Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.183.2018 z dnia 7 stycznia 2019 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę mostu na rzece Wieprza przy ul. Kruszka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kępice na działkach nr: 85/3, 506/1, 281, 280/1, w obrębie ewidencyjnym Kępice, w jednostce ewidencyjnej Kępice. - dokument stracił ważność 2019-01-07 15:17:42
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2017 z dnia 12 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer: 44/1 w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-12-18 08:10:47
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.176.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 183-B w Leśnictwie Podwilczyn, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krzynia na działkach numer: 43/3, 168/2, 167, 166, 165, w obrębie ewidencyjnym Krzynia, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2018-12-14 11:52:29
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.170.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na leśnej nr 182-B w Leśnictwie Podwilczyn, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krzynia na działkach numer: 167, 166,190, 212, 213 w obrębie ewidencyjnym Krzynia, w gminie Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2018-12-14 11:26:33
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.111.2018 z dnia 31 października 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę elektrowni biogazowni Darżyno o montaż dodatkowego modułu kogeneracyjnego w istniejącej hali agregatów na terenie biogazowni; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działce numer: 244/6 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo 2018-12-03 12:38:37
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sześciu kurników oraz rozbiórki budynku gospodarczego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rzechcino na działkach numer: 10, 13/2, 22 w obrębie ewidencyjnym Rzechcino, w gminie Potęgowo. - dokument stracił ważność 2018-11-29 12:47:09
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.170.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci przyłączy wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego ( leśniczówki); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 1380, 111/41, 111/15 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-11-23 14:45:29
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.421.145.2018.EL z dnia 13 listopada 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Słupi w km 92+600 w zakresie rzędnych:
- minimalny poziom piętrzenia (MinPP) - 90,45 m n.p.m.
- normalny poziom piętrzenia (NPP) - 92,55 m n.p.m.
- maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) - 92,55 m n.p.m.
2. Pobór i zrzut wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów energetyki wodnej w ilości maksymalnej Q=15 m3/s - dokument stracił ważność
2018-11-16 12:24:54
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.34.2017 z dnia 7 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ?Dębnica Kaszubska II? o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kotowo na działce numer: 44/1 w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-11-13 10:12:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.421.144.2018.EL z dnia 29 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Słupi w km 59+000 w zakresie rzędnych:
- minimalny poziom piętrzenia (MinPP) - 49,90 m n.p.m.
- normalny poziom piętrzenia (NPP) - 50,30 m n.p.m.
- maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) - 50,60 m n.p.m.
2. Pobór i zrzut wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów energetyki wodnej w ilości maksymalnej Q=27 m3/s. - dokument stracił ważność
2018-10-31 12:27:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.62.2018 z dnia 2 października 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę cyt. "dwóch kurników wraz z infrastrukturą ( przyłącze instalacji gazowej, doprowadzenie wody i prądu z istniejącego przyłącza) oraz instalacją PU"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darnowo na działce numer: 240/8 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, w gminie Kępice 2018-10-29 10:34:59
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.141.2018 z dnia 26 października 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę domków letniskowych i budynku sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznymi liniami zasilającymi na działkach nr: 50 i 51 w miejscowości Damno, w obrębie ewidencyjnym Damno, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-10-29 10:31:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2018-10-26 10:49:24
