Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 9 lutego 2018 roku projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
z dnia 9 lutego 2018 roku
projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

 

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu słupskiego oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 12 lutego do 26 lutego 2018 r.

Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku: ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, pokój nr 06.

  1. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia
    30 marca 2016 roku.
  2. Właściwa komórka Starostwa Powiatowego w Słupsku lub właściwa jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat.slupsk.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl, nie później niż w ciągu
21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierć listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag wraz z podaniem uzasadnienia Zarządu Powiatu Słupskiego w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

  1. Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
  2. Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program.pdf (PDF, 1.15Mb) 2018-02-12 14:58:59 380 razy
2 Załącznik do URP o konsultacjach z RDPP i NGO - uchwalony.rtf (RTF, 110.40Kb) 2018-02-12 14:58:59 215 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 12-02-2018 14:58:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 12-02-2018 14:58:59