Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 28 grudnia 2017 roku 2017-12-28 14:38:36
dokument Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków - zaopiniowany 28 grudnia 2017 roku 2017-12-28 14:34:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku 2017-12-08 12:04:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku 2017-12-08 12:02:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku 2017-12-08 12:01:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku 2017-12-08 11:59:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr XVI/141/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim - zaopiniowany 1 grudnia 2017 roku 2017-12-08 11:57:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim - zaopiniowany 1 grudnia 2017 roku 2017-12-08 11:54:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka - zaopiniowany 7 grudnia 2017 roku 2017-12-08 11:51:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku - zaopiniowany 28 listopada 2017 roku 2017-12-04 09:16:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku - zaopiniowany 22 listopada 2017 roku 2017-11-23 11:01:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 21 listopada 2017 roku 2017-11-22 14:54:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego - zaopiniowany 20 listopada 2017 r. 2017-11-22 14:52:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - zaopiniowany 6 listopada 2017r. 2017-11-22 14:51:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-16 10:53:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania Gminie Główczyce spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1144G w Szczypkowicach - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-16 10:51:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku - zaopiniowany 9 listopada 2017r. 2017-11-16 10:49:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-16 10:47:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-16 10:09:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-16 10:05:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 13 listopada 2017r. 2017-11-16 10:02:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 13 listopada 2017r. 2017-11-16 08:23:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorczyn Etap II" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-16 08:18:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ścięgnica" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-15 15:16:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce" - zaopiniowany 13 listopada 2017r. 2017-11-15 15:12:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-15 15:10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" - zaopiniowany 7 listopada 2017r. 2017-11-15 15:08:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 9 listopada 2017r. 2017-11-15 15:06:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-10 11:49:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Ustce w Szkołę Policealną w Ustce - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-10 11:47:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Damnicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Damnicy - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-10 11:45:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 w Damnicy - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-10 11:43:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ustce w Branżową Szkołę I Stopnia w Ustce - zaopiniowany 3 listopada 2017r. 2017-11-10 11:37:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa" - zaopiniowany 26 października 2017 roku 2017-10-27 10:50:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania Gminie Główczyce spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1179G w Szczypkowicach - zaopiniowany 26 października 2017 roku 2017-10-27 10:48:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 20 października 2017 roku 2017-10-23 13:13:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego - zaopiniowany 16 października 2017r. 2017-10-23 13:11:55
dokument Projekt uchwały - zmieniająca uchwałę nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-10-23 10:17:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-10-16 09:44:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku - zaopiniowany 26 września 2017r. 2017-10-09 10:36:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - zaopiniowany 25 września 2017r. 2017-10-09 10:33:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G" - zaopiniowany 18 września 2017r. 2017-09-19 15:05:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego - zaopiniowany 12 września 2017r. 2017-09-15 10:51:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 13 września 2017 roku 2017-09-15 10:50:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym - zaopiniowany 7 września 2017r. 2017-09-15 10:49:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" - zaopiniowany 11 września 2017 roku 2017-09-15 10:47:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice" - zaopiniowany 12 września 2017 roku 2017-09-15 10:45:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry" - zaopiniowany 13 września 2017 roku 2017-09-15 10:43:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku - zaopiniowany 13 września 2017 roku 2017-09-15 10:41:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 7 września 2017r. 2017-09-08 10:54:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - zaopiniowany 29 sierpnia 2017r. 2017-09-01 12:56:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym - zaopiniowany 8 sierpnia 2017r. 2017-09-01 12:54:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Parchowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy - zaopiniowany 23 sierpnia 2017r. 2017-08-25 09:53:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 14 sierpnia 2017r. 2017-08-21 15:10:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok- zaopiniowany 14 sierpnia 2017 roku 2017-08-21 15:09:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" - zaopiniowany 21 sierpnia 2017 roku 2017-08-21 14:13:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego - zaopiniowany 21 sierpnia 2017 roku 2017-08-21 11:12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku - zaopiniowany 11 sierpnia 2017 roku 2017-08-14 12:29:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin" - zaopiniowany 2 sierpnia 2017 roku 2017-08-14 12:28:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 7 lipca 2017 roku 2017-08-14 12:26:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 