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.115.2018 z dnia 17 października 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę elektrowni biogazowni Darżyno o moduł bezodorowego przyjęcia substratów (budowa hali magazynowej z podziemną stacją odbioru substratów uraz z urządzeniami, instalacjami technologicznymi i obiektowymi oraz stacją transformatorową; budowa zbiornika buforowego wraz z zadaszeniem punktu poboru; budowa zbiornika wstępnego wraz z zadaszeniem punktu poboru; rozbudowa dróg i placów manewrowych, montaż urządzenia biofiltra na postumencie; montaż przepompowni kontenerowej na postumencie; rozbiórka części istniejącego silosa na substraty; zmiana przebiegu kabla elektrowni wiatrowej; zmiana lokalizacji ogrodzenia; roboty budowlane, w tym: instalacje elektryczne (oświetlenie terenu, instalacje zasilania urządzeń, instalacje odgromowe i uziemiające, instalacje technologiczne (ciepła technologicznego, substratów i odcieków) , instalacje sanitarne (instalacje wodno?kanalizacyjne, instalacje wody deszczowej, instalacje wentylacji); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działce numer: 244/6 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-10-25 15:02:54
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.157.2018 z dnia 19 pażdziernika 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na dobudowę budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z rozbudową infrastruktury technicznej na działce nr 115/26 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2018-10-19 14:04:20
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.141.2018 z dnia 10 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domków letniskowych i budynku sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznymi liniami zasilającymi na działkach nr: 50 i 51 w miejscowości Damno, w obrębie ewidencyjnym Damno, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-10-11 12:44:33
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.157.2018 z dnia 25 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na dobudowę budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z rozbudową infrastruktury technicznej na działce nr 115/26 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2018-09-26 11:08:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.121.2018 z dnia 24 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę elektrowni biogazowni Darżyno o montaż dodatkowego modułu ko generacyjnego w istniejącej hali agregatów na terenie biogazowni; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działce numer: 244/6 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-09-25 12:42:20
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.102.2018 z dnia 20 września 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę budynku wypoczynkowego z lokalami apartamentowymi, basenem wewnętrznym wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w zakresie rekreacji wraz z pionem żywienia wraz z zapleczem technicznym, zewnętrznymi i wewnętrznymi sieciami obsługującymi budynek: energetyczną teletechniczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem gazu o poj. 4850 L, podziemnymi zbiornikami ppoż. o pojemności 100m3 każdy, na działce numer 947 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym 0020 Rowy, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2018-09-20 15:05:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.144.2018 z dnia 19 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w miejscowości Krępa Słupska" - dokument stracił ważność 2018-09-20 15:02:01
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.65.2018 z dnia 14 września 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Ustka GPZ Rowy - ETAP III, na działkach nr: 8, 299 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, w gminie Ustka; na działkach nr: 554, 521, 516, 507, 505, 393/1, 372/1, 377/1, w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; na działkach nr: 16, 206 w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka; na działkach nr: 349,15/1 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2018-09-18 15:14:02
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.115.2018 z dnia 5 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę elektrowni biogazowni Darżyno o moduł bezodorowego przyjęcia substratów (budowa hali magazynowej z podziemną stacją odbioru substratów uraz z urządzeniami, instalacjami technologicznymi i obiektowymi oraz stacją transformatorową; budowa zbiornika buforowego wraz z zadaszeniem punktu poboru; budowa zbiornika wstępnego wraz z zadaszeniem punktu poboru; rozbudowa dróg i placów manewrowych, montaż urządzenia biofiltra na postumencie; montaż przepompowni kontenerowej na postumencie; rozbiórka części istniejącego silosa na substraty; zmiana przebiegu kabla elektrowni wiatrowej; zmiana lokalizacji ogrodzenia; roboty budowlane, w tym: instalacje elektryczne (oświetlenie terenu, instalacje zasilania urządzeń, instalacje odgromowe i uziemiające, instalacje technologiczne (ciepła technologicznego, substratów i odcieków) , instalacje sanitarne (instalacje wodno?kanalizacyjne, instalacje wody deszczowej, instalacje wentylacji); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działce numer: 244/6 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-09-10 15:06:53
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.62.2018 z dnia 3 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę cyt. "dwóch kurników wraz z infrastrukturą ( przyłącze instalacji gazowej, doprowadzenie wody i prądu z istniejącego przyłącza) oraz instalacją PU"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darnowo na działce numer: 240/8 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2018-09-10 14:57:08
