Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 105/2018 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2019 rok 2019-01-02 07:52:38
dokument Nr 104/2018 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2019-01-02 07:50:37
dokument Nr 103/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2018-12-20 14:15:40
dokument Nr 102/2018 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2019 rok 2018-12-18 10:37:13
dokument Nr 101/2018 Starosty Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-12-18 10:35:13
dokument Nr 100/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-12-13 08:22:22
dokument Nr 99/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-12-11 14:03:21
dokument Nr 98/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 2018-12-11 13:21:07
dokument Nr 97/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-12-05 12:41:25
dokument Nr 96/2018 Starosty Słupskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-11-28 14:09:14
dokument Nr 95/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-28 10:00:50
dokument Nr 94/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-11-22 15:16:46
dokument Nr 93/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-11-22 15:09:20
dokument Nr 92/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-11-22 15:04:42
dokument Nr 91/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Staroty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ" 2018-11-22 11:46:03
dokument Nr 90/2018 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-11-16 15:30:47
dokument Nr 89/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 73/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-11-14 14:38:48
dokument Nr 88/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-11-13 10:44:39
dokument Nr 87/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-11-07 11:22:25
dokument Nr 86/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 41/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie w prowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-11-07 11:19:18
dokument Nr 85/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Slupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Slupsku 2018-11-07 10:53:10
dokument Nr 84/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-05 14:02:27
dokument Nr 83/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019-2020 2018-11-05 13:09:41
dokument Nr 82/2018 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-10-26 10:43:29
dokument Nr 81/2018 Starosty Słupskiego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-10-24 14:39:20
dokument Nr 80/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-10-23 13:37:43
dokument Nr 79/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Slupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie 2018-10-11 08:49:03
dokument Nr 78/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-10-11 08:46:04
dokument Nr 77/2018 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2018-10-04 08:26:35
dokument Nr 76/2018 Starosty Słupskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-10-02 11:23:30
dokument Nr 75/2018 Starosty Słupskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na "Najlepszego Producenta Ziemniaków Roku 2018" 2018-09-19 15:36:59
dokument Nr 74/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 września 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 68/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-09-19 15:35:46
dokument Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-09-13 12:44:55
dokument Nr 72/2018 Starosty Słupskiego z dnia 12 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-09-12 10:19:42
dokument Nr 71/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 września 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-09-06 09:45:35
dokument Nr 70/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Octavia GS 94555 stanowiącego mienie Powiatu Słupskiego 2018-08-28 09:43:29
dokument Nr 69/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 2018-08-28 09:42:10
dokument Nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2018-08-21 09:22:48
dokument Nr 67/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzanych danych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2018-08-14 10:19:11
dokument Nr 66/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przyjęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 2018-08-10 12:34:43
dokument Nr 65/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniające Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-08-09 11:18:10
dokument Nr 64/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2018-08-07 10:44:33
dokument Nr 63/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny zamówień publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowiska: inspektora/podinspektora oraz młodszego referenta w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym 2018-08-07 10:42:43
dokument Nr 62/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny informatyki w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2018-08-07 10:40:45
dokument Nr 61/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-08-07 10:39:13
dokument Nr 60/2018 Starosty Słupskiego z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-08-07 10:35:43
dokument Nr 59/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2018-08-07 10:34:45
dokument Nr 58/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-08-01 09:55:31
dokument Nr 57/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 41 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-08-01 09:48:52
dokument Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-08-01 09:42:34
dokument Nr 55/2018 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątkowych, ujętych w księgach inwentarzowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-07-31 12:46:01
dokument Nr 54/2018 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-07-31 11:13:42
dokument Nr 53/2018 Starosty Słupskiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2018" 2018-07-25 13:25:47
