Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr IV/46/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr III/32/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2019-01-03 12:38:24
dokument Nr IV/45/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-01-03 12:36:40
dokument Nr IV/44/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2019-01-03 12:32:26
dokument Nr IV/43/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Powiatu Słupskiego 2019-01-03 12:31:31
dokument Nr IV/42/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. ze zm. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 2019-01-03 12:29:28
dokument Nr IV/41/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Finduszu Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-01-03 12:28:00
dokument Nr III/40/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2018-12-31 13:47:45
dokument Nr III/39/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2018-12-31 13:46:39
dokument Nr III/38/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2018-12-31 13:45:21
dokument Nr III/37/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Powiatu Siupskiego 2018-12-31 13:44:05
dokument Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu słupskiego na rok 2019 2018-12-31 13:41:55
dokument Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjlęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-12-31 13:40:32
dokument Nr III/34/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-12-31 13:38:57
dokument Nr III/33/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2018 rok 2018-12-31 13:37:13
dokument Nr III/32/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2018-12-31 13:35:43
dokument Nr III/31/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-12-31 13:32:21
dokument Nr III/30/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)" 2018-12-31 13:30:02
dokument Nr III/29/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach (Gmina Kępice)" 2018-12-31 08:40:25
dokument Nr III/28/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmiemająca uchwałę nr XXXIX/371/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063" 2018-12-31 08:35:56
dokument Nr III/27/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/430/2018 z dnia 13 września 2018 roku sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)" 2018-12-31 08:33:35
dokument Nr III/26/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach 2018-12-31 08:27:49
dokument Nr III/25/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica i Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice- etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)" 2018-12-31 08:25:25
dokument Nr III/24/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2018-12-31 08:21:37
dokument Nr III/23/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gmioną Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap I (Gmina Ustka)" 2018-12-31 08:18:38
dokument Nr III/22/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna-Żelki (Gmina Kobylnica)" 2018-12-31 08:14:19
dokument Nr III/21/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)" 2018-12-31 08:12:08
dokument Nr III/20/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania po. "Budowa chodoika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul.Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)" 2018-12-31 08:10:22
dokument Nr III/19/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)" 2018-12-31 08:07:21
dokument Nr III/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialałności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-12-31 08:03:30
dokument Nr III/17/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku 2018-12-31 07:59:11
dokument Nr III/16/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XLI/381/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-12-31 07:57:06
dokument Nr III/15/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakladzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 2018-12-31 07:53:54
dokument Nr II/14/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-04 08:12:51
dokument Nr II/13/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-04 08:12:04
dokument Nr II/12/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-04 08:11:11
dokument Nr II/11/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-04 08:10:13
dokument Nr II/10/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-04 08:09:23
dokument Nr II/9/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu stałych komisji Rady Powiatu Słupskiego oraz przedmiotu ich działania 2018-12-04 08:08:03
dokument Nr II/8/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-12-04 08:06:19
dokument Nr I/7/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 2018-11-26 09:45:49
dokument Nr I/6/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2018-11-26 09:44:52
dokument Nr I/5/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-11-26 09:44:00
dokument Nr I/4/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Słupskiego 2018-11-26 09:43:20
dokument Nr I/3/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Słupskiego 2018-11-26 09:42:43
dokument Nr I/2/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słupskiego 2018-11-26 09:42:03
dokument Nr I/1/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2018-11-26 09:41:16
dokument Nr XLIX/441/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-10-23 13:18:57
dokument Nr XLIX/440/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-10-23 13:16:52
dokument Nr XLIX/439/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-10-23 13:13:29
dokument Nr XLIX/438/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2018-10-23 13:10:41
dokument Nr XLVIII/437/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski 2018-09-26 12:29:01
dokument Nr XLVIII/436/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego 2018-09-26 12:25:06
dokument Nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku 2018-09-26 12:22:56
dokument Nr XLVIII/434/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie obowiązujących w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2018-09-26 12:20:31
dokument Nr XLVII/433/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-09-17 14:56:18
dokument Nr XLVII/432/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-09-17 14:46:45
dokument Nr XLVII/431/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-09-17 14:44:09
dokument Nr XLVII/430/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)" 2018-09-17 14:28:52