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.59.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej 49-P w Leśnictwie Mielno, na działkach nr: 107, 108, 109, 136 w obrębie ewidencyjnym Żelkowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2018-09-10 14:32:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.110.2018 z dnia 7 września 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino" 2018-09-07 09:22:40
dokument Zawiadomienie o czynnościach pojętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 58 oraz 59 obręb Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2018-08-24 07:55:44
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.109.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Włynkówko" - dokument stracił ważność 2018-08-22 13:34:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.1.2015 z dnia 8 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 363/2015 z dnia 21 maja 2015 roku pozwolenia na budowę polegającego na budowie farmy wiatrowej Drzeżewo II z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną SN i kablem światłowodowym do GPZ Drzeżewo (w skład zamierzenia wchodzi 15 elektrowni wiatrowych wraz infrastruktura drogową, siecią kablową SN oraz linią przyłączeniową SN z kablem światłowodowym od farmy wiatrowej Drzeżewo II do stacji elektroenergetycznej GPZ Drzeżewo) w miejscowości Rumsko na działkach nr: 77, 78, 80/7, 80/3, w obrębie geodezyjnym Rumsko, w gminie Główczyce, w miejscowości Siodłonie na działkach nr: 1, 36/7, 40, 43/14, 20/3, 20/2, 21/4, 21/5, w obrębie geodezyjnym Siodłonie, w gminie Główczyce, w miejscowości Będziechowo na działkach nr: 103, 318, 320/5, 320/6, 320/7, 321, 323/1, 325/1, 335/2, 304, 307/1 w obrębie geodezyjnym Będziechowo, w gminie Główczyce, w miejscowości Drzeżewo-Lipno na działkach nr: 12, 22/2, 22/3, 23, 38, 94, 95, 96/1, 101/5, 165, 167, 188, 190, 191, 203, w obrębie geodezyjnym Drzeżewo-Lipno, w gminie Główczyce, w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 21 i 11/1, w obrębie geodezyjnym Zgojewo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2018-08-09 12:58:06
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.120.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, socjalną i sklepową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 7/60 i 7/61, w obrębie geodezyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-08-06 15:27:01
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.1.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 57/1, 65, 99/1, 99/3, 100/37, 521/9 (521/6), 521/7, 521/11 (521/8) w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/311, 522/30 (522/2), 522/25 (522/20), 522/26 (522/20), 522/27 (522/20), 522/21, 522/23 (522/22), 523/3, 523/9 (523/4), 523/10 (523/4), 523/6 (523/5), 523/7 (523/5) , w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk, w miejscowości Wielogłowy na działkach nr: 1/1 (1), 2, 3/22 (3/21), 3/23 (3/21), 3/24 (3/21), 5/1 (5), 6/1 (6), 7/1 (7), 39/16 w obrębie ewidencyjnym Wielogłowy, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-07-27 14:14:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.1.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 363/2015 z dnia 21 maja 2015 roku pozwolenia na budowę polegającego na budowie farmy wiatrowej Drzeżewo II z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną SN i kablem światłowodowym do GPZ Drzeżewo (w skład zamierzenia wchodzi 15 elektrowni wiatrowych wraz infrastruktura drogową, siecią kablową SN oraz linią przyłączeniową SN z kablem światłowodowym od farmy wiatrowej Drzeżewo II do stacji elektroenergetycznej GPZ Drzeżewo) w miejscowości Rumsko na działkach nr: 77, 78, 80/7, 80/3, w obrębie geodezyjnym Rumsko, w gminie Główczyce, w miejscowości Siodłonie na działkach nr: 1, 36/7, 40, 43/14, 20/3, 20/2, 21/4, 21/5, w obrębie geodezyjnym Siodłonie, w gminie Główczyce, w miejscowości Będziechowo na działkach nr: 103, 318, 320/5, 320/6, 320/7, 321, 323/1, 325/1, 335/2, 304, 307/1 w obrębie geodezyjnym Będziechowo, w gminie Główczyce, w miejscowości Drzeżewo-Lipno na działkach nr: 12, 22/2, 22/3, 23, 38, 94, 95, 96/1, 101/5, 165, 167, 188, 190, 191, 203, w obrębie geodezyjnym Drzeżewo-Lipno, w gminie Główczyce, w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 21 i 11/1, w obrębie geodezyjnym Zgojewo, w gminie Główczyce - dokument stracił ważność 2018-07-25 12:41:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.120.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, socjalną i sklepową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 7/60 i 7/61, w obrębie geodezyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-07-20 13:43:43
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.109.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Włynkówko" - dokument stracił ważność 2018-07-20 13:41:50