dokument Nr 52/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2018-07-23 12:19:01
dokument Nr 51/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzania lub przyjęcia zadań publicznych zawieranych przez Powiat Słupski 2018-07-23 12:02:47
dokument Nr 50/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2018-07-23 11:58:29
dokument Nr 49/2018 Starosty Słupskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-07-16 13:30:39
dokument Nr 48/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniające instrukcję określającą procedury zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami 2018-07-13 11:24:45
dokument Nr 47/2018 Starosty Słupskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2018-07-04 09:17:43
dokument Nr 46/2018 Starosty Słupskiego z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych 2018-07-02 15:15:38
dokument Nr 45/2018 Starosty Słupskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-06-26 10:44:12
dokument Nr 44/2018 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 53/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-06-25 11:42:28
dokument Nr 43/2018 Starosty Słupskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2018 rok 2018-06-25 11:40:21
dokument Nr 42/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-06-22 13:52:39
dokument Nr 41/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-06-22 13:51:47
dokument Nr 40/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-06-22 13:50:29
dokument Nr 39/2018 Starosty Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Starosty Słupskiego nr 14/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzenia projektem pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" 2018-06-22 13:49:32
dokument Nr 38/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko podpinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziałe Finansowo-Budżetowym 2018-06-20 12:50:10
dokument Nr 37/2018 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na "Najlepsze Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich" 2018-06-19 11:43:02
dokument Nr 36/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-06-15 09:26:48
dokument Nr 35/2018 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-06-12 09:49:42
dokument Nr 34/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-06-11 14:06:06
dokument Nr 33/2018 Starosty Słupskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora danych osobowych 2018-06-05 14:49:04
dokument Nr 32/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury mienia ruchomego przejętego na własność Skarbu Państwa oraz ustalenia jego wartości do celów księgowych 2018-06-04 09:10:00
dokument Nr 31/2018 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-05-28 14:03:14
dokument Nr 30/2018 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-05-25 13:26:52
dokument Nr 29/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 2018-05-23 12:22:04
dokument Nr 28/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-05-23 10:49:20
dokument Nr 27/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na "Najlepszego Producenta Ziemniaków Roku 2018" 2018-05-11 10:36:11
dokument Nr 26/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos" 2018-05-11 10:35:17
dokument Nr 25/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-05-10 11:44:40
dokument Nr 24/2018 Starosty Słupskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-05-08 11:15:44
dokument Nr 23/2018 Starosty Słupskiego z dnia 2 maja w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "AGRO-2018" 2018-05-02 15:08:23
dokument Nr 22/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2018-04-27 13:06:04
dokument Nr 21/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2011 Starosty Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-04-27 13:04:05
dokument Nr 20/2018 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2018-04-19 15:10:22
dokument Nr 19/2018 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-04-12 11:22:14
dokument Nr 18/2018 Starosty Słupskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-04-03 15:11:56
dokument Nr 17/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2018-03-29 10:24:05
dokument Nr 16/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2018 2018-03-20 15:15:32
dokument Nr 15/2018 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego 2018-03-15 10:13:00
dokument Nr 14/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-03-09 12:02:37
dokument Nr 13/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku 2018-03-09 12:01:39
dokument Nr 12/2018 Starosty Słupskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2018 roku 2018-03-09 11:59:52
dokument Nr 11/2018 Starosty Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania biegłych z dziedziny finansów publicznych oraz pomocy społecznej w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2018-02-28 09:30:45
dokument Nr 10/2018 Starosty Słupskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2018-02-28 09:28:56
dokument Nr 9/2018 Starosty Słupskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-02-16 08:40:27
dokument Nr 8/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2018-02-14 14:21:42
dokument Nr 7/2018 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-02-08 14:18:49
dokument Nr 6/2018 Starosty Słupskiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-02-07 10:06:30
dokument Nr 5/2018 Starosty Słupskiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego 2018-02-06 11:39:18
dokument Nr 4/2018 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2018 rok 2018-02-02 14:41:08
dokument Nr 3/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zasad wyboru i rozliczania biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego 2018-02-01 10:05:54
dokument Nr 2/2018 Starosty Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzuału w treningach systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2018 roku 2018-02-01 10:04:06
dokument Nr 1/2018 Starosty Słupskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2018-01-16 14:43:36