Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr XXXVIII/368/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2018-01-08 09:23:22
dokument Nr XXXVIII/367/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2018-01-08 09:20:59
dokument Nr XXXVII/366/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:25:46
dokument Nr XXXVII/365/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:24:56
dokument Nr XXXVII/364/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-28 14:24:01
dokument Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:23:04
dokument Nr XXXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-12-28 14:22:07
dokument Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2017-12-28 14:20:54
dokument Nr XXXVII/360/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-12-28 14:19:16
dokument Nr XXXVII/359/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-28 14:18:21
dokument Nr XXXVII/358/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/267/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie-Głuszynko-Potęgowo - do drogi krajowej nr 6" 2017-12-28 14:17:07
dokument Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2017-12-28 13:57:29
dokument Nr XXXVII/356/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2017-12-28 13:56:41
dokument Nr XXXVII/355/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka 2017-12-28 13:55:56
dokument Nr XXXVII/354/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2017-12-28 13:49:14
dokument Nr XXXVII/353/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2017-12-28 13:45:48
dokument Nr XXXVI/352/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2017-12-11 15:04:24
dokument Nr XXXVI/351/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-12-11 14:36:09
dokument Nr XXXVI/350/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-12-11 14:34:04
dokument Nr XXXVI/349/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn" 2017-12-11 14:32:19
dokument Nr XXXVI/348/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" 2017-12-11 14:30:28
dokument Nr XXXVI/347/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce" 2017-12-11 14:28:44
dokument Nr XXXVI/346/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przekazania Gminie Główczyce spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1144G w Szczypkowicach 2017-12-11 14:26:49
dokument Nr XXXVI/345/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo" 2017-12-11 14:25:03
dokument Nr XXXVI/344/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorczyn - Etap II" 2017-12-11 14:16:41
dokument Nr XXXVI/343/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ścięgnica" 2017-12-11 12:55:56
dokument Nr XXXVI/342/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa" 2017-12-11 12:51:56
dokument Nr XXXVI/341/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie" 2017-12-11 12:49:48
dokument Nr XXXVI/340/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I" 2017-12-11 12:47:36
dokument Nr XXXVI/339/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory" 2017-12-11 12:45:10
dokument Nr XXXVI/338/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" 2017-12-11 12:41:55
dokument Nr XXXVI/337/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-12-11 12:37:51
dokument Nr XXXVI/336/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku 2017-12-11 12:35:33
dokument Nr XXXVI/335/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Słupskiego 2017-12-11 12:32:37
dokument Nr XXXVI/334/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Ustce w Szkołę Policealną w Ustce 2017-12-11 12:30:09
dokument Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 w Damnicy 2017-12-11 12:24:18
dokument Nr XXXVI/332/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Damnicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Damnicy 2017-12-11 12:21:49
dokument Nr XXXVI/331/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ustce w Branżową Szkołę I Stopnia w Ustce 2017-12-11 12:18:18
dokument Nr XXXVI/330/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku 2017-12-11 12:13:19
dokument Nr XXXV/329/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2017-11-08 14:04:44
dokument Nr XXXV/328/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-11-08 14:03:18
dokument Nr XXXV/327/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przekazania Gminie Główczyce spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1179G w Szczypkowicach 2017-11-08 14:01:15
dokument Nr XXXV/326/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa" 2017-11-08 13:58:51
dokument Nr XXXV/325/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-11-08 13:54:37
dokument Nr XXXV/324/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2017-11-08 13:51:56
dokument Nr XXXV/323/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na utworzenie Oddzialu Hematologii i Transplantacji Szpiku 2017-11-08 13:43:43
dokument Nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w 2018 r. wysokosci oplat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstalych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-11-08 13:29:29
dokument Nr XXXIV/321/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-10-02 11:44:57
dokument Nr XXXIV/320/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 r. 2017-10-02 11:44:21
dokument Nr XXXIV/319/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu 2017-10-02 11:43:29
dokument Nr XXXIV/318/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym 2017-10-02 11:42:52
dokument Nr XXXIV/317/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G" 2017-10-02 11:42:04
dokument Nr XXXIV/316/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" 2017-10-02 11:39:57
dokument Nr XXXIV/315/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice" 2017-10-02 11:39:09
dokument Nr XXXIV/314/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry" 2017-10-02 11:38:13
dokument Nr XXXIV/313/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku 2017-10-02 11:36:36
dokument Nr XXXIV/312/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-10-02 11:35:49
dokument Nr XXXIII/311/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2017-09-05 12:12:05
dokument Nr XXXIII/310/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-09-05 11:59:41
dokument Nr XXXIII/309/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 r. 2017-09-05 11:58:05
dokument Nr XXXIII/308/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku 2017-09-05 11:57:17