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Bocznej w miejscowości Siemianice" w miejscowości Siemianice na działkach nr: na działkach nr: 240, 235/3 (235/1), 241/14 (241/7), 241/16 (241/8), 241/18 (241/9), 237/1 (237), 238/1 (238), 239/5 (239/1), 236 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-07-20 13:39:22
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.110.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino" - dokument stracił ważność 2018-07-10 09:29:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.57.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę zakładu przetwórstwa rybnego ?MORPOL? o budowę zewnętrznego i wewnętrznego dojścia technicznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Duninowo, na działce nr 39/10 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR (0005), w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-07-03 11:22:02
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 332/2018 z dnia 14 maja 2018 roku ustalającej lokalizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" w miejscowości Jezierzyce ... - dokument stracił ważność 2018-06-29 14:00:40
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.59.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę infrastruktury drogowej dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Ustka na działkach nr: 538/1, 538/2, 538/11, 538/12, 538/19, 538/20, 538/21, 538/22, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2018-06-15 14:01:39
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.43.2018 z dnia 29 maja 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka, na działkach nr: 140, 141 w obrębie ewidencyjnym Człuchy; na działce nr 665/3 w obrębie ewidencyjnym Gardna Jezioro; na działkach nr: 200/2, 201/5, 201/6, 214/1, 215, 217, 218/1, 218/3, 218/4, 219/4, 220/2, 221, 226/3, 235/1, 247/1, 262/1, 266/1, 319, 364/13 w obrębie geodezyjnym Gardna Mała; na działkach nr: 225, 239, 282, 286, 295, 297/7, 301/1, 309, 318, 322, 324/1, 324/2, 326, 331, 333, 359, 398, 400/1, 400/2 401, 402/2, 403/5, 409, 412/1, 418, 421, 440, 443/13, 446, 450/1, 450/2, 451, 461, 466/1, 467/5, 470, 477/2, 479, 481, 484/2, 484/3, 485, 486, 489, 492, 499, 501/2, 502, 505, 548/2, 549, 550, 554, 558, 564, 577, 578/2, 581/2, 582/2, 584, 592, 594, 597, 601, 604, 606, 609, 610/1, 610/3, 610/4, 610/5, 614, 617, 620, 622/1, 624/4, 625/1, 628, 629, 630, 631, 632/5, 633/2, 638, 640, 643, 646/2, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 655, 656/5, 656/6, 657, 660, 661, 663, 665/2, 668/4, 670, 732, 744, 745/9, 745/14, 745/15, 756, 757/2, 758, 763, 1194, 1198, 1200 w obrębie ewidencyjnym Gardna Wielka, na działkach nr: 108/2, 108/3, 348/7, 349 w obrębie ewidencyjnym Smołdzino; na działkach nr: 15, 17, 20/4, 21/3, 24, 25, 26, 30/1, 31/3 w obrębie ewidencyjnym Wysoka, w gminie Smołdzino wraz ze stacji próżniowo tłoczną, na działce nr 624/4 w miejscowości Gardna Wielka, w obrębie Gardna Wielka w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2018-05-30 13:17:07
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.80.1.2018 z dnia 25 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej, przyłącza wodociągowego, wewnętrznej instalacji gazowej oraz zbiornika retencyjnego z funkcją zbiornika p.poż. na działkach nr: 353/9, 353/13, 353/23, 353/24, 353/22, 353/18, 353/17, 353/15, 353/10, 343, 345, 353/26 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2018-05-28 13:15:31
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.86.2018 z dnia 23 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7800 KW na działkach nr 162 i 164 w miejscowości Krepa, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2018-05-25 13:10:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.44.2018 z dnia 24 maja 2018 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" w miejscowości Siemianice na działkach nr: 248, 226, 291, 269, 270/33 (270/7), 270/25 (270/5), 270/31 (270/22), 270/35 (270/21), 270/29 (270/18), 270/37 (270/17), 270/27 (270/14), 262/1 (262), 2225/4 (225/3), 231/1 (231), 232/9 (232/5), 233/14 (233/10), 233/16 (233/12), 233/18 (233/13), 239/12 (239/4), 239/10 (239/3), 239/8 (239/2), 239/6 (239/1), 260 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2018-05-25 13:08:15
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.59.2018 z dnia 21 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi leśnej 49-P w Leśnictwie Mielno, na działkach nr: 107, 108, 109, 136 w obrębie ewidencyjnym Żelkowo, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2018-05-23 10:47:33
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.48.2018 z dnia 21 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Ustka GPZ Rowy - ETAP II, na działkach nr: 235/2, 158, 157, 156, 154/1, 154/3, 154/2, 153/4, 150/6, 149, 148, 147, 146, 145, 142/1, 143/3, 143/2, 307/13, 307/17, 307/22, 307/4, 307/19, 128/5, 326, 6/3, 8 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, w gminie Ustka; na działkach nr: 350/11, 222/7, 411 w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; na działkach nr: 11/18, 287/1, 286/1, 176/3, 210, 239/1, 238/1, 240/2, 246, 247/1, 247/5, 247/4, 254, 277/3 w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka; na działkach nr: 176/4 w obrębie ewidencyjnym Grabno Leśnictwo, w gminie Ustka; na działkach nr: 54, 53, 51, 90, 50, 87, 40/2, 43/2, 20, 19, 18, 17, 16 w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka; na działkach nr: 15/1, 63, 73, 72/3, 72/4, 72/12, 89, 84, 91, 1814, 112, 104, 105/1, 105/5, 105/2, 198, 196/1, 196/2 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-05-22 09:56:23
