Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Powiatu Slupskiego - zaopiniowany 27 grudnia 2018 roku 2018-12-27 11:13:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-27 11:12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-27 11:10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Słupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. ze zm. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-27 11:07:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-17 11:50:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-17 11:50:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 14 grudnia 2018 roku 2018-12-17 11:49:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskeigo do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - zaopiniowany 13 grudnia 2018 roku 2018-12-17 10:50:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnia w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowicach (Gmina Kępice)" - zaopiniowany 12 grudnia 2018 roku 2018-12-17 10:48:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)" - zaopiniowany 10 grudnia 2018 roku 2018-12-17 10:46:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehablilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku - zaopiniowany 10 grudnia 2018 roku 2018-12-17 10:35:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 6 grudnia 2018 roku 2018-12-10 10:19:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków - zaopiniowany 6 grudnia 2018 roku 2018-12-10 10:18:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku 2018-12-10 10:17:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku 2018-12-10 10:16:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XLVII/430/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)" - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku 2018-12-10 10:14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-12-06 09:39:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia tewrminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie z zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej - zaopiniowany 21 listopada 2018 roku 2018-12-06 09:13:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 19 listopada 2018 roku 2018-11-23 12:00:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 22 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:58:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:56:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:55:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:55:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:54:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku 2018-11-23 11:52:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego - zaopiniowany 19 listopada 2018 roku 2018-11-19 14:47:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-19 09:10:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Słupskiego - zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-19 09:10:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Starosty Słupskiego - zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-19 09:09:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-19 09:08:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-19 09:08:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie - Pobłocie (Gmina Główczyce)" - zaopiniowany 7 listopada 2018 roku 2018-11-15 09:14:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)" - zaopiniowany 7 listopada 2018 roku 2018-11-15 09:12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna-Żelki (Gmina Kobylnica)" - zaopiniowany 7 listopada 2018 roku 2018-11-15 09:11:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)"- zaopiniowany 7 listopada 2018 roku 2018-11-15 09:09:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku- zaopiniowany 13 listopada 2018 roku 2018-11-14 14:22:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wykazu stałych komisji Rady Powiatu Słupskiego oraz przedmiotu ich działania- zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:50:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku- zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:46:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I (Gmina Ustka)"- zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:43:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1I57G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice"- zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:39:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr I197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)"- zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:36:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)" - zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:30:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr XXXIX/371/20I8 z dnia 30 stycznia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063" - zaopiniowany 5 listopada 2018 roku 2018-11-09 10:26:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok - zaopiniowany 30 października 2018 roku 2018-10-31 10:36:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 9 października 2018 roku 2018-10-15 12:21:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 października 2018 roku 2018-10-15 12:20:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - zaopiniowany 8 października 2018 roku 2018-10-15 12:19:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego - zaopiniowany 10 października 2018 roku 2018-10-11 14:32:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - zaopiniowany 3 września 2018 roku 2018-09-14 09:13:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kaszubska na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)" 2018-09-10 09:55:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu- zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku 2018-09-10 09:50:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 6 września 2018 roku 2018-09-10 09:47:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 3 września 2018 roku 2018-09-06 13:32:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku - zaopiniowany 27 sierpnia 2018 roku 2018-08-31 07:55:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 6 sierpnia 2018 roku 2018-08-10 13:05:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego - zaopiniowany 24 lipca 2018 roku 2018-08-10 13:01:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 6 sierpnia 2018 roku 2018-08-10 13:00:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 18 czerwca 2018 roku 2018-08-07 07:51:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych