Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 66 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-08-27 10:11:24
dokument Sprawozdania finansowe za 2018 rok 2019-05-10 08:24:16
dokument Uchwała Nr 046/p122/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2019-04-16 08:40:13
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 37 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-04-01 09:12:55
dokument Uchwała Zarządu Powiatu nr 17 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku 2019-02-20 10:41:16
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2018 roku 2019-02-20 10:39:32
dokument Sprawozdania za IV kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2019-02-20 10:37:45
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2018 roku 2018-11-23 09:28:04
dokument Sprawozdania za III kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-11-16 11:05:49
dokument Uchwała Nr 108/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku 2018-11-16 09:56:51
dokument Uchwała Nr 160/p122/O/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości wykupu przez Powiat Słupski obligacji w kwocie 3.503.000 zł 2018-10-03 10:08:33
dokument UCHWAŁA Nr 151/p122/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Słupskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-12 09:44:24
dokument Uchwała Nr 95/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2018-08-30 11:50:16
dokument Uchwała Nr 85/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku 2018-10-03 12:52:33
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2018 roku 2018-10-03 14:10:00
dokument Sprawozdania za II kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-07-23 11:23:22
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 59 z dnia 23 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 44/2018 Zarzlądu Powiatu Slupskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartal 2018 roku 2018-06-05 13:48:48
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 44 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku 2018-04-30 13:29:00
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2018 roku 2018-04-30 09:46:18
dokument Sprawozdania za I kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-04-20 15:04:08
dokument Uchwała Nr 006/p126/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Słupskiego na 2018 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata: 2018 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
2018-01-10 14:47:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-12-28 14:26:49
dokument Nr XXXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-04-23 15:13:31
dokument UCHWAŁA Nr 150/p212/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2017-12-05 11:38:36
dokument UCHWAŁA Nr 149/p212/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata: 2018 -2032 2017-12-05 11:36:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 103/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2017-11-15 13:59:25
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 102/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2017-11-15 10:55:06