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.22.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I" w miejscowości Jezierzyce na działkach nr: 57/1, 65, 99/1, 99/3, 100/37, 521/9 (521/6), 521/7, 521/11 (521/8) w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/311, 522/30 (522/2), 522/25 (522/20), 522/26 (522/20), 522/27 (522/20), 522/21, 522/23 (522/22), 523/3, 523/9 (523/4), 523/10 (523/4), 523/6 (523/5), 523/7 (523/5) , w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk, w miejscowości Wielogłowy na działkach nr: 1/1 (1), 2, 3/22 (3/21), 3/23 (3/21), 3/24 (3/21), 5/1 (5), 6/1 (6), 7/1 (7), 39/16 w obrębie ewidencyjnym Wielogłowy, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-05-17 09:44:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako: działka nr 896 o powierzchni 0,08 ha oraz działka nr 912 o powierzchni 0,90 ha - dokument stracił ważność 2018-05-10 15:13:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako: działka nr 896 o powierzchni 0,08 ha oraz działka nr 912 o powierzchni 0,90 ha - dokument stracił ważność 2018-05-10 15:11:41
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOśCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Nr GN-V.6821.18.1.2017 - dokument stracił ważność 2018-05-09 15:01:23
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOśCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Nr GN-V.6821.18.2017 - dokument stracił ważność 2018-05-09 15:00:04
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.45.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Bocznej w miejscowości Siemianice" - dokument stracił ważność 2018-04-26 09:47:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.44.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Złotej w miejscowości Siemianice" - dokument stracił ważność 2018-04-26 09:46:08
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.22.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1111G w ramach inwestycji: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzelino-Strzelinko, Gmina Słupsk" w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 1-3/1, 103/2, 103/3, 104/1, 104/2, 105/3, (105/1), 119/3, 119/4, 133/1, 154/1, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-04-19 14:14:53
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.37.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej Jezierzyce - Redzikowo ETAP I " - dokument stracił ważność 2018-04-06 14:25:33
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.27.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dworca autobusowego w mieście Ustka na działkach nr: 538/11, 538/19, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2018-04-05 10:18:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.253.2018 z dnia 20 marca 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1920 sztuk (tj.201,6 DJP) z silosami paszowymi, budynkiem socjalnym, przyłączem wodociągowym oraz niezbędna infrastrukturą w miejscowości Górzyno na działkach nr: 157/1, 157/2, 119, 151, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2018-03-21 14:19:27
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.22.2018 z dnia 16 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1111G w ramach inwestycji: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzelino -Strzelinko, Gmina Słupsk" - dokument stracił ważność 2018-03-16 14:43:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.19.2018 z dnia 9 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dojazdu pożarowego Nr 39 w leśnictwie Przyjezierze na działkach nr: 335/1, 351, 350, 352/1, 365, 366, w obrębie ewidencyjnym Biesowice w gminie Kępice - dokument stracił ważność 2018-03-09 13:08:19
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.24.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 mm oraz dn 63mm w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 20, 81, 115, 128, 141, 142/9, 152, 161,176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-23 14:56:05
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.13.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji dworu w Kotowie na działce nr: 4/20 w miejscowości Kotowo, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-02-23 11:28:17
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.17.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na remont tynków wewnętrznych i malowanie ścian nawy w kościele parafialnym w Damnie, na działce nr 117, w obrębie ewidencyjnym Damno w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-02-23 11:25:51
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.7.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza kablowego 0,4 kV na działce nr 139/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-23 09:30:32
