Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-12-21 09:32:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-12-18 15:31:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2018-12-18 15:29:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 grudnia 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2018-12-11 14:10:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2018-12-11 14:06:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2018 roku w sprawie zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla trzech dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski 2018-12-11 14:05:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-12-06 09:08:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2018-12-04 10:40:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2018-12-03 13:43:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV)" 2018-11-29 10:07:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-11-27 09:34:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-11-22 07:46:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku" 2018-11-20 11:59:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy SPołecznej w Przytocku w latach 2019-2023 2018-11-13 15:04:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2018-11-13 13:50:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-11-13 10:42:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-11-07 15:27:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obwatelskiego oraz edukacji prawnej 2018-11-05 15:46:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-10-31 10:39:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV", konkursu na hasło promujące bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS oraz powołania komisji do oceny testu i prac konkursowych 2018-10-31 08:07:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-10-30 13:31:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-10-29 13:32:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 października 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-10-26 14:00:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych 2018-10-17 09:32:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku 2018-10-16 12:11:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-10-16 12:02:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 października 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupskiego 2018-10-02 11:10:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 października 2018 roku w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2018-10-02 09:31:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku" 2018-09-25 12:28:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-09-19 12:35:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-09-18 11:44:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-09-07 10:39:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 września 2018 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-06 13:33:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 sierpnia 2018 roku zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-08-29 10:18:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego 2018-08-28 09:47:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej 2018-08-22 10:16:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-08-22 10:13:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 sierpnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat 2018-08-21 14:45:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-08-21 14:41:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 sierpnia 2018 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 2018-08-21 09:25:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-08-09 08:27:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 lipca 2018 roku w sprawie pozbawienia zawodnika okresowego stypendium sportowego Starosty Słupskiego 2018-08-07 15:22:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 31 lipca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2018-07-31 11:11:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-07-30 13:37:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-07-24 11:53:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku 2018-07-24 11:52:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2018-07-24 11:51:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02.IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-17 13:08:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupsku 2018-07-17 11:40:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 lipca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-07-10 09:33:08
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-07-10 09:32:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-07-04 09:12:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego, ogłoszonych w 2018 roku 2018-07-04 09:10:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2018-07-04 09:08:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-06-25 12:46:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-06-25 12:44:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2018-06-25 09:56:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Słupskiego na lata 2018-2020 2018-06-25 09:55:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-06-18 14:58:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2017 rok 2018-06-18 14:57:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku w sprawie pozbawienia zawodnika okresowego stypendium sportowego Starosty Słupskiego 2018-06-18 14:55:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2018-06-14 09:44:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2018-06-12 13:50:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2018-06-12 13:48:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-06-07 07:53:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-05-29 11:37:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok 2018-05-22 14:45:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2018-05-22 14:44:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 maja 2018 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2018-05-22 12:03:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 maja 2018 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2018-05-22 12:02:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 maja 2018 roku w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizacji projektu pn. "Srebrna Sieć" 2018-05-22 11:38:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 maja 2018 roku zmieniający uchwałę Nr 27/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego 2018-05-22 11:37:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2018 roku zmieniający uchwałę Nr 44/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2018-05-10 09:20:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-05-08 13:43:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2018-05-08 13:42:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 maja 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-05-08 09:17:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-04-24 14:36:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału uczestników w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach prjektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" 2018-04-24 10:35:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku 2018-04-23 13:59:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2018-04-23 13:58:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia Elżbiecie Domańskiej stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2018-04-23 11:07:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2018-04-19 11:46:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2018 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenie, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2018-04-16 14:10:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2018-04-16 14:08:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 169/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku 2018-04-16 14:06:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku 2018-04-11 07:36:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2018-03-29 10:01:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-03-29 09:59:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2018-03-27 09:38:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-03-27 09:36:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustcew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-03-16 15:27:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-03-13 10:39:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-03-12 14:35:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-03-07 14:26:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego" 2018-03-05 15:31:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-02-26 11:44:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2018 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2018-02-12 15:05:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2018-02-12 15:04:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-02-07 11:31:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2018 roku 2018-01-29 14:17:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału w 2018 roku środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. 2018-01-29 14:16:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-01-22 15:22:13
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-01-22 15:20:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2018-01-22 14:45:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji i finansowania "Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim" 2018-01-22 12:59:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018-01-16 12:36:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2018-01-16 12:35:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2018-01-09 12:45:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2018-01-08 11:10:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytłu umów których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikacjące płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018-01-08 11:09:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2018 rok 2018-01-04 14:28:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2018 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2018-01-04 14:25:48