dokument Nr XLVI/429/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-09-05 11:01:13
dokument Nr XLVI/428/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2018-09-05 11:00:27
dokument Nr XLVI/427/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu słupskiego 2018-09-05 10:59:11
dokument Nr XLVI/426/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego 2018-09-05 10:58:24
dokument Nr XLVI/425/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-09-05 10:57:31
dokument Nr XLVI/424/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLI/381/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-09-05 10:56:17
dokument Nr XLVI/423/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-09-05 10:50:52
dokument Nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/228/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 2018-09-05 10:50:03
dokument Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2018-09-05 10:49:06
dokument Nr XLV/420/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-07-25 13:31:29
dokument Nr XLV/419/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLIII/407/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (gmina Słupsk i gmina Damnica)" 2018-07-25 13:30:27
dokument Nr XLV/418/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2018-07-25 13:27:02
dokument Nr XLIV/417/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-06-27 12:07:47
dokument Nr XLIV/416/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-06-27 12:07:03
dokument Nr XLIV/415/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-06-27 12:05:56
dokument Nr XLIV/414/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku 2018-06-27 12:03:57
dokument Nr XLIV/413/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej 2018-06-27 12:03:08
dokument Nr XLIV/412/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok 2018-06-27 12:02:12
dokument Nr XLIV/411/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok 2018-06-27 12:01:24
dokument Nr XLIII/410/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-05-25 13:22:11
dokument Nr XLIII/409/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2018-05-25 13:21:23
dokument Nr XLIII/408/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIX/371/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063" 2018-05-25 13:20:00
dokument Nr XLIII/407/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (gmina Słupsk i gmina Damnica)" 2018-05-25 13:18:24
dokument Nr XLIII/406/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/343/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ścięgnica" 2018-05-25 13:17:24
dokument Nr XLII/405/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-04-27 14:31:56
dokument Nr XLII/404/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok 2018-04-27 14:30:56
dokument Nr XLII/403/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-04-27 14:29:57
dokument Nr XLII/402/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/347/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Główczyce dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce" 2018-04-27 14:28:56
dokument Nr XLII/401/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (gmina Główczyce)" 2018-04-27 14:27:57
dokument Nr XLII/400/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska ? Podwilczyn" 2018-04-27 14:26:26
dokument Nr XLII/399/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk 2018-04-27 14:25:34
dokument Nr XLII/398/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-04-27 14:24:50
dokument Nr XLII/397/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski 2018-04-27 14:24:00
dokument Nr XLII/396/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły branżowej I stopnia 2018-04-27 14:22:17
dokument Nr XLI/395/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2018-04-04 08:07:56
dokument Nr XLI/394/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2018-04-04 08:07:07
dokument Nr XLI/393/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-04-04 08:06:20
dokument Nr XLI/392/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2018-04-04 08:03:32
dokument Nr XLI/391/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-04-04 08:01:02
dokument Nr XLI/390/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Słupskiego 2018-04-04 07:59:36
dokument Nr XLI/389/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2018-04-04 07:58:21
dokument Nr XLI/388/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-04-04 07:53:10
dokument Nr XLI/387/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-04-04 07:52:15
dokument Nr XLI/386/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce" 2018-04-04 07:50:42
dokument Nr XLI/385/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła - Modlinek (Gmina Ustka)" 2018-04-04 07:38:08
dokument Nr XLI/384/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki - Starkowo (Gmina Ustka)" 2018-04-04 07:34:24
dokument Nr XLI/383/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)" 2018-04-04 07:33:33
dokument Nr XLI/382/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 2018-04-04 07:32:25
dokument Nr XLI/381/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-04-04 07:31:39
dokument Nr XL/380/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-03-06 14:45:58
dokument Nr XL/379/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2018-03-06 14:45:06
dokument Nr XL/378/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat" w dniach 31 lipca ? 7 sierpnia 2018 roku 2018-03-06 14:44:15
dokument Nr XL/377/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ustka i Ziemia Słupska" 2018-03-06 14:43:25
dokument Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2018-03-06 14:42:31
dokument Nr XL/375/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Powiecie Słupskim na lata 2018-2020 2018-03-06 14:41:33
dokument Nr XL/374/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-03-06 14:40:28
dokument Nr XXXIX/373/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-02-05 14:51:20
dokument Nr XXXIX/372/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok 2018-02-05 14:50:37
dokument Nr XXXIX/371/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063" 2018-02-05 14:49:46
dokument Nr XXXIX/370/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kępice) - etap I" 2018-02-05 14:48:44
dokument Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 ? 2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2018-02-05 14:47:16