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.6.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, budowę sieci oświetleniowej 0,4 kV oraz rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr: 138, 139/2, 140, 142/4 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-23 09:29:37
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.14.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej DN 110 mm na działkach nr: 49/1, 50/1, 51/12, 59, 58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino oraz działkach nr: 48/7, 48/3, 495, 40, 43, w obrębie ewidencyjnym Kępice - dokument stracił ważność 2018-02-22 09:09:35
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.11.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bydlino na działkach nr: 117 i 119/10, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-15 10:33:57
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.10.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Bydlino do miejscowości Strzelinko w miejscowości Bydlino na działce nr 117, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 141/2 i 554, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-15 10:32:46
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV , budowę słupów 15kV w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej 15kV nr 01000-311 na odcinku od słupa nr 68 do słupa nr 80; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 137/1, 137/2, 178/1, 176, 281/1, 15, 180 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska oraz na działce nr 275/16 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-02-14 11:16:10
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 178, 171/2, 173/14, 173/11, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-14 11:14:13
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.82.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 2/1, 13/2, 43/38, 498/1, 498/2, 499/5, 660, 973/1 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Miasto Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-13 09:06:30
dokument Obwieszczenie AB.I.C.6740.10.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 184/22, 184/16, 184/18, 184/20, 184/10, 184/4 w miejscowości Włynkowo, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-12 14:55:54
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.10.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 43/13, 198 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-12 14:53:55
dokument Obwieszczenie AB-I-F.6740.7.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, w miejscowości Siemianice, na działkach nr: 324/8 i 330 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-12 14:51:38
dokument Obwieszczenie AB.I.C.6740.11.2.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej pod nazwa Wrząca III składającej się z:
- elektrowni fotowoltaicznej o mocy 170 kW
- kontenerowej stacji transformatorowej
- drogi dojazdowej
na działce nr 96/1 w miejscowości Wrząca, w obrębie ewidencyjnym Wrząca, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność
2018-02-09 14:59:05
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.9.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1139G w miejscowości Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063 na działkach nr: 231, 47, w obrębie ewidencyjnym Damno, nr: 23, 3/8, 11, w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-02-09 14:55:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.2017 z dnia 6 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na demontaż wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino oraz budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino wraz z niezbędna infrastruktura na działkach numer 1/14, 2, 3/1, 3/2, 68, 65/100 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-02-09 13:51:43
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.259.2017 z dnia 7 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków wielofunkcyjnych z częścią sakralną biurami, przedszkolem i poradnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Ustka przy ulicy Darłowskiej 35 na działkach nr: 1922/78, 1922/81, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-09 13:02:43
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.7.2018 z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza 0,4 kV na działce nr 139/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-07 15:18:27
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.6.2018 z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowę sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV oraz budowę sieci oświetleniowej 0,4 kV na działkach nr: 138, 139/2, 140, 142/4 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka - dokument stracił ważność 2018-02-07 15:16:22
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.7.2018 z dnia 6 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0.4 kV w miejscowości Bierkowo na działce nr 235, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-02-07 09:13:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę wewnętrznej sieci oświetlenia terenu i wewnętrznej sieci energetycznej w miejscowości Swochowo na działce nr 11, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-02-02 12:20:38