7 lipca 2017 roku 2017-08-14 12:24:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa środków na finansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko" - zaopiniowany 7 lipca 2017 roku 2017-07-07 11:43:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku zmieniona uchwałą nr XXX/290/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" - zaopiniowany 5 lipca 2017 roku 2017-07-07 11:41:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 5 lipca 2017 roku 2017-07-07 11:36:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok- zaopiniowany 5 lipca 2017 roku 2017-07-07 11:35:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Statutu Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci - zaopiniowany 16 czerwca 2017 roku 2017-06-16 15:06:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok- zaopiniowany 12 czerwca 2017 roku 2017-06-16 15:04:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok - zaopiniowany 13 czerwca 2017 r. 2017-06-14 10:54:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Teleopieka w gmianch partnerskich" w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zaopiniowany 7 czerwca 2017r. 2017-06-09 11:27:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego - zaopiniowany 22 maja 2017r. 2017-06-02 09:49:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Oświatowe Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" oraz nadania jej statutu - zaopiniowany 25 maja 2017r. 2017-05-26 10:29:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok - zaopiniowany 19 maja 2017r. 2017-05-19 13:34:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 12 maja 2017r. 2017-05-18 11:43:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 12 maja 2017r. 2017-05-18 11:42:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-05-11 14:17:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-05-11 14:16:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - zaopiniowany 2 maja 2017r. 2017-05-11 14:11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej - zaopiniowany 20 kwietnia 2017r. 2017-05-08 11:30:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej - zaopiniowany 4 kwietnia 2017r. 2017-04-25 09:46:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtały" - zaopiniowany 4 kwietnia 2017r. 2017-04-25 09:45:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 10 kwietnia 2017r. 2017-04-14 09:08:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 10 kwietnia 2017r. 2017-04-14 09:07:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Wołowo na potrzeby miejszańców Pomorza i innych regionów Polski" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - zaopiniowany 5 kwietnia 2017r. 2017-04-14 09:05:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zaopiniowany 4 kwietnia 2017r. 2017-04-14 08:59:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiegow 2017 roku - zaopiniowany 4 kwietnia 2017r. 2017-04-07 10:22:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kieleckim - zaopiniowany 3 kwietnia 2017r. 2017-04-07 10:17:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - zaopiniowany 20 marca 2017r. 2017-03-22 12:31:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 09:57:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:56:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:54:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania ulicą Kopernika w Ustce, będącą częścią drogi publicznej powiatowej Nr 1197G - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:53:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Zakup płyt drogowych i piasku na potrzeby wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modlinek- Modła" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:49:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:48:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:46:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzyce" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:41:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:39:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:37:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie-Głuszynko -Potęgowo - do drogi krajowej nr 6" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:36:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub w raz z budową chodnika i zatok autobusowych" - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 09:33:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:31:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki -Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego -etap II" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:29:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213" - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 09:22:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 09:19:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 09:17:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:10:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtały" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 09:06:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie" - zaopiniowany 13 marca 2017r. 2017-03-20 08:57:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 16 marca 2017r. 2017-03-20 08:55:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - zaopiniowany 6 marca 2017 r. 2017-03-10 11:40:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 - zaopiniowany 2 marca 2017 r. 2017-03-10 11:30:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych - zaopiniowany 6 marca 2017 r. 2017-03-10 11:29:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 7 lutego 2017 r. 2017-02-07 14:48:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zaopiniowany 30 stycznia 2017 r. 2017-02-07 14:47:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 3 lutego 2017 r. 2017-02-07 14:46:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 26 stycznia 2017 r. 2017-01-27 10:38:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 stycznia 2017 r. 2017-01-27 10:37:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo" - zaopiniowany 23 stycznia 2017 r. 2017-01-27 10:35:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przwbudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo" - zaopiniowany 23 stycznia 2017 r. 2017-01-27 10:33:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych - zaopiniowany 25 stycznia 2017 r. 2017-01-27 10:32:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej - zaopiniowany 5 stycznia 2017 r. 2017-01-13 14:44:56