11:16:48
dokument Nr 95 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-10-23 13:09:12
dokument Nr 94 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-23 09:41:16
dokument Nr 93 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-16 09:42:13
dokument Nr 92 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-10-13 10:13:12
dokument Nr 91 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW" - edycja 2017 i powołania komisji konkursowej 2017-10-06 13:00:24
dokument Nr 90 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-06 10:09:02
dokument Nr 89 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-10-03 10:55:34
dokument Nr 88 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 2017-10-03 10:54:45
dokument Nr 87 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 2017-09-29 10:39:24
dokument Nr 86 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-15 10:40:28
dokument Nr 85 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przenzaczoną do oddania w dzierżawię na okre 3 lat 2017-09-15 10:39:28
dokument Nr 84 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2017-09-15 10:37:18
dokument Nr 83 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2017-09-15 10:35:09
dokument Nr 82 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-08 11:15:26
dokument Nr 81 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2017-09-08 11:14:42
dokument Nr 80 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-09-05 09:36:10
dokument Nr 79 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-08-22 14:39:01
dokument Nr 78 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2017-08-22 14:33:28
dokument Nr 77 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-08-11 12:31:51
dokument Nr 76 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-07-27 15:20:39
dokument Nr 75 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-07-27 15:18:35
dokument Nr 74 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin tworzących konsorcjum opiekuńcze powiatu słupskiego (Kobylnica, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Kępice, Słupsk) oraz gminy Tuchomie z powiatu bytowskiego" 2017-07-27 15:17:18
dokument Nr 73 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020 2017-07-27 15:14:36
dokument Nr 72 z dnia 26 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-27 15:07:50
dokument Nr 71 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-07-14 08:32:47
dokument Nr 70 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017-06-29 13:57:12
dokument Nr 69 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2017-06-29 13:56:13
dokument Nr 68 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-06-29 13:55:01
dokument Nr 67 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-06-29 13:54:11
dokument Nr 66 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-06-29 13:52:43
dokument Nr 65 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-06-29 13:52:00
dokument Nr 64 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-22 14:51:00
dokument Nr 63 z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok 2017-06-19 13:06:33
dokument Nr 62 z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2017-06-19 13:05:02
dokument Nr 61 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-06-09 12:48:22
dokument Nr 60 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia Panu Józefowi Masłowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-06-09 12:47:57
dokument Nr 59 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2017-06-09 12:47:22
dokument Nr 58 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości, stanowiącej własność POwiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych na najem 2017-06-09 12:47:01
dokument Nr 57 z dnia 1 czerwca 2017 roku sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2017-06-02 09:47:08
dokument Nr 56 z dnia 1 czerwca 2017 roku sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2017 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2017-06-02 09:45:53
dokument Nr 55 z dnia 1 czerwca 2017 roku sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2017-06-02 09:44:14
dokument Nr 54 z dnia 25 maja 2017 roku sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-05-26 08:52:27
dokument Nr 53 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie użyczenia lokali użytkowych z zasobu Powiatu Słupskiego 2017-05-26 08:51:22
dokument Nr 52 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Powiatowego Konsultanta w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu SŁupskiego na potrzeby rynku pracy" 2017-05-18 13:57:05
dokument Nr 51 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-18 13:54:30
dokument Nr 50 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2017-05-18 13:52:44
dokument Nr 49 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-05-18 13:47:40
dokument Nr 48 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-05-18 13:46:45
dokument Nr 47 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-05-11 09:57:24
dokument Nr 46 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2017-05-11 09:56:39
dokument Nr 45 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-05-05 11:57:49
dokument Nr 44 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-05-05 11:56:45
dokument Nr 43 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach 2017-04-28 12:40:00
dokument Nr 42 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-28 12:38:45
dokument Nr 41 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów i nauczycieli szkół zawodowych Powiatu Słupskiego w formach wsparcia w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" 2017-04-20 09:00:50
dokument Nr 40 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-14 10:17:50
dokument Nr 39 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-04-14 10:17:06
dokument Nr 38 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego, przeznaczone do oddania w najem 2017-04-06 09:49:30
dokument Nr 37 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-03-31 12:02:43
dokument Nr 36 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2017-03-31 11:56:21
dokument Nr 35 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 158/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia procedury i zasad płatności za wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości będących własnością Powiatu Słupskiego oraz określenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu 2017-03-31 11:51:36
dokument Nr 34 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczących dróg powiatowych 2017-03-31 11:48:35
dokument Nr 33 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-03-31 11:45:14
dokument Nr 32 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-03-31 11:40:58
dokument Nr 31 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dła trzech dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2017-03-31 11:36:07
dokument Nr 30 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-03-24 11:27:19
dokument Nr 29 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-03-22 14:59:06
dokument Nr 28 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2017-03-17 14:19:56
dokument Nr 27 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-03-17 14:17:59
dokument Nr 26 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału w 2017 roku środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2017-03-10 12:06:34
dokument Nr 25 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2017-03-10 12:04:45
dokument Nr 24 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 2017-03-10 12:02:58
dokument Nr 23 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2017-03-06 10:02:40
dokument Nr 22 z dnia 3 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 106/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013 - 2020 2017-03-06 09:59:18
dokument Nr 21 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-02-23 10:01:11
dokument Nr 20 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2017-02-20 12:23:25
dokument Nr 19 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-02-17 13:23:56
dokument Nr 18 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku 2017-02-17 13:22:59
dokument Nr 17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu SŁupskiego przeznaczone do oddania w najem 2017-02-17 13:21:57
dokument Nr 16 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-02-08 09:32:13
dokument Nr 15 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 151/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za wyżywienie byłej wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, przy ul. Wróblewskiego 5 2017-02-08 09:31:32
dokument Nr 14 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2017-02-08 09:30:09
dokument Nr 13 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowuch w Słupsku 2017-02-08 09:28:03
dokument Nr 12 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu SŁupskiego za IV kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-01-27 13:08:45
dokument Nr 11 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-01-27 13:07:35
dokument Nr 10 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej nr 1019G 2017-01-27 13:06:48
dokument Nr 9 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2017-01-20 12:15:48
dokument Nr 8 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2017 roku 2017-01-20 12:15:04
dokument Nr 7 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)"" 2017-01-20 12:13:44
dokument Nr 6 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)" 2017-01-20 12:10:55
dokument Nr 5 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2017-01-20 12:08:34
dokument Nr 4 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2018 r. 2017-01-05 13:18:16
dokument Nr 3 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2017-01-05 13:16:02
dokument Nr 2 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2017-01-05 13:14:49
dokument Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadańzleconych ustawami na 2017 rok 2017-01-05 13:13:31