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.11.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bydlino na działkach nr: 117 i 119/10, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-01-30 12:14:13
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.10.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Bydlino do miejscowości Strzelinko w miejscowości Bydlino na działce nr 117, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk oraz w miejscowości Strzelinko na działkach nr: 141/2 i 554, w obrębie ewidencyjnym Strzelinko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-01-30 12:13:26
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.258.2017 z dnia 29 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 131/3, 180/1, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-01-30 12:12:05
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.255.2017 z dnia 29 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbudowę wieży strunobetonowej wraz z wzmocnieniem posadowienia istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT43231 Gałęzinowo w miejscowości Gałęzinowo na działce nr 182/1, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-01-30 12:10:55
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.9.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - wieża kratowa BOT-E3/60 o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest na działce numer: 157 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-01-26 11:09:04
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.2.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV, budowę słupów 15kV w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej 15kV nr 01000-311 na odcinku od słupa nr 68 do słupa nr 80; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 137/1, 137/2, 178/1, 176, 281/1, 15, 180 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska oraz na działce nr 275/16 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-01-26 11:07:02
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.9.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Damno działkach nr: 231, 47, w obrębie ewidencyjnym Damno oraz działkach nr: 23, 3/8, 11 w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2018-01-25 14:02:46
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.235.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Równo na działkach nr: 9, 26, 80/4, w obrębie ewidencyjnym Równo, w jednostce ewidencyjnej Główczyce - dokument stracił ważność 2018-01-24 12:13:00
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.252.2017 z dnia 22 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę linii napowietrznej 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 185/32, 185/33, 185/40, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk - dokument stracił ważność 2018-01-23 09:51:17
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0.4 kV w miejscowości Bierkowo na działce nr 235, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-01-19 10:02:47
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.11.1.2017 z dnia 18 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Wrząca III na działkach nr 96/1 w miejscowości Wrząca, w obrębie Wrząca, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2018-01-19 09:58:52
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.10.1.2017 z dnia 18 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 190, 184/22, 184/16, 184/18, 184/20, 184/10, 184/4 w miejscowości Włynkowo, w obrębie Włynkowo, w gminie Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-01-19 09:48:06
dokument Obwieszczenie AB-I-E-6740.240.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na remont budynku pałacu w Damnicy na działce nr 180, w obrębie ewidencyjnym Damnica. - dokument stracił ważność 2018-01-17 12:13:44
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.240.1.2017 z dnia 11 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 50/6, 50/11, 49/3 w miejscowości Bolesławice, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica. - dokument stracił ważność 2018-01-11 14:59:12
dokument Obwieszczenie AB-I-D-6740.248.2017 z dnia 11 stycznia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Górzyno na działce nr 133, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce. - dokument stracił ważność 2018-01-11 14:56:46
dokument Obwieszczenie AB-I-E-6740.253.2017 z dnia 10 stycznia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku sanitariatów dla turystów oraz rozbiórkę istniejącej kontenerowej toalety w miejscowości Czołpino na działce nr 21/4, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy w gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2018-01-11 13:07:50
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.82.2017 z dnia 10 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 2/1, 13/2, 43/38, 498/1, 498/2, 499/5, 660, 973/1 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Miasto Ustka, w gminie miejskiej Ustka - dokument stracił ważność 2018-01-11 13:05:32