przez mieszkanców powiatu slupskiego - zaopiniowany 11 czerwca 2018 rok 2018-08-07 07:48:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 6 sierpnia 2018 roku 2018-08-07 07:46:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych - zaopiniowany 20 lipca 2018 roku 2018-07-27 08:59:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim - zaopiniowany 20 lipca 2018 roku 2018-07-27 08:57:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 20 lipca 2018 roku 2018-07-27 08:54:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 23 lipca 2018 roku 2018-07-27 08:48:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku 2018-07-20 12:35:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XLIII/407/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (gmina Słupsk i gmina Damnica)" - zaopiniowany 20 lipca 2018 roku 2018-07-20 12:33:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - zaopiniowany 16 lipca 2018 roku 2018-07-20 12:29:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2018-07-04 09:39:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku 2018-06-18 09:31:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok - zaopiniowany 5 czerwca 2018 roku 2018-06-15 10:51:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej - zaopiniowany 29 maja 2018 roku 2018-06-07 08:30:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - zaopiniowany 27 kwietnia 2018 roku 2018-06-06 11:03:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 14 maja 2018 roku 2018-06-04 09:30:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku - zaopiniowany 16 maja 2018 roku 2018-05-24 09:01:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 maja 2018 roku 2018-05-15 10:11:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków - zaopiniowany 14 maja 2018 roku 2018-05-15 10:10:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXXIX/371/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063" - zaopiniowany 9 maja 2018 roku 2018-05-15 10:09:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (gmina Słupsk i gmina Damnica)" - zaopiniowany 23 kwietnia 2018 roku 2018-05-15 10:05:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXXVI/343/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ścięgnica" - zaopiniowany 18 kwietnia 2018 roku 2018-05-15 10:03:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (gmina Główczyce)" - zaopiniowany 16 kwietnia 2018 roku 2018-04-20 08:04:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/347/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce" - zaopiniowany 16 kwietnia 2018 roku 2018-04-20 08:03:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 11 marca 2018 roku 2018-04-13 09:15:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 10 marca 2018 roku 2018-04-13 09:14:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska-Podwilczyn" - zaopiniowany 10 marca 2018 roku 2018-04-13 09:12:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - zaopiniowany 9 marca 2018 roku 2018-04-13 09:08:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącej założenia i prowadzenia szkoły branżowej I stopnia - zaopiniowany 5 marca 2018 roku 2018-04-06 10:17:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - zaopiniowany 21 marca 2018 roku 2018-04-03 10:23:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-04-03 10:20:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-04-03 10:17:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącej założenia i prowadzenia szkoły branżowej I stopnia - zaopiniowany 5 marca 2018 roku 2018-04-03 10:15:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 27 marca 2018 roku 2018-03-27 14:45:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-03-19 12:53:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-03-19 12:52:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-03-19 12:51:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-03-19 12:50:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 19 marca 2018 roku 2018-03-19 12:46:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżeci Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 16 marca 2018 roku 2018-03-19 12:41:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego - zaopiniowany 14 marca 2018 roku 2018-03-19 12:40:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 13 marca 2018 roku 2018-03-19 12:31:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce" - zaopiniowany 14 marca 2018 roku 2018-03-19 12:29:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki - Starkowo (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 16 marca 2018 roku 2018-03-19 12:26:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła - Modlinek (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 14 marca 2018 roku 2018-03-19 12:25:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Gąbino (Gmina Ustka)" - zaopiniowany 12 lutego 2018 roku 2018-03-19 12:23:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 8 marca 2018 roku 2018-03-12 11:02:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 26 lutego 2018 roku 2018-02-28 09:23:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2018-02-21 09:31:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Powiecie Słupskim na lata 2018 - 2020 - zaopiniowany 23 stycznia 2018 roku 2018-02-16 09:02:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 - zaopiniowany 5 lutego 2018 roku 2018-02-13 09:01:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - zaopiniowany 8 lutego 2018 roku 2018-02-12 12:00:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zaopiniowany 6 lutego 2018 roku 2018-02-12 11:57:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku 2018-01-26 09:10:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 24 stycznia 2018 roku 2018-01-26 09:08:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice)- etap I"- zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku 2018-01-26 09:05:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w m. Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica)"- zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku 2018-01-26 08:58:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ustka i Ziemia Słupska"- zaopiniowany 12 stycznia 2018 roku 2018-01-26 08:52:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" w dniach 31 lipca - 7 sierpnia 2018 roku. - zaopiniowany 22 stycznia 2018 roku 2018-01-26 08:48:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - zaopiniowany 15 stycznia 2018 roku 2018-01-22 10:32:35