Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna – nagrywanie przez urządzenie nagrywające wizerunku i barwy głosu osób biorących udział
w sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji Rady Powiatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"
właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Powiatu informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słupsku  z główną siedzibą Urzędu Powiatu przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, której przedstawicielem jest Starosta Słupski;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel.  59 8418557, e-mail oin@powiat.slupsk.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu zarejestrowane przez urządzenie nagrywające  podłączone do systemu obsługi Rady Powiatu - przetwarzane są w  celu realizacji przez Powiat jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego;
5) Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim tj:. portalowi YouTube, prowadzonym przez firmę Google LLC, zarejestrowaną w USA w Kalifornii w związku z publikacją nagrań na powyższym kanale komunikacji. Spółka Google LLC, spełnia wszelkie wymagania dotyczące ochrony prywatności obywateli Unii Europejskiej w ramach przygotowanego przez Komisję Europejską programu Tarcza Prywatności.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Powiatu lub posiedzeniu komisji Rady Powiatu, a nagrywanie sesji Rady Powiatu i przebiegu komisji Rady Powiatu nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Powiatu lub posiedzeń komisji Rady Powiatu (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Starostwa Powiatowego w Słupsku.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 01-02-2021 12:02:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Krauczunas 01-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 27-04-2021 13:55:22