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.3.2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gałęzów na działkach numer: 4/25, 4/4 w obrębie ewidencyjnym Gałęzów, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-01-11 12:58:40
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.2017 z dnia 9 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na demontaż wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0550 "Warcimino PGR" na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino oraz budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer 1/14, 2, 3/1, 3/2, 68, 65/100 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo - dokument stracił ważność 2018-01-10 14:09:13
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.259.2017 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków wielofunkcyjnych z częścią sakralną biurami, przedszkolem i poradnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Ustka przy ulicy Darłowskiej 35 na działkach nr: 1922/78, 1922/81, w obrębie ewidencyjnym Ustka - dokument stracił ważność 2018-01-09 13:01:03
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.235.2.2017 z dnia 8 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na działce nr: 206/3, 206/4, 206/5, 658 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2018-01-09 12:57:26
dokument Obwieszczenie AB-I-C.6740.234.2.2017 z dnia 8 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr: 656, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica - dokument stracił ważność 2018-01-09 12:55:16
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.213.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę wylęgarni ryb łososiowatych wraz z towarzysząca infrastruktura (8 sztuk zewnętrznych basenów, ujęcie głębinowe, 2 zbiorniki bezodpływowe, poletko osadowe, zbiornik na ciekły tlen, laguna labiryntowa, 2 zestawy mikrolit, kolektor wody drenarskiej); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 87, 88, 60/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-01-09 12:53:24
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.258.2017 z dnia 4 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 13132, 180/1, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko - dokument stracił ważność 2018-01-04 14:07:32
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.255.2017 z dnia 4 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę wieży strunobetonowej wraz z wzmocnieniem posadowienia istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT43231 Gałęzinowo w miejscowości Gałęzinowo na działce nr 182/1, w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo - dokument stracił ważność 2018-01-04 14:05:39
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.238.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Bydlino na działkach nr: 81, 133, 136/3, 457/6, 90, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-01-04 14:00:34
dokument Obwieszczenie AB-I-D.6740.1.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej sieci oświetlenia terenu i wewnętrznej sieci energetycznej w miejscowości Swochowo na działce nr 11, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:57:49
dokument Obwieszczenie AB-I-B.6740.39.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Ustka GPZ Rowy - ETAP I, na działkach nr: 247, 248, 257, 262, 291, 292, 294/3, 296, w obrębie ewidencyjnym Wodnica, w gminie Ustka; na działkach nr: 377/1, 377/2, 377/4, 377/5, 599, 364/8, 364/7, 364/6, 363, 356, 350/11 w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; na działkach nr: 43/2, 110/13, 110/14, 175/1, 174/1, 173/1, 165/2, 25, 20 w obrębie ewidencyjnym Machowinko, w gminie Ustka; na działkach nr: 196/2, 194/2, 194/3, 193, 188/1, 199, 251, 177/1, 329, 378, 1/10 w obrębie ewidencyjnym Objazda, gminie Ustka. - dokument stracił ważność 2018-01-04 09:48:52
dokument Obwieszczenie AB-I-A.6740.255.2016 z dnia 3 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku hydroforni i zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Węgierskie na działce nr 1/2 - dokument stracił ważność 2018-01-04 09:46:24
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.249.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej OBŁĘŻE I o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obłęże na działce nr 4/8, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2018-01-03 11:06:08
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.248.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej OBŁĘŻE III o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obłęże na działce nr 4/12, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2018-01-03 10:02:23
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.247.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej OBŁĘŻE IV o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obłęże na działce nr 4/13, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2018-01-03 09:59:29
dokument Obwieszczenie AB-I-E.6740.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej OBLĘŻE II o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obłęże na działce nr 4/11, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. - dokument stracił ważność 2018-01-03 09:54:22