dokument Nr XXXIII/307/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Parchowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy 2017-09-05 11:56:19
dokument Nr XXXIII/306/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-09-05 11:55:08
dokument Nr XXXIII/305/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" 2017-09-05 11:54:09
dokument Nr XXXIII/304/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" 2017-09-05 11:53:08
dokument Nr XXXIII/303/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin" 2017-09-05 11:52:12
dokument Nr XXXII/302/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-07-14 12:57:28
dokument Nr XXXII/301/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok 2017-07-14 12:56:46
dokument Nr XXXII/300/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku zmieniona uchwałą nr XXX/290/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-07-14 12:54:53
dokument Nr XXXII/299/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa środków na finansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko" 2017-07-14 12:52:16
dokument Nr XXXI/298/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok 2017-07-04 13:26:37
dokument Nr XXXI/297/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2017-07-04 13:25:57
dokument Nr XXXI/296/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2017-07-04 13:25:05
dokument Nr XXXI/295/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Teleopieka w gminach partnerskich" w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-04 13:22:08
dokument Nr XXXI/294/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-07-04 13:21:00
dokument Nr XXXI/293/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok 2017-07-04 13:20:11
dokument Nr XXX/292/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-06-05 12:59:01
dokument Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-06-05 12:58:21
dokument Nr XXX/290/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-06-05 12:57:32
dokument Nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-06-05 12:56:15
dokument Nr XXX/288/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 2017-06-05 12:55:23
dokument Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2017 roku programu polityki zdrowotnej 2017-06-05 12:54:19
dokument Nr XXIX/286/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-04-28 14:35:02
dokument Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-28 14:34:22
dokument Nr XXIX/284/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2017-04-28 14:33:27
dokument Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gmina Damnica na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtały" 2017-04-28 14:32:17
dokument Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-04-28 14:31:17
dokument Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020 2017-04-28 14:30:13
dokument Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kieleckim 2017-04-28 14:27:42
dokument Nr XXIX/279/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku 2017-04-28 14:25:41
dokument Nr XXIX/278/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 2017-04-28 14:24:50
dokument Nr XXVIII/277/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2017-04-05 08:55:00
dokument Nr XXVIII/276/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-04-05 08:53:34
dokument Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania ulicą Kopernika w Ustce, będącą częścią drogi publicznej powiatowej Nr 1197G 2017-04-05 08:51:59
dokument Nr XXVIII/274/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy" 2017-04-05 08:50:23
dokument Nr XXVIII/273/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1103G Lędowo - Modła 2017-04-05 08:48:46
dokument Nr XXVIII/272/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej" 2017-04-05 08:41:46
dokument Nr XXVIII/271/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" 2017-04-05 08:38:25
dokument Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzyce" 2017-04-05 08:36:48
dokument Nr XXVIII/269/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo" 2017-04-05 08:35:22
dokument Nr XXVIII/268/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6" 2017-04-05 08:33:42
dokument Nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie - Głuszynko - Potęgowo - do drogi krajowej nr 6" 2017-04-05 08:32:20
dokument Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-04-05 08:29:51
dokument Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko" 2017-04-05 08:28:04
dokument Nr XXVIII/264/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki -Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego -etap II" 2017-04-05 08:26:33
dokument Nr XXVIII/263/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213" 2017-04-05 08:23:35
dokument Nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2017-04-05 08:20:38
dokument Nr XXVIII/261/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" 2017-04-05 08:18:56
dokument Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa" 2017-04-05 08:17:20
dokument Nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtały" 2017-04-05 08:10:08
dokument Nr XXVIII/258/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie" 2017-04-05 08:04:26
dokument Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych w raz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-04-05 08:01:04
dokument Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-05 07:59:38
dokument Nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Stupskiego 2017-04-05 07:57:45
dokument Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-04-05 07:56:31
dokument Nr XXVII/253/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok 2017-02-23 10:33:21
dokument Nr XXVII/252/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu słupskiego 2017-02-23 10:32:39
dokument Nr XXVII/251/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasta Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej 2017-02-23 10:31:42
dokument Nr XXVII/250/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2017-02-23 10:30:59
dokument Nr XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2017-02-23 10:30:16
dokument Nr XXVI/248/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-02-06 13:57:36
dokument Nr XXVI/247/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok 2017-02-06 13:56:57
dokument Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino ? Kusowo" 2017-02-06 13:56:06
dokument Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie Gminy Główczyce i Potęgowo" 2017-02-06 13:55:24